Klausimo paieška
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(08.01.2009)  Sveiki, įmonėje pradėjau dirbti prieš 4-erius metus. Tada buvo sudaryta darbo sutartis, kurioje nurodytas minimalus darbo užmokestis. Per tą laiką man atlygimimą pakėlė iki 2000 Lt, tačiau darbo sutartyje tai neatsispindi (neperrašyta). Ar turi teisę darbdavys vienašališkai sumažinti mano atlyginimą iki dabartinio nustatyto minimumo?
Ačiū už atsakyma.
Jei Jums kita atlyginimo dalis, t.y. ta, kuri nėra nurodyta darbo sutartyje, buvo nuolat mokama ir tai galima įrodyti atitinkamais dokumentais (mokėjimo pavedimais ir pan.), tikėtina, kad teismas pripažintų, jog Jūsų visas atlyginimas buvo didesnis nei nurodyta darbo sutartyje. Bet kokiu atveju šį ginčą galėtų išspręsti tik teismas, jei darbdavys gera valia nesutinka mokėti viso atlyginimo.

*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.

(12.12.2008)  Šiuo metu esu dar motinystės(tėvystės) atostogose i darbą turiu grįžti 2008-12-22 tuo metu mano sūnui bus trys metukai. Beje turiu tik vieną vaikąauginu kartų su vaiko tėvu. Yra kalbama kad galiu būti atleista pagal etatu mažinimą, kada mane darbdavys turi įspėti ir prieš kiek laiko. Ar man galioja 4 mėn. įspėjimo terminas ir tarkim man įteikia raštišką įspėjimą aš dar dirbu man priklausanti laiką ir per ta laiką paaiškėja, jog aš laukiuosi pristatau darbdaviu medicininę pažymą apie nėštumą, kaip privalo elgtis darbdavys ar privalo atšaukti atleidimą iš darbo, ir leisti dirbti toliau.
Paaiškiname, kad darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 str.) gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jei darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbo kodeksas nepaaiškina, ką reiškia sąvoka "ypatingai pažeistų darbdavio interesus", taigi kiekvienu atveju reikėtų vertinti, atsižvelgiant į faktines aplinkybes ir teisme ginčijant atleidimą iš darbo, darbdavys privalėtų įrodyti šias aplinkybes. Taip pat darbdavys privalėtų laikytis teisės aktų nustatytos darbo sutarties nutraukimo procedūros - pasiūlyti kitą darbą arba nurodyti, kad kito darbo pasiūlyti negali, įspėti apie atleidimą prieš 4 mėnesius ir atleidimo dieną išmokėti priklausančias išeitines išmokas.
Taip pat paaiškiname, kad darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus (DK 132 str.). Taigi įspėjimo laikotarpiu pateikus medicinos pažymą apie nėštumą, darbdavys negalėtų Jūsų atleisti iš darbo.
*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.(02.12.2008)  Įmoneje dirbu 7 metus ir 4 menesius. Pagal darbo kodeksa man priklausytu kompensacija 4 vidutiniu darbo uzmokesciu dydžio. Darbdavys tokią kompensacija moketi atsisako gįsdamas bloga įmones finansine situacija. siūloma kompensacija 2 atlyginimu dydžio. Ar jis turi teise taip elgtis,ar aš laimeciau ginčo atveju. Čia kalbama apie etatu mazinima.
Tuo atveju, jei Jūs busite atleista iš darbo pagal Darbo kodekso 129 str. (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės), Jums turi būti išmokama Jūsų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, atsižvelgiant į Jūsų nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Pagal Jūsų nurodytą stažą Jums priklausytų 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (DK 140 str. 1 . 4 p.).

*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Darbuotojui ir darbdaviui susitarus del atleidimo saliu susitarimu tam, kad teisingai paskaiciuoti iseitine ismoka privaloma apskaiciuoti vidutini darbo uzmokesti, kuris paskaiciuojamas uz trys kalendorinius menesius. Prasau Jus paaiskinti man rastu kokiu gi kalendoriniu menesiu imamas darbo uzmokescio vidurkis. Ar imamas vidurkis iki susitarimo pasirasymo datos, ar po susitarimo pasirasymo datos, jei darbuotojas po susitarimo pasirasymo dar dirba trys ar daugiau menesiu?
Mano atveju ivyko sekanciai: susitarimas del atleidimo is darbo saliu susitarimu buvo pasirasytas 2008 01 14 d., o isejimo is darbo data buvo 2008 03 31 d. darbo uzmokescio vidurkis man buvo paskaiciuotas uz trys menesius paskutinius - 2008 kova, vasari ir sausi. Per ta laika is manes buvo atimtos papildomi priedai ir mano atlyginimas ryskai sumazejo. Manau, kad darbdavis privalejo darbo uzmokescio vidurki man paskaiciuoti uz trys menesius, kurie ejo pries pasirasant saliu susitarima - uz 2007 m. gruodzio, lapkricio ir spalio menesius. Man labai svarbus sis klausimas nes triju menesiu pries susitarimo pasirasyma ir po susitarimo pasirasymo piniginis skirtumas isreiskiamas tukstantine suma.
Noreciau is Jusu gauti kvalifikuota atsakyma, buciau labai dekinga jei jis butu rastiskas ir jame butu nurodyti teisiniai pagrindai.
Pagarbiai, is anksto dekinga uz atsakyma Jusu klijente Valerija Zemaityte
mob. tel. 862041277
el. pastas: valerija58@info.lt
Jei Jūsų susitarime su darbdaviu dėl dabo sutarties nutraukimo šalių susitarimu buvo numatyta, kad Jums bus išmokėta 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija, vidutinis darbo užmokestis turėjo būti apskaičiuotas vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 05 27 nutarimu Nr. 650 patvirtintu Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu (toliau - Aprašas). Pagal šį Aprašą apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, laikomąsi šių nuostatų: skaičiuojamas laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis. Kai atleidžiamo iš įmonės darbuotojo paskutinė (atleidimo iš darbo) diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuojojo darbo grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį. Taigi, atsižvelgiant į Jūsų klausime nurodytas aplinkybes, galima daryti išvadą, kad darbdavys Jūsų vidutinį darbo užmokestį apskaičiavo būtent vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad sudarant susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu, kompensacijos dydį nebūtinai privaloma sieti su vidutiniu darbo užmokesčiu, taip pat galima išreikšti konkrečia pinigų suma.
*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.


(01.12.2008)  Ar gali dirbančiai pagal neterminuotą darbo sutartį besilaukiančiai antram mėnesiui sumažinti anksčiau nustatytą darbo užmokestį? Žinau,kad nuo pažymos apie nėštumą pristatymo datos darbdavys nebegali atleisti darbuotojos, tačiau ar jis gali man keisti darbo užmokestį? Įmonėje dirbu 9 mėnesius, 3 pirmuosius mėnesius gaudavau į rankas 1250 litų, nuo 3 mėnesio iki šio lapkričio 1800 litų. Šiandien man buvo pasiūlyta ant sutarties perrašyti 800 litų darbo užmokestį. Sakyčiau gan žiauru, tuo labiau, kad pastodama viską planavau esant dabartinėms pajamoms. Ar darbdavys gali mane priversti pasirašyti ant naujos man nenaudingos darbo sutarties, su triskart sumažintu darbo užmokesčiu. Labai būčiau dėkinga,jei gaučiau kuo tikslesnę informaciją apie mano teises ir pareigas. Dėkoju.
Pagal Darbo kodekso 120 str. 3 d. darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutraimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Taigi jei nėra aukščiau išvardintų aplinkybių, Jūsų darbo užmokesčio sumažinti darbdavys be Jūsų raštiško sutikimo neturi teisės.

*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Sveiki,
Imonėje dirbu nuo2007 06 04 bandomasis 3mėn. pilnai pradėjau dirbti 2007 09 14, jeigu mane be priežasties atleistų iš darbo ar man priklauso išeitinė kompensacija ir kokio dydžio? Dėkoju iš anksto.
Tuo atveju, jei darbdavys šiuo metu norėtų atleisti Jus iš darbo, nesant darbuotojo kaltės, t.y. vadovaujantis Darbo kodekso 129 straipsnio nuostatomis, Jums priklausytų dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (DK 140 str. 1 d. 2 p.).

*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.

(26.11.2008)  Sveiki

Noreciau pasiteirauti siuo klausimu,darbovieteja dirbu jau 3m 8men ir gavau is darbdavio lapely kad po 2 men busiu atleista is darbo pagal etatu mazinima,kokio dydzio priklausis iseitines pasalpos kompensacija.Aciu
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 140 str. d. nutraukus darbo sutartį pagal Darbo kodekso 129 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės) atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje. Jūsų atveju, kai išdirbote 44 mėnesius, Jums priklauso 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija (DK 140 str. 1 d. 3 p.)

*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Laba diena,įmonėje pradėjau dirbti nuo š. m.sausio 15d. pagal terminuotą darbo sutartį,ji sudaryta iki lapkričio 28d.Toliau bus pratęsta vėl kažkuriam laikotarpiui.Norėčiau paklausti ar priklauso atostogos dirbant pagal terminuota D.S. ilgiau nei metus?Dirbu valstybinėje įmonėje.Ačiū.
Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad jei darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nepratęsiama arba nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuota darbo sutartis tam pačiam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. Ginčus šiuo klausimu sprendžia darbo ginčus nagrinėjantys organai. Jeigu darbo sutartis pripažįstama neterminuota, pertrauka darbe įskaičiuojama į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje (DK 111 str. 3 d.). Atsakydami į Jūsų klausimą dėl kasmetinių atostogų suteikimo, paaiškiname, kad už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje.

*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.11.2008)  Laba diena,norėjau paklausti,esu išsiskyrusi auginu du mažamečius vaikus įmonėje dirbu pora metų pagal neterminuota sutartį,ar mane gali atleisti pagal etatų mažinima ispėjus prieš 4 mėn.Ir ar gali be mano sutikimo pakeisti darbo sutarti pusei etato,nors dirbau po 8 val.
Atsakant į Jūsų pirmą klausimo dalį paaiškiname, kad pagal Darbo kodekso 130 str. 1 d. darbdavys savo iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, gali nutraukti darbo sutartį su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, įspėjęs ne vėliau kaip prieš 4 mėnesius. Tačiau leidžiama atleisti iš darbo darbuotoją darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės tik tada, kai negalima darbuotojo jo sutikimu perkelti į kitą darbą, t.y. darbdavys pirmiausia Jums turi pasiūlyti kitą darbą arba nurodyti, kad šiuo metu jokio darbo pasiūlyti negali (siūlyti laisvas darbo vietas darbdavys privalo visą įspėjimo laiką). Taip pat Darbo kodekso 129 str. 4 d. nustato, kad darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu tokio darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Darbo kodeksas nepaaiškina, ką reiškia sąvoka "iš esmės pažeidžia darbdavio interesus", tad darbdavys turėtų įrodinėti, kodėl Jūsų palikimas darbe pažeidžia jo interesus.
Atsakydami į Jūsų klausimo antrą dalį, paaiškiname, kad bet koks darbo sutarties sąlygų keitimas yra įmanomas, jei su pakeistomis sąlygos raštiškai sutinka darbuotojas. Tačiau jei keičiama gamyba, jos mastas, technologija arba darbo organizavimas, taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas.Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis sąlygomis, jis gali būti atleistas iš darbo pagal Darbo kodekso 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos (DK 120 str.)

*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.

(26.11.2008)  noreciau paklausti ar freelanceriams darbuotojams (siuo atveju vertejams), gaunantiems autorini atlyginima, priklauso apmokamos atostogos po puses metu darbo firmoje?
aciu
Jei Jūs esate sudarę su bendrove tik autorinę sutartį, kuri nėra darbo sutartis, Jums viena iš socialinių garantijų - atostogos, nebus suteikiamos. Atostogos suteikiamos tik tiems asmenims, su kuriais yra sudarytos darbo sutartys.
*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.11.2008)  Laba diena,

Dirbu vienoje įmonėje nepilnai tris mėnesius ir dar nesibaigė mano bandomasis laikotarpis. Darbdavys pranesė jog mane atleidžia. Ar priklauso man išeitinė kompensacija?

Išanksto dėkoju.
Tuo atveju, jei Jūsų darbo sutartyje buvo nurodyta, kad išbandymas nustatomas darbdavio iniciatyva ir jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris dienas ir nemokėti jokios išeitinės kompensacijos (LR DK 107 str. 1 d.). Jei išbandymas yra nustatytas darbuotojo iniciatyva, tai darbuotojas per išbandymo terminą gali nutraukti darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas (LR DK 107 str. 2 d.).

*Pateikiama informacija yra bendrojo pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.


(06.11.2008)  Laba diena,
norejau paklausti s.m.spalio 15d.buvo metai kai dirbu imoneje, darbdaviai nori atleisti del etatu mazinimo, atostogu buvau 2sav.iseinant is darbo ne savo noru jie man turetu sumoketi iseitine kompensacija uz 2men.ir nepanaudotas atostogas, ar as teisi?beje ar turiu teise prasyti kad jie mane perkeltu i kita skyriu?ar jie privalo tai padaryti?
Aciu uz atsakyma!:)
Atsakydami į Jūsų klausimą, paaiškiname, kad atleisti darbuotoją iš darbo nesant darbuotojo kaltės (DK 129 str.) galima tik tuo atveju, kai negalima darbuotojo sutikimu perkelti jo į kitą darbą. Taigi darbdavys turėtų Jums raštu pasiūlyti kitą darbą arba nurodyti, kad laisvų darbo vietų nėra. Gali būti taip, kad laisvų darbo vietų bus, bet atleidžiamo darbuotojo kvalifikacija netinkama (pvz. reikalingas buhalteris, o atleidžiamas darbuotojas tinkamos kvalifikacijos tokiai pareigybei neturi). Atleidžiant darbuotoją pagal DK 129 str. darbuotojas turi būti iš anskto raštu įspėtas apie atleidimą - prieš 2 mėnesius. O su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki 18 metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki 14 metų, darbo sutartis gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais ir šie darbuotojai apie atleidimą turi būti įspėti prieš 4 mėnesius.
Atleidžiant iš darbo pagal DK 129 str. atleistam darbuotojui išmokama išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamą stažą toje darbovietėje. Jūsų atveju būtų išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o taip pat išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas.(18.11.2008)  Laba diena,
noriu paprasyti skubaus atsakymo i mano klausima.Rytoj darbe man paskutine diena, taip susitarem su darbdviu.Dirbant jis veluodavo moketi atlyginimus ir dalies nesumokedavo, todel dabar yra susikaupusi nemaza suma.Parasius prasyma iseiti is darbo, paprasiau, kad su manim atsiskaitytu.Jis sake, kad dali pinigu sumokes, o kitos sia savaite nespes gauti, todel parasys rasteli, kad man skolingas.Bet man kyla klausimas ar jis tikrai paskui atiduos likusius pinigus su tuo rasteliu.
Konsultavausi su darbo inspekcijos darbuotoja, tai ji sake, kad tas rastelis nedaug ka reiskia, nebent jei netaiduos galesiu kreiptis i teisma. Iki tokiu proceduru prieiti nesinoretu.Todel prasau patarimo, kaip man elgtis, kad ta alga butu sumoketa.
Labai aciu uz atsakyma.
Paaiškiname, kad pagal Darbo kodekso 141 str. 1 dalį darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas (įskaitant ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas). Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (DK 141 str. 2 d.). Jei Jūs sutinkate, kad dalį priklausančių pinigų sumų darbdavys išmokėtų vėliau, siūlytume tai įforminti atskiru susitarimu, kurį pasirašytų tiek darbdavys, tiek Jūs. Tokiame susitarime reikėtų nurodyti konkrečias pinigų sumas, kurias darbdavys įsipareigoja Jums sumokėti, o taip pat atsiskaitymo terminus. Tuo atveju, jei darbdavys nevykdys pasirašyto susitarimo, Jūs turėsite teisę kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką.

*Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(20.03.2008)  o is kompiuterio ikelus cv kaip ten ikelti nuotrauka? kokio formato ir dydzio?
Tokiu atveju nuotrauka i faila reikia ideti pries CV uzkrovima. Sistemoje redaguoti uzkrauto failo negalima - tai galite daryti tik savo kompiuteryje.

Geros dienos
www.cvmarket.lt


(08.02.2008)  sweiki,,noreciau paklasti vieno rimto klausimo...na cia nutiko mano moteriai ir noretume suzinoti,,kaip yra ismokamas atsiskaitymas su darbdaviu,jai jam ta pacia vakara atejes virsininkas ignoruoja tol kol tu parasai atsistatidynima,,kiek girdejau,kad atsiskaitymas yra ismokamas per 3 dienas,ar tai tiesa,,,padekit,,o kilus rimtiems problemams kur reikus kokiu nr skambinus?
Laba diena, aciu uz klausima. Pagal LR DK 141 str. 1 d., darbdavys privalo visiskai atsiskaityti su atleidziamu darbuotoju jo atleidimo diena, jeigu nebuvo kitu susitarimu del atsiskaitymo tvarkos. Tuo atveju, jeigu kiltu rimtesniu problemu, rekomenduojame kreiptis i Valstybine Darbo Inspekcija www.vdi.lt .
P.S. Primename, kad atsakymai i uzduotus klausimus negali buti laikomi oficialia teisine konsultacija, isvada ar teises aktu aiskinimu.

Geros dienos,
CV Market

(25.01.2008)  Sveiki,

Norėčiau paklausti kuri informacija matoma tik man, o kuri kitiems kaip pvz. potencialiam darbdaviui? Ar jis mato kiek anketu siunciau kitoms firmoms? ir kokias?

Gal galima kažkaip skirti kur privati info kur ne?


Pagarbiai,
Artūras
Tai priklauso nuo jusu CV Statuso, taciau bet kuriuo atveju informacijos apie jusu kandidatavima i kitas firmas jis matyti negali.

Jūsų CV gali turėti skirtingą statusą.
Norėdami pakeisti CV statusą, priklausomai nuo poreikių, paspauskite "Aktyvus CV/Pasyvus CV" laukelį.
CV konfidencialumą galite keisti spausdami "Taip/Ne" nuorodą. Pasirinktas konfidencialumo režimas yra rodomas paryškintu šriftu.

Statusas - Aktyvus CV
Jūsų CV ir kontaktiniai duomenys yra matomi visoms kompanijoms, kurios sumokėjo už duomenų bazės naudojimą.
Su aktyviu CV jūs galite kandidatuoti į bet kurią darbo poziciją.

Statusas - Pasyvus CV
Jūsų CV visiškai neprieinamas kompanijoms.
Su pasyviu CV jūs vis vien galite kandidatuoti į bet kurią darbo poziciją.

Statusas - Konfidencialus: Taip/Ne
Jūsų CV yra matomas, bet jūsų nuotrauka, kontaktinė informacija, rekomendacijos ir buvusių darboviečių pavadinimai yra paslėpti.
Potencialūs darbdaviai gali jums pasiūlyti darbą išsiųsdami laišką per sistemą (jūsų el. pašto jie nematys).
Kai jūs kandidatuojate į kokią nors poziciją, jūsų duomenys pasidaro matomi darbdaviui.

Geros dienos,
www.cvmarket.lt


(20.02.2007)  Laba diena,
Noriu konsultacijos. Įvyko reorganizacija pvz. Kultūros namai tapo kultūros centrais. Kaip turi darbdavys elgtis su darbuotojais, juos pervesti ar atleisti ir vėl priimti (sudarydami naujas sutartis, kadangi bus vykdomas konkursas, dirbę kai kurie darbuotojai neturi išsilavinimo). Direktoriai kai kurių kultūros centrų irgi keitėsi.
Darbo kodekso 138 str. nustato, jog įmonės, įstaigos, organizacijos savininko, jų pavaldumo, steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas, įmonės, įstaigos ar organizacijos sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos, verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. Taigi, jei keitėsi pavadinimas, tuomet nėra pagrindo nutraukti darbo sutartį, reiktų įforminti jos pakeitimą. Bet kokiu atveju siūlau papildomai pasikonsultuoti valstybinėje darbo inspekcijoje www.vdi.lt

P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.(12.02.2007)  Noriu paprašyti Jūsų patarimo, kaip man elgtis šioje situacijoje.
Prieš du metus dirbau Norvegijoje, vykau ten per įdarbinimo agentūrą. Jau geri metai kaip gaunu iš Norvegijos mokesčių institucijų įvairius laiškus- iš pradžių pajamų deklarcijas (mokesčių kortelė), po to reikalavimus sumokėti mokesčius Norvegijos karalystei (kurie tokio dydžio, kad aš niekada neuždirbau tiek pinigų). Nuo pat pirmojo laiško gavimo informavau savo agentūrą, ši patikino, kad visi mokesčiai yra sumokėti ir galiu ignoruoti tuos laiškus. Vėliau gavau laišką iš Lietuvos VMI, kuri reikalavo sutvarkyti tuos reiklalus, kadangi Norvegijos mokesčių institucijos kreipėsi pagalbos į ją (remiantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimi). Priešingu atveju ši byla bus perduota anstoliams vykdyti.
Buvo sutarta su mano agentūra, kad ji sumokės visus reikiamus mokesčius, todėl ir mano gaunamas atlyginimas buvo žymiai mažesnis nei nurodytas mano sutartyje ; ne kartą kreipiausi į jos direktorių, šis sakė, kad ta agentūra uždaryta (ji buvo kažkokia tarptautinė, būstinė kiek žinau Amerikoje) dėl to yra sunkumų gaunant reikiamus dokumentus. Reikėjo siųsti savo asmens duomenų kopijas, darbo sutarties, kurį dabar dirbu Lietuvoje kopiją, grįžimo į Lietuvą kelto bilieto kopiją ir pan., kad įrodyčiau, jog esu Lietuvoje. Panašių laiškų iš Norvegijos gaunu kas mėnesį, atrašiau daug laiškų jiems o taip pat savo agentūrai, realių postūmių nėra, o laukimas ir nežinomybė jau pradeda vesti iš kantrybės. Jaučiu, kad agentūra nededa visų pastangų šiai problemaI išspręsti, tik tvirtina, kad viskas yra sutvarkyta. Ir kodėl šie finansinio pobūžio laiškai siunčiami man, o ne įdarbinimo agentūrai?
Ar galėčiau paduoti savo agentūrą į teismą už įsipareigojimų nevykdymą? O gal apskųsti Norvegijos mokesčių institucijų sprendimą? Kiek kainuotų teismo išlaidos ir ar būtų galimybė šią bylą laimėti?
Nemačius dokumentų vienareikšmiškai sunku atsakyti. Tačiau susidaro vaizdas, jog būtent įdarbinimo agentūra nesumokėjo mokesčių arba nesutvarkė visų reikiamų dokumentų ir Norvegijos mokesčių inspekcija yra niekuo dėta. Apskųsti Norvegijos mokesčių inspekcijos sprendimą galima būtų tik Norvegijoje, taigi, net neįsivaizduoju kas galėtų pagelbėti ir kiek tai kainuotų. O laiškai siunčiami Jums greičiausiai dėl to, kad Norvegijos mokesčių inspekcija turi informaciją apie Jus, kaip dirbusį Norvegijoje asmenį. Kaip minėjau, manau, jog didžiausia kaltė yra Jūsų įdarbinimo agentūros. Jeigu jau ji aiškina, kad viskas sutvarkyta, tuomet ji turėtų turėti išsamią informaciją apie Jūsų gautą darbo užmokestį ir sumokėtus mokesčius - juk tokie dalykai privalo būti įtraukti į įmonės buhalteriją, nes pinigai įmonėje negali iš niekur ateiti ir niekur dingti. Siūlyčiau raštu kreiptis į įdarbinimo agentūrą, reikalaujant nurodyti Jūsų gautas pajamas bei nuo jų atskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius, jei jie tai padarė. Jie jie nesugebės Jus nurodyti prašomą informaciją, bent jau žinosite, kas kaltas. O mokesčių inspekcijai manau reiktų pateikti Jūsų darbo sutartį, kurioje turėtų būti nurodyta, kas turėtų mokėti mokesčius.

P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.


(12.02.2007)  Iškilo tokia problemėlė: dirbu parduotuvėje pardavėja, o mano vedėja visiškai nesiskaito su manimi ir ne tik. Nusprendėn išeiti iš darbo, kadangi vedėja yra labai bjaurus zmogus. Norim paduoti prašymą apie išėjimą iš darbo ir paiimti "biuletenį". Dirbu jau apie 2 metus. Kaip padaryti viską, kad pačioms nenukentėti? Ar galima tą pačią dieną, kai gautas "biuletenis" neiti į darbą? Prašymą rašysiu 2 egzemploriais ir manau jai padouti, ar visdėlto reikia tiesiai į buhalteriją?? Nes galimas toks atvejis, kad ji tiesiog neperduos arba išmes visai...
Jei norite užsitikrinti, kad prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo būtų tinkamai priimtas, reiktų įteikti administratorei ir / arba sekretorei, kuri ant prašymo kopijos ar antro egz. uždėtų antspaudą arba įrašytų, kad prašymas gautas. Nedabingumo pažymą galite gauti tokiu atveju, jei yra pagrindas ją gauti, t.y. turite sveikatos sutrikimų. Esant laikinam nedarbingumui, galite neiti į darbą nedarbingumo pažymoje nurodytu laikotarpiu, o vėliau reikia pažymos galiojimą pratestį, arba nutraukti.

P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.

(31.01.2007)  Laba diena,

Radau siame portale toki klausima ir atsakyma:

\"Sveiki, jei bandomasis laikotarpis yra 3 menesiai, ir per ta bandomaji laikotarpi as isejnu is darbo. ar as privalau pagal istatyma atidirbti 14 dienu?
Aciu
Priklauso nuo to, kieno iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis. Jei jis nustatytas darbdavio iniciatyva ir tai numatyta darbo sutartyje, tuomet Jūs privalote išdirbti 14 dienų nuo prašymo nutraukti darbo sutartį pateikimo dienos. Jei išbandymo terminas nustatytas Jūsų iniciatyva arba neįrašyta, kieno iniciatyva, tuomet galite nutraukti darbo sutartį įspėjusi darbdavį prieš 3 dienas.

P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.\"

Gal galite pateikti darbo kodekso istatyma, kuriuo remiantis per darbdavio iniciatyva paskirta bandomaji laikotarpi reikia atidirbti 14 dienu? Aciu
Darbo kodekso 107 str. nustato, kad jei darbdavys pripažino, kad išbandymo norint patikrinti, ar darbuotojas tinka pavestam darbui, rezultatai nepatenkinami, jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris dienas, ir nemokėti
jam išeitinės išmokos.
2. Jei išbandymas yra nustatytas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris dienas.
3. Kai išbandymo terminas yra pasibaigęs, o darbuotojas tebedirba, nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais, nustatytais šio skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

Darant šio straipsnio analizę ir išplaukia išvada, kad tas, kieno iniciatyva nustatytas bandomasis laikotarpis, turi teisę nutraukti darbo sutartį, įspėjęs kitą pusę prieš 3 dienas, o ne prieš 14, tuo atveju, jei bandomasis laikotarpis dar nepasibaigęs. Jei norite, galite papildomai pasikonsultuoti valstybinėje darbo inspekcijoje www.vdi.lt

P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Užduokite klausimą:
 

Klausti gali tik registruoti CV Market vartotojai. Prisijungti galite portalo viršutiniame dešiniajame kampe suvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį*.

Norėdami prisiregistruoti, spauskite mygtuką "Registruotis" ir užpildykite visus laukus.

Užsiregistravę ar prisijungę nueikite į Karjeros centrą (puslapio viršje) ir paspauskite lentelėje nuorodą "Užduoti klausimą" arba "Užduoti klausimą teisininkui".
 

CV Market - gerų darbų portalas!

*Jeigu neatsimenate slaptažodžio, po prisijungimo laukais spauskite "Pamiršote slaptažodį" ir galėsite jį pasikeisti nauju.

 
 
 
VIP darbo skelbimai
Parduotuvės vedėjas (-...
Parduotuvės vedėjas (-...
Parduotuvės vedėja (-a...
Parduotuvės vedėja (-a...
QA specialist/...
QA specialist/...
Pardavimų vadybininkas...
Pardavimų vadybininkas...
Transporto vadybininkas
Transporto vadybininkas
Padavėjai (-os) / Wait...
Padavėjai (-os) / Wait...
Sandėlininkė (-as)
Sandėlininkė (-as)
Telekomunik...
Telekomunik...
Vyresnysis projektų va...
Vyresnysis projektų va...
Pardavėjas - konsultantas
Pardavėjas - konsultantas
Sales Representative –...
Sales Representative –...
Šaltkalvį - Mechaniką
Šaltkalvį - Mechaniką
Pardavimų vadybininkas...
Pardavimų vadybininkas...
Transporto vadybininkas
Transporto vadybininkas
Pardavimų vadybininkas...
Pardavimų vadybininkas...