2022-07-29 11:26:48

Veiklos valdymo departamento Valdymo organizavimo skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

CVMarket.lt klientas
1767 - 2678 €/mėn. Prieš mokesčius

Darbo aprašymas

Ieškome Valdymo organizavimo skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto.

Pagrindinės šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • rengia mažos vertės viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas, protokolus, sutarčių ir jų pakeitimų projektus);
 • perka iš / per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO);
 • vykdo atnaujinto tiekėjų varžymosi procedūras pagal preliminariąją (-sias) sutartį (-is) ar dinaminės pirkimo sistemos pagrindu atliekamo kiekvieno konkretaus pirkimo procedūras;
 • rengia ir skelbia viešųjų pirkimų skelbimus teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą;
 • užtikrina, kad pirkimo sutartyje nurodytas prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtis, prekių gamintojas, kokybės reikalavimai, terminai ir kitos pirkimo sutarties sąlygos atitiktų pirkimo dokumentuose nurodytus duomenis;
 • atlieka Kertinio valstybės telekomunikacijų centro Viešųjų pirkimų komisijos sekretoriaus funkcijas, rengia komisijos posėdžių protokolus;
 • suveda sąskaitų faktūrų duomenis į EcoCost, priskirdamas sąskaitą faktūrą prie konkrečios daugkartinio pirkimo eilutės;
 • teikia informaciją Viešųjų pirkimų tarnybai apie sudarytas (nesudarytas) pirkimo sutartis ar preliminarias pirkimo sutartis, kitas ataskaitas;
 • visus su vykdomais pirkimais susijusius pirkimo dokumentus ar kitus dokumentus, pagrindžiančius su pirkimu susijusį priimtą sprendimą, talpina ir saugo EcoCost ir (ar) CVP IS;
 • teikia konsultacijas darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.

Reikalavimai

Pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti kandidatas:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį vykdant viešuosius pirkimus arba ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office paketu;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, gauti.

Įmonė siūlo

 • galimybę derinti nuotolinį darbą su darbu biure;
 • lankstaus darbo laiko režimo pasirinkimo galimybes;
 • laiku mokamą atlyginimą, visas socialines garantijas;
 • priemokas už papildomas užduotis, darbus;
 • kvalifikacijos kėlimo, profesinio tobulėjimo, karjeros galimybes.

 

Darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (1767-2678 Eur prieš mokesčius)