https://www.cvmarket.lt/69437

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Administracija Direktoriaus pavaduotojas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69437

Darbo skelbimo numeris

69437

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento direktoriaus
2008 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-151
(Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento direktoriaus
2009 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V- 76 redakcija)

ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau - departamentas) direktoriaus pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis- A.
3. Pareigybės kategorija –16.

II. PASKIRTIS

4. Departamento direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga užtikrinti aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimą ir taktiką, koordinuoti ir kontroliuoti departamento padalinių (Administravimo, teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – ATBRS), Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (toliau – GGAI), Miškų kontrolės skyriaus (toliau – MKS)) ir Ypatingų ekologinių situacijų (toliau - YES) veiklą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – departamento administravimas - ir specialiojoje srityje - valstybinė aplinkos apsaugos kontrolė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties arba technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį ir trejų metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir departamento nuostatuose nustatytas veiklos sritis;
6.4. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.5. Mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą B1 lygiu;
6.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Aplinkos apsaugos valdymą bei kontrolę reglamentuojančiais teisiniais aktais, Aplinkos ministerijos, Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės, regiono departamento nuostatais, įsakymais, departamento direktoriaus pavedimais, kitais norminiais aktais, organizuoja departamento padalinių (ATBRS, GGAI, MKS) veiklą, užtikrinant teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, analizuoja šio darbo rezultatus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo.
7.2. Koordinuoja aplinkos apsaugos ir racionalaus gamtos išteklių naudojimo programas regione, pagal kompetenciją kontroliuoja jų įgyvendinimą;
7.3. Koordinuoja departamento ir institucijų, naudojančių bei įgyvendinančių Europos Sąjungos struktūrinę paramą, bendradarbiavimą;
7.4. Koordinuoja prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;
7.5. Koordinuoja departamento materialinį ir techninį aprūpinimą;
7.6. Koordinuoja darbų, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų vykdymą, užtikrinant teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
7.7. Koordinuoja departamento investicinių projektų ir konkursinės dokumentacijos rengimą, jų vykdymą;
7.8. Koordinuoja ir kontroliuoja valstybinių ir privačių miškų būklės, atkūrimo ir apsaugos organizavimo, įvykdytų ūkinių priemonių tikslingumo ir kokybės kontrolės vykdymą;
7.9. Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja departamento darbuotojų veiklą, vykdant YES bei avarijų prevenciją, valdymą, likvidavimą, kaltininkų nustatymą bei skaičiuojant aplinkai padarytą žalą;
7.10. Koordinuoja gamtosaugos objektų statybų kontrolės vykdymą regione;
7.11. Koordinuoja ir kontroliuoja valstybinės gyvosios gamtos apsaugos ir jos išteklių naudojimo kontrolės vykdymą, užtikrinant teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
7.12. Koordinuoja vandens telkinių nuomos sutarties tvarkymo planų, verslinės žūklės kontrolės vykdymą;
7.13. Koordinuoja aplinkosauginės kontrolės vykdymą bankrutuojančiose ir likviduojamose įmonėse;
7.14. Organizuoja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimų, skundų bei pasiūlymų nagrinėjimą, priima sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;
7.15. Atstovauja departamentą jo kompetencijai priskirtais klausimais kitose institucijose, įstaigose, organizacijose;
7.16. Prireikus, dalyvauja departamento komisijų darbe;
7.17. Vertina departamento padalinių (ATBRS, GGAI, MKS) vedėjų tarnybinę veiklą;
7.18. Įstatymo nustatyta tvarka vykdo korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę, teikia ataskaitas apie šių priemonių įvykdymą;
7.19. Analizuoja ir apibendrina metinę valstybinės kontrolės veiklą;
7.20. Atsako už šių ir kitų departamento direktoriaus pavestų funkcijų savalaikį ir kokybišką vykdymą;
7.21. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus pavedimus, siekiant departamento strateginių tikslų įgyvendinimo;
7.22. Vykdo departamento kito direktoriaus pavaduotojo funkcijas jo atostogų, ligos, komandiruotės metu ar kai kito direktoriaus pavaduotojo pareigybė yra laisva.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Administravimo, teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus Personalo ir informacijos poskyryje, 2.5 kab., M. K. Čiurlionio g. 3, LT-76303, Šiauliai


Išsamesnė informacija: (8 41) 503 706

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Šiauliai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS