https://www.cvmarket.lt/50935

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #50935

Alytaus teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius (šilumai)

CVMarket.lt klientas
Alytus
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: VEI Alytaus teritorinio skyriaus vyresniojo inžinieriaus-inspektoriaus (šilumai) pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią šilumos energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti rezervines kuro atsargas Valstybinės energetikos inspekcijos Alytaus teritoriniam skyriui priskirtoje teritorijoje.

Pagrindinės funkcijos: Kontroliuoja energetikos objektų, šilumos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą bei duoda nustatytos formos nurodymus pašalinti pastebėtiems pažeidimams; atlieka norminiais teisės aktais nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų kontrolę;dalyvauja ruošiant pastabas projektams norminių teisės aktų, susijusių su šilumos įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, šilumos energijos tiekimu ir vartojimu; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka pagal Inspekcijos kompetenciją tikrina energetikos statinių ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio tinkamumą naudoti. Dalyvauja VEI sudarytų šių statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbe, dalyvauja kitų institucijų sudarytų statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų darbe; konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims teritorinio skyriaus šilumos sektoriaus kompetencijos klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo; turi teisę tikrinti energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją ir privalo saugoti valstybės, tarnybos ir komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužino vykdydamas šilumos įrenginių valstybinę kontrolę; tiria energetikos objektų, įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;kontroliuoja energetikos įmonių rezervines kuro atsargas;išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, šilumos įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, šilumos energijos kokybės reikalavimų, šilumos energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą šilumos energiją pažeidimų, šilumos energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;tikrina įmonių, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatą, pasiruošimą atlikti šilumos įrenginių eksploatavimo darbus ir ruošia nustatytos formos išvadas. Kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant grubiems norminių teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus teritorinio skyriaus vedėjui dėl atestatų sustabdymo ar panaikinimo įmonėms, atliekančioms energetikos objektų, šilumos įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus eksploatavimo darbus. Ruošia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių šilumos įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, pagal Inspekcijos kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų; kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą; pagal Inspekcijos kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose (normatyviniuose dokumentuose) nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi, įrengiant (statant) ir rekonstruojant šilumos energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui; kontroliuoja šilumos generatorių efektyvumą ir šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę ne pramonės paskirties pastatuose; įvedus šalyje ekstremalią energetikos padėtį, kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones; nustato daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atitiktį privalomiesiems reikalavimams; planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį VEI bei VEI teritoriniame skyriuje nustatyta tvarka; savo darbe vadovaujasi VEI viršininko įsakymais (potvarkiais) bei VEI teritorinio skyriaus vedėjo potvarkiais. vykdo teritorinio skyriaus vedėjo užduotis, pavedimus, neprieštaraujančius VEI nuostatams.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer; turėti 3 metų darbo stažą energetikos srityje; būti susipažinusiam su savo darbui reikalingais LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ūkio ministro įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos veiklą, taip pat VEI nuostatais, įsakymais, potvarkiais; žinoti LR galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus dėl šilumos įrenginių įrengimo, jų eksploatavimo, saugaus darbų atlikimo, šilumos energijos gamybos, paskirstymo, tiekimo ir vartojimo, tinklų apsaugos bei mokėti juos taikyti savo darbe; žinoti LR administracinių teisės pažeidimų kodekso atitinkamus straipsnius ir mokėti juos taikyti surašant administracinių teisės pažeidimų protokolus ir skiriant nuobaudas pažeidėjams; mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas apie nelaimingų atsitikimų, avarijų ir sutrikimų, gaisrų priežastis, sugebėti duoti pasiūlymus jiems išvengti, mokėti parengti informacinę medžiagą; žinoti energetikos įrenginių eksploatavimo atestatų bei atestatų ypatingų statinių projektavimui, montavimui išdavimo taisykles ir tvarką; žinoti efektyvaus šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas, mokėti teikti pasiūlymus; žinoti reikalavimus, reikalingus rezervinių kuro atsargų kontrolei; žinoti energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo reikalavimus; išmanyti energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarką; žinoti reikalavimus, būtinus tikrinant gamintojų teikiamą informaciją apie elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius; žinoti reikalavimus, reikalingus daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atitikties privalomiesiems reikalavimams nustatyti; turėti vairuotojo pažymėjimą; laikytis VEI nustatytos vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbo ir priešgaisrinės tvarkos reikalavimų; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: A. Juozapavičiaus g. 13-315, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 278 2079; j.songailiene@vei.lt; www.vei.lt

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#50935
Jūs kandidatuojate į:
Alytaus teritorinio skyriaus vyresnysis inžinierius-inspektorius (šilumai)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!