https://www.cvmarket.lt/69101

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Antakalnio seniūno pavaduotojas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69101

Darbo skelbimo numeris

69101

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Antakalnio seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Antakalnio seniūno pavaduotojo (toliau – seniūno pavaduotojas) pareigybė skirta pavaduoti Antakalnio seniūną (toliau – seniūnas) jam nesant, spręsti Antakalnio seniūnijos (toliau – seniūnija) teritorijoje gyvenančių žmonių aptarnavimo, teritorijos, statinių klausimus bei vykdyti jam pavestas kitas funkcijas, numatytas seniūnų veiklos nuostatuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – darbas su bendruomene.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiausiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatančiais vietos savivaldos institucijų veiklą bei šių institucijų kompetencijai priskirtus klausimus, sugebėti juos analizuoti ir taikyti savo veikloje;
6.4. išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti seniūnijai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir teikia seniūnui seniūnijos metinių ir ketvirtinių lėšų poreikio suvestinę;
7.2. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus pagal seniūnijos kompetenciją;
7.3. teikia seniūnui pasiūlymus dėl vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, neužstatytų teritorijų, sąvartynų tvarkymo, šiukšlių išvežimo, vaikų žaidimo, sporto, šunų vedžiojimo aikštelių įrengimo, viešojo transporto, viešųjų paslaugų seniūnijos gyventojams teikimo organizavimo;
7.4. koordinuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių, savavališkų sąvartynų tvarkymo, šiukšlių išvežimo, vaikų žaidimo, sporto, šunų vedžiojimo aikštelių įrengimo ir kitus seniūnijos teritorijos tvarkymo darbus, bendruomenės centrų veiklą;
7.5. kontroliuoja, kaip laikomasi Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių, Prekybos viešosiose vietose taisyklių, Gyvūnų auginimo ir laikymo Vilniaus mieste taisyklių, Viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų Vilniaus mieste taisyklių reikalavimų;
7.5. konsultuoja gyvenamųjų namų, garažų bendrijas pastatų renovacijos ir priežiūros, naujų bendrijų steigimo klausimais, atstovauja Savivaldybei daugiabučių namų savininkų bendrijų steigiamuosiuose susirinkimuose;
7.6. konsultuoja daugiabučių namų gyvenamųjų patalpų savininkus bendrosios nuosavybės administravimo klausimais, tvarko administruojančių įmonių skyrimo dokumentus, kontroliuoja, kaip eksploatuojančios organizacijos prižiūri daugiabučius namus bei laikosi sanitarijos ir higienos normų reikalavimų;
7.7. teikia seniūnui siūlymus dėl viešojo transporto organizavimo, viešųjų paslaugų seniūnijos gyventojams teikimo, konsultuoja gyventojus mokesčių mokėjimo klausimais;
7.8. teikia seniūnui siūlymus dėl viešosios tvarkos seniūnijos teritorijoje užtikrinimo, vaikų teisių apsaugos, vaikų užimtumo gerinimo, organizuoja gyventojų susitikimus su policijos nuovados pareigūnais;
7.9. teikia seniūnui seniūnijos veiklos planų ir ataskaitų projektus;
7.10. rengia Tarybos sprendimų, Tarybos kolegijos protokolinių nutarimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją;
7.11. organizuoja civilinės saugos priemonių vykdymą seniūnijos teritorijoje;
7.12. rengia ir nuolatos atnaujina informaciją apie seniūnijos veiklą informaciniuose seniūnijos stenduose;
7.13. organizuoja balsavimo patalpų parengimą rinkimams, talkina rinkimų komisijoms, teikia pagalbą rengiant gyventojų surašymus, apklausas;
7.14. pagal savo kompetenciją nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei siūlymus, teikia gyventojams informaciją seniūnijos veiklos klausimais;
7.15. rengia seniūno įsakymų projektus dėl adresų suteikimo, išduoda leidimus prekiauti viešosiose vietose;
7.16. organizuoja seniūnijos bendruomenės šventes, akcijas, talkas, padeda mokymo įstaigoms organizuoti renginius;
7.17. rengia įvairius projektus Antakalnio bendruomenės veiklai skatinti;
7.18. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal suteiktus įgaliojimus;
7.19. pavaduoja seniūną jo nesant;
7.20. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio seniūno pavedimus, siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Antakalnio seniūnui.
_________________________________


Susipažinau

______________________
(parašas)
______________________
(vardas ir pavardė)
______________________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo departamento Interesantų aptarnavimo skyriaus Priimamajame, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 211 2032

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS