https://www.cvmarket.lt/64816

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #64816

Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (ekologas)

CVMarket.lt klientas
Mažeikiai
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Vyriausiojo specialisto (ekologo) pareigybė reikalinga vykdyti vietos savivaldos institucijoms įstatymais ir norminiais aktais nurodytas funkcijas aplinkos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje.

Pagrindinės funkcijos: Organizuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą ir kontrolę; organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą ir kontrolę; organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų aplinkosauginių programų įgyvendinimą ir kontrolę; rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, teikia išvadas, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę; teikia paruoštus sprendimų projektus Savivaldybės tarybos, jos komitetų posėdžiuose; dalyvauja rengiant Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau - SAARS) programos lėšų panaudojimo priemonių sąmatų projektus, metines SAARS programos ataskaitas, vykdo SAARS programos panaudojimo priežiūrą; rengia darbų, vykdomų pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą SAARS programos sąmatą, sutartis bei pagal savo kompetenciją atsako už sutarčių vykdymo kontrolę; rengia skyriaus inicijuojamų darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų technines specifikacijas kaip pirkimų organizatorius Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka; nagrinėja pagal kompetenciją planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas ir teikia išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių; nagrinėja pagal kompetenciją planų ir programų strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas dėl vertinimo ir vertinimo dokumentų kokybės; derina įstatymų nustatyta tvarka paraiškas Taršos integruotos prevencijos leidimams gauti, atnaujinti; rengia taršos mažinimo programas ir organizuoja jų vykdymą; organizuoja užterštų teritorijų tyrimus, apsaugos ir valymo priemones; dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymą; organizuoja Savivaldybės aplinkos monitoringo programos parengimą, įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę, kaupia ir apibendrina monitoringo duomenis, skelbia juos Savivaldybės administracijos aplinkosaugos intrneto svetainėje; rengia ir įgyvendina Savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones; dalyvauja rengiant želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programas; dalyvauja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbe; inicijuoja ir dalyvauja skelbiant saugotinais vertingų dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu, istoriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius valstybinėje ne miškų ūkio paskirties žemėje ir privačioje žemėje; teikia siūlymus dėl Savivaldybės draustinių bei Savivaldybės gamtos paveldo objektų steigimo; teikia teisės aktų nustatyta tvarka informaciją visuomenei ir valstybės institucijoms; nagrinėja ir laiku atsako nustatyta tvarka į gaunamus įmonių, įstaigų, organizacijų ir piliečių prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus; organizuoja rajono visuomenės ekologinį švietimą; rengia ir skelbia aplinkos apsaugos informaciją savivaldybės ir skyriaus internetinėje svetainėje;organizuoja pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos direktoriaus sutarčių ir susitarimų su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis paruošimą; atstovauja Savivaldybę valstybinėse, visuomeninėse bei privačiose įmonėse, bei organizacijose, kai sprendžiami aplinkos apsaugos klausimai; dalyvauja komisijose ir pasitarimuose ruošiant sprendimus ir projektus dėl želdynų ir želdinių apsaugos, rengiant miesto plėtojimo schemą, ruošiant miesto tvarkymo taisykles, sudarant gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos užterštumo sugriežtintus normatyvus; vykdo rajono teritorijoje esančių tvenkinių priežiūrą; derina tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles; derina statinio projekto aplinkos apsaugos dalį; organizuoja rajono teritorijoje esančių vandens telkinių įžuvinimą; surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksą savo kompetencijos ribose; dalyvauja rengiant strateginio veiklos plano ir programinio biudžeto sudaryme; dalyvauja įvairių komisijų darbe, Administracijos direktoriui, skyriaus vedėjui pavedus - joms vadovauja; teikia savo veiklos metinę ataskaitą skyriaus vedėjui; klausimus, susijusius su atostogų, komandiruočių suteikimu bei išvykimu iš darbo dėl kitų priežasčių, suderina su skyriaus vedėju; nesant skyriaus vedėjo, laikinai vykdo skyriaus vedėjo funkcijas; vykdo kitus administracijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų, biomedicinos mokslų studijų sričių aplinkos inžinerijos, ekologijos ir aplinkotyros krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį); būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje; mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gerai mokėti dirbti Microsoft Office programomis.


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo administravimo skyriuje, 213 kab., Laisvės g. 8/1, MažeikiuoseIšsamesnė informacija: (8 443) 98 213

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#64816
Jūs kandidatuojate į:
Aplinkos apsaugos, asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (ekologas)
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!