https://www.cvmarket.lt/63744

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #63744

Apskaitos ir finansų departamento Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas
Marijampolė
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Finansų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga apskrities viršininko administracijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto programų sąmatų, fondų ir kitų finansavimo šaltinių sąmatų projektų rengimo, sudarymo ir vykdymo organizavimui.

Pagrindinės funkcijos: organizuoja ir sudaro pavaldžių įstaigų ir teritorinių struktūrinių padalinių vykdomų programų sąmatų projektų suvestines su skaičiavimais, jas analizuoja ir pateikia išvadas; tikrina, ar teisingai sudaromos ir vykdomos pavaldžių įstaigų ir teritorinių struktūrinių padalinių programų sąmatos, ar sudarant ir teikiant tvirtinimui programų sąmatas numatyti reikiami asignavimai esamiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti; vadovaujantis Finansų ministerijos ir apskrities viršininko administracijos pažymomis apie biudžeto pakeitimus sudaro programų sąmatų pakeitimų lenteles, kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigai tikslina pavaldžių įstaigų ir teritorinių struktūrinių padalinių valstybės biudžeto vykdomų programų ir specialiųjų programų sąmatas su skaičiavimais pagal funkcinę ir ekonominę išlaidų klasifikaciją ir jų pagrindu sudaro suvestines ir pateikia apskrities viršininkui tvirtinimui; sudaro pavaldžių įstaigų ir teritorinių struktūrinių padalinių vykdomų programų sąmatų pagal ekonominę klasifikaciją išlaidų straipsnio „Kitos išlaidos“ iššifravimo suvestines, jas analizuoja ir pateikia išvadas; gauna iš pavaldžių įstaigų ir teritorinių struktūrinių padalinių vykdomų programų sąmatų pagal ekonominę klasifikaciją išlaidų straipsnio „Kitos išlaidos“ ketvirčio, metinį iššifravimą, sudaro suvestines, vykdo jų kontrolę, esant būtinybei, nustatyta tvarka daro patikslinimus; rengia įsakymų projektus dėl mokinio krepšelio ir sutartinių mokinių skaičiaus apskaičiavimo metodikos taikymo, organizuoja įstaigų mokinio krepšelio sąmatų sudarymą, tvirtinimą ir jų tikslinimą, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo įstaigų mokinio krepšelio lėšų perskirstymą; tikrina ir analizuoja švietimo, socialinių įstaigų mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų tarifikacijas, suderintas su Švietimo, socialinių reikalų ir paslaugų priežiūros skyriumi, sudaro suvestines ir teikia išvadas jų sudarymo klausimais; gauna iš pavaldžių įstaigų ir teritorinių struktūrinių padalinių kiekvieno mėnesio pradžiai pagal patvirtintus pareigybių sąrašus informaciją apie įvykdymą, ją analizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus; analizuoja, kontroliuoja ir rengia pavaldžių biudžetinių įstaigų suvestines ketvirtines etatų, struktūros ir kontingento plano įvykdymo ataskaitas; kas mėnesį, ketvirtį, pasibaigus biudžetiniams metams atlieka apskrities viršininko administracijos ir pavaldžių biudžetinių įstaigų darbo užmokesčio analizę pagal vykdomas biudžetines ir specialiąsias programas, pagal pavedimų lėšų sąmatas, pagal įstaigoms steigėjo patvirtintus pareigybių sąrašus ir teikia išvadas bei pasiūlymus skyriaus vedėjui; kontroliuoja pavaldžių biudžetinių įstaigų įsipareigojimus, atlieka pavaldžių biudžetinių įstaigų ir teritorinių struktūrinių padalinių finansinės atskaitomybės analizę, analizuoja ir kontroliuoja biudžeto lėšų panaudojimą pagal atskiras įstaigas, programas, priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia išvadas dėl pavaldžių įstaigų ir struktūrinių padalinių programų vykdymo teisingumo bei paskirtų asignavimų naudojimo efektyvumo ir teisėtumo; analizuoja ir kontroliuoja apskrities viršininko administracijai skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal priskirtas programas, prireikus teikia pasiūlymus dėl finansavimo patikslinimo; baigiantis ketvirčiui, metams informuoja skyriaus vedėją apie galimas nepanaudoti valstybės biudžeto lėšas; teikia konsultacijas biudžeto sudarymo ir programų sąmatų rengimo ir vykdymo klausimais pavaldžioms įstaigoms ir teritoriniams struktūriniams padaliniams; atsako už dokumentų saugojimą ir naudojimą iki jie perduodami į įstaigos archyvą, už bylos suforminimą pagal apskrities viršininko administracijoje patvirtintą bylų nomenklatūrą pagal vykdomas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme; rengia informaciją valstybinėms institucijoms bei kitiems interesantams pagal departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nurodymus, rengia įsakymų projektus; rengia vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, procedūrų aprašymo projektus, teikia skyriaus vedėjui ir departamento direktoriui apskrities viršininko tvirtinimui; vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis arba aukštesnysis, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties išsilavinimas; ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis biudžetinės įstaigos finansų valdymo ir apskaitos srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto lėšų, materialinių vertybių naudojimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, biudžeto sudarymo ir naudojimo ypatumus; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rengti įstaigos vidaus tvarkomuosius organizacinius dokumentus; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti įvairių rūšių informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, gebėti bendrauti ir dirbti kolektyve; mokėti dirbti Microsoft Office programomis.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo, bendrųjų reikalų ir ūkio skyriuje, 212 kab., Vytauto g. 28 , Marijampolėje.
Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#63744
Jūs kandidatuojate į:
Apskaitos ir finansų departamento Finansų skyriaus vyresnysis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!