https://www.cvmarket.lt/51581

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #51581

Apskaitos ir finansų departamento Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Kaunas
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Vyriausiojo specialisto pareigybės tikslas – konsoliduoti Kauno apskrities viršininkui pavaldžių biudžetinių įstaigų finansinę atskaitomybę ir kitas finansines ataskaitas, užtikrinti jos teisingumą.

Pagrindinės funkcijos: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:1. importuoja ir eksportuoja mokėjimo paraiškų duomenis valstybės biudžeto lėšų asignavimams gauti, naudojant kompiuterizuotą valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS), siekiant užtikrinti tiesioginį išlaidų apmokėjimą iš valstybės iždo bendrosios sąskaitos;2. priima ir tikrina iš Kauno apskrities viršininkui pavaldžių biudžetinių įstaigų (toliau – Įstaigų) kiekvieną mėnesį gautas biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas, taip pat ketvirčio ir metinius išlaidų sąmatų vykdymo balansus ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, įvertina minėtų įstaigų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal planinius duomenis ir sudaro bendrą finansinių atskaitomybių suvestinę, siekiant užtikrinti teisingų finansinių ataskaitų pateikimą Finansų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms įstaigoms;3. analizuoja įstaigų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumą, įstaigų darbo užmokesčio fondo panaudojimą, kreditorinius įsiskolinimus ir teikia šią informaciją departamento direktoriui, siekiant užtikrinti einamąją finansų kontrolę;4. departamento direktoriaus pavedimu pagal savo kompetenciją rengia apskrities viršininko įsakymų projektus ir atsakymų į raštus projektus, siekiant užtikrinti departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą;5. tikrina, ar Įstaigų pareigybių (etatų) sąrašuose teisingai nustatyti darbo užmokesčio dydžiai, siekiant užtikrinti darbo užmokesčiui panaudojamų lėšų ir skirtų valstybės biudžeto asignavimų atitikimą;6. tikrina ir derina rengiamus įstaigų etatų normatyvus, siekiant užtikrinti racionalų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą;7. tikrina ir derina pedagogų tarifikacijas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų viršyti Įstaigoms darbo užmokesčiui skirti valstybės biudžeto asignavimai;8. teikia metodinę pagalbą finansinės atskaitomybės sudarymo ir vykdymo klausimais įstaigų vyr. buhalteriams, informuoja skyriaus vedėją ir departamento direktorių apie pastebėtus finansinius pažeidimus, siekiant stiprinti valstybės biudžeto asignavimų naudojimo vidaus kontrolės procedūras;9. rengia nustatytais terminais savo veiklos ataskaitą, siekiant užtikrinti departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą;10. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus skyriaus veiklos klausimais, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui priskirti uždaviniai.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties; mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; turėti ne mažesnę kaip vienerių metų praktinio darbo patirtį finansų srityje; gebėti savarankiškai valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti; išmanyti Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą, Buhalterinės apskaitos įstatymą, Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei mokėti juos taikyti praktikoje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos civiliniu, darbo, administracinių teisės pažeidimų kodeksais, Valstybės tarnybos įstatymu.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, II aukšto salėje, L. Sapiegos g. 10, Kaune.


Išsamesnė informacija: (8 37) 20 95 95


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#51581
Jūs kandidatuojate į:
Apskaitos ir finansų departamento Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!