https://www.cvmarket.lt/69075

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69075

Darbo skelbimo numeris

69075

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – skyriaus) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti rajono Savivaldybės administracijos darbo užmokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įnašų ir kitų mokėjimų skaičiavimą, apskaitą ir atskaitomybę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. mokėti dirbti buhalterinėmis programomis „Alga 2000“ ir „Navision Financials“;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos biudžeto lėšų, materialinių vertybių ir darbo išteklių naudojimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, žinoti buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus, valstybės tarnybą, gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimą, valstybinį socialinį draudimą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas atliekantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijos:
7.1. priimti ir kontroliuoja pirminę dokumentaciją iš administracijos padalinių (darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, nedarbingumo lapeliai, įsakymai ir kt.);
7.2.skaičiuoja pagal pirminius dokumentus darbuotojų darbo užmokestį, priedus ir priemokas bei kitus išmokėjimus administracijos dirbantiesiems;
7.3. apskaičiuoja išskaitymus iš darbo užmokesčio (gyventojų pajamų mokestį, soc.draudimo įmokas, sumas pagal vykdomuosius raštus ir kt.);
7.4. sudaro darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraščius;
7.5. atlikdamas pavestas funkcijas dirba internetinės bankininkystės paslauga I-linija;
7.6. ruošia nustatytais terminais pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų deklaracijos FR0572, FR0573 formas, jos priedus kalendorinių metų ketvirčiui ir kalendoriniams metams pasibaigus;
7.7. ruošia nustatytais terminais pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš B klasės pajamų deklaracijų formas ir jų priedus kalendoriniams metams pasibaigus;
7.8. ruošia su darbo užmokesčiu susijusias statistines ataskaitas ir nustatytais terminais atsiskaito Statistikos departamentui;.
7.9. ruošia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ataskaitą forma SAM-01 apie apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu įmokas ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 d.;
7.10. ruošia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus formas 1-SD, 2-SD, 9-SD apie apdraustųjų darbo pradžią, pabaigą ir nemokamų atostogų suteikimą;
7.11. ruošia pažymas apie darbo užmokestį, rengia administracijos direktoriaus įsakymus savo veiklos klausimais;
7.12. dalyvauja įstaigos materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose;
7.13. tikrina ir pateikia skyriaus vedėjui pasirašyti atskaitingų asmenų pateiktas avanso apyskaitas, įveda duomenis į „Navision Financials“ buhalterinės apskaitos programą, ir kartą per 5 darbo dienas perveda pinigus į atskaitingų asmenų pateiktą banko sąskaitą;
7.14. administruoja valstybinėms šalpos išmokoms bei išmokoms vaikams skirtas lėšas pagal Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus patvirtintą tvarką;
7.15. tinkamai saugo savo žinioje esančius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia saugoti archyvui;
7.16. skyriaus vedėjui teikia informaciją apie atliekamus darbu;
7.17. dalyvauja apskaitos politikos įstaigoje kūrimo ir įgyvendinimo procedūrose;
7.18. vykdo kitus teisėtus administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSAKOMYBĖ IR PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 214 kab., V.Kudirkos g. 5, Raseiniuose


Išsamesnė informacija: (8 428) 79 565

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Raseiniai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS