https://www.cvmarket.lt/69096

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69096

Darbo skelbimo numeris

69096

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas (toliau – skyriaus) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 7.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga rajono Savivaldybės administracijos buhalterinei apskaitai tvarkyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje.


IV. SPECIALIEJI REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos biudžeto lėšų, materialinių vertybių ir darbo išteklių naudojimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, žinoti buhalterinės apskaitos dokumentus ir registrus, valstybės tarnybą, gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimą, valstybinį socialinį draudimą, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei buhalterine programa „Navision Financials“;
6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. veda seniūnijų teritorijų tvarkymo ir komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programų buhalterinę apskaitą;
7.2. dalyvauja įstaigos materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijose;
7.3. įveda į apskaitos programą iš tiekėjų gautas sąskaitas-faktūras, veda ilgalaikio, trumpalaikio turto ir atsargų korteles;
7.4. mokėjimų žurnale, neviršijant patvirtintų asignavimų, surašo mokėjimų pavedimus ir eksportuoja juos į elektroninės bankininkystės sistemą I-linija;
7.5. tinkamai saugo savo žinioje esančius dokumentus, tvarkomų dokumentų bylas paruošia saugoti archyvui;
7.6. kontroliuoja ilgalaikio, trumpalaikio turto bei atsargų nurašymo pagrįstumą. Į buhalterinės apskaitos programą įveda nurašomo turto duomenis;
7.7. kas ketvirtį rengia paskaičiavimus bei prašymus dėl biudžeto sąmatų tikslinimo ir teikia rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui. Sudaro biudžeto lėšų sąmatas pagal patvirtintus biudžeto asignavimus. Į buhalterinės apskaitos programą įveda duomenis apie biudžeto lėšų sąmatų patikslinimus, patikslintas biudžeto lėšų sąmatas pateikia rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui;
7.8. tvarko biudžeto lėšų banko sąskaitas, sutikrina su buhalterine programa mokėjimo pavedimų duomenis;
7.9. rengia administracijos direktoriaus įsakymus savo veiklos klausimais; teikia skyriaus vedėjui informaciją apie atliekamus darbus;
7.10. dalyvauja apskaitos politikos įstaigoje kūrimo ir įgyvendinimo procedūrose;
7.11. vykdo kitus, susijusius su tiesioginėmis vyesniojo specialisto pereigomis, skyriaus vedėjo nurodymus;
7.12. vykdo kitus teisėtus administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautoja yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(data)

________________________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 7

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 214 kab., V. Kudirkos g. 5, Raseiniuose.Išsamesnė informacija: (8 428) 79 565

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Raseiniai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS