https://www.cvmarket.lt/348380

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #348380

Architektūros poskyrio vadovas

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Architektūros poskyrio vadovas:
1. organizuoja poskyrio darbą: skirsto skyriaus darbuotojams gautas užduotis, užsakymus, formuoja darbo užduotis, kontroliuoja jų vykdymo eigą, kokybę, nustato prioritetus, užtikrina savalaikį vykdymą;
2. gautiems užsakymams (užduotims) teikia siūlymus dėl projekto vadovų, atsakingų asmenų, prireikus, darbo grupių, skyrimo;
3. kontroliuoja projektų vadovų (atsakingų asmenų) darbų padalinimą, organizavimą, darbų apmokėjimo paskirstymą, racionalų ir protingą (atsižvelgiant į darbų apimtis) darbo laiko panaudojimą;
4. užtikrina ir kontroliuoja Projektų darbo laiko apskaitos programos, projektų valdymo programos „Redmine“ sistemingą pildymą. Analizuoja programos duomenis, teikia ataskaitas. Prireikus, pildo duomenis programoje už laisvai samdomus darbuotojus;
5. sprendžia visas darbo metu atsiradusias problemas ir klausimus su projektų vadovais, projektų dalių vadovais ir kitais grupės (komandos) nariais, skyrių darbuotojais, užsakovais, viešojo administravimo subjektais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Esant poreikiui (esant strategiškai svarbiam klausimui, neišsprendus problemos, klausimo, iškilus nenumatytoms aplinkybėms ir kt.) apie tai informuoja Įmonės direktoriaus pavaduotoją;
6. teikia informaciją Įmonės direktoriaus pavaduotojui apie poskyriui priskirtų užsakymų vykdymo būklę, terminus, finansinę būklę;
7. informuoja Įmonės Finansų ir apskaitos skyrių apie užbaigtus darbus (darbų dalį, etapus) ir galimybę pateikti sąskaitą užsakovui;
8. analizuoja poskyrio atitinkamos srities specialistų trūkumą, poreikį. Teikia Įmonės direktoriui motyvuotus tarnybinius raštus dėl darbuotojų (laisvai samdomų ir kt.) įdarbinimo;
9. Įmonės teisės aktų numatyta tvarka nustato poskyrio darbuotojams metinius (arba kitokio laikotarpio) asmeninius ir veiklos (darbo) tikslus;
10. Įmonės teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vertina poskyrio darbuotojų tam tikro laikotarpio atliktą darbą ir jo kokybę, teikia siūlymus dėl kintamosios darbo užmokesčio dalies dydžio;
11. sistemingai organizuoja poskyrio darbuotojų pasitarimus dėl einamųjų darbų ir pan.;
12. analizuoja poreikį ir teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų atlikimo;
13. analizuoja, apibendrina informaciją, teikia išvadas, ataskaitas apie poskyrio veiklą;
14. pasirašo projekto vadovų (atsakingų už projekto vykdymą asmenų) paruoštą techninę dokumentaciją;
15. rengia poskyrio veiklos planus, nustato tikslus, rodiklius;
16. dalyvauja rengiant Įmonės veiklos strategiją, nustatant veiklos rodiklius;
17. dalyvauja rengiant Įmonės viešųjų pirkimų planą;
18. dalyvauja rengiant Įmonės tvarkas, taisykles ir kt.;
19. Įmonėje nustatyta tvarka svarsto Architektūros poskyrio darbuotojų teikiamus prašymus (dėl atostogų, stažuočių ir kt.), teikia motyvuotus atsakymus;
20. atstovauja Architektūros poskyrį, jo darbuotojų interesus Įmonės susirinkimų metu;
21. dalyvauja Įmonėje įsteigtose komisijose, tarybose, darbo grupėse, kurių tikslas peržiūrėti Įmonėje vykdomų darbų kokybę, įvykdymo terminus ir pan.;
22. inicijuoja Įmonės dalyvavimą skelbiamuose (išorės) konkursuose, susijusiuose su priskirtomis atsakomybės sritimis. Nagrinėja paskelbtų konkursų sąlygas, teikia išvadas ir siūlymus;
23. teikia siūlymus dėl poskyrio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, stažuočių, komandiruočių ir kt.;
24. Įmonės direktoriaus pavaduotojui pavedus, atstovauja Įmonę, Įmonės interesus pasitarimuose (susirinkimuose) su užsakovais, Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ir jos padaliniais, kitomis institucijomis, įstaigomis Architektūros poskyriui priskirtų kompetencijų ribose;
25. pastoviai kelia kvalifikaciją (įmonės lėšomis/individualiai);
26. vykdo kitus Įmonės direktoriaus pavaduotojo pavedimus, susijusius su Architektūros poskyrio veikla;
27. užtikrina, kad skyriaus nuostatuose numatyti ir kiti skyriui pavesti darbai, uždaviniai būtų parengti laiku ir kokybiškai, laikantis normatyvinių dokumentų reikalavimų;
28. užtikrina ir reikalauja, kad skyriaus darbuotojai tinkamai vykdytų pareiginių nuostatų, kitų įmonės vidinių teisės aktų reikalavimus;
29. užtikrina, kad pavesti darbai, uždaviniai atitiktų teisės aktų reikalavimus, būtų parengti laiku ir kokybiškai;
30. pasikeitus asmens duomenims (deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos adresui), sveikatos būklei, įgijus papildomą išsilavinimą, kvalifikaciją, įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti Įmonę ir pristatyti atitinkamų dokumentų kopijas;
31. ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą į dieną įsipareigoja tikrinti priskirtą, oficialų Įmonės el. paštą;


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai pareigybei:
1. turėti aukštąjį magistro kvalifikacinio laipsnio (arba jam prilygintą) menų studijų srities architektūros krypties universitetinį išsilavinimą;
2. turėti ne mažiau 5 (penkių) metų patirtį architektūros srityse (dirbant projekto vadovu);
3. turėti ne mažiau 3 (trijų) metų vadovaujamo darbo patirtį;
4. turėti labai gerus organizacinio darbo įgūdžius (darbų organizavimas, paskirstymas, monitoringas, kontrolė, įvertinimas);
5. turėti labai gerus bendravimo įgūdžius;
6. labai gerai išmanyti ir mokėti taikyti: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimus, susijusius su darbais, kuriuos vykdo Architektūros poskyris;
7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais savivaldybės įmonių veiklą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus;
8. žinoti nors vieną užsienio kalbą (pageidautina anglų, įgudusio vartotojo lygmeniu (B1));
9. išmanyti dokumentų rengimo taisykles,
10. mokėti gerai dirbti projektavimo, braižymo programomis (CAD/CAM) ir/ar kt.; Microsoft Office programiniu paketu;
11. gebėti organizuoti skyriaus darbinę veiklą, spręsti iškilusius klausimus, problemas, prisiimti atsakomybę už veiklos rezultatą;
12. gebėti atstovauti Įmonę, Įmonės interesus;
13. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
14. gebėti analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
15. gebėti planuoti darbo laiką;
16. gebėti dirbti komandoje;
17. būti lanksčiam, operatyviai reaguoti į pokyčius

Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu.

Pretendentai dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos (iki 2018-09-25).

Nuoroda į valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą
http://portalas.vtd.lt/lt/4/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju-atranka/kaip-susikurti-paskyra-481.html

Pretendentas privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą

Informacija apie atranką:
Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ personalo specialistė:
Viktorija Ivanova mob. +370 674 42504
Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ administratorė – direktoriaus padėjėja:
Diana Švažienė; tel. (8 5) 211 2446


Darbo skelbimo numeris
#348380
Jūs kandidatuojate į:
Architektūros poskyrio vadovas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!