https://www.cvmarket.lt/70239

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Atsparumo ugniai bandymų skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70239

Darbo skelbimo numeris

70239

Darbo aprašymas

ATSPARUMO UGNIAI BANDYMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gaisrinių tyrimų centro (toliau – Centras) Atsparumo ugniai bandymų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti statybinių konstrukcijų elementų atsparumo ugniai bandymus, rengti su šiais bandymais susijusius dokumentus bei atsparumo ugniai klasifikavimo ataskaitas, analizuoti užtvarų tiesioginio taikymo praktiką, vykdyti nuolatinę bandymų įrangos techninę priežiūrą bei metrologinę patikrą, teikti pasiūlymus dėl skyriaus funkcijų gerinimo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis – bandymų įrangos techninės priežiūros bei metrologinės patikros užtikrinimas bei statybinių konstrukcinių elementų atsparumo ugniai bandymų atlikimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos (toliau - LR) įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Centro veiklą, priešgaisrinių gelbėjimo padalinių (žinybinių priešgaisrinių pajėgų) steigimo gaisro atžvilgiu pavojinguose objektuose tvarką ir kriterijus;
6.3. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį bandymų atlikimo bei duomenų apdorojimo srityje;
6.4. Išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
6.5. Mokėti dirbti su Microsoft Office ar Open Office programiniu paketu;
6.6. Žinoti standartus reglamentuojančius atsparumo ugniai bandymų atlikimą bei bandymų rezultatų vertinimą;
6.7. Išmanyti bandymų įrangos veikimo principus, bei gebėti užtikrinti savalaikę techninę priežiūrą;
6.9. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Užtikrina, kad atsparumo ugniai bandymų sąlygas atitiktų standarto LST EN 1363-1 reikalavimus;
7.2. Atlieka priešgaisrinių sklendžių atsparumo ugniai bandymus pagal standarto LST EN 1366-2 reikalavimus;
7.3. Atlieka priešgaisrinių sklendžių atsparumo ugniai klasifikavimą ir tiesioginės taikymo srities įvertinimą vadovaujantis standarto LST EN 13501-3 reikalavimais;
7.4. Atlieka technikos vadovo funkcijas nurodytas laboratorijos kokybės vadove, t.y. atlieka nuolatinę bandymų įrangos techninę priežiūrą bei metrologinę patikrą; organizuoja arba atlieka sugedusios įrangos remontą; rengia laboratorijoje naudojamos įrangos sąrašus bei periodiškai juos atnaujina, tvarko bandymų įrangos techninę dokumentaciją; nuolat prižiūri kondicionavimo patalpos įrangą, tinkamą jos veikimą bei atitinkamų sąlygų užtikrinimą;
7.5. Tikrina visose gaisrinių bandymų ataskaitose pateiktų techninių charakteristikų teisingumą, bandymo eigos atitikimą metodikai, ir jas pasirašo;
7.6. Organizuoja savalaikį ir tinkamą bandinių paruošimą gaisriniams bandymams, numato tam reikalingą įrangą;
7.7. Analizuoja užsienio šalių analogiškų organizacijų bandymų įrangos priežiūros ypatumus bei pažangias naujoves bei teikia ataskaitas skyriaus viršininkui;
7.9. Rengia metodinę medžiagą, informacinius ir kitus dokumentus, teikia metodinę pagalbą LR valstybinėms institucijoms bei įstaigoms pagal skyriaus kompetenciją;
7.10. Teikia pasiūlymus dėl techninės politikos gaisrinių bandymų srityje;
7.11. Skyriaus viršininko pavedimu nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, pasiūlymus;
7.12. Centro vadovybės ir (ar) skyriaus viršininko nurodymu vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Ekspertizių skyrius, 5 kab., Valčiūnų km., Juodšilių sen., Vilniaus raj.


Išsamesnė informacija:(8 5) 249 1316

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS