https://www.cvmarket.lt/70237

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #70237

Bendrojo departamento Archyvų skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2009 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. 1V-178


VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
ARCHYVŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Archyvų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga užtikrinti dokumentų valdymo reikalavimų dokumentų saugojimo ir naudojimo srityje įgyvendinimą departamente ir skyriuje bei ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -dokumentų valdymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 2 metų darbo, susijusio su dokumentų valdymo reikalavimų dokumentų saugojimo ir naudojimo srityje, patirtį;
6.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais archyvų darbą, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą, dokumentų valdymą bei įslaptintų dokumentų administravimą;
6.3. būti gerai susipažinęs su pagrindiniais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų uždaviniais ir funkcijomis, Lietuvos archyvų fondo sudėtimi;
6.4. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Visiškai slaptai“;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas ir pasiūlymus;
6.6. mokėti rusų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu ir lenkų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu (pagal Europass);
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook Express ir MS Internet Explorer;
6.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą ir priimti sprendimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekiant įgyvendinti skyriui teisės aktais pavestus uždavinius, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. pagal savo kompetenciją koordinuoja dokumentų bylų sudarymą, tvarkymą, įforminimą, apskaitą, archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose bei kontroliuoja jų vykdymą;
7.2. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos valstybinio archyvų fondo dokumentų kaupimą, saugojimą ir naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, teikia pasiūlymus vadovams dėl šio darbo tobulinimo;
7.3. kontroliuoja skyriuje saugomų ministerijos administracijos padalinių dokumentų tvarkymą pagal Valstybinio archyvų fondo nustatytus reikalavimus ir jų perdavimą valstybiniam saugojimui;
7.4. vykdo skyriuje saugomų įslaptintų dokumentų (bylų) apskaitą, jų kasmetinius patikrinimus, dokumentų (bylų) atrinkimą išslaptinti pasibaigus įslaptinimo terminui, dokumentų (bylų) atrinkimą dokumentų vertės ekspertizei teisės aktų nustatyta tvarka atlikti, jų perdavimą valstybiniams archyvams, naikinimą, atitinkamų teisės aktų rengimą;
7.5. vykdo skyriuje saugomų dokumentų ir bylų išdavimą susipažinti teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6. dalyvauja ir teikia metodinę pagalbą kuriant archyvų informacines paieškos sistemas, teikia metodinę pagalbą archyvo darbo klausimais ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms, neperduodančioms dokumentų valstybiniam saugojimui;
7.7. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus dokumentų tvarkymą, departamento vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimu teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie skyriaus archyvo fonde saugomų dokumentų sudėtį ir turinį, rengia archyvo pažymas, dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir išrašus, sudaro ir nuolat pildo skyriuje saugomų nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apskaitos ir informacinius paieškos dokumentus;
7.8. rengia bei dalyvauja rengiant teisės aktų ir raštų projektus dokumentų saugojimo ir naudojimo, archyvų darbo klausimais; pagal kompetenciją vertina teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą ir naudojimą, archyvų darbą, projektus bei rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo;
7.9. departamento vadovybės arba skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su dokumentų saugojimo ir naudojimo klausimais, veikloje;
7.10. pagal kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu rengiant teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų saugojimą ir naudojimą, archyvų darbą, dalyvauja rengiant ir tvarkant departamento įslaptintų ir neįslaptintų dokumentų bylų dokumentacijos planus, rengia suvestinius ministerijos administracijos padalinių įslaptintų ir neįslaptintų bylų dokumentacijos planus, Lietuvos valstybės naujajam archyvui teikia ministerijos administracijos padalinių bylų sudarymo statistinius duomenis; surenka iš įstaigų prie ministerijos, neperduodančių dokumentų valstybiniam saugojimui, bylų sudarymo tose įstaigose statistinius duomenis;
7.11. kontroliuoja saugomų dokumentų būklę, esant būtinumui, organizuoja sugadintų dokumentų sutvarkymą, kontroliuoja dokumentų saugyklų atitiktį teisės aktuose nustatytiems patalpų, kuriose laikomi Lietuvos valstybinio archyvų fondo dokumentai, reikalavimams;
7.12. vykdo departamento skyrių aprūpinimą kanceliarinėmis prekėmis ir skyriaus aprūpinimą techninėmis priemonėmis, taip pat dalyvauja vykdant kompiuterinių programų, reikalingų skyriaus funkcijoms atlikti, užsakymą, įsigijimą ir diegimą;
7.13 dalyvauja organizuojant departamento materialinį aprūpinimą, departamentui perduoto ilgalaikio ir trumpalaikio turto saugojimą, išdavimą ir naudojimą;
7.14. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbo planavimo ir organizavimo, rengia ir skyriaus vedėjui teikia skyriaus metų veiklos planus ir ataskaitas;
7.15. laikinai nesant skyriaus vedėjo (atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ir pan. metu), vykdo jo funkcijas;
7.16. vykdo kitus departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo departamente, 314 kab., Šventaragio g. 2, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 271 8283

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#70237

Informacija apie darbą

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Papildoma informacija:
valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMarket.lt klientas

Daugiau

Jūs kandidatuojate į:
Bendrojo departamento Archyvų skyriaus vyriausiasis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!