https://www.cvmarket.lt/70242

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70242

Darbo skelbimo numeris

70242

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-27


BENDRŲJŲ REIKALŲ IR ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis –organizuoti ir užtikrinti Tarnybos materialinių išteklių, valdymą ir priežiūrą, dokumentų valdymą ir piliečių aptarnavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas dokumentų, turto valdymo ir priežiūros srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės sveikatos priežiūrą, viešuosius pirkimus, priešgaisrinę ir darbo saugą, valstybės turto valdymą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo įstaigose, dokumentų valdymą ir raštvedybą.
8. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį (iš jų – ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo) turto valdymo organizavimo srityje.
9. Išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles.
10. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
11. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Organizuoti ir planuoti Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus darbą.
13. Užtikrinti uždavinių ir funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose vykdymą.
14. Organizuoti ir kontroliuoti pastatų, patalpų ir materialinių vertybių, priklausančių Tarnybai apsaugą.
15. Užtikrinti elektrosaugos, priešgaisrinės ir darbų saugos taisyklių laikymąsi.
16. Užtikrinti racionalų elektros, vandens, dujų, šilumos, ryšio priemonių naudojimą.
17. Organizuoti savalaikę vandentiekio, šilumos ir elektros tinklų profilaktiką.
18. Organizuoti Tarnybos turto pirkimą.
19. Užtikrinti savalaikį Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, vykstančių tarnybiniu transportu, aprūpinimą transportu bei kontroliuoti jo racionalų naudojimą.
20. Organizuoti patalpų einamąjį ir kapitalinį remontą ir kontroliuoti atliekamų darbų kokybę.
21. Užtikrinti Tarnybos pastatų aprūpinimą energetiniais resursais ir ryšio priemonėmis.
22. Aprūpinti Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus būtinomis darbo priemonėmis.
23. Pagal kompetenciją rengti ar dalyvauti rengiant raštų, sutarčių ar teisės aktų projektus.
24. Dalyvauti viešųjų pirkimų komisijos darbe bei rengiant pirkimų planus.
25. Rinkti duomenis apie Tarnybos turtą ir jo būklę, eksploatacijai sunaudotų lėšų kiekį, rengti eksploatacinių rodyklių suvestines, teikti ataskaitas suinteresuotoms institucijoms.
26. Užtikrinti valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise bei valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis dokumentų projektų parengimą.
27. Vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriui pavestos funkcijos.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

28. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 218 kab., Kalvarijų g. 153, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 277 8036

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS