https://www.cvmarket.lt/70243

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70243

Darbo skelbimo numeris

70243

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
2009 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-27


BENDRŲJŲ REIKALŲ IR ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybės paskirtis – užtikrinti Tarnybos dokumentų valdymą, asmenų aptarnavimą, turto valdymą ir priežiūrą bei laikinai pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas turto valdymo ir priežiūros bei dokumentų valdymo srityse.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės sveikatos priežiūrą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, raštvedybą, valstybės turto valdymą, asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo įstaigose, priešgaisrinę ir darbo saugą.
8. Turėti vadovaujamo darbo patirties.
9. Turėti 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje.
10. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu bei dokumentų valdymo sistema „KONTORA“.
11. Išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles.
12. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Visiškai slaptai”.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Padėti organizuoti ir planuoti skyriaus darbą.
14. Padėti organizuoti tinkamą tarnybos turto valdymą ir priežiūrą.
15. Siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų valdymą Tarnyboje, organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos raštvedybą bei tvarkyti dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje.
16. Siekiant užtikrinti, kad Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai laiku įvykdytų Tarnybos direktoriaus ar jo pavaduotojų pavedimus kontroliuoti savalaikį jų pateikimą.
17. Kiekvieną savaitę teikti Tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams kontroliuojamų dokumentų vykdymo suvestinę ir sąrašą dokumentų, kurių įvykdymo laikas baigiasi artimiausiu laiku.
18. Tvarkyti Tarnybos archyvą ir užtikrinti Tarnybos dokumentų laikymą ir išsaugojimą.
19. Siekiant užtikrinti tinkamą archyvo tvarkymą, priimti nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo dokumentus į archyvą ir sugrupuoti pagal saugojimo terminus.
20. Kasmet atrinkti archyvo bylas, kurių nereikia ilgiau saugoti, ir pateikti dokumentų ekspertų komisijai.
21. Koordinuoti Tarnybai pavaldžių įstaigų veiklą dokumentų valdymo ir archyvavimo srityje, teikiant atitinkamą informaciją, konsultacijas.
22. Užtikrinti kokybišką asmenų aptarnavimą taikant „vieno langelio“ principą, suteikiant asmenims reikalingą informaciją.
23. Atlikti asmenų aptarnavimo ir prašymų nagrinėjimo taikant „vieno langelio“ principą kokybės analizę ir teikti ataskaitas institucijos vadovui.
24. Nesant skyriaus vedėjo, laikinai jį pavaduoti.
25. Tikrinti, ar tarnautojų ir darbuotojų rengiami dokumentai atitinka dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, konsultuoti darbuotojus dokumentų valdymo klausimais, tam, kad būtų laiku ir kokybiškai rengiami dokumentai.
26. Informuoti skyriaus vedėją apie dokumentų valdymo ir saugojimo būklę, teikti siūlymus dėl darbo tobulinimo, tam, kad būtų užtikrintas greitas priėjimas prie visų turimų dokumentų.
27. Rengti valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise bei valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis dokumentų projektus.
28. Vykdyti kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos skyriui pavestos funkcijos.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

29. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 14

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 218 kab., Kalvarijų g. 153, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 277 8036

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS