https://www.cvmarket.lt/49811

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #49811

Bendųjų reikalų skyriaus vedėjas

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Vyriausiojo administracinio teismo (toliau – Teismas) informacinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, teisėjų pavedimų, susijusių su teisėjų funkcijų įgyvendinimu, vykdymą, organizacinės pagalbos teisėjams teikimą, padėti formuoti personalo valdymo politiką, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą, dalyvauti formuojant Teismo organizacinę kultūrą.

Pagrindinės funkcijos: Vadovauja Skyriui, planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, paskirsto darbą Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, apibendrina informaciją ir teikia ataskaitas Skyriaus kompetencijos klausimais; padeda Teismo kancleriui organizuoti Teismo aparato darbą, vykdo Teismo kanclerio nurodymus, susijusius su Teismo aparato darbo organizavimu; prireikus pavaduoja teismo kanclerį; pagal savo kompetenciją duoda pavedimus teismo darbuotojams, nustato, kokiais metodais ir kokiu mastu tie pavedimai turi būti įvykdyti; kontroliuoja, kad Teismo pirmininko ir kanclerio įsakymai ir pavedimai, taip pat teisėjų pavedimai būtų tinkamai ir laiku įvykdyti; užtikrina Teismo informacinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, koordinuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą; užtikrina tinkamą teismo posėdžių organizavimą, rimtį ir tvarką teisme; teikia Teismo kancleriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, atlieka Teismo struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir teikia siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, atlieka personalo sudėties analizę, padeda formuoti personalo sudėtį, padeda vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Teisme, padeda formuoti Teismo personalo mokymo prioritetus, padeda kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą; organizuoja Teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje; kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo, padeda užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi; padeda Teismo pirmininko sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais; organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų; organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas; padeda Teismo pirmininkui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) nuostatas; dalyvauja rengiant Teismo išlaidų sąmatas; dalyvauja rengiant investicijų projektus; vykdo viešųjų pirkimų verčių apskaitą; organizuoja Teismo gautų raštų, asmenų prašymų, skundų, pranešimų bei kitų dokumentų nagrinėjimą, rengia atsakymų projektus; rengia kitų dokumentų ir raštų projektus, teikia juos pasirašyti Teismo pirmininko pavaduotojui; organizuoja asmenų priėmimą bei aptarnavimą Teisme; teismo kanclerio pavedimu vadovauja rengiant ir pats rengia Teismo vidaus dokumentų (pirmininko ir kanclerio įsakymų, pažymų, išvadų, protokolų ir pan.) projektus, organizuoja dokumentų projektų analizę;dalyvauja organizuojant užsienio valstybių delegacijų bei svečių priėmimą Teisme ir jų aptarnavimą, garantuoja techninį aprūpinimą šių renginių metu;vykdo kitus Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su jo funkcijų atlikimu.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba vienpakopis universitetinis išsilavinimas); mokėti bent vieną užsienio kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu; mokėti dirbti Microsoft Office programomis; turėti 5 m. vadovavimo darbo patirtį; išmanyti buhalterinės apskaitos pagrindus; išmanyti bei mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius; gerai išmanyti dokumentų rengimo bei tvarkymo, raštvedybos taisykles; mokėti gauti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ja remiantis rengti išvadas, pasiūlymus bei reikiamus dokumentus; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; gebėti vadovauti struktūrinių padalinių bei atskirų darbuotojų darbui bei jį koordinuoti, būti kūrybiškam, savarankiškam.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 17

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teismo raštinėje, Žygimantų g. 2, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 268 5232, (8 5) 279 1005

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#49811
Jūs kandidatuojate į:
Bendųjų reikalų skyriaus vedėjas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!