https://www.cvmarket.lt/62222

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #62222

Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama - Fondo valdyba) Dokumentų tvarkymo skyriaus (toliau vadinama - Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga priimti Fondo valdyboje gaunamus asmenų pranešimus, prašymus, skundus bei vykdyti registraciją Dokumentų valdymo sistemoje (toliau vadinama - DVS), perrašyti į apskaitos registrus direktoriaus ir jo pavaduotojų rezoliucijas, pateikti skenavimui, supažindinti su jais atsakingus vykdytojus bei vykdyti visus veiksmus, susijusius su pranešimų, prašymų, skundų vykdymo eiga teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, rengti pažymas apie priimtus skundus, prašymus, suvestines apie Fondo valdyboje gautų pranešimų, prašymų, skundų skaičių ir turinį, pasiskirstymą pagal vykdytojus, jų nagrinėjimo rezultatus bei analizuoti jų kitimo tendencijas, pagal nustatytus reikalavimus registruoti DVS iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautus dokumentus, taip pat teikti bendro pobūdžio informaciją į Fondo valdybą atvykusiems asmenims valstybinio socialinio draudimo pensijų, pašalpų ir įmokų klausimais, organizuoti asmenų priėmimą.

Pagrindinės funkcijos: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:priima Fondo valdyboje gaunamą iš kurjerių korespondenciją ir pristato ją registravimui atsakingam Skyriaus specialistui; priima Fondo valdyboje gaunamus asmenų pranešimus, prašymus, skundus nepriklausomai nuo jų gavimo (atsiuntimo) būdo bei vykdo jų registraciją DVS, iš dokumentų originalų perrašo direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų suteiktas rezoliucijas atsakingiems vykdytojams bei atlieka visas kitas procedūras atitinkamuose DVS moduliuose, susijusius su pranešimų, prašymų, skundų vykdymo eiga teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais; priima atvykusius į Fondo valdybą asmenis, teikia jiems bendro pobūdžio informaciją valstybinio socialinio draudimo, pensijų, pašalpų ir įmokų klausimais bei pakviečia į Fondo valdybos Priimamąjį kompetentingo Fondo valdybos skyriaus specialistus arba nukreipia asmenis į kompetentingus Fondo valdybos skyrius.; registruoja asmenų, atvykusių į Fondo valdybą žodinius pranešimus, prašymus, skundus, padeda asmeniui suformuluoti pranešimo, prašymo, skundo turinį ar jį atspausdina; vykdo Fondo valdyboje gautos korespondencijos iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registravimą, rezoliucijų perrašymą į DVS, įvykdymo fakto žymėjimus DVS, fiksuoja jų judėjimo bei supažindinimo eigą, seka vykdymo kontrolės terminus, įrašo kontrolės terminus, fiksuoja pavedimų vykdymo eigą, žymi įvykdymo faktus, teikia informaciją apie vykdymo problemas Skyriaus vedėjui, jo pavaduotojui ir pavedimą davusiam asmeniui; pagal nustatytus reikalavimus suveda duomenis ir formuoja apskaitos registrus DVS apie gautus pranešimus, prašymus ir skundus, perrašo rezoliucijas vykdytojams, žymi įvykdymo faktus, fiksuoja jų judėjimo bei supažindinimo eigą, seka vykdymo kontrolės terminus, įrašo kontrolės terminus, siunčia per DVS pranešimus vykdytojams apie neįvykdytas rezoliucijas, teikia informaciją apie vykdymo terminų pažeidimus Skyriaus vedėjui, jo pavaduotojui ir pavedimą davusiam asmeniui; rengia pažymas asmenims apie priimtų prašymų bei skundų nagrinėjimo eigą teisės aktų nustatyta tvarka, jas registruoja, sega į bylas, tvirtina su pranešimais, prašymais ir skundais gautų dokumentų nuorašus ir kopijas; naudoja ir saugo antspaudą Nr.3 su Skyriaus pavadinimu bei spaudą su gavimo fakto žyma; pagal nustatytus reikalavimus padeda Skyriaus specialistams suvesti duomenis į DVS apie siunčiamą korespondenciją bei kitus dokumentus;peržiūri elektroniniu paštu atsiustas Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų nutarimų, sprendimų, rezoliucijų ir Ministro Pirmininko potvarkių bei kitų dokumentų skaitmenines kopijas, jas atspausdina ir teikia registravimui DVS atsakingam Skyriaus specialistui; kiekvieną ketvirtį rengia suvestines apie Fondo valdyboje gautų pranešimų, prašymų, skundų skaičių, turinį, pasiskirstymą pagal vykdytojus, jų nagrinėjimo rezultatus bei analizuoja jų kitimo tendencijas ir teikia ataskaitas Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį; analizuoja iš kitų institucijų ar pakartotinai gautų asmenų pranešimus, prašymus, skundus bei rengia palyginamąsias ataskaitas, teikia jas Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui;kiekvieną mėnesį teikia informaciją Fondo valdybos direktoriui, direktoriaus pavaduotojams ir Fondo valdybos Komunikacijos skyriui apie gautų pranešimų, prašymų ar skundų pobūdį; kiekvieną mėnesį apibendrina ir teikia išvadas Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui apie gautų pranešimų, prašymų, skundų bei vykdymo kontrolės eigą ir parengtų atsakymų pažeistus terminus; pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį; analizuoja pareigybės funkcijų atlikimui ir užtikrinimui reikalingų DVS modulio veiksmų patobulinimo poreikius bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui parengti užsakymus dėl programinės įrangos kūrimo ir pakeitimo; planuoja savo darbą, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus bei užtikrina veiklos plane nustatytų priemonių vykdymą laiku, dalyvauja identifikuojant rizikos veiksnius ir rengiant jų valdymo priemones pagal šios pareigybės kompetenciją;rengia Skyriaus darbo metodikas, teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją; kaupia, sistemina ir saugo iki perdavimo į Fondo valdybos archyvą teisės aktus ir kitus dokumentus, sudaro bylas, tinkamai jas įformina pagal šios pareigybės kompetenciją; bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis; Fondo valdybos direktoriui ar direktoriaus pavaduotojams pavedus, teikia informaciją iš DVS prašymų bei skundų apskaitos registrų Fondo valdybos interesus Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, organizacijose atstovaujantiems asmenims; Skyriaus vedėjui ar jo pavaduotojui pavedus, nagrinėja pranešimus, prašymus ir skundus, rengia jų atsakymų projektus; vykdo kitus Skyriaus vedėjo ar jo pavaduotojo pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 m. įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas; mokėti dirbti „Microsoft Office“ programomis; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybinio socialinio draudimo srityje; būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Dokumentų tvarkymo ir archyvo įstatymais, taip pat su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, dokumentų valdymą, mokėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, panaudojimo, saugojimo ir kitas procedūras, nustatytas dokumentų valdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose, turėti praktinių darbo įgūdžių taikant dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei būti susipažinusiam su Valstybinio socialinio draudimo įstatymu tiek, kiek jis susijęs su šios pareigybės funkcijų vykdymu; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti su klientais ir spręsti konfliktines situacijas.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B
Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo valdymo skyriuje, 304 kab., Konstitucijos pr. 12, Vilniuje.Išsamesnė informacija: (8 5) 275 2509

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#62222
Jūs kandidatuojate į:
Dokumentų tvarkymo skyriaus vyresnysis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!