https://www.cvmarket.lt/69514

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo plėtros skyriaus Plėtros projektų įgyvendinimo ir apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69514

Darbo skelbimo numeris

69514

Darbo aprašymas

EKONOMIKOS IR STRATEGIJOS DEPARTAMENTO
INVESTICIJŲ IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS
PLĖTROS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IR APSKAITOS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ekonomikos ir strategijos departamento Investicijų ir verslo plėtros skyriaus Plėtros projektų įgyvendinimo ir apskaitos poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinimą ir apskaitą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas projektų apskaitos administravimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties.
7. Turėti ne maženę kaip 3 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų apskaitos arba Europos Sąjungos projektų apskaitos srityje.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, buhalterinę apskaitą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos projektų įgyvendinimą ir apskaitą.
9. Mokėti užsienio kalbą (anglų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu.
10 Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office Excel, MS Office Word, MS Office Outlookt, Internet Explorer.
11. Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
12. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

13. Tikrina gautas iš rangovų ir paslaugų teikėjų sąskaitas faktūras, vadovaudamasis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos finansų kontrolės taisyklėmis, tam, kad būtų užtikrintas tinkamas lėšų panaudojimas.
14. Rengia projektų išlaidų sąmatas, mokėjimo paraiškas, mokėjimo prašymus lėšoms gauti tam, kad butų užtikrintas finansavimas projektams vykdyti.
15. Apskaito projektų vykdymui gautas lėšas bei patirtas išlaidas tam, kad būtų užtikrinta atskira projektų išlaidų apskaita.
16. Rengia mokėjimo pavedimus rangovams ir paslaugų teikėjams tam, kad būtų užtikrintas atsiskaitymas.
17. Teisės aktų nustatyta tvarka rengia Europos Sąjungos ir bendrojo finansavimo lėšų prognozes ir kitą informaciją bei teikia ataskaitas projektus įgyvendinančioms institucijoms tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
18. Pagal kompetenciją rengia Savivaldybės institucijų teisės aktų projektus tam, kad būtų užtikrintas Skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
19. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę bei atstovaudamas savo kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
20. Sprendžiant bendras problemas bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.
21. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Ryšių su visuomene skyriaus Priimamajame, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje.


Išsamesnė informacija: (8 46) 396 134, (8 46) 396 085

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Klaipėda
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS