https://www.cvmarket.lt/47095

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #47095

Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Kaišiadorys
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Departamento vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Departamentui skiriamų Savivaldybės biudžeto asignavimų apskaitą, užtikrinti taupų materialiųjų ir finansinių išteklių naudojimą, ataskaitinių duomenų tikslumą, atskaitomybės laiku pateikimą bei Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimą uždarosiose akcinėse bendrovėse.

Pagrindinės funkcijos: Naudodamas Departamentui skirtus asignavimus pagal nustatytą paskirtį programoms vykdyti: 1. sudaro programų sąmatas, neviršydamas programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, jas pasirašo bei teikia pasirašyti Departamento direktoriui; 2, 3 papunkčių redakcija iki 2009 m. sausio 1 d.: 2. rengia bei teikia teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais finansinę ir kitą atskaitomybę, statistines ataskaitas; 3. kontroliuoja kaip vykdoma biudžeto lėšų panaudojimo sutartyse nustatyta sąlyga - naudoti lėšas pagal tikslinę paskirtį. Prireikus, atlieka Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems skiriama Savivaldybės biudžeto lėšų, finansinės atskaitomybės analizę; 2, 3 papunkčių redakcija po 2009 m. sausio 1 d.: 2. rengia bei teikia teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, statistines ataskaitas; 3. kontroliuoja kaip vykdoma biudžeto lėšų panaudojimo sutartyse nustatyta sąlyga - naudoti lėšas pagal tikslinę paskirtį. Prireikus, atlieka Savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems skiriama Savivaldybės biudžeto lėšų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių analizę; Atlieka atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą, analizuoja susidariusių įsiskolinimų priežastis, išvadas teikia Departamento direktoriui. Siekdamas, kad būtų tinkamai įgyvendintos Savivaldybės turtinės ir neturtinės teisės uždarosiose akcinėse bendrovėse (toliau – bendrovės): 1. ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus atlieka bendrovių veiklos analizę, nustatęs neatitikimus, raštu informuoja Administracijos direktorių, Departamento direktorių bei bendrovių valdybų pirmininkus; 2. reikalauja iš bendrovių, kad registruotu laišku būtų pateikiami pranešimai apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ne vėliau kaip likus 30 dienų iki šio susirinkimo; 3. kontroliuoja, kad dividendai ir kitos lėšos, skiriamos Savivaldybei, kaip akcininkei, bendrovės likvidavimo, akcijų perleidimo ir kitais atvejais, būtų laiku pervedami į Savivaldybės biudžetą; 4. rengia įgaliojimų projektus arba akcijų valdytojo įsakymų projektus, skirtus įgyvendinti Savivaldybės teises visuotinio akcininkų susirinkimo metu, teikia juos pasirašyti Administracijos direktoriui. Siekdamas tinkamai vykdyti išankstinę finansų kontrolę, tikrina pirminių bei apmokėjimui pateiktų ataskaitinių dokumentų užpildymo teisingumą, reikalauja iš atsakingų asmenų, kad juose padarytos klaidos būtų ištaisytos. Konsultuoja Inventorizacijos komisijos narius inventorizacijos vykdymo klausimais. Siekiant Departamento uždavinių įgyvendinimo, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus, Departamento direktoriaus įsakymų projektus, derina juos teisės aktų nustatyta tvarka. Paskirtas dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę Departamento kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas Departamentą, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai. Priima asmenis, rengia atsakymus į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų suteikta informacija. Vykdo kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus ir Departamento direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai. Dalyvauja civilinės saugos mokymuose ir priemonėse.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą; mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos programa („Navision“, „Finas“ ar kt.); turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos srityje per paskutinius 5 metus; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, akcinių bendrovių valdymą, dokumentų rengimą, ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus Bendrajame skyriuje, 208 kab., Bažnyčios g. 4, Kaišiadoryse.


Išsamesnė informacija: (8 346) 20 455, (8 346) 20 476; daliaber@kaisiadorys.sav.lt, ligita@kaisiadorys.lt; www.kaisiadorys.lt


Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#47095
Jūs kandidatuojate į:
Ekonomikos ir ūkio plėtros departamento vyriausiasis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!