https://www.cvmarket.lt/69107

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Ekspertizės skyriaus vedėjas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69107

Darbo skelbimo numeris

69107

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Radiacinės saugos centro Ekspertizės skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 14

II. PASKIRTIS

Ekspertizės skyriaus vedėjo pareigybė skirta gyventojų ir dirbančiųjų saugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei jų apšvitos vertinimo ir ekspertizės, valstybinės radiacinės saugos reikalavimų atitikties bei kokybės kontrolės medicinoje tyrimų planavimo organizavimui, koordinavimui, vykdymui ir kontrolei. Teisės aktų, susijusių su veiklos rūšimi, rengimui ir ekspertizei.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Radiacinės saugos centro Ekspertizės skyriaus vedėjo veiklos sritis yra – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, Ekspertizės skyriaus darbo planavimas, organizavimas ir vykdymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Radiacinės saugos centro Ekspertizės skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos politikos, sveikatos teisės pagrindus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius radiacinės saugos politikos formavimą ir įgyvendinimą, tarptautinių organizacijų ir Europos Komisijos rekomendacijas ir teisės aktus radiacinės saugos klausimais.
6.2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities fizikos, chemijos, biochemijos studijų krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties.
6.3. Mokėti anglų ir rusų kalbas B2 lygiu.
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu).
6.5. Turėti žinių radiacinės saugos srityje ir tai patvirtinantį dokumentą.
6.6. Mokėti rengti ir vertinti radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Radiacinės saugos centro Ekspertizės skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:
7.1. Planuoja, organizuoja, kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą, rengia darbo planus, kontroliuoja ir analizuoja jų apimtis.
7.2. Sprendžia jo kompetencijai priklausančius radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo ir tyrimų bei bandymų planavimo ir vykdymo klausimus.
7.3. Diegia ir vykdo kokybės sistemą savo darbo srityje.
7.4. Koordinuoja ir vykdo rentgenodiagnostinės įrangos bei priemonių vaizdui gauti, įrangos skirtos branduolinei medicinai bei spindulinei terapijai kokybės kontrolės bandymus. Rengia rezultatų aiškinimus.
7.5. Atlieka objektų, kurių veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinius objektus, projektų ekspertizę radiacinės saugos požiūriu, formuluoja atitinkamas išvadas.
7.6. Koordinuoja ir vykdo pacientų apšvitos dozių matavimus. Rengia rezultatų aiškinimus.
7.7. Rengia susijusius su veiklos rūšimi teisės aktus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dokumentų projektams pagal veiklos pobūdį.
7.8. Rengia pusmetines ir metines atlikto darbo statistines ir metines skyriaus veiklos aprašomąsias ataskaitas, atliekamų tyrimų rezultatų analizės apžvalgas.
7.9. Pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiacinės ir branduolinės avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka darbus, numatytus Radiacinės saugos centro avarinės parengties plane ir jo plano prieduose.
7.10. Pagal kompetenciją visuomenei bei visuomenės informavimo priemonėms rengia ir nustatyta tvarka teikia informacijos radiacinės saugos klausimais projektus, atsakymų į klausimynus tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir užsienio šalims projektus.
7.11. Kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaujant konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.
7.12. Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir pravedant institucijų ir įstaigų darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus ir instruktažus radiacinės saugos klausimais.
7.13. Vykdo kitus su Ekspertizės skyriaus funkcijomis susijusius ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam Ekspertizės skyrių.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 14

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Administracijoje, 110 kab., Kalvarijų g. 153, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 236 1936

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS