https://www.cvmarket.lt/69978

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69978

Darbo skelbimo numeris

69978

Darbo aprašymas

EKSPERTIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija –10

II. PASKIRTIS

4. Radiacinės saugos centro Ekspertizės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta gyventojų ir dirbančiųjų saugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei jų apšvitos vertinimui ir ekspertizei, valstybinės radiacinės saugos reikalavimų atitikties bei kokybės kontrolės medicinoje tyrimų planavimui ir vykdymui, teisės aktų, susijusių su šia veikla ir kitų dokumentų projektų rengimui ir ekspertizei.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Radiacinės saugos centro Ekspertizės skyriaus vyriausiojo specialisto veiklos sritis yra – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, Ekspertizės skyriaus funkcijų vykdymas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS


6. Radiacinės saugos centro Ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos politikos, sveikatos teisės pagrindus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius radiacinės saugos politikos formavimą ir įgyvendinimą, tarptautinių organizacijų ir Europos Komisijos rekomendacijas ir teisės aktus radiacinės saugos klausimais.
6.2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities fizikos studijų krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biofizikos studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties.
6.3. Mokėti anglų ir rusų kalbas B1 lygiu.
6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu).
6.5. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje.
6.6. Turėti žinių radiacinės saugos srityje ir tai patvirtinančius dokumentus.
6.7. Mokėti rengti ir vertinti radiacinę saugą reglamentuojančius teisės aktų projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Radiacinės saugos centro Ekspertizės skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. Sprendžia jo kompetencijai priklausančius radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo ir tyrimų bei bandymų planavimo ir vykdymo klausimus.
7.2. Diegia ir vykdo kokybės sistemą savo darbo srityje.
7.3. Vykdo rentgenodiagnostinės įrangos bei priemonių vaizdui gauti, įrangos skirtos branduolinei medicinai bei spindulinei terapijai kokybės kontrolės bandymus. Rengia rezultatų aiškinimus.
7.5. Atlieka objektų, kurių veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinius objektus, projektų ekspertizę radiacinės saugos požiūriu, formuluoja atitinkamas išvadas.
7.6. Vykdo pacientų apšvitos dozių matavimus bei efektinių dozių skaičiavimus. Rengia rezultatų aiškinimus.
7.7. Rengia susijusius su veiklos rūšimi teisės aktus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dokumentų projektams pagal veiklos pobūdį.
7.8. Rengia pusmetines ir metines atlikto darbo statistines ir metines skyriaus veiklos aprašomąsias ataskaitas, atliekamų tyrimų rezultatų analizės apžvalgas.
7.9. Pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiacinės ir branduolinės avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka darbus, numatytus Radiacinės saugos centro avarinės parengties plane ir jo plano prieduose.
7.11. Kelia kvalifikaciją savarankiškai ir dalyvaujant konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.
7.12. Pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir pravedant institucijų ir įstaigų darbuotojams kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus radiacinės saugos klausimais.
7.13. Vykdo kitus su Ekspertizės skyriaus funkcijomis susijusius ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ekspertizės skyriaus vedėjui.________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Administracijoje, 110 kab., Kalvarijų g. 153, Vilniuje.Išsamesnė informacija: (8 5) 236 1936

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 15 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 3 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS