https://www.cvmarket.lt/69507

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #69507

Energijos efektyvumo skyriaus vedėjas

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2009 m. balandžio 9 d.
įsakymu Nr. 1-30ENERGIJOS EFEKTYVUMO SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Energetikos efektyvumo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą skyriaus darbo organizavimą, skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą šalies energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje, organizuoti teisės aktų ir normatyvinių, techninių dokumentų, skirtų energijos išteklių naudojimo ir energijos vartojimo efektyvumui didinti, skyriuje rengimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimo ir įgyvendinimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities, elektros inžinerijos, energetikos, chemijos inžinerijos arba pramonės inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos teisės aktais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos sektorių veiklą, taip pat būti susipažinęs su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisyklėmis ir Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
6.3. turėti 5 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.6. gebėti atlikti teisės aktų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir tikslina Nacionalinę energetikos strategiją ir Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis organizuoja ir koordinuoja šios programos įgyvendinimą;
7.2. rengia Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo programos ir jos įgyvendinimo priemonių projektą, dalyvauja organizuojant ir koordinuojant šios programos įgyvendinimą, ją tikslina;
7.3. rengia ir teikia siūlymus dėl Energijos efektyvumo veiksmų plano, vykdo jo įgyvendinimo priežiūrą;
7.4. pagal kompetenciją rengia, organizuoja ir įgyvendina miestų šilumos ūkio diversifikavimo programą ir priemones, rengia ir tikslina Kogeneracijos plėtros plano projektą;
7.5. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja formuojant ir įgyvendinant klimato kaitos valdymo nacionalinę politiką ir jos įgyvendinimo priemones energetikos srityje;
7.6. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka derina juos su suinteresuotomis institucijomis, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų energijos vartojimo efektyvumo srityje;
7.7. dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose energijos vartojimo efektyvumo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl svarstomų Europos Sąjungos dokumentų energijos vartojimo efektyvumo srityje;
7.8. nuolat palaiko tarnybinius ryšius ir bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių ir Europos Sąjungos institucijų atstovais, kitų šalių energetikos sektoriaus institucijomis ir organizacijomis;
7.9. teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo Lietuvos Respublikos energetikos ministrui, ministerijos valstybės sekretoriui ir viceministrams (toliau – ministerijos vadovybė) skyriaus kompetencijos klausimais;
7.10. organizuoja taikomųjų mokslo tiriamųjų ir technologinės plėtros darbų rengimą bei programas, kurios padėtų užtikrinti spartesnio energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimus;
7.11. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, organizuoja skyriuje gautų fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas ir pažymas skyriaus veiklos klausimais ir atsako už jose pateiktų duomenų teisingumą, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas kitiems ministerijos administracijos padaliniams, skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.12. dalyvauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, tarpinstitucinių, taip pat Europos Sąjungos institucijų darbo grupių, komisijų ir komitetų veikloje;
7.13. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams užduotis, kontroliuoja savalaikį jų įvykdymą, atsako už Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymo kontrolę, vykdo juos.
7.14. pagal kompetenciją, teikia siūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, organizuoja skyriaus nuostatų pakeitimą (papildymą), skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų rengimą (papildymą), susipažįsta su skyriaus valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, siekiant užkirsti kelią viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje konfliktų kilimui, vykdo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; teikia siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, atsakomybės, kvalifikacijos kėlimo ir kitais klausimais;
7.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatytą administravimo sritį skyrių kuruojančiam viceministrui.

–––––––––––––––


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 16

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 818 kab., kab., Gedimino pr 38/Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje


Išsamesnė informacija:(8~5) 2624114

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#69507

Informacija apie darbą

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Papildoma informacija:
valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMarket.lt klientas

Daugiau

Jūs kandidatuojate į:
Energijos efektyvumo skyriaus vedėjas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!