https://www.cvmarket.lt/69515

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Finansų ir apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69515

Darbo skelbimo numeris

69515

Darbo aprašymas

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų ir apskaitos skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės paskirtis – planuoti ir kontroliuoti Tarnybos išlaidas ir asignavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas finansų planavimo ir apskaitos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą, buhalterio profesinę kvalifikaciją.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų juridinių asmenų finansinę – ūkinę veiklą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansavimą ir kontrolę, iždo procedūras, valstybės biudžeto vykdymą, valstybinės mokesčių sistemos administravimą.
8. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir apskaitos srityje.
9. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programomis ir kompiuterizuota valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (VBAMS) NAVISION Finanacials programa.
10. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Dalyvauti planuojant Tarnybos biudžeto lėšų panaudojimą.
12. Siekiant užtikrinti racionalų įstaigos lėšų panaudojimą, rengti Tarnybos išlaidų sąmatas ir jų pakeitimus.
13. Tvarkyti Tarnybos biudžeto ir kitų lėšų išlaidų sąmatų vykdymo apskaitą, analizuoti bei kontroliuoti kaip racionaliai ir taupiai naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.
14. Sudaryti Tarnybos biudžeto ir kitų lėšų išlaidų sąmatų įvykdymo apyskaitas, ketvirtinius ir metinius balansus bei priedus prie jų, rengti kitus atskaitomybės dokumentus teisės aktų nustatytais terminais.
15. Tvarkyti Tarnyboje atliktų ūkinių operacijų apskaitą, užtikrinti savalaikį šių operacijų registravimą apskaitos registruose, vykdyti jų atlikimo paskesniąją finansų kontrolę.
16. Rengti mokėjimo dokumentus (mokėjimo pavedimus TELEHANSA sistemoje ir mokėjimo paraiškas VBAMS-e), o įvykdžius apmokėjimą, įtraukti juos į ūkinių operacijų apskaitos registrą.
17. Siekiant užtikrinti kad, atskaitomybė būtų pateikiama laiku, dalyvauti rengiant Tarnybai pavaldžių įstaigų ketvirtinę bei metinę suvestinę finansinę atskaitomybę.
18. Teikti siūlymus dėl Tarnybai skirtų biudžeto asignavimų taupaus naudojimo bei apskaitos gerinimo.
19. Tvarkyti apskaitos dokumentų bylas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, bei užtikrinti jų išsaugojimą iki jas perduodant į archyvą.
20. Pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant.
21. Vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos Finansų ir apskaitos skyriui pavestos funkcijos.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

22. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 218 kab., Kalvarijų g. 153, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 277 8036

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS