https://www.cvmarket.lt/69518

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69518

Darbo skelbimo numeris

69518

Darbo aprašymas

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – planuoti ir kontroliuoti Tarnybos išlaidas ir asignavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas finansų planavimo ir apskaitos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešųjų juridinių asmenų finansinę – ūkinę veiklą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansavimą ir kontrolę, iždo procedūras, valstybės biudžeto vykdymą, valstybinės mokesčių sistemos administravimą.
8. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir apskaitos srityje.
9. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programomis, elektroninio duomenų teikimo sistemomis (EDS, EDAS) ir kompiuterizuota valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (VBAMS) NAVISION Finanacials programa.
10. Mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Siekiant užtikrinti, kad atskaitomybė būtų pateikiama laiku, dalyvauti rengiant Tarnybai pavaldžių įstaigų ketvirtinių, metinių finansinių suvestinių ataskaitų rinkinius.
12. Dalyvauti planuojant Tarnybos vykdomos programos išlaidų sąmatą.
13. Vykdyti Tarnybos finansinę apskaitą, skaičiuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį, rengti darbo užmokesčio pažymas.

14. Rengti mokėjimo pavedimus ir mokėjimo paraiškas.
15. Siekiant sudaryti ketvirtinę ir metinę atskaitomybę, rengti Tarnybos etatų ir struktūros plano įvykdymo ataskaitą ir pažymą dėl darbo užmokesčio.
16. Rengti statistikos, mokesčių inspekcijos bei socialinio draudimo įstaigų reikalaujamos formos ataskaitas ir teikti elektroniniu būdu teisės aktų nurodytais terminais.
17. Tvarkyti Tarnybos atsargų, trumpalaikio bei ilgalaikio turto apskaitą.
18. Pavaduoti skyriaus vedėją jam nesant.
19. Vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendintos Finansų ir apskaitos skyriui pavestos funkcijos.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTO PAVALDUMAS

20. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Tarnybos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 218 kab., Kalvarijų g. 153, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 277 8036

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS