https://www.cvmarket.lt/65274

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #65274

Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyresnysis specialistas

CVMarket.lt klientas
Kitur Lietuvoje
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga iš įstaigų rinkti duomenis apie biudžeto (pagal valstybės deleguotas funkcijas ir moksleivio krepšelį) planavimą, vykdymą, juos kaupti, sisteminti, atlikti analizę, teikti ataskaitas ir pasiūlymus įstaigų vadovams dėl planavimo ir naudojimo, panaudojant analizės medžiagą.

Pagrindinės funkcijos: Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: Priima iš asignavimų valdytojų biudžeto programų sąmatų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ir moksleivio krepšeliui finansuoti projektus, juos patikrina aritmetiškai ir logiškai, teikia siūlymus dėl šių projektų patikslinimo. Kontroliuoja, kad asignavimų valdytojai laiku pateiktų šiuos biudžeto programų sąmatų projektus.Užtikrina, kad būtų teisingai planuojamos moksleivio krepšelio ir valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos (LRV priimtuose teisės aktuose nustatyta tvarka) pagal funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir ketvirčius. Kontroliuoja moksleivio krepšelio, valstybės deleguotų funkcijų lėšų panaudojimo teisingumą, racionalumą ir efektyvumą. Rengia moksleivio krepšelio ir valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšų naudojimo analizes, kurias periodiškai pateikia administracijos direktoriui, pagal poreikį – savivaldybės tarybai. Kiekvieną mėnesį, vadovaujantis savivaldybės tarybos sprendimais bei įstaigų prašymais, suderintais su administracijos direktoriumi ir finansų skyriaus vedėja, padaro atitinkamus pakeitimus programų sąmatų suvestinėse lentelėse. Pasibaigus mėnesiui, ketvirčiui, metams, sudaro biudžeto pajamų ir asignavimų (išlaidų) patikslinto plano suvestines. Parengia ir pateikia asignavimų valdytojams biudžeto asignavimų pasikeitimų pažymas – pranešimus. Renka iš administracijos skyrių ir įstaigų duomenis apie moksleivio krepšelio ir valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšų planavimą, naudojimą, juos tikrina, sistemina, sudaro ataskaitas. Periodiškai veda moksleivių migracijos tarp respublikos savivaldybių ir savivaldybės mokyklų apskaitą. Ketvirčiui pasibaigus sudaro moksleivių kaitos ataskaitą, apskaičiuoja mokinio krepšelio dydį, mokiniui pereinant iš vienos mokyklos į kitą. Sudaro moksleivių kaitos tarp savivaldybių suvestinius duomenis, rengia, sutikrina ir pasirašo tarpusavio derinimo aktus, teikia šiuos duomenis tarybos sprendimo projektui rengti. Kiekvieną mėnesį veda skyriaus metinio veiklos plano programų įgyvendinimo apskaitą, atlieka analizę. Sudaro nuolatinio ir ilgalaikio dokumentų saugojimo sąrašus, sudaro bylų nomenklatūrą, paruošia skyriaus dokumentus neterminuotam ir ilgalaikiam saugojimui. Pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį ir jį pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių bei administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos ribose; Dalyvauja Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe; Dalyvauja savivaldybės strateginio plėtros plano ir metinio biudžeto rengimo, įgyvendinimo bei koregavimo procese. Vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą: socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties, buhalterinės apskaitos; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, ministrų įsakymais, kitais teisės aktais, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais tiesioginių funkcijų vykdymo pagrindus ir ribas; mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas; išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridiniame-personalo skyriuje, 205 kab., Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarijoje.Išsamesnė informacija: (8 343) 23 752

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#65274
Jūs kandidatuojate į:
Finansų ir biudžeto planavimo skyriaus vyresnysis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!