https://www.cvmarket.lt/69076

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69076

Darbo skelbimo numeris

69076

Darbo aprašymas

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Finansų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B
3. Pareigybės kategorija – 8
II. PASKIRTIS

Finansų skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga analizuoti Klaipėdos apskrities viršininko administracijai pavaldžių įstaigų ir struktūrinių padalinių finansinę veiklą, užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė būtų teisinga ir laiku pateikta, apibendrinti gautą informaciją, teikti siūlymus, kaip taupiai naudoti skirtas lėšas.

III. VEIKLOS SRITIS – finansų valdymas ir buhalterija.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės lėšų, materialinių vertybių ir darbo išteklių naudojimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, žinoti Valstybės biudžeto planavimo principus, strateginio planavimo metodiką, atskaitomybės sudarymą, mokėti atlikti finansinės veiklos analizę, apibendrinti išvadas, teikti siūlymus, žinoti valstybės tarnautojo veiklos etikos taisykles, išmanyti raštvedybos taisykles.
2. Turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities išsilavinimą, buhalterio, finansininko ar ekonomisto kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vyriausiojo buhalterio pareigose biudžetinėje įstaigoje.
3. Mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (VBAMS).

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Siekiant sudaryti ir pateikti Statistikos departamentui apskrities viršininko administracijos struktūrinių padalinių ir pavaldžių įstaigų vienkartines, ketvirtines ir metines investicijų ataskaitas, valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms naudojimo ataskaitas:
1.1. kontroliuoja ataskaitų pateikimo savalaikiškumą;
1.2. organizuoja ataskaitų ruošimą, sutikrina ar teisingai užpildytos formos;
1.3. apibendrina ir analizuoja gautą informaciją, teikia išvadas.
2. Siekiant pateikti išvadas apie viešųjų sveikatos įstaigų finansinę būklę:
2.1. kontroliuoja ataskaitų pateikimo savalaikiškumą;
2.2. analizuoja įstaigų pateikiamas finansines ataskaitas, debetinius ir kreditinius įsiskolinimus.
3. Siekiant teisingai apskaityti asignavimo valdytojo pervedamas lėšas nepavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams pavedimams vykdyti:
3.1. sutikrina pateikiamus dokumentus ir įsitikina, kad paraiškos atitinka išlaidų sąmatas;
3.2. veda analitinę apskaitą.
4. Siekiant teisingai apskaityti lėšas gautas iš ministerijų programoms vykdyti pagal tikslinę paskirtį:
4.1. veda gautų lėšų buhalterinę apskaitą;
4.1. sudaro gautų lėšų suvestines išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas.
5. Siekiant užtikrinti racionalų Europos Bendrijų iniciatyvos programų projektų lėšų panaudojimą:
5.1. veda buhalterinę apskaitą;
5.2. teikia duomenis mokėjimų prašymų ir ataskaitų parengimui;
6. Siekiant užtikrinti savalaikį biudžetinių įstaigų pajamų įmokų pervedimą į biudžetą, apskaito gaunamas pajamų įmokas pagal biudžetines įstaigas.
7. Siekiant atiduoti dokumentus archyvui saugoti, susega pagal nustatytus reikalavimus apskaitos dokumentus, metines, ketvirtines, mėnesines ataskaitas ir išlaidų sąmatas.
8. Siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas, Apskaitos ir finansų departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 214 kab., Danės g. 17, Klaipėdoje.Išsamesnė informacija: (8 46) 314 920

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Klaipėda
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS