https://www.cvmarket.lt/69106

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Finansų skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69106

Darbo skelbimo numeris

69106

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 7.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga biudžeto projektų, išlaidų sąmatų sudarymo, vykdymo, kontrolės ir balansinės apskaitos darbui atlikti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendrosiose finansų valdymo ir apskaitos, turto apskaitos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statutinės biudžetinės įstaigos finansinę–ūkinę veiklą, statutinių tarnybos santykių ypatybes;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, pritaikyti jas darbe;
6.6. žinoti buhalterinės apskaitos formas ir metodus, planą ir sąskaitų korespondenciją;
6.7. išmanyti ūkinės ir finansinės veiklos ekonominės analizės metodus;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
6.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis Finansų skyriaus vyresnysis specialistas atlieka šias funkcijas:
7.1. veda, kontroliuoja ir atsako už ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei kitų materialių vertybių apskaitą, siekdamas, kad visos materialiosios ir nematerialiosios vertybės būtų teisingai apskaitomos ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose;
7.2. tikrina, kad būtų laikomasi materialiųjų ir nematerialiųjų vertybių priėmimo, išdavimo ir nurašymo taisyklių, atlieka netikėtus materialinių vertybių patikrinimas, siekdamas užtikrinti, kad visos materialiosios ir nematerialiosios vertybės būtų teisingai ir laiku apskaitomos;
7.3. dalyvauja inventorizacijose, kontroliuoja inventorizacijos rezultatų sutikrinimą su buhalteriniais duomenimis, siekdamas, kad visas materialusis ir nematerialusis turtas būtų teisingai atvaizduotas buhalteriniuose dokumentuose;
7.4. remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro ir policijos generalinio komisaro įsakymais ir nurodymais, priskaičiuoja turto nusidėvėjimą, nurašymą, pajamavimą ir kitas turto apskaitos procedūras, siekdamas, kad visos materialiosios ir nematerialiosios vertybės būtų teisingai apskaitomos;
7.5. kontroliuoja kasos dokumentus, tikrina kasos įrašų teisingumą, išrašo kasos išlaidų orderius, susitikrina likučius ataskaitiniais laikotarpiais, sudaro žurnalus-orderius siedamas užtikrinti racionalų lėšų naudojimą bei ataskaitinių duomenų teisingumą;
7.6. kontroliuoja ir tvarko Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato turto apskaitos žurnalus-orderius, jų analitinę ir sintetinę apskaitą, surašo turto žiniaraščius, siekdamas, kad finansinės atskaitomybės dokumentai būtų teisingi ir pateikiami nustatytu laiku;
7.7. pagal buhalterinius įrašus pildo prie išlaidų sąmatų vykdymo balanso turto apskaitos formas, statistines ataskaitas, kontroliuoja ir atsako už duomenų teisingumą, siekdamas, kad finansinės atskaitomybės dokumentai būtų teisingi ir pateikiami nustatytu laiku;
7.8. dirba su „Policijos turto buhalterinės apskaitos programine įranga“ (Turto apskaita), (duomenis įveda ir peržiūri); „Policijos raštų apskaitos programine įranga“ (Raštų apskaita), (duomenis įveda ir peržiūri);
7.9. išrašo važtaraščius, sąskaitas, pranešimus, sudaro gautų pranešimų suvestines, tvarko jų apskaitą, siekdamas, kad visos materialiosios ir nematerialiosios vertybės būtų teisingai apskaitomos ir laiku fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose;
7.10. nesant Finansų skyriaus specialisto (kasininko), atlieka jo funkcijas siekdamas užtikrinti stabilų skyriaus darbą;
7.11. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovybės bei Finansų skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Finansų skyriaus vedėjui.
________________________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-



Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 7

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 302 kab., Tulpių g. 60, Panevėžyje.


Išsamesnė informacija: (8 45) 503 207

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Panevėžys
Darbo pobūdis:
visa darbo diena, valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS