https://www.cvmarket.lt/69790

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (biudžeto apskaitos)

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69790

Darbo skelbimo numeris

69790

Darbo aprašymas

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto vykdymo buhalterinei apskaitai tvarkyti ir analizuoti, biudžeto vykdymo apyskaitai rengti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Specialioji veiklos sritis – savivaldybės biudžeto vykdymo buhalterinės apskaitos tvarkymas, analizė ir kontrolė.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

6. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės organizavimo ir planavimo srityje, savivaldybių biudžetų vykdymo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Biudžeto sandaros, Buhalterinės apskaitos, Biudžetinių įstaigų įstatymus, viešojo sektoriaus apskaitos standartus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių finansų sistemą, biudžeto formavimą, vykdymą ir apskaitą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus;
6.5. mokėti dirbti „MS Office“ kompiuterinėmis programomis;
6.6. išmanyti teisės aktų rengimo techniką, pagrindinius principus ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti rengti norminius ir individualius teisės aktus;
6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. FUNKCIJOS

7. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
7.1. tvarko savivaldybės biudžeto buhalterinę apskaitą pagal apskaitos taisykles ir instrukcijas;
7.2. pildo buhalterinės apskaitos formas pagal buhalterinius įrašus ir apskaitos dokumentus;
7.3. rengia asignavimų valdytojų mėnesio finansavimo planus ir jais vadovaudamasis užtikrina mokėjimų pavedimų formavimą ir teikimą bankams dėl asignavimų valdytojų finansavimo ir kitais biudžeto lėšų pervedimo atvejais;
7.4. užtikrina kasdien į savivaldybės biudžetą įplaukiančių lėšų apskaitą;
7.5. užtikrina kasdien pervedamų biudžeto lėšų biudžetinėms įstaigoms ir kitoms organizacijoms apskaitą;
7.6. tvarko savivaldybės biudžetui suteiktų paskolų apskaitą, vadovaudamasis pasirašytomis paskolų sutartimis;
7.7. tvarko savivaldybės tarybos sprendimais patvirtintų nebiudžetinių fondų apskaitą;
7.8. užtikrina biudžeto vykdymo apyskaitų, balansų ir kitų buhalterinių ataskaitų priėmimą iš savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų;
7.9. rengia suvestinių savivaldybės biudžeto įvykdymo duomenų ataskaitą;
7.10. rengia suvestinių duomenų apie biudžetinių įstaigų skolas ataskaitą;
7.11. rengia suvestinių duomenų apie biudžetinių įstaigų ilgalaikio ir trumpalaikio turto ir atsargų kitimo ataskaitą;
7.12. rengia biudžeto vykdymo mėnesines, ketvirtines ir metinę apyskaitą, teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
7.13. pagal kompetenciją konsultuoja savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus apskaitos ir atskaitomybės sudarymo klausimais, organizuoja mokymus ir pasitarimus šia tema;
7.14. dalyvauja pagal kompetenciją komisijų, darbo grupių veikloje;
7.15. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų, susijusių su savivaldybės biudžeto vykdymo apskaitos organizavimu, projektus;
7.16. nagrinėja pagal kompetenciją prašymus, atsako raštu ir žodžiu į prašymus ir klausimus, užtikrina atsakymų rengimą per nustatytą laiką;
7.17. pagal kompetenciją bendrauja, konsultuojasi su savivaldybės administracijos padaliniais, Valstybine mokesčių inspekcija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
8. Vyriausiasis specialistas vykdo nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir Finansų skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems taisės aktams, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. PAVALDUMAS

9. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.

–––––––––––––––


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Joniškio rajono savivaldybės administracijos kanceliarijoje, 207 kab., Livonijos g. 4, Joniškyje.


Išsamesnė informacija: (8 426) 69 144

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Joniškis
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS