https://www.cvmarket.lt/69977

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69977

Darbo skelbimo numeris

69977

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 2.1-21

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (toliau – Agentūra) finansų valdymą, valstybės paramos administravimą įgyvendinant Daugiabučių namų modernizavimo programą (toliau – Programa), kitų Agentūros įgyvendinamų programų lėšų administravimą, rengti pasiūlymus dėl valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo tvarkos tobulinimo, kitą Agentūros veiklą, susijusią su finansų valdymu.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymas ir administravimas, specialioje veiklos srityje – valstybės paramos administravimas įgyvendinant Programą, kitų Agentūros įgyvendinamų programų lėšų administravimas.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterio darbo patirtį;
6.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Agentūros veiklos sritį;
6.4. Išmanyti valstybės valdymo, valstybės tarnybos, viešojo administravimo pagrindus, teisės aktų rengimo taisykles, žinoti valstybės tarnautojų teises ir pareigas;
6.5. Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. Mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis bei buhalterinėmis „Stekas“ ir „Navision“ programomis;
6.7. Turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
6.8. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį automobilį.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus.
7.2. Vykdo išankstinę finansų kontrolę pagal pateiktus dokumentus, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytas išvadas.
7.3. Rengia Agentūros suvestinę finansinę atskaitomybę.
7.4. Perveda valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti lėšas į paramos gavėjų nurodytas sąskaitas pagal Agentūros vykdomas Programos funkcijas.
7.5.Užtikrina, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitą.
7.6. Užtikrina, kad buhalteriniai įrašai atitiktų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turinį.
7.7. Užtikrina, kad būtų teisingai apskaičiuojami ir deklaruojami mokesčiai.
7.8. Užtikrina apskaitos informacijos patikimumą;
7.9. Dalyvauja Agentūros Viešųjų pirkimų komisijos veikloje, vykdo Agentūros viešuosius pirkimus.
7.10. Pagal kompetenciją dalyvauja vidaus ir išorės projektuose.
7.11. Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus.
7.12. Vykdo kitus Agentūros vadovybės ir tiesioginio vadovo pavedimus, siekiant užtikrinti sklandų skyriaus darbą.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, Švitrigailos g. 7 / A. Vivulskio g. 16, LT-03500 Vilniuje.Išsamesnė informacija: (8 5) 213 1460

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 15 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 3 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS