https://www.cvmarket.lt/70232

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70232

Darbo skelbimo numeris

70232

Darbo aprašymas

Lietuvos kriminalinės policijos biuro
(valstybės ar savivaldybės institucijos ar
viršininko
įstaigos vadovo)
2009-04-01 įsakymu Nr._38-V-84
(data)

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO FINANSŲ SKYRIAUS
(pareigybės pavadinimas)
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos kriminalinės policijos biuro Finansų skyriaus
(pareigybės pavadinimas)
vyriausiasis specialistas yra valstybės karjeros tarnautojas.
(nurodoma: karjeros, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės
tarnautojas ar įstaigos vadovas; jeigu pareigybė priskiriama statutinių valstybės tarnautojų pareigybei, tai pažymima)
2. Pareigybės lygis – A
(nurodoma, kuriam lygiui (A, B, C) priskiriama pareigybė)
3. Pareigybės kategorija – 10 (nurodoma, kuriai kategorijai (nuo 1 iki 20) priskiriama pareigybė)


II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga Lietuvos kriminalinės policijos biure (toliau – Biuras) įgyvendinti ir dalyvauti pagal kompetenciją rengiant Lietuvos kriminalinės policijos biuro žinybinius teisės aktus, tvarkyti biuro apskaitą, sudaryti bei pateikti finansinę atskaitomybę, piniginių srautų ir finansinės veiklos rodiklių analizę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Biuro Finansų skyriuje rengti ir teikti finansinės veiklos rodiklių analizę, finansinę ir ekonominę analizę, normatyvų skaičiavimus. Planinių ataskaitų rengimas ir rekomendacijų teikimas rizikos valdymui gerinti, rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimas ir koregavimas. Piniginių srautų informacijos rinkimas, kaupimas, sisteminimas ir analizavimas bei išvadų ir pasiūlymų teikimas piniginių lėšų paskirstymo ir kitais aktualiais ir probleminiais klausimas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
6.2. Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
6.3. Būtinas ne mažesnis kaip 2 metų darbo stažas buhalterinės apskaitos ir kontrolės srityje.
6.4. Žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Vidaus reikalų ministro ir Policijos departamento generalinio komisaro įsakymus ir kitus norminius teisės aktus.
6.5. Žinoti buhalterinės apskaitos ypatumus ir juos taikyti darbe.
6.6. Būti kruopščiam, atidžiam, komunikabiliam, gebėti analizuoti, mokėti sisteminti ir pateikti apibendrintą informaciją, saugoti jos konfidencialumą.
6.7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: buhalterine programa „HANSA KLIENTAS“, „TELEHANSA“, „ALGA IV“, VBAMS, „Turto apskaita“, „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“.
6.8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir slaptosios raštvedybos taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Biuro veiklos rodiklių analizė einamuoju periodu ir už praėjusius laikotarpius, pasiūlymų teikimas.
8. Informacijos rinkimas, kaupimas, sisteminimas bei analizavimas ar piniginiai srautai naudojami pagal funkcijas, paskirtį ir patvirtintas sąmatas, išvadų teikimas, esant būtinybei ir galimybei jų korekcija. Atliekamos ir pateikiamos mėnesio ir ketvirčio kasinės ataskaitos.
9. Pagal atitinkamai paruoštus apskaitos registrus, kuriuose sisteminiu būdu kaupiami duomenys sudarinėti bet kokio tipo atskaitomybės formas.
10. Ataskaitų ruošimas ir rekomendacijų teikimas rizikos valdymui gerinti.
11. Ruošiama informatyvi finansinė ir ekonominė analizė normatyvų skaičiavimui.
12. Rekomendacijų įgyvendinimo pažangos stebėjimas, gautų duomenų analizavimas ir išvadų teikimas.
13. Vykdo einamąją kontrolę atsiskaitymu su atskaitingais asmenimis, kas mėnesį registruoja gaunamas ataskaitas.
14. Kas mėnesį apskaito įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, pildo pridėtinės vertės mokesčio deklaracijas, pateikia Intrastato ataskaitą Vilniaus teritorinei muitinei.
15. Kas mėnesį vykdo butpinigių analitinę ir sintetinę apskaitą.
16. Vykdo atsiskaitymų analitinę ir sintetinę apskaitą, naudojant buhalterinę apskaitos programą HANSA“.
17. Tvarko visus finansinius dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus (formuoja bylas, jas susiuva, numeruoja, registracijos knygose surašo atitinkamas žymas ir pan.).
18. Prireikus pavaduoja kitus finansų skyriaus darbuotojus.
19. Vykdo kitus Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovybės pavedimus, susijusius su finansų skyriaus uždavinių įgyvendinimu.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

24. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Finansų Skyriaus viršininkui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 1001 kab., Saltoniškių g. 19, Vilniuje.Išsamesnė informacija: (8 5) 271 7954, (8 5) 271 9995

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 20 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS