https://www.cvmarket.lt/69513

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Informacinių sistemų palaikymo skyriaus vedėjo pavaduotojas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69513

Darbo skelbimo numeris

69513

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Statistikos departamento prie LRV
generalinio direktoriaus pirmosios pavaduotojos
2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. K-15


INFORMACINIŲ SISTEMŲ PALAIKYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių sistemų palaikymo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių sistemų palaikymo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą, koordinuoti Statistikos informacinės sistemos administravimą, naudotojų aptarnavimą ir naujų informacinių technologijų ir telekomunikacijų diegimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis – informacinių sistemų priežiūra.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities informatikos arba matematikos krypties išsilavinimą.
7. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų informacinių sistemų diegimo, priežiūros ir valdymo patirtį.
8. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
9. Mokėti anglų kalbą (pažengęs vartotojas, B2 lygis).
10. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS OFFICE programomis).
11. Būti susipažinusiam su informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) projektų valdymo metodikomis.
12. Išmanyti naujausias informacinių sistemų kūrimo technologijas.
13. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais oficialiąją statistiką, statistikos tvarkymo principus, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, informacinių sistemų kūrimą, duomenų apsaugos strategijos formavimą, Lietuvos standartais LST ISO/IEC 17799:2006 ir LST ISO/IEC 27001:2006 ir kitais duomenų saugos teisės aktais.
14. Būti susipažinusiam su ES istorija, politikos kryptimis, pagrindinėmis institucijomis, ES programų ir fondų teikiamų galimybių panaudojimu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

15. Siekdamas padėti skyriaus vedėjui pagal skyriaus kompetenciją formuoti Statistikos departamento ITT strategiją ir užtikrinti jos nuostatų įgyvendinimą, koordinuoja sisteminės ir techninės priežiūros darbuotojų darbą, strateginių ir operatyviųjų planų vykdymą, analizuoja technologinių procesų būklę, dalyvauja diegiant ir palaikant išorės bendrovių sukurtas informacines sistemas.
16. Siekdamas, kad nenutrūkstamai veiktų Statistikos informacinė sistema ir būtų teikiamos viešosios paslaugos, užtikrina tinkamą duomenų bazių, kompiuterių tinklų, tarnybinių stočių administravimą, pagalbos naudotojams teikimą ir ITT veiklos dokumentavimą.
17. Siekdamas, kad informacinių technologijų aplinka atitiktų šiuolaikinius reikalavimus ir teisės aktus, rengia technines užduotis statistikos informacinės sistemos atnaujinimo ir plėtros projektams, konsultuoja naudotojus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl informacinės sistemos administravimo gerinimo.
18. Siekdamas užtikrinti skyriui keliamų uždavinių vykdymą, dalyvauja Statistikos departamento ir tarpinstitucinių darbo grupių veikloje.
19. Vykdo kitas skyriaus vedėjo vienkartines užduotis.

VI. PAVALDUMAS

20. Informacinių sistemų palaikymo skyriaus vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui ir vykdo jo nurodymus. Gali gauti pavedimus tiesiogiai iš Statistikos departamento vadovybės.
21. Informacinių sistemų palaikymo skyriaus vedėjo pavaduotojas atsiskaito skyriaus vedėjui.
22. Informacinių sistemų palaikymo skyriaus vedėjo pavaduotojas atsako už pareigybės funkcijų atlikimą kokybiškai ir laiku, nesant skyriaus vedėjo, atsako už skyriui pavestų funkcijų vykdymą.


_____________________________

Susipažinau:


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 13

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo sk., 415 kab., Gedimino pr. 29, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 210 2564

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 1 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS