https://www.cvmarket.lt/64699

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #64699

Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų plėtros skyriaus vedėjas

CVMarket.lt klientas
Vilnius
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Užtikrinti tinkamą Informacinių sistemų plėtros skyriaus darbą – planuojant, organizuojant ir koordinuojant skyriaus darbą, atliekant skyriaus nuostatuose nurodytas funkcijas, vykdant šiuos uždavinius: paskirstyti tarnybines užduotis, nustatyti darbų atlikimo eiliškumą skyriaus darbuotojams, kontroliuoti jiems priskirtų užduočių savalaikį vykdymą, padėti surasti tinkamą problemos sprendimo būdą; vadovauti skyriaus darbuotojų veiklai ir būti atsakingam už jiems pavestų funkcijų vykdymo organizavimą, atsakyti už skyriui perduoto inventoriaus, kito turto racionalų panaudojimą; organizuoti skyriaus darbuotojų atliekamo darbo aptarimus/susirinkimus; užtikrinti darbo drausmę, įstatymų, juos lydinčių kitų teisės aktų, VLK nuostatų, VLK darbo reglamento, kitų vidaus tvarkomųjų dokumentų nuostatų laikymąsi skyriuje; teikti pasiūlymus Informacinių technologijų departamento direktoriui dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo; atlikti kasmetinį, esant poreikiui – neeilinį, skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą; atlikti kitas skyriaus darbo planavimo, organizavimo ir koordinavimo funkcijas; įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas; dalyvauti planuojant VLK veiklą įgyvendinant IT politiką; organizuoti ir koordinuoti VLK IS plėtros darbus; dalyvauti rengiant, atnaujinant ir įgyvendinant IT strategiją; rengti IS plėtros planus, juos atnaujinti; rengti IT projektų valdymo ir vykdymo standartus, tvarkas ir kt. dokumentus; planuoti, organizuoti ir koordinuoti VLK IS integravimo į kitų valstybės institucijų informacines sistemas darbus; organizuoti ir koordinuoti VLK saugumo IT srityje darbus; dalyvauti E-Sveikatos koncepcijos kūrime ir įgyvendinime; teikti, esant poreikiui, kitiems VLK padaliniams informaciją, susijusią su skyriaus veikla; rengti teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektus; nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su skyriaus veikla, taip pat rengti atsakymų projektus; laiku ir tinkamai vykdyti Informacinių technologijų departamento direktoriaus pavedimus; dalyvauti VLK direktoriaus ar jo įgalioto darbuotojo sudaromų komisijų darbe; pagal įgaliojimą atstovauti VLK skyriaus kompetencijos klausimais kitose įmonėse, įstaigose, teisme – kaip Lietuvoje, taip ir užsienyje; saugoti tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas; nuolat tobulinti žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus.


Reikalavimai

aukštasis universitetinis arba jam prilygintas fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas; mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių ar prancūzų) B2 arba aukštesniu lygiu; turėti informacinių sistemų plėtros projektų vadovo patirtį; turėti sėkmingą patirtį didelių IS projektų valdyme; išmanyti naujausias informacines technologijas, didelių sistemų organizavimo principus; išmanyti IT saugumo ir duomenų saugos principus; turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį IS kūrimo ir diegimo srityje; turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo bei kitų skyriaus darbuotojų veiklą, jai vadovauti; mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti darbą; turėti strateginio valdymo, investicijų valdymo, ES finansuojamų programų valdymo IT srityje patirtį; žinoti šiuolaikines veiklos procesų modeliavimo technologijas ir priemones; turėti teisės, vadybos, viešojo administravimo pagrindus, mokėti jais vadovautis praktikoje; žinoti informacinių (ir su jomis susijusių) technologijų valdymo, kontrolės ir audito principus ir sugebėti juos taikyti darbe; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais VLK kompetencijai priskirtus klausimus; būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos integraciją į Europos Sąjungą, bei išmanyti Europos Sąjungos organizacinius bei veiklos principus sveikatos draudimo srityje; išmanyti Sveikatos draudimo įstatymą, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, Sveikatos sistemos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą, kitus įstatymus bei juos lydinčius teisės aktus, reglamentuojančius skyriui priskirtus klausimus; sugebėti teorines žinias taikyti darbe; išmanyti santykių valstybės tarnyboje ir darbo pagal darbo sutartį specifiką, kiek tai susiję su skyriaus vedėjo pareigomis; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.


Įmonė siūlo

-


Papildoma informacija

Skyriaus vedėjo (toliau – valstybės tarnautojo) pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti ir koordinuoti skyriaus kompetencijai priskirtą darbą


Darbo skelbimo numeris
#64699
Jūs kandidatuojate į:
Informacinių technologijų departamento Informacinių sistemų plėtros skyriaus vedėjas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!