https://www.cvmarket.lt/69501

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Informacinių technologijų skyriaus vedėjas - vyriausiasis darbo inspektorius

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69501

Darbo skelbimo numeris

69501

Darbo aprašymas

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO -
VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių technologijų skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Valstybinės darbo inspekcijos (toliau - VDI) Informacinių technologijų skyriaus vedėjo - vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga VDI informacinės sistemos, kurioje kaupiami inspekcinės veiklos, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės, DSS bei darbo įstatymų vykdymo, nelaimingų atsitikimų darbe duomenys, informacija inspektoriams apie darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse, duomenų bazių administravimo bei valdymo organizavimui.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų srities matematikos, informatikos krypties arba technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje, kompiuterizuotų informacinių sistemų projektavimo ar įdiegimo srityje, informacijos apdorojimo, perdavimo bei apsaugos priemonių naudojimo arba duomenų bazių bei kompiuterinių tinklų valdymo (administravimo) įgūdžius bei turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, išmanyti darbą su SQL tipo duomenų bazėmis, mokėti dirbti su duomenų stebėjimo ir analizės sistemos COGNOS BI (Business Intelligence) moduliais;
6.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybinės darbo inspekcijos veiklą, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Darbo kodeksu, Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, susijusiomis su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, informacinės sistemos ir registrų kūrimu, informacinių technologijų darbu ir jų infrastruktūros eksploatavimu, duomenų apsauga bei informacinės sistemos saugumu;
6.5. būti susipažinusiam su duomenų bazių valdymu, naujovėmis informacinių technologijų srityje, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vedėjas, siekdamas vykdyti Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo, nuostatų, darbo reglamento bei kitų norminių teisės aktų nuostatas, atlieka šias funkcijas:
7.1. vadovauja skyriui ir užtikrina efektyvią skyriaus veiklą;
7.2. organizuoja ir koordinuoja VDI informacinės sistemos plėtros darbus;
7.3. organizuoja ir užtikrina stabilų ir saugų VDI informacinės sistemos funkcionavimą;
7.4. koordinuoja bei kontroliuoja kitų struktūrinių padalinių veiksmus, susijusius su VDI informacinės sistemos bendrojo naudojimo registrų ir duomenų bazių kūrimu ir tvarkymu;
7.5. organizuoja ir užtikrina VDI informacinės sistemos saugumą ir tvarkomų duomenų apsaugą, duomenų mainus su kitomis valstybės institucijų informacinėmis sistemomis;
7.6. organizuoja saugų ir patikimą keitimąsi informacija su išoriniais informacijos šaltiniais, taip pat keitimąsi dokumentais bei informacija tarp visų administracijos ir teritorinių skyrių darbuotojų, naudojant internetinio ryšio priemones;
7.7. rengia pasiūlymus dėl informacinės sistemos vystymo strategijos, įgyvendinimo prioritetų ir metodų;
7.8. koordinuoja darbus, vykdant VDI informacinės sistemos plėtros projektus;
7.9. rengia dokumentus, reglamentuojančius VDI informacinės sistemos naudojimo tvarką ir duomenų apsaugą;
7.10. diegia pažangiausias informacijos įvedimo, apdorojimo, perdavimo bei apsaugos priemones;
7.11. organizuoja patikimą VDI kompiuterinių tinklų ir jų vartotojų bei informacinės sistemos duomenų bazių administravimą;
7.12. organizuoja ir vykdo VDI kompiuterinės, interneto, duomenų perdavimo įrangos priežiūrą ir remontą;
7.13. analizuoja poreikį ir teikia pasiūlymus įsigyti naują kompiuterinę, programinę ir duomenų perdavimo įrangą;
7.14. organizuoja naujos programinės įrangos kūrimą ir diegimą;
7.15. organizuoja informacijos apie VDI struktūrinių padalinių informacinės sistemos vartotojų poreikius kaupimą ir ją apibendrina;
7.16. konsultuoja ir teikia būtiną pagalbą struktūrinių padalinių informacinės sistemos vartotojams;
7.17. įgyvendina VDI valdomų ir tvarkomų duomenų apsaugos priemones, kontroliuoja, kaip informacinės sistemos vartotojai laikosi patvirtintų tvarkų ir taisyklių;
7.18. teikia pasiūlymus dėl VDI darbuotojų, prižiūrinčių bei naudojančių VDI informacinę sistemą, mokymo poreikio;
7.19. organizuoja VDI informacinės sistemos duomenų bazėse sukauptos informacijos pagrindu atitinkamos statistinės ataskaitos rinkimą ir nustatyta tvarka teikia ją vartotojams;
7.20. teikia VDI vadovybei pasiūlymus dėl lėšų, reikalingų informacinės sistemos priežiūrai ir vystymui, skyrimo ir naudojimo;
7.21. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja Valstybinę darbo inspekciją kitose institucijose;
7.22. konsultuoja VDI darbuotojus apie informacinių technologijų taikymo ypatumus;
7.23. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir pavaduotojų pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, o jam nesant - vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojams.
_____________________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo administravimo skyriuje, 208 kab., Algirdo g. 19, Vilniuje


Išsamesnė informacija: (8 5) 213 9773

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 20 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS