https://www.cvmarket.lt/69265

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Jaunimo reikalų koordinatorius

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69265

Darbo skelbimo numeris

69265

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. balandžio 1 d
įsakymu Nr. AK-73(9.1)


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius yra karjeros valstybės tarnautojas (vyriausiasis specialistas).
2. Pareigybės lygis – A.
3. Kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigybės paskirtis yra organizuoti jaunimo politikos įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos jaunimo pagrindų įstatyme numatytose srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis – viešieji ryšiai.
6. Specialioji veiklos sritis – jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklos politikos koordinavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų srityje;
7.2. turėti veiklos jaunimo ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirties;
7.3. išmanyti apie Lietuvos jaunimo politiką, išmanyti jaunimo politiką reglamentuojančius teisės aktus, Europos Sąjungos šalių jaunimo politikos kryptis;
7.4. turėti bendravimo ir organizavimo įgūdžių, reikalingų bendradarbiauti su institucijų atstovais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis, neorganizuotu jaunimu;
7.5. mokėti anglų kalbą C1 lygiu;
7.6. mokėti dirbti MS Word ir Excel (arba Open Office), MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
8.1. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir savivaldybės mero potvarkių projektus, susijusius su jaunimo politikos įgyvendinimu;
8.2. teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;
8.3. rengia ataskaitas apie jaunimo politikos įgyvendinimą ir su jomis supažindina savivaldybės administracijos direktorių, kitų savivaldybės institucijų ir įstaigų bei jaunimo ar su jaunimu dirbančių organizacijų atstovus, teikia jas valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
8.4. koordinuoja Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą;
8.5. bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais;
8.7. dalyvauja savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje;
8.8. inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus savivaldybėje, kurie būtų įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas;
8.9. dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio šalimis jaunimo politikos srityje;
8.10. atlieka išankstinę ir einamąją finansų, skirtų jaunimo reikalų koordinatoriui, kontrolę;
8.11. planuoja ir organizuoja jaunimo stovyklų veiklą, nustato šių stovyklų rengimo reikalavimus;
8.12. vykdo kitus teisėtus savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui, o jam nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, pavaduojančiam Administracijos direktorių_________________________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrųjų reikalų skyriuje, 108 kabinete kab., Vilniaus g. 263, Šiauliai


Išsamesnė informacija: (8 41) 59 66 51

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Šiauliai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS