https://www.cvmarket.lt/69080

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Jiezno seniūnijos seniūnas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69080

Darbo skelbimo numeris

69080

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jiezno seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas;
2. Pareigybės lygis - ,, A “;
3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Jiezno seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga įgyvendinti valstybės ir savivaldybės priimtus teisės aktus atitinkamoje rajono savivaldybės teritorijos dalyje, vadovauti Jiezno seniūnijai – savivaldybės administracijos filialui bei įgyvendinti seniūnijos veiklos nuostatus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Dokumentų valdymas, viešasis administravimas.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
7. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles, administracinę bei darbo teisę.
8. Mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.
9. Turėti lengvojo automobilio vairuotojo pažymėjimą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Atlieka seniūnijos vidaus administravimą, administruoja seniūnijai skirtus asignavimus, rengia seniūnijos veiklos programą, siekiant įgyvendinant seniūnijos veiklos nuostatus.
11. Teisės aktų nustatytais atvejais neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus, tam, kad būtų įgyvendintos Notariato įstatymo bei Civilinio kodekso nuostatos;
12. Išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, leidimus laidoti, kitus reikalingus dokumentus, registruoja mirtis, siekiant užtikrinti seniūnijos teritorijos gyventojų teises ir poreikius;
13. Pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatų įgyvendinimą;
14. Koordinuoja viešųjų paslaugų teikimą, organizuoja kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymą, atsako už seniūnijos vietinių kelių priežiūrą ir tvarkymą, jų registravimą; organizuoja savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remontą ir priežiūrą, paminklų, kapinių priežiūrą, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktuose nustatytas savivaldybės funkcijas seniūnijos teritorijoje;
15. Vykdo kitus su rajono savivaldybės administracijos bei Jiezno seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

16. Jiezno seniūnijos seniūnas atsako už pareigybės aprašyme išdėstytų funkcijų vykdymą ir yra atskaitingas rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
Susipažinau
________________________
(Valstybės tarnautojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Vairuotojo pažymėjimą ir jo kopiją


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Teisės ir personalo skyriuje, 126 kab. kab., Laisvės a. 12, Prienai


Išsamesnė informacija: (8 319) 61 107

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Prienai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS