https://www.cvmarket.lt/69774

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Juridinės grupės vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69774

Darbo skelbimo numeris

69774

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės (toliau – rinktinė) Juridinės grupės vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 7.
II. TIKSLAS

5. Užtikrinti teisėtumo laikymąsi rinktinės ir jai pavaldžių padalinių veikloje, teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti rinktinei suteiktas teises ir įgaliojimus.

III. VEIKLOS SRITIS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas teisės srityje.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.
7.2. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius šiai pareigybei priklausančias veiklos sritis.
7.3. Žinoti teisės aktuose ir rinktinės vidaus dokumentuose nustatytą dokumentų rengimo tvarką ir jos laikytis, būti susipažinusiam su dokumentų atidavimo į archyvą, tvarka.
7.4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer.
7.5. Turės atitikti nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,slaptai”.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
8.1. Siekdamas užtikrinti rinktinės veiklos teisėtumą, kontroliuoja, kad nebūtų pažeidimų taikant teisės aktus rinktinės ir jos struktūrinių padalinių veikloje;
8.2. Siekdamas užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą rinktinėje, tikrina, ar atitinka galiojančių įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimus pateikiami rinktinės vadui pasirašyti įsakymų bei kitų dokumentų projektai, vizuoja juos, o esant prieštaravimų įstatymams bei kitiem teisės aktams, teikia savo pastabas ir pasiūlymus;
8.3. Siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, inicijuoja ir dalyvauja rengiant bei tobulinant įstatymų, poįstatyminių aktų, vidaus reikalų ministerijos, tarnybos bei rinktinės teisės aktų projektus;
8.4. Siekdamas užtikrinti rinktinės veiklos teisėtumą, dalyvauja rengiant tarpžinybinių sutarčių ir susitarimų, bendradarbiavimo planų projektus, susijusius su tarnybos veikla;
8.5. Siekdamas, kad būtų užtikrintas vienodas teisės aktų taikymas praktikoje, teikia informaciją rinktinės struktūrinių padalinių tarnautojams apie galiojančius įstatymus ir jų praktinį taikymą tarnybinėje veikloje;
8.6. Siekdamas, kad būtų įgyvendintos Juridinės grupės funkcijos, rinktinės vado pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;
8.7. Siekdamas laiku pateikti informaciją, rengia ataskaitas apie rinktinėje atliekamus tarnybinius patikrinimus, civilinių bylų nagrinėjimą teismuose, apie administracinių teisės pažeidimų bylas;
8.8. Formuoja bei nustatyta tvarka perduoda į rinktinės archyvą Juridinės grupės bylas pagal bylų dokumentacijos planą tam, kad būtų užtikrintas dokumentų tvarkymas;
8.9. Siekiant vesti darbo laiko apskaitą, pildo Juridinės grupės valstybės tarnautojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
8.10. Tam, kad būtų pasiekti rinktinės strateginiai tikslai, vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Juridinės grupės vyresnysis specialistas tiesiogiai pavaldus Juridinės grupės vyriausiajam specialistui.
Susipažinau:


(Statutinio valstybės tarnautojo pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

200__ m. ____________ d.
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 7

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 104 kab., Vilniaus g. 76, Ignalinoje.


Išsamesnė informacija: (8 386) 52 686

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Ignalina
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 6 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS