https://www.cvmarket.lt/69789

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Juridinio skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69789

Darbo skelbimo numeris

69789

Darbo aprašymas

JURIDINIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1.Juridinio skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.


II. PASKIRTIS

4. Juridinio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga padėti užtikrinti savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumą, kad Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti savivaldybės administracijos lokaliniai teisės aktai, dokumentai, sutartys atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, užtikrinti tinkamą valstybės perduotų pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijų atlikimą.


III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje.


IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.
7.Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, civilinę, darbo teisę, civilinį procesą, administracines procedūras bei kitus norminius teisės aktus ir mokėti juos taikyti praktikoje.
8. Gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą.
9. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
10. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer arba turėti ECDL pradmenų pažymėjimą.
11. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybą ir kanceliarinę kalbą, teisės aktų rengimo taisykles.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Siekdamas užtikrinti savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės tarnautojų priimamų sprendimų, rengiamų dokumentų teisėtumą,vyresnysis specialistas:
12.1.rengia ir dalyvauja rengiant savivaldybės institucijų norminius dokumentus (sprendimų, įsakymų, taisyklių ir pan. projektus), sutartis bei kitus dokumentus, susijusius su savivaldybės veikla, juos vizuoja, siekia, kad Savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kiti šių institucijų ir pareigūnų išleidžiami oficialūs norminiai dokumentai, jų projektai neprieštarautų įstatymams ir kitiems teisės aktams;
12.2.siekdamas tobulinti savivaldybės institucijų veiklą, pagal kompetenciją rengia ir nustatyta tvarka teikia pasiūlymus pakeisti, papildyti ar panaikinti savivaldybės institucijų ir jų pareigūnų norminius aktus, prieštaraujančius įstatymams ir kitiems teisės aktams.
12.3.pagal kompetenciją teikia išvadas viešojo administravimo, valstybės tarnybos, administracinės, civilinės, darbo teisės ir kitais klausimais.
12.4.siekdamas užtikrinti efektyvų savivaldybės interesų, teisių atstovavimą ir gynimą, įstatymų nustatyta tvarka atstovauja savivaldybei, savivaldybės administracijai teismuose ir kitose institucijose bei įstaigose, rengia reikiamus procesinius ir kitus dokumentus.
12.5.įstatymų nustatyta tvarka teikia rajono gyventojams pirminę teisinę pagalbą, tvarko asmenų, kuriems suteikta teisinė pagalbą, apskaitą ir dokumentus, analizuoja teisinės pagalbos duomenis bei teikia ataskaitas; konsultuoja teisės klausimais savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos padalinių darbuotojus, pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus.
12.6 .tvarko (registruoja, saugo) Juridinio skyriaus gaunamus ir siunčiamus dokumentus.
12.7. dalyvauja savivaldybės administracijos viešojo pirkimo ir kitų komisijų bei darbo grupių veikloje.
12.8.siekdamas įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus, vykdo kitus mero, jo pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo, Juridinio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus atliekamų funkcijų užtikrinimu.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

13. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjui.
_________________________________

Susipažinau
Vyresnysis specialistas
______________
(parašas)
_____________
(vardas pavardė)
______________
(data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrajame skyriuje, 214 kab., J. Biliūno g. 23, Anykščiuose.


Išsamesnė informacija:(8 381) 58 046, (8 381) 58 048

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Anykščiai
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 8 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 27 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS