Atlyginimas

(21.10.2015)  Darbo sutartyje nustatytas atlyginimas yra minimumas taip pat yra pazymeta priedai nuo atliktu darbu apimties. Atleidus darbuotoja darbdavys sumoka minimuma, o prieda uz atlikta darba ne. Ar galima irodyti kad darbdavys nesumokejo priedu? del ikainiu uz padaryta darba buvo susitarta zodziu
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalis numato, kad darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. Priedai prie pagrindinio darbo užmokesčio gali būti nustatomi keliais būdais: juos įtraukiant tiesiogiai į darbo sutartį, arba juos nustatyti tik įmonės lokaliniuose aktuose (įmonės vadovo įsakymuose, nuostatuose, kituose administracijos aktuose). Kai priedų mokėjimas nustatytas tiesiogiai darbo sutartyje, darbdavys privalo išmokėti nustatytą priedą, jeigu darbuotojas yra įvykdęs nustatytus normatyvus priedui gauti. Kartu pažymėtina, kad darbdavys turi teisę priimti lokalinius aktus (įsakymus, nurodymus ir pan.), kuriais nustatoma priedų prie darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka (pavyzdžiui, nuo kokios atliktų darbų apimties pradedamas mokėti priedas ir pan.). Taip pat būtina įvertinti darbo sutarties nutraukimo priežastis (teisinį pagrindą), taip pat kitas su galimu priedo neišmokėjimu faktines aplinkybes (pavyzdžiui, drausminių nuobaudų turėjimas), nes šios aplinkybės gali turėti esminės reikšmės sprendžiant, ar pagrįstai darbdavys Jums neišmokėjo priedo prie atlyginimo. Sąlygas dėl priedų prie darbo užmokesčio visuomet rekomenduotina nustatyti raštu, nes kilus ginčui dėl priedo nesumokėjimo ar netinkamo apmokėjimo, būtų žymiai paprasčiau nustatyti aplinkybes dėl priedo dydžio, mokėjimo tvarkos ir pan. Paminėtina, kad vienas iš galimų įrodymų dėl Jums neišmokėto priklausančio priedo, yra ankstesni darbdavio Jums išmokėti priedai už tam tikrą darbų apimtį. Jūsų atveju reikėtų kreiptis į Darbo ginčų komisiją dėl neišmokėto priedo prie darbo užmokesčio. Prašymas paduodamas darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra darbuotojo darbovietė. Taigi, vien pagal pateiktą situacijos aprašymą vienareikšmiško ir tikslaus atsakymo pateikti negalime. Konkrečiam atsakymui pateikti būtina atlikti darbo sutarties sąlygų analizę, taip pat įvertinti, ar priedų, jų apskaičiavimo bei mokėjimo tvarka yra numatyta darbdavio lokaliniuose teisės aktuose. Tą galėtų atlikti UAB „Airista“ teisininkai.
(07.09.2015)  Laba diena, Tokia situacija. Dirbu įmonėje beveik metus, buvau subsidijuojama LDB, įmonė gaudavo už mane pinigų, aišku mano atlyginimas darbo sutartyje buvo visai ne toks, kokį aš gaudavau, gaudavau minimumą, nors deklaruojama būdavo dvigubai daugiau, kad tik daugiau pinigų susigrąžintų. Mano subsidija baigiasi rugsėjį ir sužinojau, kad įmonė jau ieško kito žmogaus į mano vietą ir ieško būdų kaip čia mane atleidus kuo greičiau. Norėjau Jūsų pasiteirauti, kokiu straipsniu jie mane galėtų atleisti? Nežadu sutikti su bet kokiu straipsniu ir savo noru tikrai neisiu. Man priklausytų išeitinė, bet jie tikrai mėgins viską sukti taip, kad tik nereikėtų nieko man mokėti. Taip pat norėjau paklausti ar yra koks įstatymas, kuriuo vadovaujantis galėčiau sakyti kad visus man priklausančius pinigus pervestų į banko kortelę? Nes mokant grynais viena suma ant čekio, kita į rankas, ir aišku mažesnė.. Ačiū.
Jeigu Jums faktiškai buvo išmokamas mažesnis darbo užmokestis, nei priklauso pagal darbo sutartį atskaičius mokesčius, tuomet žinoma, kad turite teisę reikalauti Jums neišmokėtos darbo užmokesčio dalies. Tokiu atveju pagrindiniai įrodymai yra Jūsų darbo sutartis ir darbo užmokesčio apskaičiavimą ir sumokėjimą patvirtinantys dokumentai (jais iš esmės disponuoja darbdavys). Turite teisę darbdavio prašyti (geriausia raštu) pateikti informaciją apie Jūsų darbo užmokesčio apskaičiavimą: konkrečiais laikotarpiais apskaičiuotą ir Jums išmokėtą atlyginimo sumą. Jei darbo užmokestis mokėtas grynaisiais pinigais, tuomet turi būti kasos orderis (kvitas), kuriuo darbdavys perdavė, o Jūs priėmėte darbo užmokestį. Jei pinigų perdavimo dokumentą pasirašėte nepaisydami to, kad jame nurodyta suma nesutampa su faktiškai Jums perduota mažesne pinigų suma, įrodyti darbo užmokesčio (jo dalies) nesumokėjimo faktą bus sudėtinga, nes darbdavys remsis Jūsų pasirašytu pinigų priėmimo-perdavimo dokumentu. Šiuo atveju pasirašydami faktinių aplinkybių neatitinkantį dokumentą, Jūs prisiimate riziką, kad ateityje kilus ginčui gali tekti patirti neigiamų pasekmių. Todėl visuomet rekomenduotina darbdavio reikalauti darbo užmokestį mokėti tik banko pavedimu. Darbo užmokesčio mokėjimas grynaisiais pinigais ne tik skatina „šešėlį“, bet ir sukelia didesnę riziką darbuotojui dėl galimo darbo užmokesčio ar jo dalies nesumokėjimo, pasunkina įrodinėjimo procesą (iš darbuotojo pusės) kilus ginčui dėl priklausančio darbo užmokesčio nesumokėjimo. Dėl atleidimo pagrindo: jei darbo sutartis neterminuota, tuomet darbo sutartis darbdavio iniciatyva gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 straipsnio arba 136 straipsnio pagrindu. Nutraukiant darbo sutartį LR DK 129 str. pagrindu darbdavys privalėtų Jums išmokėti išeitinę išmoką. Tuo tarpu pagal LR DK 136 str. darbo sutartis nutraukiama be įspėjimo ir neišmokant išeitinės kompensacijos (išskyrus šio straipsnio 1 dalies 6 punktą (darbo sutarties nutraukimas likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo). Kilus ginčui, dėl neišmokėto darbo užmokesčio reikėtų kreiptis į Darbo ginčų komisiją. Prašymas paduodamas darbo ginčų komisijai prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra Jūsų darbovietė. Dėl neteisėto atleidimo reikėtų kreiptis tiesiogiai į teismą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tai yra tik bendrojo pobūdžio konsultacija. Tikslų atsakymą galima būtų pateikti tik detaliai ir individualiai susipažinus su pateikta situacija ir turimais dokumentais.
(27.07.2015)  Sveiki, pagal darbo sutartį esu įforminta dirbti 0,5 etato, tačiau pavaduojant atostogaujančius susidarys ir pilnas etatas - 40val. Dvidešimt valandų bus įvardinamos, kaip viršvalandžiai. Ar man apsimoka būti įformintai, kaip puse etato ir dirbti viršvalandžius, ar protingiau būtų prašyti, kad sutartį perdarytų į pilno etato? (Taip pat eina priedas prie atlyginimo, 0,4 pusei etato, o pilnam etatui 0,8proc. tačiau, kaip suprantu, nuo viršvalandžių nenusiskaičiuotų mokesčiai.), todėl kas laimi šioje situacijoje, ar aš ar darbdavys?
Vienareikšmiškam ir tiksliam atsakymui parengti pateiktų duomenų nepakanka. Tačiau pažymėtini keli aspektai. Pagal LR Darbo kodekso 193 straipsnį už viršvalandinį darbą mokama NE MAŽIAU kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio (pagrindinės darbo užmokesčio dalies ir visų papildomų uždarbių, pavyzdžiui, priedų prie algos). Taigi siekiant konkrečiai įvertinti, koks darbo užmokesčio dydis Jums teks dirbant viršvalandinį darbą, būtina nustatyti, ar Jums bus mokamas užmokestis pagal įstatyme įtvirtintą viršvalandinį tarifą (1,5), ar pagal didesnį darbdavio nustatytą tarifą. Užmokestis už viršvalandinį darbą taip pat yra apmokestinamas, nes tai yra darbo santykių pagrindu Jūsų gaunamos pajamos.
(13.08.2015)  Laba diena, noreciau paklausti, kur tureciau kreiptis, jeigu: Dirbau imoneje pilnu etatu uz minimalu atliginima, imonei bankruotavus, suzinuojau, kad 13 men. is 20 men. sodrai buvo rodoma tik puse atliginimo,nors sutartis pasirasyta pilnam etatui ir joku sutarties pakeitimu nebuvo???
Situacija, kai darbdavys nesumoka privalomų įmokų Sodrai, Lietuvoje pasitaiko neretai. Deja, nuo to labiausiai nukenčia būtent darbuotojai, kurie vėliau negauna Sodros išmokų arba gauna mažesnes išmokas, nei būtų gavę, jei darbdavys tvarkingai mokėtų Sodros įmokas. Atrodytų, kad būtent SoDra turėtų rūpintis ir kontroliuoti, kad darbdavys sumokėtų privalomas įmokas, tačiau darbuotojui susidūrus su Jūsų aprašyta situacija, dažniausiai pačiam darbuotojui tenka ginti savo pažeistas teises. Galite kreiptis į Sodrą, kad ši nustatytų, kokia bendra suma nebuvo sumokėta per Jūsų nurodytą laikotarpį (13 mėn.). Iš aprašytos situacijos nėra aišku, ar įmonė, kurioje dirbote, jau yra teismo paskelbta bankrutavusia, ar įmonei dar tik iškelta ir nagrinėjama bankroto byla. Jei įmonei tik iškelta bankroto byla, teoriškai Sodra turėtų pareikšti reikalavimą bankroto byloje dėl įmonės nesumokėtų įmokų. Dėl to, vėlgi, reikėtų kreiptis į Sodrą, išdėstant visą Jūsų aprašytą situaciją. Jei turėjote gauti socialinio draudimo išmoką, bet gavote mažesnę išmoką, nei būtumėte gavę, jei darbdavys būtų tvarkingai mokėjęs įmokas Sodrai, reikėtų pareikšti reikalavimą bankroto byloje dėl žalos atlyginimo. Žala šiuo atveju būtų pinigų suma, kurios negavote Sodros išmokos forma dėl darbdavio kaltės nesumokant privalomų įmokų. Iš darbdavio reikėtų raštu pareikalauti, kad pateiktų įrodymus, kad mokant Jūsų darb užmokestį kartu mokėtos ir įmokos Sodrai. Norime pažymėti, kad tai yra tik bendrojo pobūdžio konsultacija. Siekiant pateikti konkretų ir galutinį atsakymą, reikėtų individualiai įvertinti susiklosčiusią situaciją.
(16.06.2015)  Sveiki, jei yra darbdavio nustatytas 3mėn bandomasis laikotarpis su mėnesiniu atlyginimu, ar nutraukus sutartį nepraėjus nei vienam mėnesiui darbuotojui priklauso atlyginimo dalis? Ar jis lieka tuščiomis? Ačiū.
Vienas iš darbo teisinių santykių požymių - atlygintinumas. Jis galioja ir išbandymo laikotarpiu, todėl darbuotojui, su kuriuo darbdavys nutraukė darbo sutartį net ir nepraėjus vienam mėnesiui, priklauso darbo užmokestis už laiką, kurį faktiškai dirbo. Pagal LR Darbo kodekso 141 str. 1 d. darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną. Tuo tarpu išeitinės kompensacijos atleidžiant išbandymo laikotarpiu darbuotojui nepriklauso.
(10.07.2015)  Sveiki Dirbu antraeilinku saugos įmonėj. Per beveik 7 darbo metus nesu matęs algos lapelių nei oficialių grafikų. Darbo vietoj darom grafikus patys po 24 val, nors galima dirbt tik 12 val į parą. Darbo inspekcijos atveju turim sakyti kad grafikai yra ofise , o mes čia dirbam tai dieną, tai naktį. Atlyginimas nekinta dirbant šventinę dieną nei savaitgaliais ar naktį. Turiu neoficialius grafikus už tris metus. Ar galiu padavęs juos į teismą išsireikalauti kompensacijas už dirbtas valandas naktimis, šventės dienomis ir savaitgalius ar neteisingai nurodytas darbo valandas ? Ar yra 3 metų senaties terminas? Ačiu už atsakymą
Darbo kodeksas numato bendrąjį 3 (trejų) metų ieškinio senaties terminą, kuris taikomas pareiškiant ieškinį teisme. Tačiau galiojantis darbo kodeksas numato privalomą ikiteisminę individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką Darbo ginčų komisijoje. Pagal LR Darbo kodekso 289 straipsnio 1 dalį, darbuotojas rašytinį prašymą nagrinėti darbo ginčą Darbo ginčų komisijai gali pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Jei terminas praleistas, Darbo ginčų komisija jį gali atnaujinti, tačiau tik tuo atveju, jei prašyme nurodytas termino praleidimo priežastis pripažins pakankamai svarbiomis. Jei komisijos sprendimas darbuotojo netenkina, tuomet darbuotojas gali jį apskųsti atitinkamam apylinkės teismui. Iš tikrųjų, LR Darbo kodekso 144 str. 5 d. numato, kad darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. Jei darbdavys piktnaudžiauja, nemokėdamas Jums priklausančio darbo užmokesčio, ar verčia dirbti daugiau, negu leidžia teisės aktai, turite teisę kreiptis į kompetentingas institucijas – Valstybinę darbo inspekciją, o taip pat su pareiškimu į minėtą Darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, kurio teritorijoje yra Jūsų darbovietė. Jei darbdavys Jums paprašius neteikia algos lapelių, yra didelė tikimybė, kad darbdavys galimai vengia teisės aktų nustatytų mokestinių prievolių. Šiai informacijai pasitvirtinus, darbdaviui grėstų atitinkama atsakomybė.
(10.04.2015)  Ar pradirbus 2men. priklauso kokios nors ismokos? ir ka daryti jei pradirbai 169h valandinis pagal sutarti 1.82e , o algos gavau 257.98
Dirbant darbą jums priklauso darbo užmokestis, sulygtas su darbdaviu ir nurodytas jūsų darbo sutartyje. Jei manote, kad jums neteisingai paskaičiuotas darbo užmokestis, pirmiausia turite raštu kreiptis į darbdavį su prašymu pateikti jums detalų darbo užmokesčio apskaičiavimą už konkretų jūsų darbo laiką. Darbdaviui to nepadarius, galite kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją su skundu.
(10.04.2015)  sveiki. noreciau paklausti apie neapmokamas atostogas,ar galima darbdaviui siusti atostogu pinigus kartu su alga ir nepranesti kokia suma atostogu? p.s ar sventines dienos ir savaitgaliai isiskaitciuoja?
Nelabai aiškus jūsų klausimas. Nuo darbdavio priklauso ar mokėjimo pavedime jis nurodo ir išskiria kuri suma skirta darbo užmokesčiui, o kuri atostoginiams. Tačiau jei jums neaišku koks darbo užmokestis jums priskaičiuotas, jūs visada turite teisę kreiptis į darbdavį su reikalavimu pateikti pažymą apie jums priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį už konkretų mėnesį. Darbdavys tokią informaciją privalo pateikti. Nepateikus, galite darbdavio veiksmus skųsti Valstybinei darbo inspekcijai.
(25.02.2015)  dirbu kasininke UAB "Palink" imoneje nuo 2012m. nerejau paklausti ar turejau gauti prieda uz darbo staza po metu isdirbus be pertraukos. nes praejus 3metams (siais metais) gavau pirma toki prieda (60lt - 17.38Lt).
Laba diena, priedai pie darbo užmokesčio atsižvelgiant į darbo stažą privalomai mokami tik dirbantiesiems Valstybės tarnyboje. Kadangi dirbate Uždarojoje akcinėje bendrovėje, priedai privalomai turi būti mokami tik tuomet, jeigu tai aiškiai apibrėžta Jūsų darbo sutartyje. Jeigu darbo sutartyje tokių priedų mokėjimas nenumatytas, darbdaviui nėra privaloma mokėti priedus darbuotojam vien už darbo stažą. Tai gali būti nebent skatinamojo pobūdžio priemone. *Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(25.02.2015)  laba diena, esu cecho darbuotoja ir manes paprase vadove darbo metu padaboti lauke maza mergaite,as su ja prabuvau 1.30val. Ant rytojaus apsirgau ir pranesiau kad neatvyksiu i darba. Ar gali darbdavys irasyti man pravaiksta uz tai kad viena diena neatvykau i darba, nors dirbau nesavo darbo vietoje ir nesavo darba? Gal ir delto apsirgau? Blogiausia kad nebuvau pas gyditojus. Ar gali vadavas nuo algos atskaiciuoti pinigus uz "broka" jei buvau neisdirbusi 3 men?
Laba diena, tuo atveju, jeigu susirgote, privalote darbdaviui pateikti gydytojo pažymą, patvirtinančią susirgimo faktą. Jeigu Jūs susirgote ir į darbą neatvykote, o pažymos iš medicinos įstaigos darbdaviui nepristatėte, darbdavys turi teisę Jums skirti pravaikštą. Netgi tuo atveju, jeigu neišdirbote darbovietėje 3 mėn., darbdavys turi pilną teisę Jums paskirti nuobaudą - išskaičiuoti tam tikrą sumą iš Jūsų darbo užmokesčio. *Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(14.01.2015)  Laba diena, Įmonėje atlikau praktiką, kurios metu darbo užmokesčio negaudavau. Pasibaigus praktikos laikotarpiui , buvau priimta į darbą, kaip suprantu, pirmoji alga - visada yra įvardinama kaip bandomojo laikotarpio alga. Taip sutapo, kad kaip tik, kai buvau įdarbinta, atsirado papildomas darbas prie pagrindinio, taigi iškart man buvo pridėtas sutartinis priedas. Pasibaigus papildomai veiklai, darbdavys pakele atlyginima 200 lt metams, taciau jį iformino kaip priedą. Šiuo metu baigiasi metai, ir darbdavys sako, jog nera planu moketi jokiu priedu. Ar gali darbdavys praejus 2 metams, sugrazinti prie bandomojo atlyginimo algos? Ačiū už atsakymą.
Laba diena, Jūsų klausimo analizę pradėsime nuo to fakto, kad darbo užmokestį sudaro dvi dalys: tarifinis atlygis ir premijos, priemokos ar kiti priedai. Tarifinis atlygis yra fiksuotas atlygis už darbą per mėnesį ar per valandą, mokamas už darbo sutartyje nustatyto darbo atlikimą. Premijų, priedų ir priemokų dydis nustatomas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Reikia atskirti premijas, skiriamas kaip darbo užmokesčio dalį, nuo priedų, skiriamų darbuotojo paskatinimui už gerai atliktą darbą. Premijos atveju, darbo sutartyje turi būti nurodyta, kokias užduotis atlikus darbuotojas įgyja teisę į nustatyto dydžio premiją. Tokiais atveju darbdavys privalo išmokėti nustatyto dydžio premiją. Tokios premijos pagal savo pobūdį jos priskiriamos darbo užmokesčiui ir laikytinos jo sudedamaja dalimi. Būtent todėl premijų dydis ir jų skyrimo tvarka privalo būti nurodytos darbo sutartyje. Priedo prie darbo užmokesčio atveju, priedas prie atlyginimo skiriamas už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, geros kokybės produkciją ar už kitus darbo rezultatus (Darbo kodekso 233 str.). Tačiau šiuo atveju darbdaviui yra suteikiama teisė rinktis skirti priedą prie atlyginimo ar jo nesuteikti. Darbuotojas reikalavimo teisės į šiuos priedus neturi. Tai vienkartinė išmoka, skiriama darbdavio pasirinkimu ir jo valia, todėl tiksliai nurodyti jos skyrimo laiką nėra galimybės. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad dėl nemokamų premijų, kurios buvo nustatytos darbo sutartyje, darbuotojas turi teisę kreiptis į darbo ginčų komisiją. Jūsų atveju, kaip supratome, pakeltas atlyginimas buvo įformintas kaip priedas. Priedas paprastai yra skiriamas darbdavio įsakymu. Darbdaviui nėra prievolės jį mokėti. Kaip jau aptarta prieš tai, tokią prievolę darbdavys įgytų premijos atveju. Jeigu Jūsų darbo sutartyje nėra numatyta kitokių sąlygų, vadinasi, Jūsų darbdavys, ateityje numatydamas nemokėti priedų, įstatymo nuostatų nepažeidžia. Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(29.12.2014)  Sveiki, Ar gali darbdavys bandomuoju laikotarpiu mokėti mažesnį darbo užmokestį,nei minimalus atlyginimas,dirbama bus 9 val. Ačiū
Laba diena, ne, darbdavys negali mokėti mažesnio darbo užmokesčio, nei Valstybės nustatytas minimalus atlyginimas. Taip pat atminkite, jog maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų (LR DK 144 str. 3 d.). Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(09.10.2014)  Ar idarbinimo agentura kaip tarpiininkas tarp darbdavio ir darbuotojo kas menesi gali nuskaiciuoti 40% atliginimo?Dirbu 8men. ir kiekviena menesi 40%savo atlyginimo teenka agenturai.Ar istatymu nera nustatytos ribos mokesciui kuri idarbinimo agenturos gali imti kaip tarpininkai?
Laba diena, Vienareikšmiškai atsakyti į Jūsų klausimą negalime, kadangi nežinome ar darbas Lietuvoje, ar užsienyje, nematėme Jūsų ir agentūros pasirašytos sutarties sąlygų, nesusipažinome su Jūsų darbo sutartimi. Tiksliai atsakant į Jūsų klausimą, svarbu įvertinti ir daugybę kitų aplinkybių. Pabrėžiame, kad bendrojo sutarties standarto, kurią turi pasirašyti darbo ieškantis asmuo ir agentūra, nėra. Agentūros gali savarankiškai rengti sutartis ir derinti jas su asmenimis. Gali būti atliekami atskaičiavimai iš jūsų darbo užmokesčio ir tai bus teisėta, jei: • juos leidžia jūsų darbo sutartis – prieš atliekant atskaičiavimus, jūs privalote turėti sutarties sąlygos, numatančios atskaičiavimus, kopiją arba raštišką atskaičiavimų paaiškinimą • prieš atliekant atskaičiavimus, jūs su jais raštiškai sutikote Jūsų darbdavys iš atlyginimo negali atskaičiuoti jokios sumos ar mokesčio, jei juos atskaičiavus jūsų darbo užmokestis tampa mažesnis negu minimalus darbo užmokestis, net ir tais atvejais, jeigu darbdaviui nurodėte, kad su tuo sutinkate. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.03.2012)  Sveiki. Dirbu per du darbus,vasario 19d. baigėsi mano nėštumo ir gimdymo atostogos. Vasario 20d. grįžau mėnesiui padirbėti į antra darba, o kovo 20d.antrame darbe baigsis terminuotos sutarties laikas,Po to aš dvejiems metams išeisiu į vaiko priežiūros atostogas.Tai norėčiau sužinoti ar priklausys man kokia kompensacija už nepanaudotas atostogas ir ar nenukentės mano vaiko priežiūros atostogų pašalpa???
Taip kompensacija už nepanaudotas atostogas priklauso ir motinystės atostogom išeiti galite, pašalpa bus skaičiuojama paga atlyginimą tos įmonės kurioje dirbate. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.01.2012)  Laba diena, Noriu paklausti nuo ko priklauso pajamų mokesčio dydis atskaitomas nuo atlyginimo? Aš dirbu pusė etato. \"Popieriuje\" mano atlyginimas yra 688, nuo kurio nuskaičiuojami 95lt vien pajamų mokesčio. Mano bendradarbės etatas panašus, ji išdirbus aštuoniomis valandomis daugiau, atlyginimas \"popieriuje\" 694, o jai nuskaičiuotas tik 33 litų pajamų mokestis. Kodėl taip yra? Pagarbiai, Laima
Jums pritaikytas PNPD už vaiką - 50 lt., o kolegei pritaikytas pilnas pagrindinis NPD - 470 lt. Daugiau informacijos Jums suteiks Jūsų įmonės finansininkas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2011)  Laba diena, Dirbu vienoje įmonėje, kur darbdavys viskuo neptentiktas. Jokių papeikimo raštų neturiu, bet paskutinėmis dienomis pastoviai grąsinama, kad nesumokės viso ar dalies atlyginimo. Ar darbdavys turi teisę neišmokėti dalies ar viso atlyginimo, jei darbuotojas nėra nusižengęs? Jei taip, tai kokiu pagrindu jis galėtų neismokėti atlyginimo? Iš anksto dėkoju, Danguolė
Darbdavys privalo laiku atsiskaityti su darbuotojais, išmokant jiems pagal darbo sutartį priklausantį atlyginimą. Darbo užmokestis turi būti išmokamas darbo sutartyje sutartu laiku. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.07.2011)  Laba diena. Įsidarbinau, bet darbo sąlygos buvo tokios nepakeliamos, kad po 4 dienų nusprendžiau parašyti pareiškimą, kad išeinu iš darbo. Darbdavys sakė, kad reikia atidirbti dar tris dienas. Atidirbau 1, kitas dvi nebenuėjau. Ar darbdavys privalo sumokėti už pradirbtas 5 dienas, ar dėl pravaikštų turi teisę nesumokėti? Ačiū.
DK 141 str. reglamentuoja, kad už atliktą darbą turi būti atsiskaityta su darbuotoju. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.03.2011)  Sveiki, ar sudarant neterminuotą darbo sutartį ir numatant išbandomąjį laikotarpį, teisiškai įmanoma darbo sutartyje nurodyti ne tik darbo užmokestį, kuris bus mokamas per išbandomąjį laikotarpį, o ir nurodyti tikslų kitokio dydžio užmokestį, kuris bus mokamas išbandomajam laikotarpiui pasibaigus, jei toliau tęsis darbo santykiai? Ačiū už atsakymą
Taip galima. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.03.2011)  Sveiki Po operacijos isbuvau nedarbinga 4 su puse mėn.Gryžus i darba,darbdavys sumazino atlyginima iki minimuno,argumentuodamas,kad praradau darbo igudzius.Nors kaip dirbau,taip ir dirbu,dar ir darbo dadejo.Ar teisetas toks darbdavio elgesys.
Darbdavys prieš teigdamas, kad praradote darbo įgudžius, turėjo atlikti tam tikrus testus, kurie padėtų įvertinti jūsų įgūdžius. Bet įgūdžių testas, vertinimas turėjo būti padarytas ir jus įdarbinant, arba periodiškai. Vien tik kad buvote 4 mėn. nedarbinga nesuteikia Darbdaviui teisės daryti tokias išvadas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.03.2011)  Laba diena, mano darbo sutartyje parašyta, kad mirus šeimos nariui bus suteiktos 3 dienos atostogų ir apmokėtos 100 procentų. Mirus mamai minėtų atostogų darbdavys neskyrė. Gal galėtumėte pasakyti, kas laikomas šeimos nariu? Ačiū.
Šeimos nariu yra laikoma vyras(žmona), vaikai ir kartu gyvenantys tėvai. Tačiau darbadyvs turėjo apibrėžti, kas įeina į darbo sutartyje nurodytą sampratą šeimos narys, kad nekiltų ginčų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.07.2010)  Laba diena, nuo 2007 rugsėjo pradėjau dirbti vienoje darbovietėje. O nuo 2008 m. gegužio pradžios išėjau į dekretą. 2010 liepą baigiasi mano vaiko priežiūros atostogos, bet į minėtąją darbovietę neketinu grįžti. Ar darbdavys turi man išmokėti kompensaciją už nepanaudotas atostogas už laikotarpį kada dirbau? Dėkui
Darbo kodekso 177 str. nustatyta, jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam už nepanaudotas atostogas turi būti išmokama piniginė kompensacija. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.07.2010)  sveiki,is darbo pries menesi isejau savo noru,vis dar negaunu atsiskaitimo,per kiek laoko privalo pervesti atsiskaitima.aciu
Darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos kai: 1) nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris dirba iki atleidimo iš darbo dienos, - ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną, išskyrus atvejus, Darbo kodekso 141 str. Numatytais atvejais, kai atsiskaitoma vėliau (Jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos, išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau negu kas mėnesį); 2) kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, kuris atleidimo dieną nebedirba (dėl laikino nedarbingumo, pravaikštos, laisvės atėmimo ir kt.) - per vieną dieną nuo tos dienos, kurią atleistas iš darbo darbuotojas pareikalavo atsiskaityti. Jei nesulaukėte Jums priklausančio darbo užmokesčio, dėl jo susigrąžinimo galite kreiptis į teismą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.07.2010)  Įmonė vėluoja apmokėti man pagal autorinę sutartį. Kur galima kreiptis pagalbos, kad įmonė pradėtų vykdyti savo įsipareigojimus? Kaip suprantu esant darbo sutarčiai santykius tarp manęs ir darbdavio reglamentuoja darbo kodeksas. O koks įstatymas reglamentuoja santykius tarp įmonės ir manęs esant autorinei sutarčiai?
Lietuvoje autorines sutartis reglamentuoja Civilinis kodeksas bei Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Pačioje sutartyje turi būti įtvirtintas terminas, kada turi būti daromas mokėjimas, tad nesulaukus jo laiku, galima kreiptis į teismą dėl priklausančio užmokesčio susigrąžinimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.05.2010)  Sveiki, prasau paaiskinti tokia situacija, y pareigybe pas mane yra irasyta kad turiu pavaduoti valytoja jai nesant darbe ar atostogaujant, taciau mano darbo laikas pasibaigia penkta, valytis turiu nuo 5 val ir tai truktu apie 4 val, taciau man pareiske, kad niekas uz tai nemoka, bet tai juk virsvalandziai ar ne?
LR DK 197 straipsnyje numatyta, kad: 1. Kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, palyginti su nustatyta norma, už darbą jam mokama proporcingai daugiau. 2. Konkretūs darbo apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ar darbo sutartyse. Jūsų atveju Jūs viršijate darbo valandų skaičių, todėl Jums turėtų būti mokama proporcingai daugiau. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  Laba diena, Esu vaiko prieziuros atostogos jau metus laiko.Noreciau buti kol vaikui sueis 2 metai.Ar galiu kurti imone?Pati nedirbsiu,busiu tik kaip akcininke? Imones visus reikalus tvarkys paskirtas direktorius. Aciu
jei gaunate pajamų esant vaiko priežiūros atostogose, jums iškarto bus nutrauktas išmokos mokėjimas iš Sodros. Būdama akcininke Jūs gausite diovidendus. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  Laba diena. Nuo 2010 m. sausio 1 d. ivyko istaigos reorganizavimas (valstybine-biudzetine ). Atlyginimas uz 2009 m. gruodi ismoketas gruodzio men. Nauja istaiga registre dar neregistruota, o kaip senu pavadinimu - veikla tesiama. Pagal sena darbo sutarti atlyginimai ismokami kiekvieno men. 6 ir 21 d. S.m. sausio 21d. pinigai nebuvo ismoketi. Direktorius motyvuoja tuo, kad neiregistruota imone. Pagal nauja darbo sutarti atlyginimai turetu mazeti iki 30 proc. nuo 2010 m. sausio 1 d. Naujos darbo sutartys dar nesudarytos ir nepasirasytos. Klausimas: ar uz 2010 m. sausio men. turetu but sumoketas atlyginimas tokio dydzio, koks buvo iki naujos darbo sutarties pasirasymo dienos ir ar gales darbdavys reikalauti pasirasyti darbo sutarti atbuline data (nuo 2010 m. sausio 1 d.) ir ismoketi mazesni atlyginima uz sausio men.? Aciu. P.S. Labai prasyciau atsakyt kiek imanoma greiciau ir atsakyma atsiusti i e-mail. grazinanarkeviciene2@gmail.com
Kol nera nutraukta senoji darbo sutartis, galioja tos darbo sutarties nuostatos ir turi būti jomis vadovaujamasi ir atlyginimas skaičiuojamas pagal galiojančios darbo sutarties nuostatas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.08.2009)  Laba diena, Man visa laika uz atostogas mokedami velavo. Atvezdavo forma is ofiso. Turedavau sutikti, kad uz atostoginius sumokes veliau, tai yra kartu su alga. Siu metu pradzioje dar atleido pagal straipsni. Padaviau i teisma. Teisma laimejau. Dabar dar karta kreipsiuosi i teisma. Turiu darbo inspekcijos isvadas, kad atostogos turejo prasitesti, nes nesumoketa pries tris dienas. Velavo 2.5 menesius. Jie mano, kad jie nekalti. Nes atseit jie susitare su manimi buvo. Darbo inspekcija sako, kad susitarti negalima.Ir yra reikalavimas jiems sumoketi.Turi sumoketi kaip uz nepanaudotas atostogas, nes nebera kur pratesti. Kadangi vistiek bus teimas, tai gal man ieskinyje nurodyti 3 metus. Nes nuo 2004 metu jie mokejo kada norejo uz atostogas ir kiek norejo.?!
Siūlome Jums ieškinyje nurodyti tą terminą, kuriuo darbdavys su jumis netinkamai atsiskaitydavo už atostogas. Jūsų teises gali ginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisiekti įmonės tinklapyje www.airista.lt nurodytais kontaktais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.08.2009)  Laba diena, noreciau pasiteirauti del atlygimo ismokejimo. 10 diena iseinu atostogu, o pas mus imoneje atlyginimai uz praejusi menesi yra mokami 15 diena. Ar turetu buti man atlyginimas ismokamas pries atostogas ar po? Labai aciu.
DK 176 str. 2 d. numatyta, kad darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jei darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nesumokamas prieš prasidedant jo atostogoms, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.07.2009)  Nuo liepos 3 d. pačiai prašant esu atleista iš einamų pareigų. Nuo bir-želio 1 d. iki pat atleidimo iš darbo datos dėl ligos nedirbau. Prašome paaiškinti kaip darbdavis turėjo man apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį? Iš anksto dėkoju
Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, laikomasi tokių taisyklių: skaičiuojamas laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką, įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis (pagrindinį darbo užmokestį, padidintą apmokėjimą, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, priedus ir priemokas prie valandinių (dieninių) tarifinių atlygių, premijas), ir mėnesines premijas. Jeigu darbuotojas dėl ligos skaičiuojamuoju laikotarpiu neturėjo uždarbio, vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš uždarbio, gauto paskutinius 3 mėnesius, einančius prieš ligos pradžią. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.07.2009)  Labas vakaras!Mano klausimas toks:Iki vaiko priežiūros atostogų iki 2 metu aš buvau atsakinga už savo skyriu ir atlyginimas buvo didesnis už kitu,bet man sugrižes po dekreto aš tapau eiline darbuotoja savo skyriuje ir mano atlyginimą sumažino 400 -ais lt(buvo 1800 dabar 1400).Ar tai teisingai ir kaip turi būti?Ačiu.
Darbdavys turi leisti Jums sugrįžti į tas pačias pareigas, kurias Jūs užėmėte prieš motinystės atostogas. Darbo kodekso 180 str. numatyta, kad „Pagal Šeimos pasirinkimą motinai ( įmotei), tėvui(įtėviui), seneliaisuteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.“ Darbo užmokestis mažinamas gali būti tik darbuotojui sutikus. Jei darbuotojas nesutinka su darbo užmokesčio mažinimu, tuomet darbdavys gali nutraukti darbo sutartį su darbuotoju. Jūsų teises gali ginti UAB „Airista“ teisininkai, su kuriais susisiekti įmonės tinklapyje www.airista.lt nurodytais telefonais. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.06.2009)  Laba diena,vasario 18d isidarbinau vienoje statybineje organizacijoje bandomajam laikotarpiui,pasirases sutarti minimaliam darbo uzmokesciui.Po dvieju menesiu buvo iteiktas atleidimo lapelis,o per du isdirbtus menesius sumoketas tik vieno menesio atsiskaitymas.Darbo nutraukimo sutarti pasirasiau,patikejes darbdavio zodziais \"atsiskaitysime tikrai\".Jau praejo du menesiai po issidarbinimo,bet pazadai vis tesiasi.Kai tureciau siuo atveju pasielgti,noredamas atgauti savo uzdirbtus pinigus?Aciu...
Kadangi darbdavys gera valia nesumoka Jums priklausančio darbo užmokesčio, Jūs galite kreiptis į teismą dėl neišmokėto atlyginimo ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką priteisimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.06.2009)  Laba diena, vyras dirbo metus laiko pas privatų darbdavį,ir yra negavęs atlyginimo už 5 mėnesius,jau beveik metai laiko vis laukiam ir tikim pažadais,kur turėtumėm kreiptis ir teisiškai išsikovoti savo uždirbtus pinigus.Ar yra valstybės finansuojami advokatai tokiems reikalams? Ačiū už Jūsų sugaištą laiką ir informaciją.
Dėl neišmokėto atlyginimo ir delspinigių už pavėluotą mokėjimą (tuo atveju, jei darbo sutartis nutrauktda - vidutinio darbo užmokesčio) priteisimo reikėtų kreiptis į teismą. Apie valstybės garantuojama teisinę pagalbą siūlome daugiau sužinoti internetinėje svetainėje www.teisinepagalba.lt *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  Sveiki, Turiu du klausimus. Dirbau pamainini darba kepykloje. Balandzio men man gavosi 17 darbo dienu, 8 dienines, 9 naktines po 11 valandu. Darbo sutartyje parasyta, kad atlyginimas min. valandinis. Gal galit apytiksliai pasakyti kiek turiu gauti? Nes paskaiciavo nepilnai 600lt, ir tu paciu dar neismokejo... Ir kur tureciau kreiptis del neismokejimo? Nes nebedirbu jau dvi savaites, o niekaip nesumoka. Gal y darbo inspekcija?
Informaciją apie Jums paskaičiuotą darbo užmokestį privalo pateikti darbdavys. Tuo atveju, jei Jūs nutraukėte darbo sutartį ir Jums darbo sutarties nutraukimo dieną nesumokėjo atlyginimo, dėl atlyginimo priteisimo galite kreiptis į teismą. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.06.2009)  Laba diena,Dirbu UAB imoneja nuo 2001m.Nuo vasario9d.esu atleista etatu mazinimu su ispejimu pries 4men.atleidimo diena birzelio10d.Nuo vasario men. negaunu nei atlyginimo,nei atostoginiu.Kai paklausiau vadovo apie pinigus ir ar isvis ismokes man iseitine,atsake,kadpinigu nera ismokesim dalimis kai turesim,jei nepatinka gali duot i teisma,tada paskelbsim bankrota ir isvis pinigu nesulauksi.Ka man patartumete daryt.aciu.
Jūs galite kreiptis į teismą su ieškiniu dėl neišmokėto atlyginimo ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką priteisimo. Tuo atveju, jei darbdaviui bus iškelta bankroto byla, bankroto bylą nagrinėjantis teismas patvirtins Jūsų reikalavimus ir jei bendrovė neturės lėšų su Jumis atsiskaityti, Jums priklausančios piniginės lėšos, neviršijančios teisės aktais nustatytų piniginių sumų, bus išmokėtos iš Garantinio fondo lėšų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.03.2009)  darbdavys nemokejo atlyginimo nuo 2008 11men, tuomet nusprendziau iseiti is darbo,parasiau pareiskima2009 03men ,bet darbdavys man neismokejo nei iseitines nei atlyginimu kuriuos uzdirbau ir kai nuvaziuoju jis sako jog man jis gali ismoketi per puse metu, as kiek zinau kai iseini is dabo tai atsiskaityti turi per 3 dienas tai kaip man issireikalauti atlyginimo?
Pagal Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalį darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Jei Jūsų atveju susitarimo su darbdaviui dėl kitokios atsiskaitymo nebuvo, Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką priteisimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.03.2009)  Laba diena, norėjau paklausti darbuotojas atleidžiamas iš darbo pagal DK 129 str., jam priklauso išeitinė kompensacija už 3 mėn.. Ar gali darbdavys neišmokėti visos kompensacijos motyvuodamas ekonomine krize ir bloga finansine padėtimi?
Darbo kodekse nėra numatyta galimybė darbdaviui nemokėti piniginių sumų, priklausančių darbuotojui, dėl ekonominių ar kitų priežasčių. Jei darbdavys neišmoka atleidimo dieną darbuotojui priklausančių piniginių sumų, jis privalo mokėti darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį už uždelstą laiką. Jei darbdavys gera valia nemoka darbuotojui piniginių sumų , darbuotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl visų neišmokėtų piniginių sumų bei vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką priteisimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.03.2009)  Įmonė, kurioje dirbu, yra ant bankroto ribos, jau tris mėnesius nemoka algos. Norėčiau patarimo, ką daryti, ar išeiti savo noru ir ieškotis darbo? Ar laukti bankroto? Ir kiek kuriuo atveju gaučiau kompensacijos? Ar atgaučiau bent tas sumas, kurias uždirbau?
Jei darbuotojui daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga), jis turi teisę nutraukti darbo sutartį (Darbo kodekso 128 straipsnio 1 dalis). Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos, tačiau ši data turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos. Nutraukus darbo sutartį šiuo pagrindu, darbuotojui turi būti sumokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei darbdavys atsisako gera valia mokėti darbuotojui priklausančias pinigų sumas, darbuotojas turėtų kreiptis į teismą dėl neišmokėtų piniginių sumų priteisimo. Tuo atveju, jei bendrovei iškeliama bankroto procedūra, bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo (10 dienų) raštu įspėja darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą. Po 15 darbo dienų nuo įspėjimo bankroto administratorius nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Atleistam darbuotojui yra išmokama jo dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Tuo atveju, jei bankrutuojanti bendrovė neturi kaip atsiskaityti su atleistais darbuotojais, darbuotojams atlyginama iš Garantinio fondo lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.04.2009)  Sveiki, mano draugas dirba automobiliu plovimo firmoje. Nuo pat pradziu darbuotojams velavo sudaryti sutartis. Mano draugui jos nesudare net pusantro menesio. Taciau sodroje jis buvo idarbintas. Atlyginimas buvo zadamas nuo 800lt-1200lt. priklausomai nuo nuplautu masinu skaiciaus. Pirma atlyginima jam sumokejo 425Lt (uz puse menesio). Dabar vel turi moketi algas, taciau jie eilini karta veluoja ir dar pasake, kad alga yra sumazinama iki minimumo! Ar taip gali buti, kad nepranesu is anksto darbuotojui, darbdavys turi teise gale menesio keisti algos dydi? Dabar minimumas yra 800lt, o atskaicius mokescius kazkur 650lt? tiesa?
Jei Jūsų darbo sutartyje yra nustatytas didesnis darbo užmokestis nei minimali mėnesinė alga (800 Lt), darbdavys gali sumažinti Jūsų algą apie tai raštu pranešęs Jums ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Taip yra nustatyta Darbo kodekso 203 straipsnyje. Bet kokiu atveju, keisdamas Jūsų darbo užmokestį, darbdavys turi gauti Jūsų raštišką sutikimą. Jei Jūs nesutinkate su mėnesinės algos sumažinimu, darbdavys Jus gali atleisti pagal Darbo kodekso 129 straipsnį - darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Atleidžiant šiuo pagrindu, darbdavys turi apie atleidimą įspėti prieš du mėnesius ir atleidimo dieną išmokėti priklausančias išeitines išmokas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.04.2009)  Sveiki, mano draugas dirba automobiliu plovimo imoneje. Nuo pat pradziu darbdaviai velavo sudaryti sutartis. Draugui jos nedave pasirasyti net pusantro menesio, bet sodroje jis buvo idarbintas. Atlyginimas buvo zadetas nuo 800lt iki 1200lt, priklauso nuo nuplautu masinu skaiciaus. Pradirbus puse menesio jam ismokejo 425lt. Dabar eina antras darbo menuo ir jau turi ismoketi kita atlyginima. Taciau algos veluoja ir buvo pasakyta, kad jiem yra sumazinta alga iki minimumo. Ar taip gali buti? Ar gali sumazinti atlyginima nepranesus is anksto darbuotojui? Ar jie turi teise taip vilkinti sutarties sudaryma? P.S. siuo metu minimumas yra 800, o atskaicius mokescius gauni kazkur 650lt? tiesa?
Jei Jūsų darbo sutartyje yra nustatytas didesnis darbo užmokestis nei minimali mėnesinė alga (800 Lt), darbdavys gali sumažinti Jūsų algą apie tai raštu pranešęs Jums ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį. Taip yra nustatyta Darbo kodekso 203 straipsnyje. Bet kokiu atveju, keisdamas Jūsų darbo užmokestį, darbdavys turi gauti Jūsų raštišką sutikimą. Jei Jūs nesutinkate su mėnesinės algos sumažinimu, darbdavys Jus gali atleisti pagal Darbo kodekso 129 straipsnį - darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Atleidžiant šiuo pagrindu, darbdavys turi apie atleidimą įspėti prieš du mėnesius ir atleidimo dieną išmokėti priklausančias išeitines išmokas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.04.2009)  Laba diena, Imoneje dirbu daugiau nei 1 metus. Siuo metu savo noru iseinu is darbo. Deja, darboviete nemoka atlyginimo nuo gruodzio menesio. Kaip turetu vykti visas procesas, norint atgauti savo uzdirbta atlyginima uz tris menesiu:gruodi,sausi,vasari bei uz nepanaudotas kasmetines atostogas? Kiek yra zinoma, imone atlyginimo nemoka ne del sunkios ekonomines situacijos. Ar yra budu priversti darbdavi pilnai atsiskaityti su darbuotoju uz atidirbta laika?
Jei Jūs išėjote iš darbo, o darbdavys atleidimo dieną Jums neišmokėjo priklausančio atlyginimo bei kompensacijos už nepanaudotas atostogas, Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl neišmokėtų piniginių sumų priteisimo, o taip pat vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą laiką priteisimo. Teismo sprendimui įsiteisėjus ir darbdavui gera valia nevykdant teismo sprendimo, reikėtų kreiptis į antstolį, kad pradėtų vykdymo veiksmus ir priverstine tvarka išieškotų pinigines sumas. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.04.2009)  Laba diena, Dirbu įmonėje, kuri ant bankroto ribos, didžiuliai įsiskolinimai tiekėjams, atlyginimai vėluoja du mėnesius. Kalbama apie tai, kad turtas gali būti areštuotas. Gal būtų galima sužinoti, kas bus darbuotojams, ta prasme ar atgaus darbuotojai savo uždirbtus pinigus jau net už kelius mėnesius, kur kreiptis kad atgauti atlyginimus? Labai tikiuosi atsakymo Su pagarba Rasa Povilaitytė
Jei šioje įmonėje dar dirbate ir Jums daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga), Jūs turite teisę nutraukti darbo sutartį (Darbo kodekso 128 straipsnio 1 dalis). Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo Jūsų prašyme nurodytos datos, tačiau ši data turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos. Nutraukus darbo sutartį šiuo pagrindu, darbuotojui turi būti sumokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei darbdavys atsisako gera valia mokėti darbuotojui priklausančias pinigų sumas, Jūs turite teisę kreiptis į teismą dėl neišmokėtų piniginių sumų priteisimo. Tuo atveju, jei bendrovei bus iškelta bankroto procedūra, bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius per 3 darbo dienas nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo (10 dienų) raštu įspėja darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą. Po 15 darbo dienų nuo įspėjimo bankroto administratorius nutraukia darbo sutartis su darbuotojais. Atleistam darbuotojui yra išmokama jo dviejų vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei bankrutuojanti bendrovė neturi kaip atsiskaityti su atleistais darbuotojais, darbuotojams atlyginama iš Garantinio fondo lėšų teisės aktų nustatyta tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.02.2009)  Šių metų sausio mėn. pradžioje išėjau iš darbo, kadangi darbdavys daugiau kaip 2 mėnesius nemokėjo darbo užmokesčio. Iki šiol nesu gavusi man priklausančio atlyginimo ir išeitinės kompensacijos. Sužinojau, kad prieš 2 savaites įmonei buvo paskelbtas bankrotas ir šiuo metu bankroto administratorius tvarko visus reikalus. Ar man reikėtų kreiptis į jį, ar vis tik turėčiau rašyti ieškinį dėl nesumokėto atlyginimo ir pateikti jį teismui.?
Tuo atveju, jei bendrovei, kurioje Jūs dirbote, iškelta banktroto byla, visais klausimais, susijusiais su darbo santykiais ir darbo užmokesčiu, Jūs turite kreiptis į paskirtą bankroto administratorių. Nuo bankroto bylos iškėlimo per nustatytą terminą (paprastai nuo 30 iki 45 dienų) Jūs turite pareikšti bankroto administratoriui raštišką reikalavimą dėl neišmokėto atlyginimo ir kitų priklausančių piniginių sumų. Teismui patvirtinus Jūsų reikalavimą bankroto administratorius turi kreiptis į Garantinį fondą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pervestų nustatyto dydžio pinigines sumas, priklausančias Jums. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.02.2009)  LABA DIENA,AR DARBDAVYS TURI TEISE PO BANDOMOJO LAIKOTARPIO 3MEN.NEPAKELTI ATLYGINIMO BE PRIEZASTIIES,IR TIKSLAUS PAAISKINIMO?NORS DIRBU SU KITOMIS KOLEGOMIS VIENODAI,JOS GAUNA DIDESNI ATLYGINIMA.PRADZIOJE BUVO ZADETA KAD PO BANDOMOJO LAIKOTARPIO ATLYGINIMAS BUS ATITINKAMAI PAKELTAS, O DABAR AS NEGAUNU TIKSLAUS PAAISKINIMO.ACIU UZ ATSAKYMA
Jei darbo sutartyje raštu nebuvo nustatyta, kad po išbandymo termino pabaigos Jums bus mokamas didesnis atlyginimas ir neturite jokių kitų įrodymų apie susitarimą su darbdaviu dėl didesnio atlyginimo, darbdavys neprivalo Jums mokėti kito, nei darbo sutartyje nustatyto darbo užmokesčio. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena.Imonej dirbu 3 menesius.susitarem kad 2 menesius mokes 1800lt.i rankas,o trecia menesi 2000lt.bet per antra menesi pasake kad pastovi alga bus 1800lt.motyvuoja kad mazai darbo.bet darbo tikrai uztenka,o dabar sausio 22 d.per susirinkima pasake kad visiem bus sumazintas atlyginimas ant 50 procentu.sutarti 800lt ant popieriaus plius priedai.Iskylo klausimas ar darbdavys taip staigiai nutares galejo sumazinti atlyginima ant 50 procentu?gal turejo apie tai ispeti menesi i prieki?is anksto Aciu.
Jei darbo sutartyje yra nurodyta, kad darbdavys įsipareigoja kas mėnesį mokėti darbuotojui fiksuotą atlyginimą ir priedus, kurių dydis yra nenurodytas, tai darbdavys turės teisę mokėti Jums tik fiksuotą atlyginimą, o priedų nemokėti, nes taip nustatyta darbo sutartyje. Taip pat reikėtų atsižvelgti, kokia įmonėje yra priedų (premijų) mokėjimo tvarka. Tuo atveju, jei susitarimai su darbdaviu dėl didesnio atlyginimo mokėjimo ateityje yra raštiški, be abejo, darbdavys vienašališkai be darbuotojo raštiško sutikimo sumažinti atlyginimo negalėtų. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.02.2009)  Laba diena, Mano imone, kurioje dirbau bankrutavo pries 3 menesius,ir nesumokejo atlyginimo uz atidirbta laika. Jie man skolingi apie 1200Lt. Ar sitie pinigeliai man bus grazinti? Ir apskritai, priimant i darba pasirasiau darbo sutarti, viena ekzeplioriu turiu, taciau nepasirasiau jokios sutaries iseidama is darbo. As dar skaitausi dirbanti ar ne? Aciu labai uz atsakyma
Atsakydami į Jūsų pirmą klausimą paaiškiname, kad tuo atveju, jei įmonei, kurioje Jūs dirbote, pradėta bankroto procedūra, tai visais klausimais dėl įmonės įsiskolinimų, susijusių su darbo santykiais, atlyginimo, Jūs turite kreiptis į įmonės bankroto administratorių bei pateikti savo reikalavimus. Koks konkretus asmuo yra įmonės administratorius galima sužinoti oficialioje Įmonių bankroto valdymo departamento interneto svetainėje www.bakrotodep.lt. Šioje svetainėje Jūs rasite ir įmonės administratoriaus kontaktus. Pagal Lietuvos Respublikoje nustatytą tvarką darbuotojams, dirbusiems įmonėje, kurioje pradėta bankroto procedūra, skiriamos išmokos iš Garantinio fondo. Atsakydami į Jūsų antrą klausimą, paaiškiname, kad pirmiausia visą informaciją, susijusią su darbo sutarties nutraukimu, Jūs galite sužinoti įmonėje, kuriuoje dirbote - raštu pateikite prašymą įmonei, kad nurodytų konkrečią atleidimo iš darbo datą bei pateiktų atleidimą patvirtinančius dokumentus. Informaciją apie atleidimo faktą ir konkrečią atleidimo iš darbo datą galima sužinoti ir teritoriniame Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA) skyriuje. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.01.2009)  Sveiki, įmonėje pradėjau dirbti prieš 4-erius metus. Tada buvo sudaryta darbo sutartis, kurioje nurodytas minimalus darbo užmokestis. Per tą laiką man atlygimimą pakėlė iki 2000 Lt, tačiau darbo sutartyje tai neatsispindi (neperrašyta). Ar turi teisę darbdavys vienašališkai sumažinti mano atlyginimą iki dabartinio nustatyto minimumo? Ačiū už atsakyma.
Jei Jums kita atlyginimo dalis, t.y. ta, kuri nėra nurodyta darbo sutartyje, buvo nuolat mokama ir tai galima įrodyti atitinkamais dokumentais (mokėjimo pavedimais ir pan.), tikėtina, kad teismas pripažintų, jog Jūsų visas atlyginimas buvo didesnis nei nurodyta darbo sutartyje. Bet kokiu atveju šį ginčą galėtų išspręsti tik teismas, jei darbdavys gera valia nesutinka mokėti viso atlyginimo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Sveiki, Dirbu saltomis darbo salygomis ,patalpu temperatura yra 0 laipsniu .Ar valandinis darbo uzmokestis neturi buti didesnis kaip 4,85 lit.Aciu
Esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (t. y. darbas kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis), už darbą tokiomis sąlygomis turi būti mokamas padidintas, palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinis atlygis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse (DK 192 str.). Taigi pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus nėra nustatyta, koks konkretus atlygis turi būti mokamas už darbą kenksmingomis sąlygomis, o tai paliekama spręsti kolektyvinėje ar darbo sutartyje. Kita vertus darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jei yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar jis pats neaprūpintas reikiamomis priemonėmis (DK 275 str. 5 p.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Sveiki, Dirbu saltomis darbo salygomis ,patalpu temperatura yra 0 laipsniu .Ar valandinis darbo uzmokestis neturi buti didesnis kaip 4,85 lit.Aciu
Esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (t. y. darbas kenksmingomis, labai kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis), už darbą tokiomis sąlygomis turi būti mokamas padidintas, palyginti su normaliomis sąlygomis, tarifinis atlygis. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse (DK 192 str.). Taigi pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus nėra nustatyta, koks konkretus atlygis turi būti mokamas už darbą kenksmingomis sąlygomis, o tai paliekama spręsti kolektyvinėje ar darbo sutartyje. Kita vertus darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jei yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar jis pats neaprūpintas reikiamomis priemonėmis (DK 275 str. 5 p.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.01.2009)  laba diena, darbdavys pareiske kad yra nepatenkintas mano darbo rezultatais (nors darba atlieku laiku, jis ji priima, klientai irgi priima), todel sako, kad nesumokes man atlyginimo priedo (mano atlyginimas 2000 lt ir kintamasis priedas 700 lt (ant popieriaus)). noreciau kad pasakytumete, ar gali jis taip elgtis? juk darbas buvo atliktas. aciu.
Atsakant į Jūsų klausimą, reikėtų įvertinti, kaip darbo sutartyje yra sulygta dėl priedo - ar darbdavys įsipareigojo kiekvieną mėnesį mokėti, ar priklausomai nuo atliktų darbų rezultatų ir pan. Taip pat reikėtų įvertinti, ar Jūsų darbovietėje yra nustatyta premijavimo tvarka, kuria vadovaujantis skiriamos premijos (priedai). Jei, Jūsų nuomone, darbdavio paaiškinimai dėl neišmokėto priedo Jūsų netenkina arba yra neaiškūs, galite raštu kreiptis į darbdavį su prašymu nurodyti priežastis dėl neišmokėto priedo. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Ar gali dirbančiai pagal neterminuotą darbo sutartį besilaukiančiai antram mėnesiui sumažinti anksčiau nustatytą darbo užmokestį? Žinau,kad nuo pažymos apie nėštumą pristatymo datos darbdavys nebegali atleisti darbuotojos, tačiau ar jis gali man keisti darbo užmokestį? Įmonėje dirbu 9 mėnesius, 3 pirmuosius mėnesius gaudavau į rankas 1250 litų, nuo 3 mėnesio iki šio lapkričio 1800 litų. Šiandien man buvo pasiūlyta ant sutarties perrašyti 800 litų darbo užmokestį. Sakyčiau gan žiauru, tuo labiau, kad pastodama viską planavau esant dabartinėms pajamoms. Ar darbdavys gali mane priversti pasirašyti ant naujos man nenaudingos darbo sutarties, su triskart sumažintu darbo užmokesčiu. Labai būčiau dėkinga,jei gaučiau kuo tikslesnę informaciją apie mano teises ir pareigas. Dėkoju.
Pagal Darbo kodekso 120 str. 3 d. darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutraimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Taigi jei nėra aukščiau išvardintų aplinkybių, Jūsų darbo užmokesčio sumažinti darbdavys be Jūsų raštiško sutikimo neturi teisės. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.01.2007)  laba diena,dirbau vadybininku plastikiniu langu ir duru,su darbdaviu sutareme pradziai 1000lt i rankas + mokesciai,pradejau dirbti spalio 10 d. po kurio laiko firmoje buvo krize,nemokejo algu,prase palaukti,velaiu nusprendziau iseiti is darbo nes algu taip ir nemokejo,isejau gruodzio 18,pries sventes negavau nieko,nei algos nei priklausancio atsiskaitymo.kelios savaites vis zada kad perves pinigus,atsibodo skambinti .ar yra galimybe atgauti savo uzdirbtus pinigus?ir ar galima paduoti i teisma uz moraline zala,motyvuodamas,kad per kad per sventes neturejau ne cento?
Dėl nesumokėtų pinigų priteisimo, tai galima pateikti ieškinį teismui dėl tos dalies, kuri pagal darbo sutartį turėjo būti sumokėta, tačiau nebuvo. Jei atlyginimas buvp mokamas neoficiliai, "vokelyje", tuomet gali kilti keblumų. Gali teikti iš pradžių teismo keliu įrodinėti, kad dirbote konkretų laiką ir Jums buvo neoficialiai mokama. Dėl moralinės žalos prisiteigimo galimybių, tai manau, jog jų nėra, tačiau čia tik mano nuomonė. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(18.12.2006)  Sveiki, pradejau dirbti nuo lapkricio 13 dienos. O oficialiai idarbino lapkricio 20 diena, uz ta savaite darbo nuo lapkricio 13 dienos zadejo sumoketi, taciau nesumokejo. O sumokejo tik uz darba nuo lapkricio 20 dienos. Jauciosi kad veltui dirbciau savaite, ar yra koks nors budas atgauti mano saziningai uzdirbtus pinigus uz ta savaite? Kur galeciau kreiptis pagalbos atgaunant savo pinigus, ir per kiek laiko jie tures man juos sumoketi? Apie tai kad as tikrai dirbau, knygose yra irasai, tad faktiskai as galiu tai irodyt. Ar turiu teise neateit savaite i darba uz ta pries tai nesumoketa savaite? Aciu
Neateiti į darbą tikrai nesiūlyčiau. Jei darbdavys atsisako gražiuoju sumokėti, o Jūs manote, kad tikrai galėsite įrodyti faktą, jog dirbate ne nuo 20 dienos, o nuo 13, tuomet siūlyčiau kreiptis į valstybinę darbo inspekciją. Daugiau informacijos www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(11.12.2006)  Sveiki, teko buti popieriniu uab direktorius, 6,5 men, isejau is darbo savo noru, 18 menesio diena uz paskutini menesi nieko negavau: alga minimumas + 650 autorine sutartis uz auto nuoma + nepanaudotos atostogas, buhaltere priskaiciavo beveik 900 lt, kadangi tuo metu saskaitoj tokiu pinigu nebuvo as ju issimoketi negalejau, veliau kaip ir neturejau nei priejimo prie saskaitos nei galimybiu, tu pinigu negaunuo nuo 2006 07, ar yra kokia galimybe tuos pinigus atgauti?
Galite su ieškiniu kreiptis į teismą. Neišmokėti pinigai, kuriuos Jūs turėjote gauti pagal sutartis, bus priteisti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(28.11.2006)  Laba diena, Vadovaudamasi LRV 2003-05-27 nutarimu Nr. 650 \"Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo\" nesuprantu 6.6 punkto. Pavyzdys: Darbuotojas uzdirba 1000 Lt., o 2005 m. gruodi gavo dar vienkartine ismoka uz metus 1000 Lt. Viso 2000 Lt. Jei darbuotojas išeina atostogu 2006 m. kovo men, tai kaip as suprantu reikia imti paskutinius 3 men. (12, 01,02)+1/4 metines vienkartines ismokos, tai butu 250 Lt. Klausimas. O jeigu darbuotojas iseina atostogu 04 men. Ar jam dedasi uz 2005 m. ismoketa gruodi 1/4 vienkartine ismoka, t.y. 250 Lt. ir kai kiti darbuotojai eina sekanciais men.(05,06,07.......11men.), ar jiems prisideda prie VDU vidurkio, tas 250 Lt. Is anksto dekoju.
Bendra tvarka yra tokia, kad VDU apskaičiavimui skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Taigi, jei asmuo išeina atostogų 2006 04, tai VDU turėtų būti apskaičiuotas pagal 2006 01,02 ir 03 mėn. gautas bet kokias su darbo santykiai susijusias pajamas. Aš manyčiau, jog tuomet jau premija neturėtų būti įtraukiama apskaičiuojant VDU. Tačiau, siulyčiau papildomai pasikonsultuoti Valstybinėje darbo inspekcijoje arba Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, nes nutarimo Nr. 6.6 punktas yra labai neaiškus ir gal būt egzistuoja koks nors komentaras (deja, man nepavyko tokio surasti). P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(15.11.2006)  Iš darbo VšĮ savo noru išėjau dar vasario 13 d. (priežastis - nemokėjo atlyginimų ir autorinių honorarų, prieš tai dalį jų mokėdavo vokeliuose), tačiau pinigų negavau iki šiol. Kai prašau, tyčiojasi, grasina. Ar įmanoma išsireikalauti savo sąžiningai uždirbtus pinigus ne per teismą, ar jei kreiptis į teismą, ar galiu reikalauti delspinigių? Ačiū
Yra tik du keliai išsireikalauti pinigų, kuriuos turėjote gauti oficialiai, t.y ne vokelyje, o pagal sutartį - gražiuoju arba per teismą. Kito kelio nėra. Kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Įstatymo nustatytas delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus. Kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje gali būti numatytos darbuotojams palankesnės sąlygos. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(07.11.2006)  Sveiki. noreciau paklausti, jeigu darbdavys nemoka darbo uzmokescio(darbuotojas dirba AB, ir darbo uzmokestis yra 670 ir dienpinigiai, darbas uzsienyje), ar darbuotojas parases pareiskima, kad iseina is darbo del darbdavio kaltes, kad nemoka pinigu, atgaus visus jam priklausanciuos pinigus, t.y. ar bus su juo atsiskaityta uz visa isdirbta laika?aciu
Jei darbdavys nemoka, tikėtina, jog tai yra dėl to, kad neturi pinigų. Darbdavys privalo sumokėti atlyginimą tiek darbuotojui dirbant, tiek ir nutraukus darbo sutartį, jei yra įsiskolinimas. Jūsų atveju nieko nelieka, kaip tik kreiptis į teismą dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(25.09.2006)  Laba diena, norėjau paklausti ar yra skirtumas, kai darbo sutartyje nurodomas atlyginimas atskaičius mokesčius arba su mokesčiais ? Ar galima rašyti kaip nori ? Ir kas tai yra papildomos atostogos, ir kam jos priklauso (kokios profesijos darbuotojams).Kaip jos skirstomos ?
Pažiūrėjus į darbo sutarties pavyzdinę formą, lyg ir nėra reikalavimo, kaip turi būti įrašomas atlyginimas - su mokesčiais ar be. Tačiau tai svarbu darbuotojui. Nes įrašius atlyginimą ir nenurodžius, ar jo dydis nustatytas su mokesčiai, ar be, darbdavys gali mokėti atlyginimą tokį, koks įrašytas darbo sutartyje, atskaičius mokesčius. Taigi, darbuotojas gauna mažesnį atlyginimą. Tačiau tokia sitaucija nebūtinai turi būti. Siekiant išvengti nesusipratimų ateity, ko gero paprasčiau būtų nurodyti, ar darbo sutartyje nurodyta atlyginimo suma yra su mokesčiais, ar juos atskaičius. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(25.09.2006)  Laba diena, bendroveje dirbu 9 metus, per kuriuos susikaupe 110 dienu nepanaudotu atostogu. Ar isejimo is darbo atveju darbdavys privalo sumoketi uz sias nepanaudotas atostogas, ar jau taikomas \"senaties terminas\"? Jei turi sumoketi- tai dar vienas klausimelis: jei mano \"popierinis\" atlyginimas yra 2400 lt, kiek butu atostoginiu i rankas? Atleiskit kad verciu paskaiciuoti, bet... Isanksto dekoju.
Pagal darbo kodekso 177 str. "Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.". Taigi, joks "senaties" terminas nėra taikomas. Be to, senaties termino yra šiek tiek kitokia prasmė. Dėl paskaičiavimo, tai negaliu vienareikšmiškai atsakyti, nes visai neseniai pasikeitė gyventojų pajamų mokestis. Be to, nežinau Jums taikytino neapmokestinamųjų pajamų dydžio. Siūlyčiau susirasti buhalterį, kuris galėtų Jums šiuo klausimu padėti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(18.09.2006)  Sveiki, noreciau suzinoti koks turi buti darbuotojo atlyginimas uz darbdavio pavadavima atostogu metu. Aciu.
Jei kalba eina apie darbą privačioje įstaigoje, tai atlyginimas yra šalių susitarimo reikalas. Yra nustatytas tik minimalus valandinis ir mėnesinis atlygis. Daugiau info: https://www.cvmarket.lt/career.php?menu=603 . Taip pat atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, jog darbo kodeksas nustato darbo laiko apribojimą: maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(10.07.2006)  Laba diena, Noreciau jusu pasiteirauti apie darbo uzmokesti. as dirbu UAB, dirbu naktimis nuo 22.00 val. iki 8.00. keturias naktis dirbu, keturias laisva. darbo sutartyje yra taikoma sumine darbo laiko apskaita, o uzmokestis taikomas pagal minimalu valandini valstybes nustatyta darbo uzmokesti. as esu auginanti keturis vaikus. noreciau suzinoti koks yra valstybes minimalus valandinis tarifas, ar svenciu,savaitgaliu naktimis didesnis uzmokestis ir kiek,ir jeigu butu galimybe ar galetumete apskaiciuoti kokia mano turetu buti menesine alga. is anksto labai dekoju su pagarba, loreta kalinauskiene
Pagal darbo kodekso 194 str. 1. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. 2. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis. Šiuo metu minimalus valandinis atlygis. Pagal 2006-03-27 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 298, nuo š.m. liepos 1 d. minimalus valandinis atlygis yra 3,65 lt. Beje, nuo š.m. liepos 1 d. mažėja gyventojų pajamų mokestis, atitinkamai nuo 33 proc. iki 27 proc., todėl alga turėtų padidėti. Savo atlyginimą galite pabandyti apskaičiuoti štai čia: http://www.tax.lt/calculator.php Papildyta. Taip pat atkreipiu dėmėsį, jog dėl vaikų skaičiaus Jums yra taikomas individualus neapmokestinamųjų pajamų dydis, t.y. 290 lt, o 430 lt. Tai yra minimali suma, nuo kurios negali būti skaičiuojamas pajamų mokestis. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(12.06.2006)  Sveiki, susidūriau su tokia situacija: neseniai pasitikrinau kaip darbdavys moka įmokas SODRAI, tačiau ten sužinojau, kad jau 6 mėnesius iš eilės nieko nesumokėta. Kilo įtarimas dėl to, kad jis man algą mokėjo grynais, o ne pavedimu į banko sąskaitą. Tai taip išeina kad gaudavau vokelyje visą algą. Taigi norėčiau sužinoti, kokios taikomos sankcijos darbdaviui už tai. Iš anksto dėkui už atsakymą.
Jam gali grėsti įvairios atsakomybės rūšys. Nuo civilinės, t.y. Jūsų reikalavimas sumokėti už Jus SODRAi, tiek ir baudžiamoji, už nusikalstamą veiklą, jei tokios veiklos atlikimą įrodytų teisėsaugos institucijos. Jūsų atveju siūlau papildomai pasikonsultuoti Valstybinėje darbo inspekcijoje. Info www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(13.06.2006)  Laba diena, Ar gali buti taikoma drausminiu nuobaudu minusu sistema bendroveje, tarkim vienas minusas minus 20 Lt. nuo atlyginimo, kai bendroveje taikoma atlyginimu sistema: fiksuotas atlyginimas plius 200Lt. menesinis priedas prie atlyginimo, nuo kurio ir minusuojama surinktu minusu suma kas menesi?
Pagal darbo kodekso 237 str. 1. Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio 3 dalis). 2. Kai kurioms darbuotojų kategorijoms įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose gali būti nustatytos ir kitos drausminės nuobaudos. Kadangi įstatyme nėra nuorodos, jog leidžiama taikyti kitokią drausminių nuobaudų sistemą, manytina, jog darbdavys elgiasi neteisėtai, taikydamas finansinio pobūdžio drausimines nuobaudas. Siūlyčiau kreiptis į valstybinę darbo inspekciją- www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.05.2006)  Laba diena, norėčiau sužinoti ar po liepos 1 dienos pasikeis mano neapmokestinamas minimumas. Esu išsiskyrusi, viena auginu 2 vaikus. Darbo užmokestis 1013 lt neatskaičius mokesčių. Į rankas gaunu 774 lt. Dėkoju už atsakymą
Kiek žinau, nuo š.m. liepos 1 d. keisis ne neapmokestinamas minimumas (NPD), o mažės pajamų mokestis nuo 33 proc. iki 27. Atkreipiu Jūsų dėmesį, jog nuo Jūsų atlyginimo išskaičiuojami dar 3 proc. socialiniam draudimui. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.05.2006)  Ar gali viešoji įstaiga priimti vietinį įsakymą, kad mažinamas visų darbuotojų (medicinos, kai medikams didinami atlyginimai) atlyginimas 5 proc. Tuo labiau kad nuo liepos mėn mažinami mokesčiai 5 proc. Tai taip norima sutaupyti pinigų. Darbo sutartys neperrašomos tiesiog išleido įsakymą ir kai kurie darbuotojai apie mažesnį atlyginimą suzinos tik jį gavę. Valdžia pasakė, kad skustis beprasmiška. Ar jie teisūs? Jei ne kur kreiptis? Ačiū
Paprastai darbo sutartis negali būti keičiama vienašališkai. Pagal darbo kodekso 120 str. darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju, kai įstatymais, Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos, įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Taigi, manau, jog Jūsų vadovybė elgiasi nesąžiningai, tačiau tai gana specifinis klausimas. Siūlyčiau dėl pagalbos papildomai kreiptis į sveikatos apsaugos darbuotojų profesinę sąjungą, jeigu esate jos narė. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.05.2006)  Sveiki. Dirbu UAB, dirbame 7 dienas per savaitę pamainomis. Darbo sutartyje parašyta, kad gauname valandinį atlyginimą, įskaitant ir poilsio dienas. O dirbant per Valstybines šventes ir dar papildomas dienas, kurios suteikiamos vietoj šventinių dienų savaitgaliais. gal vis dėlto mums turėtų mokėti dvigubai? Dėkoju.
Vadovaujantis darbo kodekso 194 str. 1. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. 2. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(06.04.2006)  Laba diena, turiu du klausimus: 1. Jei pasirašysiu terminuotą darbo sutartį vieneriems metas, ar prireikus galesiu išeiti iš darbo šiam terminui dar nepasibaigus? 2. Kaip tiksliai apskaičiuoti atlyginimo dydį? Pvz. jeigu atlyginimas bruto yra 3000 litų, kiek tai bus \"į rankas\"? Arba, jei atlyginimas netto yra 1500, kiek tai bus neatskaičius mokesčių?
Galėsite nutraukti anksčiau ir nepasibaigus terminui, tačiau noriu atkreipti dėmesį, jog jei Jūsų būsimas darbas bus nuolatinio pobūdžio, įstatymas draudžia sudaryti terminuotas darbo sutartis. Nebent terminuotas darbo sutartis leidžia sudaryti Jūsų būsimoje darbovietėje esanti kolektyvinė darbo sutartis. Nuo atlyginimo, sutarto darbo sutartyje, yra atsakaitomas 33 proc. dydžio pajamų mokestis, iš atskaitomos sumos atėmus neapmokestinamąjį pajamų minimumą. Taip pat iš atlyginimo "ant popieriaus" išskaitomi 3 proc. Sodrai. Taigi, jei "ant popieriaus" gaunate 3000 lt, tai "į rankas" gautūsi maždag tiek - 2015,70 lt. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(27.03.2006)  Laba diena, norėčiau paklausti ar darbdavys turi teisę sumažinti darbo užmokestį, kai sužinojo, kad laukiuosi? Ačiū
Darbdavys neturi jokios teisės vienašališkai keisti atlyginimo, kuris nustatytas darbo sutartyje. Jei įmonėje, kurioje dirbate, atlyginaimas mokamas "vokeliuose", tuomet apie teisę nėra ką kalbėti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.02.2006)  Sveiki, norėjau pasiteirauti, kokios galimybės man yra atgauti uždirbtus pinigelius. Situacija tokia: Dirbau pagal autorinę sutartį. Išdirbusi mėnesį išėjau iš darbo. Atlyginimą turėjo pervesti į mano sąskaitą. Bet jo nesulaukiau. Pasiskambinusi darbdaviams sužinojau, kad man į jų sąskaitą reikia pervesti apie 40 litų, nes, neva, jie Sodrai per daug sumokėjo ir man tą skirtumą reikia padengti. Kaip supratot, savo uždirbtą atlyginimą aš "mačiau kaip savo ausis", o reikalautų pinigėlių aš jiem nepervedinėjau. Įmonės buhalterės paprašiau, kad išrašytų pažymą apie man priskaičiuotą atlyginimą, bet taip pat nesulaukiau. Kaip tokiu atveju man derėtų elgtis? Ar galioja senaties terminas atlyginimo atgavimui? Ačiū už atsakymą.
Jei su "darbdaviu" buvo sudaryta tik autorinė sutartis, tuomet formaliai Jūs neturėjote darbo santykių, atitinkamai, jie neturėjo mokėti Sodrai už Jus. Todėl yra visiškai nepagrįstas jų argumentas. Dėl to, ar jie už Jus mokėjo socialinio draudimo fondui, galite sužinti teritoriniame Sodros skyriuje. O šiaip, kad išsireikalautumėte Jums priklausančius pinigus, reiktų kreitis į teismą. Jei su Jumis tebuvo sudaryta autorinė sutartis, tuomet, senaties terminai pagal darbo kodeksą netaikomi. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.02.2006)  Jei is darbo iseiti prasyma padaviau 2005 12 20, prasydama, kad is darbo atleistu 2005 12 23 po 23 dienos as dar turejau dirbti 14 dienu? Ir kada jie man turejo sumoketi pinigus ar 23 diena ar po 23 dienos praejus 14 dienu, nes man pinigai buvo sumoketi 2006 01 11.
Jei nėra specialų sąlygų, numatytų darbo kodekso 127 str., tuomet darbo sutartį Jūs galėjote nutraukti įspėjusi darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Taigi, jei prašymą padavėte 2005-12-20, tuomet privalėjote dirbti iki 2006-01-02. Iki šios datos su Jumis ir privalėjo atsiskaityti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(14.02.2006)  Laba diena, Esu sveikatos priežiūros darbuotoja. Mano darbo sutartyje nurodytas valandin. atlygis. Visų kitų darb. atlygis mokamas, taikant koeficientus, kurių pagrindas mėn. bazinė alga. Mano atvejų alga priklauso nuo dirbtu val.,o kitų darb atlyg. yra pastovus. Man atrodo, kad darbdavys ne atsižvelgė į L.R. Sveikatos apsaugos min. įsak.Nr. 149 -k."Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų "Ar aš teisi? Ačiu.
Sunku vienareikšmiškai atsakyti, ar minėtas įsakymas yra pažeistas. To paties įsakymo punktas Nr. 5 nustato, jog įstaigų ir organizacijų pagal įstatymus sudaromose kolektyvinėse sutartyse, atsižvelgiant į aukštesniosios organizacijos nustatytas sąlygas, sukonkretinti darbuotojų premijavimo, priedų ir priemokų dydį bei skyrimo tvarką, taip pat kitas darbo apmokėjimo sąlygas; numatyti darbo normas bei darbo apmokėjimo kriterijus ir pagal juos nustatyti darbuotojų (neviršijant darbo užmokesčio fondo) darbo užmokestį; darbo užmokestį nustatyti ne mažesnį už aukštesniosios organizacijos patvirtintą atitinkamų pareigų minimalų atlyginimą (tarifinį atlygį), o tarnautojams ir darbininkams - už Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesinę algą (tarifinį atlygį). Jums reikėtų pasiaiškinti, kokie atlyginimo nusatymo kriterijai numatyti kolektyvinėje darbo sutartyje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.02.2006)  Sveiki, norėčiau jūsų paklausti man labai svarbiu klausimu. Aš dirbu naktinėje pamainoje nuo 22.00 iki 8.00 val. keturias naktis dirbu keturias ne. man mokamas 600 LT. ar teisingai man moka ? iš anksto dėkoju už atsakymą.
Patikslinkite klausimą, kuria prasme teisingai? 1. Darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. 2. Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys. 3. Maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. 4. Tam tikrų kategorijų (gydymo, globos (rūpybos), vaikų auklėjimo įstaigų, energetikos, ryšių specializuotų tarnybų bei avarijų likvidavimo specializuotų tarnybų ir kitų tarnybų, dirbančių nepertraukiamo budėjimo režimu) darbuotojams, budėtojams patalpose darbo laikas gali būti iki dvidešimt keturių valandų per parą. Tokių darbuotojų vidutinis darbo laikas per septynių dienų laikotarpį neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų, o poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip dvidešimt keturios valandos. Tokių darbų sąrašą tvirtina Vyriausybė. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos). Atsižvelgiant į šią nuostatą, bei į tai, jog nakties laikas pagal darbo kodekstą yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos manau, jog Jums turėtų būti mokamas didesnis atlyginimas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.02.2006)  Laba diena. Dirbu pamainomis,rytinė pamaina tesiasi 8,5 valandos,popietinė pamaina-7,5 valandos.Darbo sutartyje darbdavys įsipareigojo mokėti tarif.atl.5lt/val.,bet ne mažiau,negu nustatyta valstybės min. alga.Ar gali darbdavys nemokėti minimalios algos,motyvuodamas tuo,kad popietinė pamaina trunka ne 8 val.,o trumpiau-7,5 val.Girdėjau,kai kuriose įmonėse taip daroma-užrašoma nepilna darbo diena,kad nereiktų mokėti net minimalios algos.Ačiū.
Darbdavys privalo mokėti atlyginimą, kurio dydis arba kurio sudarymo tvakra numatyta darbo sutartyje. Tačiau, jei darbuotojas dirba ne sutrumpintą darbo laiką, tuomet jam turi būti mokamas ne mažesnis nei minimalus nustatytas atlyginimas: 550 lt / mėn. ar minimalus valandinis atlygis 3,28 lt. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.02.2006)  Laba diena, DK 186 str. 2 d. numato, kad naktinio darbo apmokėjimas yra darbo užmokestis. Vyriausybės nustatytas minimalus darbo užmokestis 550 Lt. Žmogus dirba, kai numatytas apmokėjimas už faktiškai atliktą darbą. Dirbo pilną darbo mėnesį ir uždirbo 520 Lt pagal faktiškai atliktą darbą (uždarbis paskaičiuotas pagal darbdavio nustatytą užmokestį už pagamintos produkcijos vienetą). Už naktinį darbą jam priskaičiavo pagal faktiškai dirbtas naktines valandas 30 Lt. Viso už darbą priskaičiavo 550 Lt. Ar teisingai darbdavys paskaičiavo darbo užmokestį? Ačiū.
Jei darbuotojas neįvykdė dėl savo kaltės nustatytų išdirbio normų, tuomet jam mokama už faktiškai atliktą darbą. Kitu atveju, vadovaujantis darbo kodekso 200 str. darbuotojui privalo būti išmokėtas vyriausybės nustatytas minimalus atlyginimas, jei darbuotojas dirba pilną darbo laiką. Taigi, savo paskaičiavimą galite pasitikrinti atsižvelgiant į aukščiau paminėtas nuostatas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.01.2006)  Laba diena, Dirbu imoneje, kurios darbo sutartyje nurodytas valandinis tarifas 2,99 Lt., kiek man zinoma, minimalus valandos tarifas nuo liepos 01 d. 3,28. Ar gali imone moketi mazesniu tarifu? Netgi priimti darbuotojai nuo praejusiu metu rugpjucio darbo sutartyje rado tarifa 2,99 Lt. Man idomu ar tai teiseta, ir ar galima susigrazinti prarastus pinigus? Dekui uz bet kokia informacija, geros dienos
Padidinus minimalų mėnesinį ir valandinį atlygį, darbdavys privalėjo mokėti didesnę algą. Jums reikėtų ginčą spręsti darbo ginčo komisijoje. Darbo ginčų komisijos sudaromos iš vienodo skaičiaus darbuotojų ir darbdavio atstovų. Darbuotojų atstovus renka darbuotojų susirinkimas (konferencija). Darbdavio atstovus savo įsakymu (potvarkiu) skiria darbdavys. Jeigu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nebuvo sudaryta darbo ginčų komisija, darbdavys, gavęs darbo ginčų komisijai adresuotą prašymą, nepažeisdamas šio Kodekso 291 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų, privalo paskirti darbo ginčų komisijos raštvedį ir inicijuoti darbo ginčų komisijos sudarymą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.01.2006)  Dirbu 1,5 etato, biudžetinėje įstaigoje, pagr. pareigose. Tačiau darbdavys atlyginimą uz 0,5 etato (to paties profilio darbas virš pagrindinio 1 etato) rugsėjo ir spalio mėnesiais man (ir likusiems darbuotojams) mokėjo 0,8 koeficientu. Kolektyvo tarybos sprendimu, darbdavys buvo įpareigotas nuo lapkričio mėn. pradėti mokėti koeficientu 1 už visą darbą (jis tai vykdė) ir už rugsėjį bei spalį nedamoketą 0,2 koeficientą sumokėti mokant atlyginimą už sausio mėnesį (patvirtinus naują biudžetą). Nuo gruodžio 30 d. aš išėjau nėštumo ir gimdymo atostogų. Dabar, darbdavys atsisako man išmokėti rugsėjo ir spalio menesiais neišmokėtą algos dalį (mokėdamas visiems dirbantiems), teigdamas, kad aš turiu biletenį ir man negalima mokėti jokių pinigų. Klausimai: Ar jis teisus? Kokie teisės aktai draudžia man išmokėti mano uždirbtus (rugsėjo ir spalio mėn) pinigus? Arba priešingai - kokie teisės aktai leidžia jam (darbdaviui) mokėti mano uždirbtus pinigus? Jei darbdavys turi man išmokėti neišmokėtą atlyginimo dalį, ar man priklauso delspinigiai? Nuo kurios dienos jie skaičiuotųsi (pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai sutarty numatytas algos mokėjimo terminas ar nuo kolektyvo tarybos sprendimo mokėti visiems koeficientu 1)? Koks būtų delspinigių procentas, jei darbo sutartyje nenumatytas delspinigių mokėjimas ir jų dydis? 0,06%? Labai ačiū už atsakymą.
Darbdavys privalo Jums išmokėti darbo sutartimi nustatytą atlyginimą. Tai nustato darbo kodeksas. Be Jūsų sutikimo, darbdavys neturi teisės keisti atlyginimo dydžio. Už vėlavimą mokėti atlyginimą turi būti skaičiuojami delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną.
(30.01.2006)  Laba diena, 3 mėnesius dirbau vienoje firmoje. Spalio mėnesį išėjau, bet iki šiol (jau 4 mėnesiai praėjo) nesumoka algos. Firma bankrutavo (po to kai aš išėjau). Ar galiu aš kreiptis į teismą? Darbdavys su mokesčių ispekcija jau atsiskaitęs. Aciu.
Jei buvęs darbdavys jau bankrutavo, kaip nurodote, tuomet į teismą kreiptis jau per vėlu. Yra toksai LR Vyriausybės įsteigtas garantinis fondas, iš kurio tuėtų būti sumokama darbuotojams, jei jų darbdaviams iškeliamos bankroto bylos. Daugiau informacijos čia: http://www.socmin.lt/gf/ P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.01.2006)  Norėčiau pasiteirauti štai tokiu klausimu. Norint įdarbinti žmogų, koks yra mažiausias galimas atlyginimas? Kokie tokiu atveju mokami mokesčiai? Jei būtų mokamas neapmokestinamas minimumas, ar vistiek reikėtų mokėti mokesčius? Girdėjau apie kažkokį gyvybės draudimą, už kurį reikia mokėti 90lt. Ką apie tai galėtumėte pasakyti?
Minimalus atlyginimas Lietuvoje dirbant "pilnu etatu" yra 550 lt. Nuo šios sumos atėmus neapmokestinamą minimumą, yra mokamas gyventojų pajamų mokestis 33 proc., taip pat įmoka socialiniam draudimui, 31 proc.. Apie privalomą gyvybės draudimą neteko nieko girdėti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.01.2006)  Dabar dirbu pirmaeilėse 0,5 etato ir noriu susirasti papildomą darbą. Kadangi pirmojo darbo atlyg. 275lt, tai pirmaeilių norėčiau pasidaryti antrąjį, kurį tkiuosi rasiu Jūsų pagalba. Ar turiu parašyti prašymą, kad mokėsiu mokesčius nuo visos sumos pirmame darbe, o sekančiame parašyti prašymą dėl 290 lt neapmokestinamos sumos? Ar reikia sutikimo iš darbdavio pirmajame darbe, ar jam jokio skirtumo?Ačiū
Turėtumete rašyti prašymą taikyti nepamokestinamųjų pajamų dydį (NPD) toje darbovietėje, kurioje pageidaujate. Tai yra Jūsų pasirinkimas, kurioje darbovietėje Jūs norite, kad būtų taikomas NPD, o kurioje skačiuotų mokesčius nuo visos sumos. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.01.2006)  Mano pasirašytoje darbo sutartyje su darbdaviu atlyginimas buvo nurodytas 275 lt, dar mums mokėjo nuo sudarytų sutarčių, bet apie tai jokioje sutartyje nebuvo paminėta. Dabar man išeinant iš darbo darbdavys atsisako mokėti nurodytą sutartyje 275 lt. Dirbau 2 mėnesius, jokiu atsiskaitymo lapelių nepasirašiau. Kaip aš galėčiau išsireikalauti savo pinigus, į ką galėčiau kreiptis? Padėkite greičiau. Ačiū. Pagarbiai Aleksandra.
Pradžiai siūlyčiau raštu pateikti pretenziją darbdaviui, nurodant reikalavimą su Jumis atsiskaityti per pvz. 3 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Jei darbdavys nesumokės, tuomet beliks kreiptis į teismą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.12.2005)  Sveiki. 2005-10-31 neteisėtai buvau atleistas iš darbo ir iki šios dienos bendrovė su manimi dar pilnai neatsiskaitė. 2005-12-01 direktoriaus įsakymu buvau sugrąžintas į darba ir dirbu iki šiol. Noriu sužinoti ,ar man privalo sumokėti vidutinį atlygį tik už priverstinai nedirbtą laiką , ar ir už tai ,kad iki šiol su manimi nėra pilnai atsiskaityta. Ačiū iš anksto.
Privalo atsiskaityti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.12.2005)  Dirbu vienoj įmonėj. Prieš porą dienų baigėsi 3 mėn. bandomasis terminas. Jis buvo nustatytas priimant į darbą. Po to žadamas didesnis atlyginimas. Tačiau viršenybė nieko apie tai nebesako, dirbu toliau, nes pirmas darbas, pati klaust bijau:) tai ir norėčiau pasiteiraut - ar, baigusis bandomajam terminui, baigiasi ir darbo sutartis, ar ji tampa neterminuota (kaip kad yra, kai sudaroma terminuota sutartis ir jei jai baigusis dirbama toliau, tai jau kaip ir neterminuota sutartis...)
Jei priimant į darbą buvo nustatytas bandomasis laikotarpis, tai nereiškia, kad darbo sutartis buvo terminuota. Tiesiog per bandomąjį laikotarpį galima nutraukti darbo sutartį laikantis trumpesnių terminų, nei bendra tvarka. Taigi, jei Jūsų sutartyje nenustatyta, kad ji terminuota, vadinasi ji yra neterminuota. Jei darbdavys žadėjo Jums didesnį atlyginimą po bandomojo laikotarpio, būtų pats laikas tai priminti, gal dėl darbų gausos ir artėjančių švenčių darbdavys pamiršo Jūsų susitarimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(22.12.2005)  Koks yra personalo vadybininko atlyginimas banduomuoju laikotarpiu? darbo valandos nuo 8-17val.?Ačiū
Nėra jokio teisės akto kuris apibrėžtų pareiginį atlyginimą privačiuose juridiniuose asmenyse. Būna ir taip, jog direktoriaus alga yra minimali. Teisės aktai nustato tik minimalų mėnesinį ir valandinį atlyginimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.12.2005)  Sveiki. Norėčiau sužinoti, kaip galima būtų priversti darbdavį mokėti visą algą oficialiai. Nepaslaptis, jog daugely imonių mokami du atlyginimai. Baltas ir juodas. Dirbu jau du metus, pradzioje buvo minimumas(BALTI) + juodi, dabar jau kuris laikas esu pakeltas pareigose ir gaunu 1000 lt (baltais)+juodi, tačiau manęs tai netenkina, norėtųsi gauti viską oficialiai.
Galite pabandyti gražiuoju, motyvuodami tuo, jog ketinate imti paskolą iš banko ir Jums reikės dokumentų apie Jūsų darbo užmokestį. O šiaip sunku pasiūlyti sprenimą, pats paminėjote, kad daugely įmonių atlyginimai mokami neoficialiai, "vokeliuose". Tai yra globali problema, tačiau kol kas sprendimo varianto nėra. Galima pranešti darbo inspekcijai, mokesčių inspekcijai, tačiau, ar tai duos rezultatų, kitas klausimas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.11.2005)  Įmonėje nėra kolektyvinės sutarties. Darbo sutartyse darbdavys apie atlyginimo išmokėjimo terminą įrašė "pagal LR įstatymus". Deja, darbo kodekse neradau (gal blogai ieškojau) konkrečios datos iki kada turėtų būti išmokami atlyginimai kiekvieną mėnesį. Atlyginimai mokami paprastai apie 20-30 mėnesio dieną. Ar tai yra nesilaikymas LR įstatymų, darbo sutarties?
Darbo kodeksas nustato, jog atlyginimas turi būti mokamas ne rečiau, kaip 2 kartus per mėnesį, o esant raštiškam darbuotuojo prašymui - kartą per mėnesį. Taigi, mokėjimo terminai privalo būti numatyti darbo sutartyje. Pabandykite kreiptis į valstybinę darbo inspekciją. www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.11.2005)  Sudarant darbo sutartį darbdavys įrašė tokią frazę: "atlyginimas iki 04.07.31 2000Lt" t.y. bandomajam laikotarpiui. Pasibaigus šiam terminui atlyginimas buvo pakeltas iki 2500Lt, bet pataisyti darbo sutartį "pamiršta". Praėjus metams, susidarė sunki ekonominė įmonės padėtis ir buvo visiems sumažinti atlyginimai, tame tarpe man iki 1500Lt dviems mėnesiams, o po to 2000Lt. Ar galima įrodyti kad darbdavys privalėjo mokėti 2500Lt atlyginimą? Ar galima teigti, kad sutartyje numatytas 2000Lt atlyginimas yra ir po šio termino (04.07.31) pabaigos, kadangi nėra kito įrašo? Ar darbdavys nesilaikė DK neįrašydamas naujo įrašo apie darbo užmokestį po šio termino? Ačiū
Vienašališkai iš viso yra draudžiama keisti atlgynimą, kuris numatytas darbo sutartyje. Išmokant atlygnimą turi būti išrašomi lapeliai. Jei mokėjo Jums atlyginimą per banką, tuomet galim pabandyti įrodinėti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2005)  Ar gali darbdavys be darbuotojo sutikimo keisti darbo užmokesčio sumą, kuri buvo nurodyta darbo sutartyje?
Jokiu būdu ne. Susitarimas dėl darbo užmokesčio turi būti pakeistas abiejų šalių ir pasirašytas. Tai gali būti atlikta įforminant darbo sutarties pakeitimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2005)  Laba diena, Ar gali administracijos vadovas be darbuotojo sutikimo parašyti įsakymą apie pareigybinio atlyginimo (kuris nurodytas darbo sutartyje)sumažinimą? Kad susipažino su įsakymu ir sutinka darbuotojas nepasirašo. Ar administracijos vadovas teisus?
Dėl darbo sutartyje nustatyto atlyginimo sumažinimo šalys gali tik abipusiai raštu susitarti. Vienašališkai keisti atlyginimą darbdavys neturi teisės. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.11.2005)  Ar galima persivesti pagrindinę darbovietę į kitą esant tokiai situacijai: vienoje įmonėje(pagrindinėje) ruošiuosi išeiti vaiko auginimo atostogų iki trejų metų ir noriu, kad joje aš likčiau jau kaip nepagrindinėj darbovietėj, kadangi dirbu kitoje darbovietėje ir norėčiau, kad joje man jau taikytų pajamų mokesčio lengvatą.
Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. 5 d. NPD (neapmokestinamas pajamų dydis) mokestiniu laikotarpiu taikomas, kai gyventojas pateikia laisvos formos prašymą vienoje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.11.2005)  Laba diena. Dirbau įmonėj, kur atlyginimą sudaro 2 dalys: pagrindinė ir priedas. Įsakymas apie mano atleidimą iš darbo ( savo noru) išėjo spalio mėn. 7 d. Kaip ir priklauso su manim atsiskaitė iškart, tik atskaičiavo tą "priedinę" dalį. Paaiškinimas buvo toks, kad darbdavis neišmoka tos dalies išeinantiems iš darbo. Atlyginimai buvo pervedami 10-15 d. už praeitą mėnesį. Tai gavosi, kad aš, atidirbusi visą rugsėjį, gavau atlyginimą be priedo. Manau, kad jei sutartis nutraukta spalio mėn. tai už rugsėjį turėjo sumokėti visą atlyginimą? Jei dabar tektų kreiptis į kažkokias instancijas, ar nebūtų per vėlu? Ačiū už atsakymą.
Jei priedas prie atlyginimo buvo mokamas oficialiai, tai turtite teisę kreiptis su ieškiniu į teismą dėl neišmokėtos atlyginimo dalies priteisimo. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2005)  Laba diena, norėčiau sužinoti, ar teisingai pasielgė darbdavys, sumažindamas atlyginimą pusei metų už tai, kad prieš išsiųsdama raštą jam neparodžiau.
Atlyginimo dydis yra nustatytas darbo sutartyje ir tik dvišaliu susitarimu galima jį keisti. Taigi darbdavys pasielgė neteisingai, siūlyčiau kreiptis į valstybinę darbo inspekciją www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.11.2005)  Laba diena, Yra net keletas klausimų, į kuriuos norėčiau gauti atsakymą. Galiu tvirtai teigti, jog pati prisidariau bėdų per didelį pasitikėjimą būsimu dardaviu, bet... Žodžiu, viskas prasidėjo nuo to, kad darbo sutartį pasirašiau anksčiau nei turėjau. Buvome sutarę, kad man bandomuoju laikotarpiu mokės 1000 Lt.+ automobilio degalai+ telefonas. Kai pradėjau reikalauti, kad noriu kuo greičiau turėti sutartį savo rankose, jis paklausėė, ar galėčiau sutikti su tuom, kad oficialiai man mokės 600 Lt, o likusią dalį - kaip sakoma "į vokelį". Sutikau su pakeitimu, nes jau tada alga vėlavo daugiau nei savaitę, taigi pamaniau, kad jau geriau 600 rankoj, nei 0. Kai pagaliau atgavau savo sutartį, joje nėra nurodyta nei kada man privaloma išmokėti alga, nei automobilio degalai nei telefonas. Kadangi jau 2 mėnesiai kaip dirbu, o atlyginimo vis dar nemačiau (jokio), sprendžiu galimybę paduoti darbdavį į teismą. Kokios galimybės ir kas manęs laukia? Iš anksto dėkoju už atsakymus.
Visų pirma siųlyčiau kreiptis į valstybinę darbo inspekciją - gal būt jai atlikus patikrinimą viskas išsispręstų. Išsamesnę informaciją galite rasti www.vdi.lt Kitu atvej, jei ketinate likti tame darbe, tuomet turėtumėte inicijuoti darbo ginču komisijos sudarymą, kad išspręstų visus esančius nesutarimus. Jei darbe likti neketinate, tuomet turėtumėte paduoti prašymą nutraukti darbo sutartį per 3 d. vadovaujantis LR DK 127 str. 2 d. - nes darbdavys iš esmės pažeidžia darbo sutartį ir pareikalauti su Jumis atsiskaityti. Jei darbdavys neatsiskaitys per Jūsų nustatytą terminą, pvz. 7 dienos, tuomet galėtumėte kreiptis su ieškiniu į teismą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.11.2005)  Laba diena. Esu VU studentas. Ieškau darbo. Dėl ligos man nustatė 35 proc. darbingumą. Bet aš gydausi ir šiuo metu puikiai jaučiuos. Ta liga man netrukdo mokytis ir dirbt. Aš esu pilnavertis žmogus. Ar nuo to priklauso mano atlyginimas? Žinau, kad man neapmokestinamas minimumas yra 380 litų( į rankas). Aš suprantu, kad tai užmokestis už pusę etato, reiškia už pilną darbo dieną turėčiau gaut ne mažiau 700 litų( į rankas). Ar aš teisingai suprantu? Jeigu ne, tai kaip yra iš tikrųjų? Kaip tada skaičiuojamas mano atlyginimas ir ko aš galiu tikėtis iš darbdavio? Ačiu.
Jūs šiek tiek klaidingai suprantate nuostatas dėl neapmokestinamo minimumo. Jis nustatomas vienodas ir nepriklauso nuo to, ar darbuotojas dirba puse etato, ar visą. Neapmokestinamas minimumas reiškia, kad Jūs turite gauti ne mažensę nei šią sumą. Nuo sumos, viršijančios minimumo sumą, jau skaičiuojami mokesčiai. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.11.2005)  Sveiki, nuo ketvirtadienio ryto iki sekmadienio vakaro buvau komandiruotėje. Dokumentais pagrįstos komandiruotės išlaidos ir dienpinigiai už 4 dienas buvo sumokėti, bet atlyginimą gavau tik už 2 dienas (t. y. už darbo dienas - ketvirtadienį ir penktadienį). Ar taip ir turi būti?
Jums turėjo sumokėti atlyginimą ir už šeštadienį bei sekmadienį, be to vadovaujantis LR DK 194 str. kuriame sakoma, jog: 1. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. 2. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis. Jums turėjo sumokėti dvigubai arba suteikti papildoma poilsio dieną (-as). P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.10.2005)  Labas, iš anksto dėkoju už atsakymą (nes į jau anksčiau užduotą klausimą atsakymą gavau laiku ir konkretų - jis man padėjo). Ar darbo sutartyje galiu prašyti įrašo: už kiekvieną laiku neišmokėtą atlyginimo dieną mokėti 0.2 proc. delspinigių (sutartyje įrašyta, kad atlyginimas išmokamas ne vėliau kito mėnesio 10 dieną). Jei to negaliu reikalauti - kodėl ir ar ribojamas delspinigių dydis?
Vadovaujantis LR DELSPINIGIŲ NUSTATYMO UŽ IŠMOKŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO SANTYKIAIS, PAVĖLUOTĄ MOKĖJIMĄ ĮSTATYMO 2 str. 1 d., kuriame sakoma, jog "Kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Įstatymo nustatytas delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus. Kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje gali būti numatytos darbuotojams palankesnės sąlygos." galite prašyti nustatyti bet kokią delspinigių sumą už vėlavimą išmokėti atlyginimą. Delspinigių dydis niekur nėra ribojamas, tačiau jų dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į teisingumo, protingumo kriterijus. Iškilus teisminiam ginčui nepagrįstai didelių delspinigių gali nepavykti išsireikalauti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.08.2005)  Laba diena, Įsidarbinau pirmą kartą, esu dar (kaip sakoma tokiais atvejais) "žalias" medelis, dėl to ir turiu itarimų, jog darbdaviai "puikiai" tuom naudojasi pastorindami savo kišenėles. Nemaža dalis personalo skundžiasi netinkamais atlyginimais, tačiau bijo prabilti apie tai. Manyčiau, jog baudžiavos laikai jau senokai baigėsi. Del to norėčiau su Jūsų pagalba išsiaiškinti kai kuriuos dalykus. Mano darbas pamaininis. Dirbu tiek dieną, tiek naktį po 12val . Turėčiau Jums keletą klausimų: 1. Ar bandomajame laikotarpyje 375 Lt į mėnesį (nuskaičiavus tam tikrus mokesčius) yra normalu (dirbu iki 180val./mėn.)? Mano darbdavys jau antra mėn. teigia, jog vis dar tęsiasi bandomasis laiktarpis, nors praėjus pirmai savaitei jau dirbau viena. 2. Ar darbo valandos naktį yra skaičiuojamos tokiu pat tarifu kaip ir diena? 3. Kaip yra su šventinėmis dienomis, kurių metu dirbau, ar turėtų būti mokama daugiau? Iš anksto dėkoju už atsakymus. Ir tegyvuoja teisingumas:)! Sėkmės Jums Su pagarba, patriotė
1. Atsakydamas į Jūsų klausimą, manau, jog vertinant iš teisingumo pusės, toks atlyginimas yra juokingas, tačiau negaliu atsakyti, ar teisiškai viskas gerai, nes nežinau visų sąlygų - ar įmonėje yra kolektyvinė sutartis, koks atlyginimo dydis numatytas darbo sutartyje. Maksimalus darbo laikas per savaitę negali viršyti 48 val. Taigi, darbdavys, versdamas Jus dirbti papildomai, elgiasi neteisėtai. 2. Pagal LR DK 193 str. už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos). 3. Pagal LR DK 194 str. 1. už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.07.2005)  Laba diena, Ar darbo sutartyje gali būti tokia formuluotė - "mokėti ...Lt atlyginimą po privalomų mokesčių". Kas tai yra - atlyginimas netto ar bruto? Dėkoju
Na sunku pasakyti nežinant situacijos, ką darbdavys turėjo omenyje, įrašydamas tokią formuluotę. Manyčiau, jog tai reiškia atlyginimą, kurį gausite "į rankas". Tačiau geriausia būtų, jog tiesiog paklaustumėte darbdavio. Juk atlyginimo dydis yra viena iš svarbiausių darbo sutarties sąlygų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(28.06.2005)  Man 16 metų. Gyvenu su tėvais. Įsidarbinau statybos įmonėje pagalbiniu darbuotoju. Sutartyje nurodyta kad gausiu MMA. Ar nuo mano MMA atskaičiuos mokesčius? Ir kiek aš gausiu jei atskaičiuos mokesčius?
Nuo Jūsų minimalios algos bus atskaičiuoti mokesčiai. Iš sutarto atlyginimo reikia atimti neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) - 290 Lt. Iš likusios sumos bus atskaitytas 33 proc. dydžio gyventojų pajamų mokestis. Atlyginimas "į rankas" bus 290 Lt + suma, gauta atėmus 33 proc. pajamų mokestį. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(29.06.2005)  Koks atlyginimas yra realus dirbančiajam, vairuotoju ekspeditoriumi (B kat.), pilna darbo diena ir viršvalandžius. Per savaitę darbo valandų gaunasi apie 50. Be to dar atlieku ne pagal darbo sutartį numatytą darbą (pakrovimas, iškrovimas, darbų koordinavimas, sandėliavimas ir pan.)? Ačiū už atsakymą.
Štai čia rasite bent kažkokią informaciją, kokie vidutiniški atlyginimai yra pagal veiklos sritis http://www.std.lt/web/main.php?parent=910 Jūsų atveju jis aišku turėtų būti didesnis už vidutinį. Darbdavys neturi teisės versti Jūsų dirbti viršvalandžius, be to jie turi būti papildomai apmokami. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(07.06.2005)  Sveiki, "Darbo kodeksas. 207 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas 1. Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai." Dirbu UAB`e, alga vėluoja 1-2 mėn. Delspinigių tikrai niekas nemoka. Kokio dydžio yra šie delspinigiai? Ar jie yra skaičiuojami nuo vėluojančios algos dydžio kiekvienai uždelstai dienai? Kam reikia tai priminti: darbdaviui ar buhalterijai? Ačiū.
Delspinigių skaičiavimo tvarka yra tokia: Kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo numatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Įstatymo nustatytas delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus. Kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje gali būti numatytos darbuotojams palankesnės sąlygos. Delspinigiai neįskaitomi, kai yra apskaičiuojamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, jie neapmokestinami fizinių asmenų pajamų mokesčiu, nuo jų nemokamos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos. Darbo užmokesčio lėšos, panaudotos delspinigiams išmokėti, išieškomos iš kaltų dėl pavėluotai išmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų juridinių ar fizinių asmenų įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau visada reikia įvertinti papildomus faktorius - santykius kolektyve, santykius su darbdaviu, ar jie nepablogės, jei bus reikalaujama sumokėti delspinigius. Tai yra darbuotojo teisė, tačiau reikia žvelgti šiek tiek plačiau. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(21.06.2005)  Parašiau pareiškimą išeiti iš darbo savo noru ir įteikiau dabdaviui, prieš 3 dienas ir nuo tarkim 1 d. pradėjau dirbti kitoje įmonėje. Darbdavys prašymą suplėšė ir išmetė, pasakė atsiųsti paštu, darbo užmokesčio neišmokėjo. Patarkite, ką daryti, į seną darbą neinu ir prašymo nesiunčiau paštu. Kaip man atsiimti darbo užmokestį? Ačiū
Prašymą atleisti iš darbo, jei nėra svarbių priežasčių, reikia pateikti ne vėliau kaip prieš 14 dienų, o ne prieš 3 dienas. Darbdavys turėjo teisės jo nepriimti. Be to, Jūsų situacijoje, darbdavys galėjo Jus atleisti už pravaikštą, kadangi formaliai neturi jokio Jūsų valią išreiškiančio dokumento, o į darbą Jūs neinate. Jei jau esate atleistas iš darbo, tačiau atlyginimas nėra išmokėtas, jį galite išsireikalauti teismo keliu.
(31.05.2005)  Sveiki. Norėjau paklausti dėl atlyginimo. Ką reiškia apmokestinamas ir neapmokestinamas minimumas. Ar pajamų mokestį atskaičiuoja visiems vienodai. Mano šeimoj auga du vaikai 2m. ir 7m., algos gaunu į rankas 700lt. Atskaito pajamų 200lt. Nors kiti mano bendradarbių vaikai jau pilnamečiai, o alga jų tokia pati kaip ir mano. Kažką jie girdeję, kad atskaityti pajamų mokesčio turėtų mažiau, ar kekvienam vaikui turetų pridėt kažkiek pinigų. Ir kam tada reikėjo pristatyti vaikų gimimo liudijimus kai darbinausi? Dėkoju
Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - pagrindinis NPD) - 290 litų per mėnesį. Šiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams taikomi individualūs neapmokestinamieji pajamų dydžiai (jeigu gyventojas atitinka ne vieną iš 1-5 punktuose nustatytų kriterijų, taikomas didžiausias individualus NPD): 1) I grupės invalidams - 430 litų per mėnesį; 2) II grupės invalidams - 380 litų per mėnesį; 3) asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, - 430 litų per mėnesį, be to, už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) NPD didinamas 46 litais; 4) motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina vienas (viena), - 335 litai per mėnesį, be to, už auginamą antrą ir kiekvieną paskesnį vaiką (įvaikį) NPD didinamas 53 litais; 5) žemės ūkio veiklos subjektų darbuotojams, kai šių subjektų pajamos iš realizuotos žemės ūkio produkcijos per metus sudaro daugiau kaip 50 procentų visų pajamų, taip pat ūkininkų, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusių ūkį, darbuotojams - 330 litų per mėnesį. NPD indeksuojami mokestiniam laikotarpiui pasibaigus taikant metinį vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksą, jeigu jis didesnis kaip 1. Indeksuoti NPD taikomi pajamoms, gautoms nuo einamojo mokestinio laikotarpio trečio mėnesio 1 dienos. Indeksuoti NPD skelbiami Finansų ministerijos pranešimu. NPD taikomas apskaičiuojant nuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinamąsias pajamas. Apskaičiuojant nenuolatinių Lietuvos gyventojų apmokestinamąsias pajamas, pagrindinis NPD taikomas tik su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, gautoms iš šaltinio, kuris yra Lietuvoje. NPD mokestiniu laikotarpiu taikomas, kai gyventojas pateikia laisvos formos prašymą vienoje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vieną ar du vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - PNPD), kuris lygus 0,1 pagrindinio NPD. Šios dalies nuostatos netaikomos šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams. Mokestiniu laikotarpiu PNPD taikomas toje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gavimo vietoje, kur taikomas NPD, dalijant PNPD sumą kiekvienam iš tėvų (įtėvių) per pusę. Tais atvejais, kai su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos gaunamos už laikotarpį, ilgesnį kaip vienas mokestinio laikotarpio mėnuo, su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos apskaičiuojamos atskirai už kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį, už kurį šios pajamos buvo apskaičiuotos išmokėti, taikant tą mokestinio laikotarpio mėnesį galiojantį NPD ir pagal jį apskaičiuotą PNPD. Atsiradus arba pasibaigus teisei į individualų NPD, PNPD ar didesnį PNPD, šie dydžiai pradedami arba nustojami taikyti nuo kitą, negu atsirado arba pasibaigė teisė į juos, mėnesį gautų pajamų. Metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - MNPD) nustatomas sudedant tam gyventojui pagal šio straipsnio nuostatas taikytinus mokestinio laikotarpio atitinkamų mėnesių NPD dydžius ir, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, atimamas pirmiausia iš su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių mokestinio laikotarpio pajamų, kurios apmokestinamos taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jeigu taikytinas MNPD yra didesnis už šias pajamas arba gyventojas tokių pajamų negavo, netaikytas MNPD arba jo dalis atimami iš kitų pajamų. Šio Įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais iš pajamų atimama MNPD dalis, apskaičiuota tame straipsnyje nustatyta tvarka. Metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau - MPNPD) nustatomas sudedant tėvams (įtėviams) taikytinus pagal šio straipsnio nuostatas mokestinio laikotarpio atitinkamų mėnesių PNPD ir, apskaičiuojant mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, atimamas pirmiausia iš su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių mokestinio laikotarpio tėvų (įtėvių) pajamų, kurios apmokestinamos taikant 33 procentų pajamų mokesčio tarifą, o jeigu taikytinas MPNPD yra didesnis už šias pajamas arba gyventojas tokių pajamų negavo, netaikytas MPNPD arba jo dalis atimami iš kitų pajamų. MPNPD tėvams (įtėviams) taikomi jų pasirinktu santykiu. Gyventojų pajamų mokečio įstatymo 29 straipsnyje nustatytais atvejais iš pajamų atimama MPNPD dalis, apskaičiuota tame straipsnyje nustatyta tvarka. Neigiamas skirtumas, susidaręs iš pajamų atėmus NPD ir PNPD (ar MNPD ir MPNPD), negrąžinamas ir į kitus mokestinius laikotarpius neperkeliamas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(26.05.2005)  Dirbu valytoja. Vasaros atostogų metu tenka pavaduoti kitą valytoją. Vieną dieną tenka valyti savo cechą, kitą dieną - į atostogas išėjusios valytojos cechą. Faktiškai išvalyti tenka du cehus. Darbo krūvis dvigubas. Prašome paaiškinti, ar man priklauso (kuo remiantis) priemoka (kokio dydžio) prie atlyginimo už pavadavimą. Mano mėnesinė alga 600 lt.
Teisiškai Jums pavaduojant atostogaujančią darbuotoją, Jūs dirbate viršvalandžius, t.y. papildomą darbą dėl kurio nesusitarta darbo sutartyje. Remiantis darbo kodeksu darbuotojo viršvalandinis darbas per dvi dienas iš eilės neturi viršyti keturių valandų ir šimto dvidešimties valandų per metus. Darbdavys privalo žymėti darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose tikslią kiekvieno darbuotojo dirbtų viršvalandžių apskaitą. Be to Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį turi būti mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos). P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(12.05.2005)  Prašau paaiškinti, kaip turi būti apmokamas darbas poilsio ir švenčių dienomis, jeigu darbas yra pagal grafiką.
Remiantis LR DK 194 str. 2d . už darbą švenčių dieną pagal grafiką turi būti mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis.
(03.05.2005)  Sveiki, dirbu privačioje įmonėje jau du mėnesiai (kolkas esu priimta trijų mėnesių bandomajam laikotarpiui). Norėjau pasiteirauti, kokio atlyginimo galiu tikėtis pasibaigus bandomajam laikotarpiui? Ar galiu gauti dvigubai, nei dabar gaunu? Ar yra įstatymai, kurie nustatytų kažkokias preliminarias ribas?
Tai yra darbuotojo ir darbdavio susitarimo reikalas. Teisės aktai nustato tik minimalų mėnesinį ar valandinį atlyginimą.
(14.04.2005)  Sveiki, mane priėme dirbti kovo 21 d. Sutartinis atlyginimas 1000Lt. Už 8 paskutines mėnesio darbo dienas priskaičiavo 380,85 Lt. Su tuo visiškai sutinku. Pajamų mokestį atskaitė nuo visos tos uždirbtos sumos. Argi man nepriklauso neapmokestinamas minimumas 290Lt? Ar darbo sutartyje turi būti koks nors specialus punktas, nurodantis, kad man priklauso 290 lt neapmokestinamo minimumo? Gal galite pasakyti kam ir kiek atsakiačiuojama nuo atlyginimo. Viso labo man liko 243 litai. Iš anksto dėkui už atsakymą.
Iš darbuotojui išmokamo atlyginimo yra išskaičiuojama 33 proc. pajamų mokestis ir 3 proc. valstybinio socialinio draudimo fondui. Neapmokestinamas minimumas Jums priklauso, nepriklausomai nuo to, kada pradėjote dirbti. Darbo sutartyje neprivalo būti įtrauka nuostata apie neapmokestinamųjų pajamų dydį. Jis yra nustatytas įstatymo.
(04.03.2005)  Laba diena, norėčiau paklausti, ar gali darbdavys savo nuožiūra sumažinti arba sumažinti atlyginimą be darbuotojo sutikimo?
Be darbuotojo sutikimo negali, nes atlyginimo dydis arba jo sudarymo principas turi būti numatytas darbo sutartyje. Tačiau esti aplinkybių, kurioms esant darbo atlyginimas gali būti mažinamas. Siūlyčiau paskaityti darbo kodekso nuostatas dėl atlyginimo ir manau, kad rasite ko ieškote.
(28.02.2005)  Ar gali būti bandomasis laikotarpis jeigu yra sudaroma terminuota darbo sutartis ir būti mažesnis darbo užmokestis, negu to žmogaus, kurį pavaduoji? Ačiū.
Įstatymas nedraudžia nustatyti bandomąjį terminą tuo atveju, jei sudaroma terminuota darbo sutartis. Dėl atlyginimo, tai pagal įstatymą, jo dydis, sudarymo ir mokėjimo tvarka nustatoma tiek kolektyvinėse, tiek individualiose darbo sutartyse, todėl vienareikšmiškai atsakyti sunku.
(18.02.2005)  Laba diena, Dirbu biudžetinėje įstaigoje sekretore. Noriu sužinoti, pagal kokį bazinės mėnesinės algos koeficientą turi būti apskaičiuojamas mano darbo užmokestis? Ačiū.
Manau, kad pagal 2003 - 12 - 16 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1604 patvirtintąją bazinę mėnesinę algą - 115 litų.
(31.12.2004)  Įmonėje dirba darbuotojas pagal darbo sutartį. Dar jam pagal autorinę sutartį atskirai mokamas atlyginimas, kuris apmokestinamas GPM 15 proc. Ar turiu dar nuo autorinio atlyginimo priskaičiuoti Sodrai? Ačiū
Nuo autorinio atlyginimo Sodrai mokėti nereikia.
(09.12.2004)  Koks žemiausias atlyginimas Lietuvoje dirbančio žmogaus? Koks tenka jam krūvis?
Minimali mėnesinė alga Lietuvoje šiuo metu yra 500 Lt, o minimalus valandinis altygis yra 2,95 Lt. Darbo krūvis labai įvairus, priklauso nuo darbo pobūdžio.
(06.12.2004)  Sudaryta sutartis 0.5 min atlyginimo sumai t.y. 250 Lt. Darbas pagal slenkantį grafiką ir darbo val. susidaro daugiau negu dirbant po 20 val. per savaitę. Ar darbdavys teisus mokėdamas 250 Lt. per mėnesį?
Atlyginimo dydis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimo reikalas. Tačiau atlyginimas negali būti mažesnis už valstybės nustatytą minimalų darbo užmokestį. Darbdavys Jums turėtų apmokėti už viršvalandžius.
(14.10.2004)  Kaip yra skaičiuojamas atlyginimas einant atostogų, jeigu žmogus yra apiformintas puse etato?
Remiantis LR DK 176 str. kasmetinių atostogų darbuotojui garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato vyriausybė.
(12.10.2004)  Laba diena. Ar bandomuoju laikotarpiu atlyginimas gali būti mažesnis?
Gali, tačiau jis negali būti mažesnis už teisės aktais nustatytą minimalų atlyginimą.
(30.09.2004)  Darbdavys man skolingas 1 algą ir atostoginius, paskelbė imonės bankrotą ar yra kokių nors galimybių atsiimti?
Paskelbus įmonės bankrotą sudaroma kreditorių eilė ir su įmonės darbuotojais turi būti atsiskaitoma pirma eile. Tačiau galimybė atgauti skolą priklauso nuo to, ar įmonė turi kokio nors turto.
(24.09.2004)  Dirbu nuo 18 iki 02 valandos. Apmokėjimas valandinis. Dardo vakarai du arba tris kartus per savaitę (vieną savaitę 2 dienos, kitą - 3). Savaitgaliais nedirbam. Jei kurį nors vakarą atvažiuoju dirbti papildomai, ar neturėtų man darbdavys mokėti daugiau nei už eilinį darbo vakarą? Nes juk tas papildomas vakaras iš tikrųjų yra mano laisvadienis. Ačiū už info!
Kiekvienas papildomas darbas privalo būti apmokamas, Jūs turite teisę to reikalauti.
(17.08.2004)  Iki šių metų gegužės 1 d. darbdavys mokėjo minimalų atlyginimą + premija. Po gegužės 1d. moka padidėjusį minimumą (500 Lt) + sumažintą premiją. Kad darbdavys elgiasi teisėtai, man aišku. Bet ar teisėta tai, kad sumažinamos mano socialinės garantijos? Tarkime, norėdamas imti paskolą iš banko (mokslams), nepaaiškinsiu, jog gaunu pakankamas premijas. Ačiū už betkokį atsakymą. Su Pagarba, Aleksandras Pirožkovas
Jei premijos mokamos oficiailiai(o taip ir turėtų būti) iš tam nustatyto premijų fondo, problemų neturėtų kilti. Bet kokiu atveju siūlyčiau pirmiausiai pasitarti su banko specialistais.
(13.07.2004)  Laba diena, Gal galėtumete patarti, kaip turi būti sudaryta darbo sutartis, kad darbdavys negalėtų išleisti į prastovas, arba jeigu jau išleidžia, tai kad alga prastovų metu nesumažėtų. Ar kažkaip fiksuoti algą, kad nepriklausomai nuo jokių aplinkybių nemažėtų? Su pagarba, Andrius
Jei prastova susidaro del objektyvių (pateisinamų) priežasčių, nepriklausančių nuo darbuotojo, darbdavys remiantis įstatymais gali neduoti darbo, tačiau jis už prastovos laiką privalo apmokėti Darbo kodekso 195 str. nustatyta tvarka. Darbuotojo teisės nėra ir neturi būti visiškai suabsoliutintos, darbdavys irgi gali turėti ir turi tam tikrų teisių, kurias jam garantuoja įstatymas. Aišku, yra blogai, kai darbdavys pitknaudžiauja tomis teisėmis. Yra aibė priežasčių, dėl ko gali mažėti atlyginimas - prastova, išskaitos dėl darbuotojo padarytos žalos ir panašiai. Jei matyti, jog darbdavys piktnaudžiauja jam įstatymo suteiktomis teisėmis, siūlyčiau pasieškoti kito darbo.
(17.06.2004)  Ar darbdavys nusižengia įstatymams, jeigu jis reikalauja, kad atvyktum į susirinkimą anksčiau negu prasideda oficialios darbo valandos ir už tai nėra mokama. Jei taip, tai kaip priversti darbdavį sumokėti už prarastą laiką, taip kad nenukentėtų pats darbuotojas, kuriam yra bandomasis 3 mėnesių laikotarpis.
Už viršvalandžius remiantis LR Darbo kodekso 193 str. darbdavys privalo sumokėti. Tačiau kaip priversti darbdavį laikytis įstatymų, tai sunku atsakyti. Galima kreiptis į darbo inspekciją, tačiau tokiu atveju galimas konfliktas su darbdaviu, kurio pasekoje darbdavys gali "sugalvoti" priežastį ir atleisti darbuotoją iš darbo.
(31.05.2004)  Sveiki. Norėčiau sužinoti, kokio dydžio turėtų būti mėnesinė administratorės alga ir kokiais kriterijais remiantis galima ją reguliuoti? Išanksto dėkinga už atsakymą. Pagarbiai, RITA.
Priklauso nuo daugelio aplinkybių. Ar administratorė dirba valstybinėje įstaigoje, ar privačioje, be to, svarbu, kokio dydžio įmonėje, kokios konkrečiai pareigos ir panašiai. Negaliu net prognozuoti, koks vidutiniškai turėtų būti administratorės atlyginimas. Internete teko matyti statistiką apie tai kiek vidutiniškai uždirba žmonės, dirbantys atitnkamą darbą - http://www.std.lt/web/main.php?parent=293.
(31.05.2004)  Koks trėtų būti po gegužės 1d. atlyginimas kaip sekretorės-raštvedės, kai: darbas 0,75 etato, 2,4 atlyginimo koficientas, darbo laikas 6 val.
Paprastai atlyginimas yra nustatomas darbo sutartyje. Vienareikšmiškai atsakyti sunku.
(26.05.2004)  Koks turėtų būti atlyginimas kompiuterio operatoriaus, dirbančio 6 darbo val.? Kol kas dirbu kultūros įstaigoje, bet negaunu tinkamo atlygio už darbą, nes: dirbu su Word, su Adobe Photoshop, maketuoju, užsiimu leidyba, esu raštvedė-sekretorė. Atlyginimas 337 Lt. Ar tai teisinga?. Neturiu jokios motyvacijos dirbti toliau ir ieškau panašioje srityje darbo. Ar turite kokį atsakymą. Būčiau dėkinga sulaukus. Sekmes Jums. Kupiškis
Kiek suprantu Jums reikia atsakymo labiau iš teisingumo pusės, nei iš teisinės pusės. Minimalų mėnesinį atlyginimą nustato vyriausybė ir jis šiuo metu yra 500 litų. Nuo jo atskaičius mokesčius, lieka atlyginimas, kurį darbuotojas gauna "į rankas". Na, o jei dabartinė padėtis netenkina, tai aišku, kad reikėtų ieškoti kito darbo.
(15.04.2004)  Kaip paskaičiuoti darbuotojui atlyginimą, jei jis dirba ne nuo mėnesio pradžios (įdarbintas kovo 15 d.)? Ir koks yra neapmokestinamas minimumas darbuotojui, turinčiam II gr. invalidumą? Ačiū
Remiantis LR Darbo kodeksu darbo užmokesčio skaičiavimo tvarka gali būti nustatyta labai įvairiai, todėl kokrečiai atsakyti negaliu. Manau, jog jei darbuotojas priimtas ne nuo mėnesio pradžios, tai atlyginimas turėtų būti paskaičiuotas proporcingai išdirbtam laikui. Pagal LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 str. 2 d., II gr. invalidumą turinčio darbuotojo neapmokestinamas minimumas yra 380 Lt/ mėn. Tačiau, atkreipiu Jūsų dėmesį, jog šis dydis yra indeksuojamas.
(14.04.2004)  Kaip apmokamas darbas dirbant pagal „slenkantį" grafiką nepertraukiamoje gamyboje pvz:elektrinėje?
Remiantis LR Darbo kodekso 188 str.: 1. Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarka nustatomi kolektyvinėse sutartyse. 2. Konkretūs valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos, kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse ir darbo sutartyse. 3. Taikant darbų klasifikacijos sistemą darbo užmokesčiui nustatyti, tie patys kriterijai turi būti taikomi ir vyrams, ir moterims, ir ši sistema turi būti parengta taip, kad būtų išvengta bet kokios diskriminacijos lyties pagrindu. Rekomenduočiau paskaityti ir kitus LR DK straipsnius.
(25.03.2004)  koks šiuo metu yra minimalus atlyginimas į rankas atskaičiavus mokesčius?
Šiuo metu minimalus mėnesinis atlyginimas, dirbant pilną darbo dieną yra 450 LTL. Neapmokestinamasis minimumas yra 290 LTL. Taigi minimalus atlyginimas atskaičiavus mokesčius ("į rankas") būtų: 450 - (450-290)*33% - 450*3% = 383,7 LTL
(13.04.2004)  Kokio dydžio išmokos priklauso vykstant i komandiruote Lietuvoje.
Mokamos šios išmokos už: a)dienpinigius (dienos norma 15 litų, jei komandiruotė trunka tik vieną dieną – 7.5 litų); b)gyvenamojo ploto nuomą; c)degalų įsigijimą kelionei; d)ryšių paslaugas; e)registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidas.
(17.03.2004)  Kaip turi būti apmokamas darbas naktį švenčių dieną pagal grafiką : 1 variantas (1 val*2,67*1,5)*2 2 variantas 1 val*2,67*2
Šiuo metu išsiuntėme užklausimą VMI ir laukiame atsakymo. Mūsų nuomone, turėtu būti 2.67x2.5.
(17.03.2004)  Koks gali buti atlyginimas, jei dirbama pilna darbo diena administratores pareigose ???
Tai priklauso nuo darbą siūlančios kompanijos - atlyginimas gali svyruoti nuo 500 iki 1000 LTL. Daugiau galima tikėtis dirbant ilgai toje pačioje kompanijoje, tarptautinėse įmonėse ir didesniuose miestuose (pvz. Vilniuje) - iki 1500 LTL ar net daugiau. Labai daug kas priklauso ir nuo Jūsų pačių - kokį turite išsilavinimą, kokias užsienio kalbas mokate, kokius kursus esate baigę ir koks Jūsų požiūris į darbą. Sėkmės!
(17.03.2004)  Koks minimalus atlyginimas yra taikomas jei dirbama ne visa (pusė) darbo diena?
225 lt (jei pusė etato) Pagal LR DK 196 str. - atlyginimas mokamas proporcingai dirbtam laikui

Užduokite klausimą:
 

Klausti gali tik registruoti CV Market vartotojai. Prisijungti galite portalo viršutiniame dešiniajame kampe suvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį*.

Norėdami prisiregistruoti, spauskite mygtuką "Registruotis" ir užpildykite visus laukus.

Užsiregistravę ar prisijungę nueikite į Karjeros centrą (puslapio viršje) ir paspauskite lentelėje nuorodą "Užduoti klausimą" arba "Užduoti klausimą teisininkui".
 

CV Market - gerų darbų portalas!

*Jeigu neatsimenate slaptažodžio, po prisijungimo laukais spauskite "Pamiršote slaptažodį" ir galėsite jį pasikeisti nauju.

 
Prisijungti kaip darbdaviui
 

Straipsnių paieška