Atostogos

(01.02.2016)  sveiki labai noriu suzinoti atsakyma i man iskilusi klausima.tikiuosi galesite man padeti.dirbu pardaveja.2012metais liepos 10diena isejau i dekreta,susilaukusi vaikelio,prabuvau 3metus atostogose,tad 2015m rugsejo28 diena sugrizau i darba.dirbu uab imoneje nuo 2006 rugpjucio 6 dienos.tad pries iseinant i dekreta buvau isdirbus 11menesiu,sugrizusi i darba ir padirbus pasakiau direktoriui kad jie man yra skolingi atostogu,bet jie atkirto kad man jos jau nuplauke,vienu zodziu nepriklauso.nes taip istatymuose parasyta.prasau padekite man,is anksto dekoju .
Iš pateikto klausimo supratome, kad Jums sugrįžus dirbti po vaiko priežiūros atostogų, darbdavys nepripažįsta Jūsų sukauptų kasmetinių atostogų už laikotarpį, kurį išdirbote prieš išeidami vaiko priežiūros atostogų trejiems metams. Vadovaujantis Valstybinės darbo inspekcijos viešu išaiškinimu ir aktualia Lietuvos teismų praktika darbo bylose, pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą laikotarpis, per kurį susikaupė kasmetinės atostogos, yra reikšmingas sprendžiant klausimą dėl kasmetinių atostogų suteikimo (arba piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas išmokėjimo), kai su darbuotoju nutraukiama darbo sutartis (LR Darbo kodekso 175, 177 straipsniai). Tokiu atveju kasmetinės atostogos suteikiamos arba piniginė kompensacija išmokama ne daugiau kaip už trejus darbo metus, nebent įmonėje galiojančioje kolektyvinėje sutartyje arba darbdavio ir darbuotojo tarpusavio susitarime numatyta kitaip. Tačiau, kaip minėta, ši taisyklė taikoma tik darbo sutarties nutraukimo atveju. Apibendrinant, darytina išvada, kad jei su Jumis nėra nutraukiama darbo sutartis (t. y. Jūs neketinate išeiti iš darbo ir Jūsų neketina atleisti), tuomet darbdavys klaidingai interpretuoja galiojančius teisės aktus ir nepagrįstai atsisako pripažinti Jūsų sukauptas atostogas už laikotarpį iki išėjimo vaiko priežiūros atostogų. Jei darbdavys visgi toliau atsisakys pripažinti Jūsų sukauptas atostogas, siekiant taikiai išspręsti šį nesutarimą tarp Jūsų ir darbdavio, siūlome kreiptis raštu (laisva forma) su paklausimu į Valstybinę darbo inspekciją. Paklausime aiškiai išdėstykite aplinkybes, kurias nurodėte pateiktame klausime. Gautą inspekcijos atsakymą pateikite darbdaviui.
(09.10.2015)  Sveiki.Spalio men.29 d.turiu grižti i darbą po 2 m motinystes atostogu.Bet darbdavys sako,kad mano darbo vieta jis privalejo tik metus issaugot.I ta pacia vieta manes nepriima,nes dirba kita pardaveja.Kaip man elgtis?Ačiū
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnio 4 dalis numato, kad per vaiko priežiūros atostogų laikotarpį darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama. Atsižvelgiant į vaiko priežiūros atostogų paskirtį ir minėtą įstatymo nuostatą, darytina išvada, kad darbdavys privalo leisti darbuotojui grįžti į savo darbo vietą ir užimti tas pačias pareigas. Darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai nenustato atostogų termino, po kurio darbdavys įgytų teisę neleisti darbuotojui, grįžusiam iš vaiko priežiūros atostogų, užimti tas pačias pareigas toje pačioje darbovietėje. Lietuvos teismai laikosi analogiškos pozicijos, t. y., kad darbdavys privalo užtikrinti darbuotojų teisę po vaiko priežiūros atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą (pareigas) ne mažiau palankiomis darbo sąlygomis. Be to, po vaiko priežiūros atostogų grįžęs darbuotojas turi teisę į visas geresnes darbo sąlygas (įskaitant ir darbo užmokestį), į kurias darbuotojas būtų turėjęs teisę, jeigu nebūtų išėjęs atostogų. Taigi, darbdavys neturi teisės neleisti Jums grįžti į savo darbo vietą. Esant ginčui su darbdaviu, rekomenduotume pirma kreiptis į darbdavį raštu, pateikiant pretenziją ir pareikalaujant leisti grįžti į tas pačias pareigas. Nepavykus ginčo išspręsti taikiu būdu, reikėtų imtis teisinių priemonių kreipiantis į teisines institucijas dėl darbdavio įpareigojimo leisti Jums grįžti į darbą. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal LR DK 132 straipsnio 2 dalį, su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis). Primename, kad pateikta konsultacija yra tik bendrojo pobūdžio, todėl vienareikšmišką atsakymą galima būtų pateikti tik detaliai išanalizavus susidariusią situaciją. Ta galėtų atlikti UAB „Airista“ teisininkai.
(07.09.2015)  Sveiki, dirbu mokytoja.Kasmetinių atostogų turėjau išeiti liepos 1d., bet nuo birželio 15d. turėjau biuletenį, - lūžo koja, apie tai informavau direktorių. Biuletenis tęsėsi iki liepos 20d., tačiau birželio 26d. man buvo išmokėti atostoginiai. Klausimas - kada man pratęsti atostogas jei visus mokslo metus intensyvus darbas? (Mano mokyklos buhelterė man į klausimus neatsako) Ar man teks grąžinti dfalį atostoginių pinigų jai aš neišnaudosiu atostogų, o gal man nemokės atlyginimo už rugsėjį? Ačiū.
Pagal bendrąją taisyklę, kasmetinės atostogos yra perkeliamos, kai darbuotojas yra laikinai nedarbingas. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 174 straipsnio 2 dalį, jeigu aplinkybės, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, darbuotojui susitarus su administracija kasmetinės atostogos perkeliamos kitam laikui. Šiuo atveju turėtumėte kreiptis į mokyklos administraciją, su kuria turėtumėte suderinti laikotarpį dėl kasmetinių atostogų perkėlimo. Dėl intensyvaus darbo grafiko (užimtumo mokslo metų laikotarpiu) nepanaudotas kasmetines atostogas galite paimti, pavyzdžiui, kitų moksleivių atostogų metu (nebūtinai vasaros atostogų metu). Dėl klausimo apie atostoginius galite kreiptis į mokyklos buhalterę, kuri turėtų suteikti tikslesnę informaciją apie Jums išmokamas sumas, tačiau pažymėtina, kad Jums tinkamai pranešus apie laikinąjį nedarbingumą mokyklos administracijai, atostoginiai neturėjo būti mokami, kadangi esant laikinam nedarbingumui (turint „biuletenį“) darbuotojui mokama ligos pašalpa.
(07.09.2015)  Sveiki. Šiuo metu esu nedarbingas, turiu nedarbingumo lapelį (lūžusi koja) ir pagal gydytojų prognozes taip bus dar iki lapkričio mėnesio. O spalio mėnesį turiu išvažiuoti į neakivaizdinę sesiją. Paprastai pasiimdavau mokslo atostogas ir darbdavys neprieštaraudavo tam. Kaip teisiškai teisingai turėčiau elgtis šiuo atveju? Nutraukti nedarbingumą? Ar tiesiog važiuoti į sesiją?
Jeigu iki lapkričio mėnesio Jums yra išduota nedarbingumo pažyma ir darbdavys apie tai yra informuotas, tuomet Jums nebūtina papildomai rašyti prašymą darbdaviui dėl mokymosi atostogų suteikimo. Esminę reikšmę turi faktas, dėl kurio Jūs negalite atvykti į darbą ir vykdyti savo funkcijų. Šiuo atveju tai yra kojos lūžis. Tačiau, jei manote, kad dėl išvykos į sesiją nepranešus darbdaviui gali kilti nesusipratimų, galite papildomai apie tai informuoti darbdavį.
(27.07.2015)  laba diena norėjau paklausti dirbu darbe nuo 2014. 08. 21 dar toliau dirbu per ta laiko tarpa pasiėmiau atostogas apmokamas nuo 2015.06.07iki2015.06.18 ,nesuprantu vieno ar atostoginiai žmogui priklauso ar jis juos užsidirba
Atostoginiai – tai socialinė-piniginė garantija dirbančiam asmeniui, kuriam suteikiamos kasmetinės atostogos pailsėti ir darbingumui susigrąžinti. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Pagal LR DK 176 str. 1 dalį, kasmetinių atostogų laiku darbuotojui garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Taigi atostoginių dydis iš esmės priklauso nuo dviejų kriterijų: 1) atostogų trukmės; ir 2) darbo užmokesčio dydžio. Atsižvelgiant į kasmetinių atostogų paskirtį – pasilsėti ir susigrąžinti įprastą darbingumą, darytina išvada, kad atostoginiai mokami už sukauptas atostogų dienas, dirbant atitinkamoje darbovietėje tam tikrą laikotarpį, t. y. įgijus tam tikrą darbo stažą kasmetinėms atostogoms gauti (LR DK 170 str.).
(10.07.2015)  Atsiprašau, per klaidą parašiau kad prašyme dėl išėjimo iš darbo nurodžiau 177 str. Iš tikrųjų pažymėjau 127 str. Ar tinka šis straipsnis norint prieš išėjimą išnaudoti priklausančias po 7 mėnesių darbo atostogas? Ačiū už atsakymą.
Išdirbus 7 mėnesius, Jums priklausytų apytiksliai 16 kalendorinių dienų atostogų. Nutraukiant darbo sutartį LR Darbo kodekso 127 str. pagrindu, Jums priklausytų nepanaudotos kasmetinės atostogos. Žinoma, pirma reikės išdirbti iki Jūsų prašyme nurodytos atleidimo datos. Išėjus atostogų, Jūsų atleidimo iš darbo diena bus nukelta iki atostogų pabaigos, t. y. oficialiai Jūsų atleidimo diena bus laikoma kita diena, einanti po paskutinės atostogų dienos.
(10.07.2015)  Laba diena. Darbovietėje esu išdirbusi 7 mėnesius, sutartis buvo neterminuota. Parašiau prašymą nutraukti darbo sutartį savo noru pagal 177 str. Norėčiau prieš išeinant išnaudoti man priklausančias atostogas, po atostogų dirbti nebenoriu. Norėjau sužinoti kiek atostogų priklauso išdirbus 7 mėnesius (per šį laikotarpį 5 dienas turėjau biuletenį). Ar tinka 177 str.?
Išdirbus 7 mėnesius, Jums priklausytų apytiksliai 16 kalendorinių dienų atostogų. Nutraukiant darbo sutartį LR Darbo kodekso 127 str. pagrindu, Jums priklausytų nepanaudotos kasmetinės atostogos. Žinoma, pirma reikės išdirbti iki Jūsų prašyme nurodytos atleidimo datos. Išėjus atostogų, Jūsų atleidimo iš darbo diena bus nukelta iki atostogų pabaigos, t. y. oficialiai Jūsų atleidimo diena bus laikoma kita diena, einanti po paskutinės atostogų dienos.
(16.06.2015)  Laba diena, Norėjau paklausti ką man daryti tokioje situacijoje. Aš dirbdama įmonėje turėjau 16 dienų atostogų darbdavys mane jų išleido nuo gegužės 6d. iki gegužės 21d. paskui nuo 05.22 d. iki 05.31 d turėjau neapmokamas atostogas. (šias visas atostogas panaudojau dėl vaiko buvome sanatorijoje). Ir iki šios dienos darbdavys man nenori išmokėti už atostogas. Ką man daryti? Vis einu ir sako per šią savaite išmokėsiu, bet negaunu. Iš darbo išėjau birželio 1d. Lauksiu atsakymo Geros dienos
Dėl neišmokėtų atostoginių už laikotarpį nuo 05.22 d. iki 05.31 galite kreiptis į Darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus pagal savo gyvenamąją vietą.
(10.04.2015)  Laba diena, norejau paklaust kai gauni i metus 36 dienas atostogu ir jau as atbuvau 20dienu. ir dabar zadu iseit is darbo, tai gausiu uz tas 16 dienu atsiskaitima?
Jei jūs įmonėje išdirbote 1 metus už kuriuos jums priklauso 36 dienos kasmetinių atostogų, o jūs panaudojote iš jų tik 20 dienų, atleidžiant jus iš darbo darbdavys turi išmokėti jums kompensaciją už likusias nepanaudotas kasmetines atostogas.
(26.02.2015)  Sveiki, turiu klausimą. Išeinu iš darbo, su darbdaviu sutariau atidirbti 14 kalendorinių dienų, paskutinę šių dienų savaitę pasiimant nepanaudotas kasmetines atostogas. Klausimas tame, jog pas naująjį darbdavį pirmoji darbo diena bus būtent per pirmąją kasmetinių atostogų diena. Sutrumpinus, gausis jog dirbu dviejuose darbuose vienu metu, nors viename jų atostogauju. Klausimas ar taip galima ir ar neatskaičiuos daugiau mokėsčių po pirmojo mėnesio naujame darbe? Ar darbdavio prašyti jog atleistų tą pačią dieną, kuomet įsigalioja nauja sutartis?
Laba diena, Visų pirma, reikėtų, jog patikslintumėte Jūsų susitarimo su darbdaviu dėl darbo sutarties nutraukimo sąlygas. Kaip supratome iš Jūsų laiško, Jūs su darbdaviu geranoriškai susitarėte, jog atidirbsite tik 14 kalendorinių (o ne darbo, kaip numatyta LR DK) dienų. Taip pat iš Jūsų laiško suprantame, kad nepanaudotas kasmetines atostogas susitarėte išnaudoti būtent per šias 14 kalendorinių dienų, šiam terminui baigiantis. Paprastai atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus, kai atleidžiama dėl jo paties kaltės), nepanaudotos kasmetinės atostogos darbuotojo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą, o tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos (LR DK 175 str.). Kadangi Jūs norite išnaudoti susikaupusias atostogas, atkreipiame Jūsų dėmesį: pagrindinėje darbovietėje esant kasmetinėse atostogose, darbo santykiai tarp darbuotojo ir darbdavio nenutrūksta, todėl privaloma laikytis darbo ir poilsio rėžimo, nustatyto DK (maksimali darbo trukmė, minimalus poilsis). Taip pat pabrėžiame, jog kasmetinės atostogos skirtos darbuotojui pailsėti ir atgauti darbingumą, taigi tuo laikotarpiu dirbant pilnu tempu darbingumas nebus atgaunamas, o tai bus nesąžininga pagrindinės darbovietės atžvilgiu. Patartume Jums nutraukti darbo sutartį pirmoje darbovietėje iškart, kai tik pradedate dirbti naujame darbe, o už likusias nepanaudotas atostogas pasiimti piniginę išmoką. *Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija. Išsamią konsultaciją galėtume pateikti tik išsamiai įvertinę visas faktines aplinkybes.
(25.02.2015)  Laba diena,noreciau pasiteirauti ar galeciau dekretiniu motynistes atostoguose metu iseit idarba,mazyliui yra 6 men.jei galeciau kur reiketu kreiptis?ar Sodros ismokas isejus i darba man nuims?
Laba diena, taip, į darbo galite grįžti ir nepasibaigus vaiko priežiūros ir auginimo atostogoms. Apie grįžimą į darbą būtina iš anksto pranešti darbdaviui (pranešti turite prieš keturiolika dienų). Tuo atveju, jeigu darbdavys nutrauks vaiko priežiūros atostogas, Sodros išmokos Jums nebepriklausys. *Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(25.02.2015)  Sveiki. Situacija tokia: turiu neterminuotą darbo sutartį žemesnėse pareigose ir šiuo metu laikinai einu aukštesnes pareigas, kurioms darbo sutartyje nustatytas terminas 2015-12-31. Kaip manot, ar sugrįžus iš vaiko auginimo atostogų po 2 metų, aš sugrįžčiau į laikinai eitas pareigas, nes pagal DK išaiškinimą terminuotų sutarčių terminas prasitęsia, ar šiuo atveju grįžčiau iš kart į žemesnes pareigas, nes vis gi čia neterminuota sutartis. Ačiū
Laba diena, LR DK 132 straipsnis, numatantis garantijas nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus, apibrėžia, jog darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Darbo kodekse nustatytas išimtis, į nustatytas išimtis įskaitant ir trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui. Taigi, tuo atveju, kai Jūs dirbate laikinose pareigose, kitaip tariant, pavaduojate, dėl to negalite reikalauti, kad ši darbo vieta Jums būtų išsaugota ir po vaiko priežiūros ir auginimo atostogų. Kita vertus, nematome Jūsų darbo sutarties. Tuo atveju, jeigu buvo sudaryta nauja darbo sutartis, o senoji nutraukta, darbo vieta turėtų būti išsaugoma pagal galiojančią darbo sutartį. *Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. Tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(25.02.2015)  Sveiki. Dirbu įmonėje jau 3 metus. Pirmų metų pusmetį dirbau 0,5 etatu. Kada galiu prašyti atostogų? Kiek dienų man priklauso atostogauti?
Laba diena, LR DK numatyta kasmetinių darbuotojui priklausančių minimaliųjų atostogų trukmė - dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos (LR DK 166 straipsnis). Nesvarbu, kad primąjį pusmetį dirbote tik pusei etato: Jūs dėl to teisės į atostogas nepraradote. LR DK 169 straipsnis reglamentuoja kasmetinių atostogų suteikimo tvarką, apibrėždamas, jog už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. O už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka paprastai nustatoma šalių susitarimu. Taigi, jeigu Jūs per trejus darbo metus įmonėje neturėjote atostogų, turėkite galvoje, kad Jums jos susikaupė už trejus metus (t.y., galite atostogauti beveik tris mėnesius). Tarkitės su darbdaviu dėl atostogų laiko.
(02.02.2015)  Sveiki,dirbu pedagoginį darbą (priklauso 56 k.d.d.) Šiuo metu išėjusi esu metams VPA,kurios baigsis kovo 5 d. Dekreto laikotarpis truko nuo 2014 m. sausio-birželio mėn., vaiko priežiūros atostogos nuo birželio iki kovo mėn. Dėl komplikuoto nėštumo 2013 m. gruodžio mėn. išnaudojau 28 dienas atostogų. Likusias 28 dienas išnaudosiu iškart pasibaigus po VPA, kovo mėnesį. Klausimas, ar man priklausys vasaros metu atostogos 2015 metais? Mane tikina, kad jau būsiu jas išnaudojus, todėl vasaros metu,kai pedagogai ir mokiniai atostogaus, turėsiu dirbti.
Laba diena, Pirmiausia atkreisime dėmesį, kad LR Darbo kodekso 170 str. 1 d. 3 p. numatyta, jog į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitomas laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos, išskyrus laiką, kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų. Taigi, kasmetinės atostogos suteikiamos tik už nėštumo ir gimdymo atostogas, bet ne už vaiko priežiūros atostogas. Kadangi Jūs 2014 m. sausio-birželio mėn. buvote nėštumo ir gimdymo atostogose, už šį laikotarpį Jums suteikiamos kasmetinės atostogos (už pusę metų susidaro apie 28 kalendorinės dienos). 2013 m. gruodžio mėn. Jūs šias atostogas išnaudojote, 2015 metais Jums bus suteikiamos atostogos bendra tvarka (t.y. nepilnai 56 kalendorinės dienos, kadangi už sausio ir vasario mėnesius atostogos nesiskaičiuoja). Jei kovo mėnesį planuojate išnaudoti 28 dienas atostogų, vasaros atostogų metu, iš tiesų, atostogausite trumpiau nei Jūsų kolegos. *Pabrėžiame, kad tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas. tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(27.01.2015)  Sveiki, Remiantis DK ,, Darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d' Noriu pasiterauti dėl galimybės išeiti nepanaudotų kasmetinių atostogų susikaupusių daugiau kaip už trejus darbo metus. Kaip pasinaudoti suteikta tese, nes darbdavys nesutinka išleisti. Ir kaip reiktų įrodyti nutraukiant darbo sutartį po 2015 12 01, kad nepanaudojau kasmetinių atostogų dėl objektyvių priežasčių t.y. darbdavys nesuteikė. Ačiū už atsakymą.
Laba diena, Pažymėtina, kad DK 177 straipsnyje yra numatyta, jog kompensacija gali būti mokama už neišnaudotas kasmetines atostogas tik už praėjusius trejus metus. DK numatyta, jog darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2015 m. gruodžio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. gruodžio 1 d., piniginė kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas. Jeigu darbdavys neleidžia darbuotojo atostogauti, tokiu atveju turite galimybę kreiptis į Valstybinę darbo inspekciją. Piktybinis neišleidimas atostogauti yra darbo įstatymų pažeidimas, už kurį darbdaviui gresia nuo 500 Lt iki 5 tūkst. Lt bauda. Tačiau tuo atveju, jei problema yra ne tai, jog darbdavys neleidžia atostogauti, o tai, jog abi šalys nesusitaria dėl atostogų laiko, derėtų kartu su darbdaviu ieškoti kompromiso. * Pabrėžiame, jog tai nėra oficialus teisės normų aiškinimas: tai tik rekomendacinio pobūdžio konsultacija.
(06.03.2012)  Laba diena, esu vieniša mama, auginu 5 metų dukrelę. Šiemet noriu išeiti kasmetinių atostogų iškart 30d., nes vasarą nedirba darželis. Dabar man daromas spaudimas, kad atostogas dalinčiau į dvi dalis. Kokios mano teisės šiuo atveju ir ar dabdavys turi teisę priversti mane atostogas dalinti i dvi dalis? Įmonėje dirbu 9,5 metų.Iš anksto dėkoju už atsakymą.
DK 172 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimas dalimis "Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų." Dalimis atostogos gali būti suteiktos tik darbuotojo prašymu. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.02.2012)  sveiki. dirbu mokymo įstaigos valgykloje. Dirbti pradėjau 2012-01-09. Sudaryta terminuota darbo sutartis metams laiko. Dabar darbdavys liepia eiti nemokamu atostogų savaitei laiko, o po mėnesio dar dviem savaitem, motyvuodamas, kad nebus pakankamai darbo, nes tuo metu atostogaus dalis vaiku. Ar darbdavys turi teisę versti eiti nemokamu atsotogų? Ar įmanoma, kaip nors tam pasipriešinti?
Darbo kodekse numatyta, jog nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik darbuotojo reikalavimu ( DK 184 straipsnio 1 dalis) , todėl darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas išeitų nemokamų atostogų. Kadangi įstatymas nenumato nemokamų atostogų suteikimo tvarkos darbdavio iniciatyva, todėl toks vienašalis darbdavio reikalavimas nėra teisėtas. Jei reikia teisinės pagalbos, galite kreiptis į UAB „AIRISTA“ teisininkus. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.11.2011)  Laba diena, šiuo metu laukiuosi. Man dekretas 2012 m.vasario 10 dien., prieš dekretą, norečiau pasiimti 28 kalendorines dienas atostogų. bet darbadavys sako, kad man nepriklauso, nes neišneša laikotarpis? Aš įsidarbinau 2010- 05-17. 2011 sausį ėmiau atostogas 2 savaites ir ėmiau 2011 rugpjutį 2 savaites, kaip ir už 2011 metus aš atostogas išnaudoja. Kaip ir galėčiau imti už 2010 metus 2 savaites ir už 2012 metus 2 savaites. 1.Kokiu straipsniu aš galėčiau vadovautis, kad man priklausytų 28 kalendorinės dienos? 2 Ar nieščia moteris prieš dekretą negali pasiimti mėnesį atostogų? Dėkoju jum už atsakymus
Jei jūsų dekretas baigsis ne anskciau kaip geguzes 17 tuomet galite imti 28d. atostogas. Jei mėnesiu ankščiau, tada galite imti tik 26d. Dekreto laikotarpiu kaupiasi atostogos, o jau vaiko prieziuros atstogu metu atostogos nesikaupia. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(30.07.2010)  Sveiki. As laukiuosi siuo metu niekur nedirbu.Gaunu pasalpa.Ar gali vaikinas paimti atostogas del vaiko prieziuros? As laukiuosi siuo metu niekur nedirbu..Ar butinai reikia santuokos uzregistruoti? Isanksto dekoju
Darbo kodekso 180 str. 1 d. yra įtvirtinta, kad pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Kadangi Jūs nesate susituokę, pirmiausia Jums reikės nustatyti, kad vaiko tėvas yra Jūsų vaikinas, tam kad jis būtų įrašytas gimimo liudijime kaip tėvas. Tėvystę reikės nustatyti pas notarą. Taigi, norint išvengti papildomų problemų, rekomenduojame susituokti. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(11.06.2010)  Laba diena, busiu labai dekinga jei atsakisite i mano klausima. Imoneje dirbu 2 metus pilnu etatu, atostogu nebuvau isejusi,turiu nepanaudotu atostogu 56 dienos, nuo birzelio 1 dienos dirbsiu toje pacioje imoneje 0,5 etatu. Kaip su atostoginiais? Ar bus ismokama kompensacija ir ar as sioje imoneje galiu isnaudoti 56 dienas atostogaudama? Aciu
Darbo kodekso 177 str. 1 d. nustatyta, kad kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Tokia nuostata, draudžianti darbo sutarties galiojimo metu pakeisti kasmetines atostogas pinigine kompensacija, siejama su kasmetinių atostogų tikslu – leisti darbuotojui pailsėti ir susigrąžinti darbingumą. Kompensacija už visas nepanaudotas kasmetines atostogas sumokamos, kai darbo santykiai pasibaigia ir darbuotojui atostogos negali būti suteikiamos arba darbuotojas jų nepageidauja. Jeigu darbuotojas ar darbdavys norėtų perkelti kasmetines atostogas DK 174 str. numatyta tokia galimybė. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Taigi galite išnaudoti visas 56 dienas atostogoms. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(13.05.2010)  Laba diena, ar darbdavys gali nepasirasyti kasmetiniu atostogu prasymo? kasmetiniu atostogu prasyma buvau parases 6 d. iki prasomu atostogu pradzios, nusiunciau faksu , nes dirbame filiale, o administracija ir im. centras yra kitame mieste, administratore pranese kad darbdavys nepasirase ir jokio kito nei rastu, nei zodziu darbdavio paaiskinimo kodel nepasirasoma as neisgirdau.
Kasmetinės atostogos suteikiamos darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį, už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. Šias teises garantuoja Darbo kodekso 165 str. 1 d. ir 169 str. 1 d. Todėl darbdavys privalo suteikti kasmetines atostogas, tai jo besąlygiška pareiga. Darbo kodekso 173 str. yra numatyta, kad galima atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų jo sutikimu. Taigi Jūsų atveju reikėtų parašyti prašymą dėl atostogų suteikimo iš nusiųsti jį darbdaviui registruotu paštu. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(05.03.2010)  Aš dirbu individualioje įmonėje, esu trečio kurso studentė, man pagal DK 181str. 2 punktą 4papunktį priklauso 30 kalendorinių dienų atostogos. Noriu žinoti ar man jos bus apmokamos? Ačiū.
Taip jos turi būti apmokamos. Nemokamas atostogas reglamentuoja 184 str. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.06.2009)  dirbu darželyje ,kuriame kiek žinau nėra kolektyvinės sutarties. ar privalau eiti nemokamų atostogų , jei esu prašoma tai padaryti pačiai prašant
Nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik darbuotojo reikalavimu ir tik Darbo kodekso 184 straipsnyje nustatytais atvejais (pvz., darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų ir kt.). Dėl kitų priežasčių nemokamos atostogos suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.06.2009)  Esu kasmetinese atostogose, jos jau baiginejasi, o as negavau atostoginiu. pagal 176straipsni darbdavys privalo sumoketi ir pratesti atostogas. kur kreiptis i darbdavi ar i darbo inspekcija?
Tuo atveju, jei darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nesumokamas darbuotojui prieš prasidedant jo atostogoms, t.y. ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. Jūsų atveju, manome, reikėtų darbdavį įspėti raštu, kad pasinaudosite šia įstatyme nustatyta tvarka. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.06.2009)  Laba diena. Norėčiau paklausti per kiek laiko darbdavys privalo išmokėti atostoginius už kasmetines atostogas? Ir butu dar pora klausimų: 1. Nuo ko skaičiuojamas kasmetinis atostogų vidurkis? 2. Ar darbdavys turi teisę sumažinti mano atlyginimą, be mano žinios? 3. Ar būnant atostogose nedarbingumas sumažintu mano vidurkį, ar po nedarbingumo atostogos prasitęsia savaime?
Darbo užmokestis už kasmetines atostogas darbuotojui turi būti sumokėtas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios (Darbo kodekso 176 str. 2 d.). Tuo atveju, jei kasmetinių atostogų metu darbuotojas tapo laikinai nedarbingas, jo atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba darbuotojui susitarus su administracija nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką (Darbo kodekso 174 str. 2 d.) Sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(08.06.2009)  Viena auginu sunu 17m,noreciau paklausti kiek man priklauso atostogu?Kada turi buti ismoketi atostoginiai?As nuo birzelio 2d.isejau atostogu,o atostoginiu negavau.Ar mane,tokiu atveju,gina istatymas?
Jums priklauso kasmetinės dvidešimt aštuonių kalendorinių dienų trukmės atostogos, o darbo užmokestis už kasmetines atostogas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Tuo atveju, jei darbo užmokestis nebuvo sumokėtas nustatytu laiku, kasmetinės atostogos pratęsimos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas (Darbo kodekso 176 str. 2 d.). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(17.03.2009)  Sveiki norejau paklausti,imoneje dirbu jau 15metu.Kur kreiptis norint suzinoti kiek liko nepanaudotu kasmetiniu atostogu?
Informaciją apie darbuotojui priklausančias nepanaudotas kasmetines atostogas turi suteikti darbdavys ar jo įgaliotas atstovas (pvz. personalo skyrius (departamentas), buhalterija ar kitas bendrovės padalinys (darbuotojas), tvarkantis darbuotojų apskaitą). *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.02.2009)  Laba diena, mane domina vienas rimtas klausimas. Esu sveikas zmogus galintis dirbti, vaikai jau suauge. Darbovieteje atidirbau 22 metus. Ir nuo siu metu sausio 1 dienos iki 30 dienos buvau nemokamu atostogu, nes taip liepe direktorius,be to jis nori mane atleisti laikui begant. Po atostogu atidirbau savaite ir jis vel liepia eiti nemokamu atostogu. Ar jis turi teise vel siusti mane nemokamu atostogu, jeigu as to nenoriu? Kokia yra kompensacijos ismokejimo tvarka?
Paaiškiname, kad nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tik dėl įstatyme nustatytų priežasčių. Dėl kitų priežasčių nemokamos atostogos gali būti suteiktos tik kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Iš Jūsų klausimo galima daryti prielaidą, kad nemokamos atostogos greičiausiai suteikiamos be priežasčių. Nesant įstatyme numatytoms priežastims (pvz. darbuotojui, auginančiam vaiką iki keturiolikos metų, gali būti suteikiamos iki keturiolikos dienų nemokamos atostogos) ir nesant Jūsų sutikimui, nemokamos atostogos negali būti suteiktos, o tokie darbdavio veiksmai gali būti pripažinti neteisėtais. Taigi Jūs neprivalote eiti nemokamų atostogų, jei nepageidaujate. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.12.2008)  Laba diena,įmonėje pradėjau dirbti nuo š. m.sausio 15d. pagal terminuotą darbo sutartį,ji sudaryta iki lapkričio 28d.Toliau bus pratęsta vėl kažkuriam laikotarpiui.Norėčiau paklausti ar priklauso atostogos dirbant pagal terminuota D.S. ilgiau nei metus?Dirbu valstybinėje įmonėje.Ačiū.
Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad jei darbo sutartis, pasibaigus jos terminui, nepratęsiama arba nutraukiama, bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuota darbo sutartis tam pačiam darbui, tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus. Ginčus šiuo klausimu sprendžia darbo ginčus nagrinėjantys organai. Jeigu darbo sutartis pripažįstama neterminuota, pertrauka darbe įskaičiuojama į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje (DK 111 str. 3 d.). Atsakydami į Jūsų klausimą dėl kasmetinių atostogų suteikimo, paaiškiname, kad už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(26.11.2008)  noreciau paklausti ar freelanceriams darbuotojams (siuo atveju vertejams), gaunantiems autorini atlyginima, priklauso apmokamos atostogos po puses metu darbo firmoje? aciu
Jei Jūs esate sudarę su bendrove tik autorinę sutartį, kuri nėra darbo sutartis, Jums viena iš socialinių garantijų - atostogos, nebus suteikiamos. Atostogos suteikiamos tik tiems asmenims, su kuriais yra sudarytos darbo sutartys. *Pateikiama informacija yra bendro pobūdžio ir atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(12.02.2007)  Sveiki Jeigu darbo grafikas yra 4 dienos darbo 4 dienos poilsio. Tai einant kasmetinių atostogų pirma atostogų diena po pamainos turi būti sekancčios darbo pamainos 1 diena ar gali būti pradėta skaičiuoti per laisvas dienas
Įstatyme šiuo klausimu nieko nėra pasakyta, todėl manyčiau, jog išeiti atostogų galite nuo tada, kada susitarsite sudarbdaviu. Juo labiau, kad atostogos skaičiuojasi ne darbo dienomis o kalendorinėmis dienomis. Siūlau papildomai pasikonsultuoti valstybinėje darbo inspekcijoje - www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.01.2007)  Norėčiau sužinoti, per kiek dienų turėtų būti pervesti atostoginiai nuo tos dienos kai išėjai kasmetinių apmokamų atostogų? Nes esu girdėjusi tokį dalyką, kad darbo kodekse yra numatytas toks straipsnis: kad jaigu atostoginių tau neperveda iki kol pasibaigė atostogos tu gali reikalauti, kad būtų toliau pratesiamos atostogos. Ar tai gali būti tiesa?
Darbo kodekso 176 str. yra nustatyta, kad: 1. 2. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(15.12.2006)  Esu išnaudojusi kasmetines atostogas ir nemokamas 14 dienų atostogas. Kokių būdu galėčiau gauti nemokamų atostogų? Dirbu darželyje ir kolektyvinės sutarties nėra.
Darbo kodeksas nustato baigtinį sąrašą, kokiu pagrindu galėtumėte gauti nemokamas atostogas: 1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki keturiolikos kalendorinių dienų; 2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų - iki trisdešimties kalendorinių dienų; 3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių; 4) neįgaliajam - iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus; 5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku; redakcija) 6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga; 7) santuokai sudaryti - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos; 8) mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. 2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Galite nebent gauti kasmetinių atostogų ateinančių metų sąskaita, nes tik pirmais darbo metais, kasmetinės atostogos suteikiamos ne anksčiau kaip po šešių mėnesių darbo stažo, o vėliau darbuotojo ir darbdavio susitarimu, kasmetinės atostogos gali būti suteiktos bet kada. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(23.10.2006)  Esu vaiko auginimo atostogose, kol jam sukaks vieni metai. 1. Ar noredama išeiti vaiko auginimo atostogų iki kol jam sukaks 3 metai turiu parašyti prašymą prieš 14 dienų, ar tą pačią dieną kai vaikui sueina vieni metai? 2. Turiu nepanaudotų kasmetinių atostogų už 2003-2004m, per kiek laiko jas turiu panaudoti? Ar galiu pasibaigus vaiko auginimo atostogoms (kol jam sukaks vieni metai) jas pasiimti, prieš kiek laiko turiu parašyti prašymą? 3. Ar priklauso kasmetinės atostogos už nėštumo ir gimdymo laikotarpį? 2. Ar galiu iš vaiko auginomo atostogų (iki kol jam sukaks 3 metai) bet kada sugrįžti ir vėl išeiti, ar darbdavys visada turi išleisti šių atostogų?
1. Darbo kodekso 180 str. 2 d. nustato, jog darbuotojas, ketinantis pasinaudoti vaiko auginimo iki trejų metų atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 dienų. 2. Nepanaudotas atostogas galite išnaudoti bet kada, iš anksto suderinus su darbdaviu, nes įstatymas nenumato, prieš kiek laiko reikia įspėti darbdavį apie ketinimą išeiti kasmetinių atostogų. 3. Pagal darbo kodekso 170 str. priklauso. 4. Pagal darbo kodekso 180 str. 1 d. atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Tačiau galioja 180 str. 2 d. nustatyti įspėjimo termimai - 14 dienų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.10.2006)  Ar yra koks nors vyriausybinis (įstatyminis) reglamentavimas apie kasmetinių nepanaudotų atostogų dienų suteikimą, kai darbuotoja išeina į papildomas atostogas ( vaiko iki metų arba vaiko nuo metų iki trijų priežiūrai)-: t.y. ar privalo ar ne, įmonė, prieš išleisdama į papildomas atostogas, išleisti ir į eilines atostogas (dar nepanaudotam atostogų dienų skaičiui) ? Ačiū už atsakymą . Janina Puočiauskienė .
Nėra niekur numatyta, kad darbdavys privalo išleisti kasmetinių atostogų prieš vaiko iki vienerių metų auginimo atostogas, ar vaiko iki trejų metų auginimo atostogas. Kasmetinės atostogos darbuotojui suteikiamos bendra įmonėje nusistovėjusia tvarka. Skirtumas tik toks, kad pagal darbo kodekso 170 str. vaiko priežiūros iki vienerių metų atostgos įtraukiamos į stažą kasmetinėms atostogoms gauti, o vaiko priežiūros atostogos, kol vaikui sueis treji metai, neįtraukiamos į stažą kasmetinėms atostogoms gauti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.10.2006)  Sveiki,noriu sužinoti;ar esant vaiko priežiūros atostogose iki 3 metų,galima įsidarbinti kitur pilnu etatu?O kai vaikui bus 3 metai gryšti į darbą kur buvau dekrete?Darbo vietą ir pareigas saugo 3 metus,o aš skaičiau kad galima taip padaryti norint išsaugoti darbo vietą.Ar tai tiesa
Galima dirbti ir kitoje vietoje, esant vaiko priežiūros atostogose iki 3 metų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(06.10.2006)  Laba diena. Norėjau paklausti dar vieno klausimo, ar darbdavys gali per prievartą priversti darbuotoją išeiti atostogų jei jis nenori.Ačiū.
Įstatymai nenumato darbdaviui tokios galimybės. Atostogas darbuotojas pasirenka savo iniciatyva, tik jų laiką iš anksto derėtų suderinti su darbdaviui, taip pat kitais darbuotojais, siekiant išlaikyti darbų tęstinumą ir t.t. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(06.10.2006)  Laba diena. Norėjau paklausti kiek priklauso atostogų vienišai mamytei skaičiuojant kalendorinėmis dienomis.
Pagal darbo kodekso 166 str. 2 d. kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos suteikiamos: 1); 2) darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Taigi, Jums priklauso 35 kalendorinės dienos atostogų, jei viena auginate vaiką (-us) iki 14 metų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(19.05.2006)  Laba diena, turiu klausima dėl atostogu. Aš pradėjau dirbti 2005m rugsėjo 5dieną, ir suėjus vieneriems darbo metams aš norėčiau pasiimti dąli atostogų, tarkim dvi savaites, nuo 2006 m. rugsėjo 4 iki 24d., o kitas likusias 8d. tarkim vasario menesi. Ar taip galima? Ar tas likusias 8 dienas, galiu prisideti prie kitu metu atostotogu 28+8=36dienos?
Pirmais darbo metais galima imti atostogų ne anksčiau kaip po pusės metų. Vėliau atostogos gali būti suteikiamos įmonėje nustatyta tvarka arba susitarus su darbdaviu. Taigi, galite drąsiai atostogauti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į CV Market juristus.
(16.05.2006)  ar darbdavys privalo isleisti neakivaizdziai studijuoti ir sudaryti salygas dirbti ir mokintis?
Vadovaujantis darbo kodekso 181 str. 1. Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui. 2. Darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: 1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui; 2) įskaitoms pasirengti ir laikyti - po dvi dienas kiekvienai įskaitai; 3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi - tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose; 4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti - trisdešimt kalendorinių dienų; 5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti - po šešias dienas kiekvienam egzaminui. 3. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas. Atsižvelgiant į tai, darbdavys privalo suteikti įstatymo nustatyto dydžio atostogas. Visa kita yra susitarimo reikalas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.05.2006)  sveiki, noriu paklausti: 1. ar pasiėmus atsotogų vaiko auginimui iki trijų metų, ir taip sakant atostogaujant, galima dirbti puse ar dar mažiau etato visai kitoje darbovietėje negu toje iš kurios išėjai atostogų vaiko auginimui. 2. kokios pašalpos ar pan. yra mokamos motinai auginančiai vaiką iki trijų metų. 3. ar po trijų metų vaiko priežiūros atostogų į ankstesnę darbo vietą grįžti nebus jokių problemų iš darbdavio pusės (dirbant valstybės tarnyboje).
1. Galima. 2. 1 Šeimoje, auginančioje vieną ar du vaikus, kiekvienam vaikui skiriama 0,75 MGL dydžio išmoka per mėnesį nuo jo gimimo dienos, iki sukaks 3 metai. 2. Šeimoje, auginančioje tris ar daugiau vaikų, kiekvienam vaikui skiriama 1,1 MGL dydžio išmoka per mėnesį nuo jo gimimo dienos, iki sukaks 3 metai. 3. Šeimoje, auginančioje vieną ar du vaikus, kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, kuris mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, skiriama 0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį. 4. Šeimoje, auginančioje tris ar daugiau vaikų, kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, besimokančiam dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet ne ilgiau kaip iki jam sukanka 24 metai, skiriama 0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį. 5. Baigusiam dieninę bendrojo lavinimo mokyklą vyresniam kaip 18 metų asmeniui išmoka vaikui mokama iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos. 6. Išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių). 7. Išmoka vaikui neskiriama, jei jis: 1) nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nakvynė ir maistas)valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje; 2) yra globojamas; 3) susituokia; 4) yra emancipuotas (išskyrus tuo atveju, kai teismas nusprendžia emancipaciją panaikinti). 3. Būnant valstybės tarnyboje yra tam tikrų apribojimų dirbti kitą darbą. Taigi, problemų gali iškilti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.05.2006)  Labadiena, Norėčiau sužinoti dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos. 2005 rugsėjo 1d. pradėjau dirbti mokykloje ir iš darbo išėjau 2006 kovo 31d. savo noru,o kovo 1d. pradėjau dirbti kitoje mokykloje. Ar man gali būti suteiktos kasmetinės apmokamos atostogos, nes perėjau dirbti iš vieno darbo švietimo sistemoje į kitą? Jeigu negalima gauti apmokamų kasmetinių atostogų, tai gal galima išeiti nemokamų atostogų.
Manau, jog negali būti suteiktos, nes nors ir dirbate toje pat sistemoje, tačiau skirtingose įstaigose. Nemokamos atostogos gali būti suteikiamos tokia tvarka: 1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki keturiolikos kalendorinių dienų; 2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų - iki trisdešimties kalendorinių dienų; 3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių; 4) neįgaliajam - iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus; 5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku; 6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga; 7) santuokai sudaryti - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos; 8) mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. 2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(04.05.2006)  Ar darbdavys privalo suteikti nemokamą dieną dėl šeimyninių aplinkybių pagal darbuotojo prašymą?
Vadovaujantis darbo kodekso 184 str. 1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki keturiolikos kalendorinių dienų; 2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų - iki trisdešimties kalendorinių dienų; (Lietuvos 3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių; 4) neįgaliajam - iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus; 5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku; 6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga; 7) santuokai sudaryti - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos; 8) mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. 2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Taigi, jei Jūsų darbovietėje nėra sudaryta kolektyvinės sutarties, tuomet darbdavys neturi teisės išleisti Jūsų nemokamų atostogų kitu pagrindu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(04.05.2006)  Labas. Norejau suzinoti, kiek dienu atostogu priklauso uz pradirbtus metus. Imoneje dirbu nuo 2004 05 09. Atostogose dar nebuvau. Kai pamainos vadovo prasau nors keliu atostoginiu dienu, tai jis sako, kad truksta zmoniu ir jis atostogu suteikti negali. Zmoniu visa laika truko ir truks. Siais metais musu pamaina atostogu iseina vasara. Atostogu trukme 14 d. Ar galiu as reikalauti, kad man pridetu likusias atostogas? Girdejau kalbant, kad jei per du metus neisnaudojamos atostogos jos anuliuojasi. P.S. Pirmus 6 men. dirbau pagal terminuota sutartį, ją pratesiant kas tris men. Sutartis nutraukiama nebuvo ja pratesdavo atgaline data.
Atostogų suteikimo tvarka yra tokia: 1. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. 2. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. 3. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos: 1) moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; 2) kitais įstatymų arba kolektyvinių sutarčių nustatytais atvejais. 4. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi: 1) asmenys iki aštuoniolikos metų; 2) nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. 5. Vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų metu. 6. Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros atostogų metu, nepaisant to, kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokymo įstaigoje. 7. Asmenims, kurie mokosi nenutraukdami darbo, kasmetinės atostogos jų pageidavimu derinamos prie egzaminų, įskaitų laikymo, diplominio darbo rengimo, laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko. 8. Darbuotojams, namie slaugantiems ligonius ir neįgaliuosius, taip pat asmenims, sergantiems chroniškomis ligomis, kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų, esant medicinos įstaigos rekomendacijai, kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu laiku. Taigi, jei Jūsų darbo pradžia yra 2004-05-09, tai Jums turėtų būti suteiktos ne mažiau, kaip 56 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų (28 dienos už laikotarpį nuo 2004 - 05 - 09 iki 2005 - 05 - 09 ir 28 dienos už laikotarpį nuo 2005 - 05 - 10 iki 2006 - 05 - 10.) Nepanaudotos atostogos niekur nedingsta, o nutraukiant darbo sutartį turi būti vadovaujamasi darbo kodekso 177 str. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus, kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(01.05.2006)  Naujoje darbovietėje pradėjau dirbti 2005 m. sausio pr.., pernai rugpjūtį buvau išėjusi eilinių apmokamų atostogų 2 sav. Ar galiu šiemet gauti atostogas už 2005 m. ir iki kada? Ar man nedings tos 2 savaitės už praeitus metus? Ačiū.
Galite panaudoti bet kada, atostogų laiką suderinusi su darbdaviu. Nepanaudotos atostogos tikrai niekur nedings. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(29.04.2006)  Laba diena, 1.Siuo metu esu vaiko prieziuros iki 3 metu atostogose, taciau ieskausi naujo darbo. Ar galiu, neiseidama is senos darbovietes dirbti kitoje pilnu etatu? Ar tureciau apie tai informuoti buvusi darbdavi? 2. Ar buvimas vaiko prieziuros atostogose iskaiciuojamas i darbo staza. Aciu
1. Galite dirbti. 2. Vadovaujanits darbo kodekso 30 str. manau, jog įskaičiuojamas. Neįskaičiuojamas tik tuo atveju, kai reikia apskaičiuoti stažą, už kurį turėtų būti suteiktos kasmetinės atostgos. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(10.04.2006)  2005-05-01 grįžau į darbą po vaiko priežiūros atostogų iki jam sueis 3 metai. Kasmetinių atostogų paskutinį kartą buvau išėjus prieš nėštumo ir gimdymo atostogas. Dabar rašysiu prašymą dėl kasmetinių atostogų ir nežinau už kurį laikotarpį prašyti tų atostogų. Į darbą esu priimta 1991-02-04 ir kadangi dirbu mokykloje tai pirmos atostogos man buvo suteiktos vasarą ir visada atostogaudavau į priekį. Ačiū už atsakymą.
Buvimas vaiko priežiūros atostogose neįtraukiamas į darbo stažą, reikalingą apskaičiuoti laikotarpiui, už kurį darbuotojas eina kasmetinių atotosgų. Taigi, atostogų turėtumėte eiti bendra Jūsų mokykloje taikoma tvarka. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.03.2006)  sveiki, jei dirbu tik puse etato, ar man priklauso atostogos? ir jei taip,tai kiek laiko turiu isdirbt kad jas gauciau? dekoju
Priklauso. Sutrumpinta darbo laiko trukmė neturi jokios įtakos atostogų laikui. Jei nėra specialių sąlygų, atostotogos už pirmus darbo metus paprastai suteikiamos ne anksčiau kaip po pusmečio. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos: 1) moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; 2) kitais įstatymų arba kolektyvinių sutarčių nustatytais atvejais. 4. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi: 1) asmenys iki aštuoniolikos metų; 2) nėščios moterys ir darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.03.2006)  labadiena, noreciau paklausti.mane idarbino 02,21 o mano westuwes 08,25, ar as galeciau prasyti westuwem atostogu kazkur 2 sawaiciu, o gal galeciau net atostogas pasiimti nuo 08,19iki rugsejo 8 dienos.dirbu apskaitininke, didmenines prekybos imoneje.beto dirbu 4 dienas per sawaite, nes mokausi neakiwaizdziai.dekui uz atsakyma
Atostogas galima paimti ne anksčiau nei po 6 mėn.nuo darbo pradžios. Net ir nepilną darbo dieną ar savaitę dirbančiam darbuotojui priklauso 28 kalendorinės dienos. Be to Jūs dar galite paimti 3 dienas nemokamų atostogų santuokos sudarymui. Taigi, nematau jokių apribojimų Jums išeiti kasmetinių atostgų - iš pradžių galite pasiimti nemokamas, o po to išeiti mokamų kasmetinių atostogų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.03.2006)  Dirbu imonėje 8m. Darbdavys nori priverstinai isleisti savaite kasmetiniu atostogu,rysium su tuo,kad neturi is uzsidariusios parduotuves,''padeti''darbuotojos.Dar nepraeje metai nuo paskutiniu mano atostogu.Ar gali,man nesutikus,isvaryti priverstinai?
Priverstinai negali, tačiau niekas netrukdo Jums eiti kasmetinių atostogų, nes už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.02.2006)  Sveiki. Parašiau prašymą išeiti iš darbo savo noru. Esu išdirbusi 7 metus, pagal neterminuotą darbo sutartį. Iškilo problema dėl atsiskaitymo už nepanaudotas atostogas.Paskutinės apmokamos atostogos buvo 2005 m. birželio mėn., po to 2 mėn. buvo neapmokamos atostogos. Nuo 2005 rugsėjo mėn. toliau dirbau, o prašymą atleisti iš darbo parašiau nuo 2006 m. vasario 22d. Man yra teigiama, jog atostoginiai pinigai bus išmokami tik už 14 kalendorinių dienų, nes išdirbti ne pilni metai. ar tai tiesa, kaip suprasti? Ačiū.
Vadovaujantis darbo kodekso 177 str. piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų, tenkančių tam darbo laikotarpiui, darbo dienų skaičių. Atsižvelgiant į tai, kompensacija mokama proporcingai dirbtų dienų skaičiui. Vadovaujantis darbo kodekso 170 str. reiktų apskaičiuoti konkretų darbo dienų skaičių, už kurį Jums priklausytų atostogos. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(28.02.2006)  Dėl sunkios įmonės finansinės būklės darbdavys pasiūlė vietoje atostogų išmokėti atlyginimo dydžio kompensaciją.Ar galimas toks sandėris? Kada gali būti mokama kompensacija už kasmetines atostogas?
Pagal darbo kodeksą draudžiama išmokėti darbuotojui piniginę kompensaciją vietoje nepanaudotų atostogų. Tai galima padaryti tik tuo atveju, jei nutraukiama darbo sutartis. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.12.2005)  Sveiki, gal patarsite kaip pasielgti tokioje situacijoje. Parašiau prašymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo. dviejų dienų bėgyje žodžiu buvau informuotas, kad šiuo metu negali išleisti. atejus nepatvirtintų atostogų laikui gavau atostoginius, tačiau turėjau eiti i darbą. Paklausus kaip suprasti ir ar neprarasiu uždirbtu pinigu, buvo paaiškinta, kad įvyko nesusipratimas ir išleis atostogų veliau, bet pildys tabeli, kad dirbu. Tad klausimas toks: kaip galečiau įrodyti, kad kasmetinių apmokėtų atostogų metu dirbau, jei oficialiame tabelyje įrašyta, kad tuo metu atostogavau? Planuoju išeiti iš darbo, todėl tai pasidarė labai aktualu.
Gali būti sunku įrodyti. Jei ketinate išeiti iš darbo, apie šią situaciją galite pranešti darbo inspekcijai. Informacija www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(09.12.2005)  Norėjome paklausti kaip yra dėl atostogų, jai vėluoja sumokėti atostoginius išejus į atostogas, dar nesumokėjo savaitę nuo išėjimo datos. Pagal įstaymus priklauso 45 dienos.
Vadovaujantis darbo kodekso 176 str. 2 d. drbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2005)  Laba diena, Mane labai domina toks klausimas: ar aš turiu teisę reikalauti, kad man būtų suteiktos mokymosi atostogos, o taip pat kelios savaitės egzaminų laikymui? Aš dirbu viešbutyje ir studijuoju neakivaizdžiai. Iš pažįstamų girdėjau kad galima imti mokymosi atostogas ir vienam pažįstamam darbdavys net apmokėjo 80 procentų. Vieną kartą bandžiau imti, bet atseit viešbutis per daug buvo užimtas, kad mane galėtų išleisti, todėl pasiūlė suderinti kaip nors grafiką, kas man nelabai patiko. Ar aš neturiu teisės imti atostogas mokymuisi? Ar galėtumėte man isšamiai atsakyti į šį klausimą, kad galėčiau rimtai pagrįsiti savo prašymą kitą kartą svariais argumentais. Labai dėkoju iš anksto už atsakymą. Su pagarba
LR Darbo kodekso 181 str. nusato, jog: 1. Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui. 2. Darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: 1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui; 2) įskaitoms pasirengti ir laikyti - po dvi dienas kiekvienai įskaitai; 3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi - tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose; 4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti - trisdešimt kalendorinių dienų; 5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti - po šešias dienas kiekvienam egzaminui. 3. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas. Dėl apmokėjimo už mokymosis atostogas, tai LR Darbo kodekse nustatyta, jog: Darbo kodekso 181 straipsnyje nurodytiems darbuotojams, kurie mokosi, laiko stojamuosius egzaminus į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas turėdami įmonių siuntimus, už suteikiamas mokymosi atostogas šios įmonės moka ne mažesnį kaip vidutinį darbo užmokestį. 2. Darbuotojams, kurie laiko stojamuosius egzaminus ar mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką klausimas sprendžiamas kolektyvinėse sutartyse arba šalių susitarimu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2005)  Laba diena, Pagal atostogų suteikimo eiles ne visi darbuotojai buvo išėję kasmetinių atostogų, nes pasiėmė tik dalį, o kita dalis liko nepanaudota. Noriu sužinoti, ką daryti su likusia atostogų dalimi? Ją įtrakti į kitų metų atostogų eiles, ar palikti, kad darbuotojas pasiimtų jas kada pats norės? Dėkoju.
LR DK numato, jog: 1. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. 2. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2005)  Auginu vaiką, kuriam netrukus sukaks treji metai. Ar aš galiu, užuot iš karto grįžusi į darbą, paprašyti nemokamų atostogų ir kuriam laikotarpiui?
Nemokamų atostogų suteikimo tvarka: 1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki keturiolikos kalendorinių dienų; 2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų - iki trisdešimties kalendorinių dienų; (Lietuvos 3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių; 4) neįgaliajam - iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus; 5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku; 6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga; 7) santuokai sudaryti - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos; 8) mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. 2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Darbo kodeksas nenumato ribojimo, dėl kurio po vaiko priežiūros iki 3 m. atostogų negalima būtų gauti nemokamų atostogų. Tik dėl jų laiko reiktų pasiderinti su darbdaviu. Todėl vadovaujantis jau paminėto str. 1d. 1p. galite reikalauti iki 14 d. nemokamų atostogų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(25.11.2005)  Laba diena, Dirbu pusę etato (po 4 val. per dieną). Esu dieninių bakalauro studijų studentė. Po kiek laiko galiu prašyti atostogų ir kiek dienų atostogauti man priklauso? Ačiū už atsakymą.
Darbas pagal sutrumpitą darbo laiką niekaip neįtakoja atostogų trukmės. Taigi, pagal bendrą tvarką galite prašyti suteikti kasmetines atostogas ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo daro pradžios. Minimalios kasmetinės atostogos yra 28 kalendorinės dienos. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(18.11.2005)  Laba diena, ačiū už atsakytus klausimus, tačiau iš jų seka dar keletas, labai prašau kuo skubiau patarti. 1.Aš senoj darbovietėj vaiko auginimo atostogose (vaikui greit metai), įsidarbinau naujoj, jei vyras paima tėvystės atostogų, ar mano atostogos senoj anuliuojamos, jau privalau iš ten išeiti, tai kaip su ta sena mano darboviete bus? 2.Kol dirbsiu bandomą laikotarpį-1mėnesį, nežinau, kaip geriau pasielgus, kad vyrą išleistų darbovietė mėnesiui atostogų, sutiko duoti 2 savaites neapmokamų, o kaip dar dėl nors 2 susitart, kad 1 mėnesį turėtume pabandymui? 3. minėjote, kad vyro darbdaviui, jei jaučiame, kad nesutiks išleisti tėvystės atostogų, geriau siųsti prašymą per notarą, o neužtenka vien registruotu laišku ar per kurjerių paštą pristatyt?Kokios notaro funkcijos būtų šiuo atveju?
1. Jei vyras išeis tėvystės atostogų, tuomet Jūs privalėtumėte grįžti į tą darbą, kuriame esate išėjusi vaiko auginimo iki 1 metų atostogų ir arba dirbti abiejuose darbuose, arba iš vieno išeiti. 2. Viskas priklauso nuo susitarimo. Su policija ar kitomis institucijomis to nepriversi padaryti. 3. Notaras patvirtina, kad konkretaus turinio laiškas yra išsiųstas. Siunčiant registruotu, niekas negali patvirtinti, kokio turinio laiškas iš tiesų buvo išsiųstas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.11.2005)  Sveiki, norėčiau Jūsų paklausti, ar galima pasiimti (persikelti) mokamas atostogas iš ateinančių metų?
Pagal LR DK 169 str. 2 d., kurioje sakoma, jog " Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu." galite persikelti atostogas iš ateinančių metų, jei tam yra darbdavio sutikimas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.11.2005)  Klausimas dėl tėvystės atostogų. Kiek laiko tėtis gali pasiimti savo darbovietėje vienkartinių neapmokamų atostogų, ar tiesa, kad 2 sav. (vaikui 11mėn.)? Ir tarkim, mama nuo 1m. eina dirbti, o tėtis būna vaiko priežiūros atostogose, ar tai forminama tik darbovietėje ar kur? O jei darbovietė nenori išleisti tėvo priežiūros atostogoms (8 mėnesiams), kas tada?
1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki keturiolikos kalendorinių dienų; 2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų - iki trisdešimties kalendorinių dienų; 3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių; 4) neįgaliajam - iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus; 5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku; 6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga; 7) santuokai sudaryti - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos; 8) mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. 2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis LR DK 180 str. 2 d. darbuotojas, ketinantis pasinaudoti vaiko priežiūros atostogomis iki 3 metų ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ilgesnis įspėjimo terminas. O kaip darbovietė gali neišleisti? Jie atsisakys priimti prašymą dėl atostogų, tuomet jį reiktų išsiųsti per notarų biurą, kad būtų garantija, jog konkretaus turinio laiškas, t.y. prašymas pasiekė darbdavį. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(16.11.2005)  Laba diena, esu parašiusi darbovietėje prašymą būti vaiko auginimo atostogose iki 2m, jei norėčiau grįžti anksčiau, ar darbdavys turi priimti ar nebūtinai (kiek žinau, toje darbovietėj tai netoleruojama)?
Vadovaujantis LR DK 180str., kuriame nustatyta, kad: " 1. Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis. 2. Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti šiomis atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ilgesnis įspėjimo terminas. 3. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama." manau, jog galite be jokių apribojimų grįtžti anksčiau. Tereiktų pateikti dardaviui raštišką pranešimą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.11.2005)  AR YRA KOKS ĮSTATYMAS, LEIDŽIANTIS STUDENTUI IŠEITI NEAPMOKAMŲ ATOSTOGŲ SESIJOS METU?
Yra. Darbo kodeksas. Jo 181 str. nustato, jog "darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui. 2. Darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: 1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui; 2) įskaitoms pasirengti ir laikyti - po dvi dienas kiekvienai įskaitai; 3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi - tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose; 4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti - trisdešimt kalendorinių dienų; 5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti - po šešias dienas kiekvienam egzaminui. 3. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(15.11.2005)  Laba diena, dirbu valstybinėje įstaigoje 4 metus ir kiekvienais metais (pagal įstaigos nuostatas) turiu pasirinkti atostogų laiką dar nesibaigus einamiesiems metams. Aš negaliu planuoti savo laiko tiek toli į priekį. Šiuo metu studijuoju ir pavasarį laikysiu paskutinį baigiamąjį egzaminą. Ar galiu pasiimti 7 k.d. atostogų iš man priklausančių eilinių atostogų (28 k.d.), o vėliau pasiimti likusias dienas. Ar būtina, kad pirmoji atostogų dalis būtų 14 k.d.? Ačiū už atsakymą. Rita.
Įstatymas numato galimybę pasiimti neapmokamų mokymosi atostogų. LR DK 181 str. nustato, jog "darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui. 2. Darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: 1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui; 2) įskaitoms pasirengti ir laikyti - po dvi dienas kiekvienai įskaitai; 3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi - tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose; 4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti - trisdešimt kalendorinių dienų; 5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti - po šešias dienas kiekvienam egzaminui. 3. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(02.11.2005)  Kaip apmokomos mokymosi atostogos? Buhalterė aiškina, kad paliekamas atlyginimas ir jokie atostoginiai neskaičiuojami, mokama tik alga.
Vadovaujantis LR DK 210 str. darbuotojams, kurie mokosi, laiko stojamuosius egzaminus į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas turėdami įmonių siuntimus, už suteikiamas mokymosi atostogas šios įmonės moka ne mažesnį kaip vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojams, kurie laiko stojamuosius egzaminus ar mokosi savo iniciatyva, mokėjimo už mokymosi laiką klausimas sprendžiamas kolektyvinėse sutartyse arba šalių susitarimu. Taigi, manau, kad Jūsų buhalterė yra teisi. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(23.10.2005)  Noriu paklausti, kadangi nežinau kaip pasielgti. Vienas darbuotojas nori išeiti atostogų. Jis neturi jokių lengvatų (nėra vaikų, nėra invalidas). Ar gali įmonė suteikti jam neapmokamų atostogų? Jis pradirbęs tik porą mėnesių.
Kasmetinės mokamos atostogos darbuotojui paprastai suteikiamos ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo jo darbo pradžios. Dabartinės redakcijos darbo kodekso 184 str. nenumato galimybės darbuotojui išeiti nemokamų atostogų, jei nėra kitokių salygų, nei išvardintos tame straipsnyje. Papildomos sąlygos išleisti darbuotoją gali būti numatytos kolektyvinėje sutartyje arba remiantis LR DK 185 str. - ir paprastoje darbo sutartyje. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.10.2005)  Laba diena. Mokausi neakivaizdiniu būdu kolegijoje ir dirbu, norėčiau sužinoti kokiam laikotarpiui galėčiau gauti neapmokamų atostogų? Ačiū
Remiantis LR DK 181 str.: 1. Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui. 2. Darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: 1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti - po tris dienas kiekvienam egzaminui; 2) įskaitoms pasirengti ir laikyti - po dvi dienas kiekvienai įskaitai; 3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi - tiek dienų, kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose; 4) diplominiam (bakalauro, magistro) darbui baigti ir ginti - trisdešimt kalendorinių dienų; 5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti - po šešias dienas kiekvienam egzaminui. 3. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas. Pagal LR DK 184 str. 2 d. 2. nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(07.10.2005)  Laba diena, Norėčiau paklausti dėl atostogų ir išmokamų atostoginių. Situacija tokia, kad darbdavys (valdiška institucija) neturi pavaduoti galinčių žmonių ir rezultate keli darbuotojai lieka be atostogų. Kiek yra tekę girdėti darbdavys tokiu atveju turi išmokėti kompensaciją, kad darbuotojas dirbo metus be atostoginių. Šiuo atveju darbdavys atsisakė išmokėti atostoginius ir teigia, jog jie bus išmokėti, kai darbuotojai išeis iš darbo. Kokia situacija yra numatyta pagal įstatymus, kai darbuotojui nesuteikiamos jam priklausančios atostogos?? Ačiu už atsakymą. Geros dienos!
Vadovaujantis LR DK 177 str. 1 d. kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Darbdavys neturi teisės nesuteikti atostogų. Siūlyčiau anonimiškai kreiptis į valstybinę darbo inspekciją. www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.09.2005)  Kiek laisvų dienų per metus priklauso motinai auginančiai 2 vaikus iki 13 metų?
Jei klausiate apie atostogas, tai motinai, VIENAI auginančiai vieną ir daugiau vaikų suteikiamos kasmetinės 35 dienų atostogos. Taip pat gali būti suteikta iki 14 dienų neapmokamų atostogų darbuotojams, auginantiems vaiką (-us) iki 14 metų. Šiuo atveju nebūtina sąlyga, kad darbuotojas vienas augintų vaiką iki 14 m. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.08.2005)  Kaip reikėjo paskaičiuoti atostoginius, jei darbuotojas atostogų išėjo birželio 27? Žmogus uždirba minimumą. Ar reikėjo imti 03, 04, 05 mėn. vidurkius t.y. 500 Lt *3 mėn. / 65 d.d.? Ar imti 550*3 mėn. /65d.d.? Kadangi atostogaus liepą, o kaip žinome nuo liepos 01 minimali alga 550 Lt. Iš anksto dėkoju.
Pagal 2003 - 05 - 27 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 650 "DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO", darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas taip: vidutinio vienos darbo dienos (valandos) užmokesčio, nustatyto pagal vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, dydis dauginamas iš darbo dienų (valandų) skaičiaus darbuotojui suteiktų atostogų (pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) laikotarpiu. Esant suminei darbo laiko apskaitai, taikomas 5 dienų darbo savaitės grafikas (jeigu nenustatyta trumpesnė darbo savaitė). Vidutinis darbo dienos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas). Vidutinis darbo valandos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį valandų skaičiaus (įskaitant viršvalandžius). Atsižvelgiant į tos pačios tvarkos nuostatą, jog " skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos 3.1-3.4 punktuose, ir mėnesines premijas" manytina, jog reikėjo skaičiuoti už 03,04,05 mėn. nes vidutinį darbo užmokestį asmuo gaus už dalį birželio ir po to už liepą. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.08.2005)  1) Kiek per metus laiko galima pasiimti neapmokamų atostogų? Ir koks maksimalus laikotarpis gali būti, nes pvz., bendrovėje, kurioje aš dirbu, dvi savaites užtenka viršininko sutikimo, o keturias, jau reikia personalo direktoriaus sutikimo, ir kaip aš suprantu, jų gali ir visai neduoti, t.y. ar turi tokią teisę VISAI NESUTEIKTI NEAPMOKAMŲ ATOSTOGŲ? 2) Jeigu per neapmokamas atostogas susergi, ar apmokamas biuletenis? Jei taip, tai kaip? Nes kiek žinau, paprastai biuletenis apmokamas imant praėjusio ketvirčio vidurkį, o jei per tą praeitą ketvirtį irgi būta neapmokamų atostogų, tai kaip tada? IŠ ANKSTO LABAI DĖKOJU UŽ ATSAKYMUS
LR DK 184 str. nustato nemokamų atostogų trukmę: 1. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų - iki keturiolikos kalendorinių dienų; 2) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų - iki trisdešimties kalendorinių dienų; 3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros, kol jam sueis treji metai, atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai - tėvo atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, metu); šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių; 4) neįgaliajam - iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus; 5) darbuotojui, vienam slaugančiam neįgalųjį, kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas - iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku; redakcija) 6) darbuotojui, slaugančiam sergantį šeimos narį - tokiam laikui, kurį rekomenduoja gydymo įstaiga; 7) santuokai sudaryti - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos; 8) mirusio šeimos nario laidotuvėms - ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. 2. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, jog šio straipsnio pradžioje yra įrašyta, jog nemokamos atostogos suteikiamos darbuotojo reikalavimu. Taigi, manytina, jog be svarbios priežasties, darbdavys neturi teisės neišleisti darbuotojo nemokamų atostogų. Jei nemokamų atostogų laikotarpiu asmuo suserga ir gauna nedarbingumo lapelį, jam priklauso nedarbingumo pašalpa. Tačiau, jos mokėjimo tvarko keliai žodžiais nusakyt sunku, o visų teisės aktų teksto netikslinga perkėlinėti į šią svetainę, todėl siūlyčiau susirasti LR Vyriausybės nutarimą Nr. 650, 2003 - 05 - 27 "DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO", o taip pat LR Vyriausybės nutarimą Nr. 86, 2001 - 01 - 25 "DĖL LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO". Šiuos teisės aktus, kaip ir darbo kodeksą bei kitus dokumentus galite rasti teisės aktų bazėse www.litlex.lt/litlex arba www.lrs.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(03.08.2005)  Ar teisingai pernai buvo paskaičiuoti atostoginiai. Mano keficientas 11,9. Dirbu ikimokyklinio skyriaus vedėja. Atostogų išėjau 06 mėn. atostoginiai paskaičiuoti iš 03, 04, 05 mėn vidurkių. Kadangi 05 mėn buvo pakeltas MBA ir dėl to padidėjo atlyginimas. Ar atostoginių suma neturėtu būti tokia kaip ir 05 mėn alga? Esu girdėjus, kad taip turėjo būti, bet nežinau ar visiems. Prašau atsakyti kaip teisingai turėjo buti apskaičiuoti atostoginiai. Taip pat jei gausis skirtumas ar bus galima pridėti prie šių metų atostoginių? Ar kaip kitaip reikės parodyt? Iš anksto dėkoju.
Manau, kad teisingai. Pagal 2003 - 05 - 27 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 650 "DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO", darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas taip: vidutinio vienos darbo dienos (valandos) užmokesčio, nustatyto pagal vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, dydis dauginamas iš darbo dienų (valandų) skaičiaus darbuotojui suteiktų atostogų (pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) laikotarpiu. Esant suminei darbo laiko apskaitai, taikomas 5 dienų darbo savaitės grafikas (jeigu nenustatyta trumpesnė darbo savaitė). Vidutinis darbo dienos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas). Vidutinis darbo valandos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį valandų skaičiaus (įskaitant viršvalandžius). Atsižvelgiant į tos pačios tvarkos nuostatą, jog " skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos 3.1-3.4 punktuose, ir mėnesines premijas" manytina, jog reikėjo skaičiuoti už 03, 04, 05 mėn. nes vidutinį darbo užmokestį asmuo gaus už dalį birželio ar visą birželio mėnesį. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(27.07.2005)  Noriu paklausti ar teisingai buvo pernai paskaičiuoti atostoginiai. Išėjau atostogų birželio mėnesį. Buvo paskaičiuota 03, 04, 05 mėn. vidurkio. Nors kaip žinoma, pernai, geužės mėn buvo padidintas atlyginimas. Mano koeficientas 11,9. Ir kaip turi būti tada apskaičiuoti atostoginiai? Dirbu ikimokyklinio skyriaus vedėja darželyje. Iš anksto dėkoju.
Pagal LR Vyriausybės 2003 - 05 - 27 nutarimą Nr. 650 "DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" vidutinis darbo užmokestis, kuris garantuojamas darbuotojui jo atostogų metu skaičiuojamas tokia tvarka: 1. Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka (toliau vadinama - Tvarka) nustato darbuotojo ir valstybės tarnautojo (toliau vadinama - darbuotojas) vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą, kai darbuotojui apmokama už kasmetines atostogas, laiką, kai darbuotojas įstatymų numatytais atvejais yra atitraukiamas nuo darbo, jam išmokama išeitinė išmoka arba kitos teisės aktų nustatytos išmokos. 3. Į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį įskaitoma: 3.1. pagrindinis darbo užmokestis už atliktą darbą, apskaičiuotas pagal įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje (toliau vadinama - įmonė) taikomas darbo apmokėjimo formas ir sistemas: valandinius (dieninius) tarifinius atlygius, mėnesines (pareigines) algas (toliau vadinama - mėnesinės algos) ir vienetinius įkainius; 3.2. padidintas apmokėjimas, jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, už darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą, darbą naktį, kitais teisės aktuose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse numatytais atvejais; 3.3. priedai ir priemokos prie valandinių (dieninių) tarifinių atlygių, vienetinių įkainių ir mėnesinių algų, taip pat kitos išmokos, tiesiogiai susijusios su darbu, numatytos teisės aktuose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse; 3.4. anksčiau gauto vidutinio darbo užmokesčio ir faktinio darbo užmokesčio skirtumas, mokamas darbuotojams teisės aktuose, kolektyvinėje ir darbo sutartyse numatytais atvejais (neatsižvelgiant į šio skirtumo mokėjimo šaltinį); 3.5. premijos (mėnesio, ketvirčio, už 6, 9 mėnesių ar metų darbo rezultatus, vienkartinės, iš jų ir premijos iš pelno bei tantjemos) pagal įmonės darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemą, darbuotojams skatinti skirtos vienkartinės piniginės išmokos. 6. Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, laikomasi šių nuostatų: 6.1. Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas šios Tvarkos 3.1-3.4 punktuose, ir mėnesines premijas. 10. Atsižvelgiant į įmonės specifiką, kai kurie šioje Tvarkoje nenumatyti vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo klausimai gali būti konkretinami kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra - darbo sutartyje ar įmonės vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose), gali būti numatomos papildomos sąlygos, kurios neišdėstytos galiojančiuose teisės aktuose, tačiau jos neturi prieštarauti įstatymams ir jų lydimiesiems teisės aktams. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija, išvada ar teisės aktų aiškinimu.
(19.07.2005)  Išdirbusi 12 mėn. pateikiau darbdaviui -gen. direktoriui prašymą kasmetinėms eilinėms atostogoms.Pareiškimas paduotas administratorei. Kopiją su tiesioginio direktoriaus viza ''sutinku'' turiu. Žinodamas, pasirodo, darbdavys, kad bus areštuota įmonės sąskaita, man nevizavo pareiškimo. Ar turėjo teisę taip pasielgti?Kokios pasekmės ir mano teisės toliau?
Pagal bendrą tvarką, remiantis LR DK 174 str. 1 d. kasmetines atostogas perkelti galima tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Tokio sutikimo kaip suprantu Jūs neesate davusi. Siūlyčiau kreiptis į valstybinę darbo inspekciją - www.vdi.lt P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.07.2005)  Laba diena man atostotoginius pavėlavo išmokėti 3 savaites. Ar galiu prašyti kokios nors kompensacijos ar atostogų pratesimo pagal DK 176 str. 2 dalį?? Atostogos buvo nuo 06 17 iki 06 22 (dirbu pusę etato, tai atostogų duoda į puse metų savaitę), o atostoginius pervedė 07 11 kartu su atlyginimu. Labai prašau kuo skubiau atsakyti. Ačiū.
Jūsų dirbamų valandų skaičius remiantis LR DK 146 str. 3 d. , kurioje sakoma, jog "darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui." neturi jokios įtakos atostogų trukmei ir Jums priklauso pilnos atostogos, o ne po savaitę. Juo labiau, kad remiantis tuo pačiu darbo kodeksu, viena iš atostogų dalių negali būti trumpesnė, nei 14 d. (bent jau pirma dalis). Taigi, darbdavys Jus apgaudinėja. Jūs turite pilną teisę naudotis teisėmis, kurias Jums suteikia įstatymai. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.07.2005)  Nuo liepos 1 d. MMA 550 Lt. Jeigu darbuotojas eina kasmetinių atostogų už 2004 - 2005m. KAIP SKAIČIUOTI ?
Remiantis LR DK 176 str. 1 d. kasmetinių atostogų metu garantuojamas vidutinis atlyginimas. Skaičiuojant vidutinį atlyginimą skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, mėnesines premijas. Plačiau apie vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimą galite sužinoti, paskaitę 2003 - 05 - 27 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 650 "DĖL DARBUOTOJO IR VALSTYBĖS TARNAUTOJO VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO", Valstybės Žinios, 2003.05.30, Nr.: 52, Publ. Nr.: 2326). P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.07.2005)  Norėjau pasiteirauti, ar priklauso kasmetinės atostogos sugrįžus į darbą po vaiko priežiūros atostogų už tą laikotarpį, kai buvau vaiko priežiūros atostogose? ačiū
Remiantis LR DK 170 str. 1 d. 3 punktu, jei Jūs buvote išėjusi vaiko priežiūros atostogų, kol jam sueis 3 metai, tuomet nepriklauso. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(14.07.2005)  Laba diena, gal galėtumėte pasakyti kiek turėjau gauti į rankas eilinių metinių atostoginių pinigų? Dirbu pagal minimalų atlygimą, pilnu etatu. Netekėjusi, viena auginu vaiką. Būčiau labai dėkinga, jei galėtumete pateikti konkrečia suma, nes tuose paskaičiavimuose susipainioju. Ir ar minimalus dabar yra 500Lt. ar 550Lt. ? Labai dėkoju už atsakymą.
Sveiki, tikslios sumos nurodyti negaliu, nes ji skačiuojama, imant 3 mėn., einančių prieš tą mėnesį, kurį Jūs atostogausite ir už kurį gausite atostoginius, vidurkį. Kadangi mėnesių dienų skaičius skiriasi, todėl tikslios sumos apskaičiuoti negaliu. Minimalus atlyginimas nuo liepos 1 d. yra 550 Lt. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(15.07.2005)  Šiuo metu laukiuosi. Kadangi dirbu pedagoginį darbą, tai kasmetinės atostogos man priklauso liepos - rugpjūčio mėn. Kaip tik jų metu sueis 28 nėštumo savaitė ir aš galiu išeiti nėštumo - gimdymo atostogų. Nežinau kaip geriau pasielgti - ar eiti tikslinių atostogų kasmetinių atostogų metų, t.y. po 28 nėštumo savaites, ar eiti šių atostogų, pasibaigus kasmetinėms atostogoms, t.y. faktiškai jau 34 nėštumo savaitę. Jeigu išeisiu nėštumo - gimdymo atostogų po kasmetinių atostogų, ar šių tikslinių atostogų man priklausys 70 kalendorinių dienų iki gimdymo ir 56 d. po gimdymo, ar mažiau? Jeigu išeisiu nėštumo - gimdymo atostogų kasmetinių atostogų metu, ar tuo laikotarpiu, kuris sutampa su kasmetinėm mokamom atostogom, man taip pat bus mokama motinystės pašalpa (atostoginiai jau sumokėti)? Be to, pagal DK yra galimybė kasmetines atostogas persikelti. Ar tai reiškia, kad pavyzdžiui, po vaiko priežiūros atostogų, aš galėsiu pasiimti kasmetinių atostogų dalį, per kurią buvau nėštumo - gimdymo atostogose? Ar už šią perkeltą dalį man bus mokama, nes kaip minėjau, už kasmetines atostogas darbovietė jau yra sumokėjusi? Ačiū už atsakymą.
Remiantis DK 174 str. 2 d., kasmetinės atostogos Jums turėtų būti pratęsiamos tam periodui, kurį truks tikslinės atostogos - nėštumo ir gimdymo atostogos. Taigi, nėštumo ir gimdymo atostogas galite pasiimti, kai ateis laikas 70 kalendorinių dienų iki gimdymo. O dėl pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, tai Motinystės pašalpa mokama moterims už 70 kalendorinių dienų iki gimdymo (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) ir už 56 kalendorines dienas po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju ir kai gimė daugiau negu vienas vaikas - už 70 kalendorinių dienų po gimdymo). Pašalpa mokama už visą nustatytą iki gimdymo ir po gimdymo laikotarpį neatsižvelgiant į faktinį iki gimdymo praėjusių dienų skaičių. Moterims, pagimdžiusioms 22-28 nėštumo savaitę, motinystės pašalpa mokama už 28 kalendorines dienas po gimdymo. Jeigu kūdikis gyvena 28 paras ir ilgiau, pašalpa mokama už 70 dienų po gimdymo. Paskaitykite DK 174 str. ir manau, jog rasite visus atsakymus. Jūsų patogumui, jog tekstą idėsiu čia: 174 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas 1. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat perkeliamos, kai darbuotojas: 1) yra laikinai nedarbingas; 2) įgyja teisę į tikslines atostogas: 1) nėštumo ir gimdymo; 2) atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai; 3) mokymosi; 4) kūrybinės; 5) valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti; 6) nemokamos. 3) įgyja teisę į nemokamas atostogas, nurodytas DK 184 straipsnio 1 dalyje; 4) atleidžiamas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti šio Kodekso 183 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais; 5) dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų pasekmes, nepaisant to, kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams. 2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatytos arba kitos priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, darbuotojui susitarus su administracija kasmetinės atostogos perkeliamos kitam laikui. Jei tokios priežastys atsirado kasmetinių atostogų metu, kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba darbuotojui susitarus su administracija nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką. 3. Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(21.06.2005)  Kuo motyvuodamas darbdavys gali atsisakyti suteikti atostogas (t.y. 28 dienas), siūlo - 14 dienų, be aiškios motyvacijos. Ar tai teisinga juridiškai ir ar aš turiu teisę reikalauti raštiško motyvo dėl nesuteikiamų pilnų atosotgų. Dėkui.
Motyvai gali būti įvairūs, tokie kaip darbuotojų trūkumas, darbo gausa ir pan. Tačiau LR DK 172 str. yra įtvirtinta aiški nuostata, jog tik "darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis . Taigi, mano nuomone, tik nuo Jūsų valios turėtų priklausyti, kokią atostogų trukmę -14 ar 28 dienas pasirinksite. Aišku, žvelgiant plačiau, apimant ne tik savo bet ir darbo vietos, su kuria siejate ateitį, interesus, geriausia būtų rasti kompromisą ir susitarti gražiuoju dėl atostogų trukmės. Be to, su darbdaviu turtėtų būti suderintas ir atostogų laikas. Bet kokiu atveju, raštiško paaiškinimo turite teisę reikalauti. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(26.05.2005)  Sveiki! Norėjau sužinoti, koks turi būti minimalus dirbto darbo laikotarpis (tarkim naujoje darbovietėje), po kurio darbuotojas galėtų prašyti atostogų (kad ir jų dalies, t.y. 14 dienų)? Iš anksto dėkoju už pateiktą atsakymą.
Remiantis LR DK 169 str. 2d. už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. To paties str. 3d. nustatyta, jog nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams, darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos: 1) moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų; 2) kitais įstatymų arba kolektyvinių sutarčių nustatytais atvejais. P.S. Primename, kad atsakymai į užduotus klausimus negali būti laikomi oficialia teisine konsultacija ar teisės aktų aiškinimu.
(12.05.2005)  Laba diena, Norėčiau sužinoti, kiek man turėtų būti suteikta atostogų dienų ir už kiek dienų apmokėta, jeigu dirbu nepilną darbo savaitę - t.y. dirbu pirmadienį ir trečiadienį po 8 val. ir penktadienį - 4 val. Pagal DK 166 str. 3 dalį man priklausytų 28 kalendorinės dienos, kiek iš jų (jeigu visas panaudoju) turėtų būti apmokamos. Ir dar vienas klausimėlis - man turėtų skaičiuoti 'atostoginius' pagal valandinį ar dienos vidutinį du? Aciu
Remiantis LR DK 146 str. 3 d. darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. Taigi, Jums priklauso 28 kalendorinės dienos atostogų. Dėl atostogų apmokėjimo, tai remiantis LR DK 176 str. 1 d. kasmetinių atostogų laiku darbuotojui garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. Vyriausybės 2003 - 05 - 27 nutarimu Nr. 650, VŽ 03 - 05 - 30, Nr. 52 yra nustatyta vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka. Dėl jo apimties šio akto nedėsiu į atsakymą, jį galite rasti teisės aktų duomenų bazėse www.litlex.lt/litlex arba www.lrs.lt

Užduokite klausimą:
 

Klausti gali tik registruoti CV Market vartotojai. Prisijungti galite portalo viršutiniame dešiniajame kampe suvedę prisijungimo vardą bei slaptažodį*.

Norėdami prisiregistruoti, spauskite mygtuką "Registruotis" ir užpildykite visus laukus.

Užsiregistravę ar prisijungę nueikite į Karjeros centrą (puslapio viršje) ir paspauskite lentelėje nuorodą "Užduoti klausimą" arba "Užduoti klausimą teisininkui".
 

CV Market - gerų darbų portalas!

*Jeigu neatsimenate slaptažodžio, po prisijungimo laukais spauskite "Pamiršote slaptažodį" ir galėsite jį pasikeisti nauju.

 
Prisijungti kaip darbdaviui
 

Straipsnių paieška