https://www.cvmarket.lt/63456

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #63456

Karjeros planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Molėtai
Nuoroda nukopijuota
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Karjeros planavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga siekiant kvalifikuotos darbo jėgos pasiūlos ir paklausos suderinamumo tarpininkauti įsidarbinant ieškantiems darbo asmenims, norintiems ir galintiems dirbti pagal profesiją/specialybę ar darbinę praktiką bei aprūpinti darbdavius darbo jėga pagal jų kvalifikacinius reikalavimus, užtikrinant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo ir kitų gyventojų užimtumą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą

Pagrindinės funkcijos: informuoja ieškančius darbo asmenis apie Darbo biržos teikiamas paslaugas, bedarbio statuso suteikimą, bedarbio teises ir pareigas, įsidarbinimo galimybes ir kt., tarpininkauja jiems įsidarbinant, vadovaujantis Lietuvos darbo biržos nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą;išsiaiškina aptarnaujamų asmenų poreikius, darbinius įgūdžius, turimas žinias, gebėjimus, norus ir siekimus, siūlo jiems įsidarbinti į laisvas darbo vietas;kartu su bedarbiu planuoja jo profesinę karjerą, sudaro individualų įsidarbinimo planą, atsižvelgdamas į asmenines savybes, turimą išsilavinimą ar darbo įgūdžius ir darbo rinkos poreikius, jame numato bedarbio ir Darbo biržos įsipareigojimus dėl įsidarbinimo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių bedarbiui taikymo ir užtikrina darbo biržos įsipareigojimų vykdymą bei vertina bedarbio pasiektą pažangą siekiant užimtumo tikslų;individualių įsidarbinimo planų rengimo tvarkos apraše numatytais atvejais keičia arba parengia naują individualų įsidarbinimo planą. Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl individualių įsidarbinimo planų (susitarimų) įgyvendinimo, efektyvumo ir jų formos tobulinimo;tikrina ieškančių darbo asmenų pateiktus dokumentus ir teikia pasiūlymus dėl nedarbo socialinės išmokos skyrimo, jos dydžio;pagal bedarbio pateiktus ir gautus iš SODROS dokumentus apskaičiuoja nedarbo draudimo stažą, kurio reikia teisei į nedarbo draudimo išmoką ir jos mokėjimo trukmei nustatyti;skiriant išmokas, tikrina, ar bedarbis atitinka Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo nustatytus reikalavimus ir supažindina su nedarbo išmokos dydžiu, mokėjimo trukme bei tvarka jam pasirašant; nedarbo draudimo išmokų sustabdymo atveju įveda į kompiuterinę duomenų bazę duomenis apie bedarbio dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, įsidarbinimą, įsidarbinimą pagal terminuotą darbo sutartį ar verslo liudijimo įsigijimą, darbo paieškos nutraukimą. Informuoja aptarnaujamą asmenį apie jo statuso pakeitimą, bedarbio statuso sustabdymą, atstatymą ir registracijos darbo biržoje nutraukimą bei šių veiksmų pasekmes;laiku ir teisingai įveda duomenis apie aptarnaujamus asmenis Ieškančio darbo asmens kortelėje informacinės sistemos duomenų bazėje;vyksta pas darbdavius paslaugų teikimo sutarčių sudarymo tikslu, supažindina darbdavius su laisvų darbo vietų registravimo bei informacijos pateikimo apie užimtą vietą tvarka bei kitomis darbo biržos teikiamomis paslaugomis, aktyviomis darbo rinkos priemonėmis ir kt;bendrauja su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis laisvų darbo vietų paieškos, įdarbinimo ir kt. klausimais;registruoja laisvas darbo vietas, įveda į duomenų bazę tikslią informaciją;tikrina, kad darbdavių skelbiamose laisvose darbo vietose pretendentams keliami reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo nuostatas;vykdo darbuotojų pagal darbdavio nurodytus kvalifikacinius reikalavimus kandidatui į laisvą darbo vietą atranką ir išrašo rekomendacijas įsidarbinti;organizuoja darbo muges laisvai darbo vietai užimti;tvarko įmonių korteles, apibendrina jų duomenis;rengia susitarimų su socialiniais partneriais – darbdaviais projektus, organizuoja jų pasirašymą bei kontroliuoja jų realizavimą;dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektus;nustatyta tvarka atlieka aptarnaujamų ieškančių darbo asmenų analizę ir rezultatus pateikia skyriaus vedėjui;ruošia ir pateikia ieškančiųjų darbo asmenų duomenis internete, užtikrina visų darbo biržoje registruotų absolventų, atitinkančių „Talentų banko“ kriterijus, dalyvavimą programoje;esant poreikiui, atlieka aptarnaujamų bedarbių ir darbdavių apklausas, siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę;darbo biržos nustatyta tvarka planuoja savo veiklą, rengia ir teikia informaciją ir ataskaitas skyriaus vedėjui;siunčia bedarbius sveikatos patikrinimui, siekiant nustatyti jų tinkamumą darbui;laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų;bendradarbiauja su Darbo biržos kitų skyrių darbuotojais, kitų įstaigų valstybės tarnautojais, sprendžiant su darbo rinka susijusius klausimus; vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Darbo biržos vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo;nuolat tobulina profesines žinias ir įgūdžius, kelia savo kvalifikaciją;atsako už jam pavestų funkcijų ir kitų valstybės tarnautojo prievolių atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka laiku ir kokybiškai


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, duomenų bazių valdymo programomis; turėti 1 metų darbo patirtį užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančiose institucijose ar įstaigose; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės tarnybos, Užimtumo rėmimo, Nedarbo socialinio draudimo įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, darbo biržų veiklą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo ir bendrųjų reikalų skyriuje, 201 kab., S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, Molėtuose.
Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#63456
Jūs kandidatuojate į:
Karjeros planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!