https://www.cvmarket.lt/69065

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69065

Darbo skelbimo numeris

69065

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija 11 .

II. PASKIRTIS

4. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga statinių rengimo procesui pagal savivaldybės kompetenciją Klaipėdos rajono teritorijoje koordinuoti bei talkinti skyriaus vedėjui – vyriausiajam architektui vykdant teisės aktais nustatytas vyriausiajam architektui deleguotas funkcijas.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas atliekantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas statybų, teritorijų planavimo, žemėtvarkos, kraštotvarkos srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą ir Aplinkos ministerijos išduotą atestatą suteikiantį teisę vykdyti savivaldybių vyriausiųjų architektų arba jų pavaduotojų funkcijas.
7. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, statybas, teritorijų planavimą, žemėtvarką, kraštotvarką.
8. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti siūlymus ir rengti išvadas.
9. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
10. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.
11. Gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybingam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

V.ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Išduoda statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus.
13. Kuruoja nesudėtingų statinių projektų derinimą, derina reklamas, dalyvauja siūlant, rengiant ir derinant miestų ir gyvenviečių estetinio įvaizdžio raiškos priemones.
14. Dalyvauja Savivaldybės administracijos, apskrities viršininko administracijos sudarytų komisijų darbe, kitų komisijų darbe.
15. Talkina skyriaus vedėjui–vyriausiajam architektui vykdant teisės aktais nustatytas vyriausiajam architektui deleguotas funkcijas, vykdo jo pavedimus, pavaduoja jį vykdant pareigas nuolatinėje statybos komisijoje atostogų, komandiruočių, ligos metu.
16. Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus dalyvauja savivaldybės nuolatinės statybos komisijos darbe komisijos nario teise, derinant statinių statybos techninius projektus,
17. Atsako už vykdomas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

18. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjui ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Susipažinau
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
Vedėjo pavaduotojas
Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: Aplinkos ministerijos išduotas atestatas suteikiantis teisę vykdyti savivaldybių vyriausiųjų architektų arba jų pavaduotojų funkcijas.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Bendrajame skyriuje, 102 kab., Klaipėdos g. 2, Gargžduose.


Išsamesnė informacija: (8 46) 470 805

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Klaipėda
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS