https://www.cvmarket.lt/51187

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai
Darbo skelbimo numeris #51187

Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis specialistas

CVMarket.lt klientas
Klaipėda
Darbo skelbimas negalioja

Darbo aprašymas

Pareigybės paskirtis: Teritorinio padalinio vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis yra vykdyti kultūros paveldo apsaugos tvarkybos administravimo funkcijas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio padalinio veiklos teritorijoje (apskrityje).

Pagrindinės funkcijos: Teritorinio padalinio vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:1. pagal kompetenciją užtikrina, kad teritorinio padalinio priimami administraciniai sprendimai ir administraciniai aktai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos Seimo priimtiems teisės aktams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;2. teikia į teritorinį padalinį besikreipiantiems asmenims metodinę pagalbą dėl kultūros paveldo apsaugos, teritorinio padalinio vedėjo pavedimu nagrinėja jų skundus, prašymus, pranešimus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos teritorinio padalinio vedėjui;3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytu terminu teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai ar planuojami atlikti tvarkybos darbai atitinka paveldosaugos reikalavimus;4. rengia ir išduoda pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomas projektavimo sąlygas ir raštiškus pritarimus, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą privalomas teritorijų planavimo sąlygas, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą privalomas tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas; 5. rengia motyvuotas išvadas ir priima sprendimus dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių suderinimo pagal Departamento išduotas planavimo sąlygas, tikrina, ar rengiami teritorijų planavimo dokumentai atitinka paveldosaugos reikalavimus, ar šių dokumentų planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms;6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka derinimus, kai valstybei nuosavybės teise priklausančiame kultūros paveldo objekte organizuojami masiniai renginiai, jų metu naudojami laikinieji statiniai, įrenginiai ar techninės priemonės;7. nustato sąlygas žemės darbams, jei statinio (geležinkelio kelio ir jo įrenginių, kelio (gatvės), inžinerinių tinklų ir kt.) apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų;8. sprendžia, ar teritorinis padalinys turi duoti sutikimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 6 d. ir 20 str. 2 d. nustatytais atvejais;9. teritorinio padalinio vedėjo pavedimu organizuoja regiono, rajono ir vietovės lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;10. pagal savo kompetenciją atlieka regiono, rajono ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijas;11. pagal savo kompetenciją atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;12. kaupia, tvarko, sistemina ir skleidžiant žinias apie kultūros paveldą;13. teritorinio padalinio vedėjo pavedimu bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis rengiant radijo ir televizijos laidas ar rašinius apie kultūros paveldą ir jo apsaugą, koordinuojant Departamento Tarptautiniam, ryšių su visuomene ir edukacijos skyriui;14. teritorinio padalinio vedėjo pavedimu bendradarbiauja su savivaldybių paveldosaugos padaliniais, apskričių viršininkų administracijomis, kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, fondais ir kitomis viešosiomis įstaigomis kultūros paveldo apsaugos klausimais;15. teritorinio padalinio vedėjui pavedus rengia procesinius bei kitus dokumentus teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms, Departamento direktoriui įgaliojus atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;16. teritorinio padalinio vedėjui pavedus, teikia informaciją Departamentui apie kultūros paveldą;17. Departamento direktoriaus ar teritorinio padalinio vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, nesančių valstybinėse saugyklose, apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, derinant kitų institucijų parengtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, susijusius su teritorinio padalinio kompetencija; 18. teritorinio padalinio vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo paveldosaugos programas;19. teritorinio padalinio vedėjo pavedimu dalyvauja organizuojant su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;20. teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;21. sudaro ir išduoda kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus;22. teritorinio padalinio vedėjo pavedimu atstovauja Departamentui statinių pripažinimo avariniais ar tinkamais naudoti, nuolatinėse statybos ir kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo komisijose;23. rengia leidimus tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti ir teikia teritorinio padalinio vedėjui pasirašyti;24. teritorinio padalinio vedėjo pavedimu teikia teritorinio padalinio vedėjui savo ketvirčio veiklos ataskaitas bei metines ataskaitas;25. pagal kompetenciją teikia teritorinio padalinio vedėjui pasiūlymus:25.1. teritorinio padalinio veiklos organizavimo klausimais;25.2. dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių ir reikšmingumo nustatymo ar patikslinimo, kultūros paveldo objektų teritorijų ir vietovių ribų apibrėžimo ar patikslinimo, apsaugos reikalavimų ir Kultūros vertybių registro duomenų patikslinimo;25.3. dėl nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, nesančių valstybinėse saugyklose, apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;25.4. inicijuoti nekilnojamųjų kultūros vertybių įregistravimą Kultūros vertybių registre ar inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais valstybės ir savivaldybės paveldosaugos padaliniams inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais savivaldybės;25.5. dėl kultūros paveldo objektų ir jų teritorijų vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių bei kitaip objektų būklę įtakojančių poveikių vertinimo bei apibendrinimo ir prognozavimo;26. atstovauja Departamentui apskrities viršininko administracijos, vietos savivaldos, kitų institucijų pasitarimuose, sudaromose komisijose ar darbo grupėse;27. reikalauja, kad būtų pašalinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimai;28. formuoja raštvedybos bylas pagal Departamento direktoriaus patvirtintą metų dokumentacijos planą;29. konsultuoja Departamento teritorinių padalinių vyresniuosius specialistus probleminiais paveldosaugos klausimais;30. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kitus, su padalinio ir Departamento funkcijomis susijusius Departamento direktoriaus ir teritorinio padalinio vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai ir pavestų funkcijų vykdymas.


Reikalavimai

Specialieji reikalavimai: aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas; mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: MS Word, MS Outlook arba MS Outlook Express, Internet Explorer, MS Excel, MS PowerPoint, mokėti savarankiškai atlikti teisės aktų paiešką Litlex, Lietuvos Respublikos Seimo ir kitose teisės aktų paieškos sistemose; ne mažesnė nei 1 metų darbo patirtis paveldosaugos srityje; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą; mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą; mokėti skaityti brėžinius.


Įmonė siūlo


Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A
Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Juridinio skyriaus Personalo poskyryje, 112 kab., Šnipiškių g. 3, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 272 4043, brand@heritage.lt

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  • mokėti lietuvių kalbą;
  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);
  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;
  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.

Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471
Darbo skelbimo numeris
#51187
Jūs kandidatuojate į:
Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis specialistas
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!
Jūs būsite nukreipti į kitą portalą. Sekite ten esančias kandidatavimo instrukcijas. Sėkmės!