https://www.cvmarket.lt/69264

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69264

Darbo skelbimo numeris

69264

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.


II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti norminių teisės aktų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą, organizuoti aplinkosauginį švietimą ir renginius rajone, rūpintis želdinių išsaugojimu, pertvarkymu, kirtimu, rengti ekologines programas, kontroliuoti rinkliavos už komunalines atliekas administravimą.

III. VEIKLOS SRITIS


5. Aplinkos apsauga.


IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą biomedicinos mokslų studijų srities arba technologijos mokslų studijų srities.
7. Darbo patirtis aplinkos apsaugos srityje – ne mažiau kaip 2 metai.
8. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etikos principus.
9. Išmanyti Aplinkos apsaugos, Aplinkos monitoringo, Atliekų tvarkymo, Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo, Saugomų teritorijų įstatymus, Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarką, Lietuvos Respublikos visuomenės aplinkosauginio švietimo strategiją ir veiksmų programą, dokumentų rengimo bei teisės aktų rengimo taisykles.
10. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.
11. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, organizacinius dokumentus.
12. Mokėti dirbti „Microsoft Word”, „Excel” programomis bei naudotis internetu ir elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis.
13. Turėti vairuotojo pažymėjimą.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


14. Rengia ir įgyvendina aplinkos apsaugos, želdinių tvarkymo programas, planus, strategijas, programas, mažinančias neigiamą aplinkos poveikį gyventojų sveikatai.
15. Kaupia ir apibendrina aplinkos būklės monitoringo rajono teritorijoje medžiagą, vykdo rekreacinių teritorijų, paplūdimių, priežiūros kontrolę.
16. Rengia želdinių apsaugos taisykles, vykdo jų laikymosi priežiūrą, išduoda leidimus želdiniams kirsti, genėti ar pertvarkyti.
17. Teikia pasiūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti; organizuoja bioįvairovės tyrimus ir rengia išsaugojimo programas.
18. Organizuoja aplinkosauginį švietimą rajone, rengia aplinkosauginio švietimo programas; teikia gyventojams ir juridiniams asmenims informaciją apie aplinkos būklę, padeda švietimo įstaigoms tobulinti aplinkos apsaugos ugdymo procesus.
19. Rengia aplinkos apsaugos leidinius, platina kitą aplinkos apsaugos literatūrą ir leidinius, rengia informacinę medžiagą interneto svetainei.
20. Organizuoja renginius, šventes, konkursus, seminarus, konferencijas, mokymus rajono gyventojams, savivaldybės specialistams ir įmonių ekologams.
21. Rengia rajono savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus kompetencijos klausimais.
22. Dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkos apsaugos programose, konferencijose ir seminaruose.
23. Rengia projektus ir ieško finansavimo visuomenės įtraukimui į darnaus vystymosi procesus.
24. Pagal kompetenciją rengia darbų, vykdomų pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Aplinkos apsaugos rėmimo Specialiosios programos sąmatą, sutartis ir vykdo jų kontrolę.
25. Taiko darbo praktikoje Aplinkos apsaugos, Aplinkos monitoringo, Atliekų tvarkymo, Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo, Saugomų teritorijų įstatymus, Saugotinų želdinių, augančių ne miško žemėje, apsaugos, priežiūros, tvarkymo ir nuostolių juos sunaikinus ar sužalojus atlyginimo tvarką, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etikos principus.
26. Analizuoja, kaip Alytaus rajono savivaldybei priskirtos teritorijos viešosiose vietose vykdomas šiukšlių ir atliekų surinkimas bei pervežimas, administruoja rinkliavų vykdymą už komunalines atliekas.
27. Inicijuoja ir dalyvauja skelbiant saugotinais vertingų dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius valstybinėje ne miškų ūkio paskirties žemėje ir privačioje žemėje.
28. Nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus prašymus, skundus ir pasiūlymus.
29. Koordinuoja vandens telkinių, esančių Alytaus rajone, nuomos klausimus.
30. Vykdo kitas įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, nustatytas funkcijas bei kitus su įstaigos ar vyriausiojo specialisto funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
31. Kontroliuoja švaros ir tvarkos palaikymą viešose vietose, rengia sanitarijos ir higienos taisykles ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
32. Vykdo kitas Komunalinio ūkio skyriaus vedėjo pavestas užduotis.
VI. ŠIAS FUNKCIJAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


33. Šias funkcijas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Komunalinio ūkio skyriaus vedėjui.
Susipažinau

___________________________
(parašas)

____________________________
(vardas ir pavardė)

__________________________
( data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Dokumentų ir personalo valdymo skyrius, 209 kab., Pulko g. 21, Alytus


Išsamesnė informacija: (8 315) 55 539, 55 993

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Alytus
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS