https://www.cvmarket.lt/69269

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Kriminalistinių tyrimų valdybos Cheminių tyrimų skyriaus vyresniojo specialisto

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69269

Darbo skelbimo numeris

69269

Darbo aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų
centro viršininko 2009 m.kovo 31 d.
įsakymu Nr. 140-V-28


KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ VALDYBOS
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kriminalistinių tyrimų valdybos Cheminių tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Užtikrinti kokybišką narkotinių ir psichotropinių medžiagų ar kitų medžiagų tyrimų ar ekspertizių atlikimą cheminiais, fizikiniais metodais, analizuoti teritorinių policijos įstaigų kriminalistinių tyrimų padaliniuose atliekamų šių rūšių tyrimų ar ekspertizių kokybę, kaip specialistui dalyvauti tiriant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų padarymo vietas, atlikti kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Atlikti cheminius tyrimus ir ekspertizes, dalyvauti įvykio vietų tyrimuose ir kituose ikiteisminio tyrimo veiksmuose, kaupti, sisteminti ir analizuoti kriminalistinę informaciją.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (chemiko kvalifikaciją);
6.2. turėti specialių teorinių ir praktinių žinių atlikti įvykio vietų apžiūras;
6.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (toliau – Centras) padalinių veiklos klausimus;
6.5. išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (Windows operacinės sistemos), mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel;
6.6. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) įgudusio vartotojo lygmens (C1) lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka cheminius tyrimus pagal ikiteisminio tyrimo įstaigų užduotis ir ekspertizes pagal teismų nutartis reikiamo mokslinio lygio ir per kuo trumpesnius terminus;

7.2. atsako už jam patikėtų tyrimo objektų ir dokumentų priėmimą, apskaitą, saugojimą ir grąžinimą, atsako už Skyriaus eksploatacinių medžiagų apskaitą ir sunaudojimą;
7.3. dalyvauja diegiant ir tobulinant kokybės vadybos sistemą Skyriuje, teikia pasiūlymus dėl darbo kokybės pagerinimo;
7.4. kaip specialistas dalyvauja atliekant įvykio vietų tyrimus bei kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus;
7.5. nustatytu laiku išmoksta dirbti atitinkamos srities kriminalistine bei kita specialiąja ekspertine technika (jau profesionaliai dirbdamas su šia technika kuo plačiau taiko ją praktiniame darbe);
7.6. atsako už jam patikėtus įrenginius ir atlieka jų techninę priežiūrą;
7.7. pagal skyriaus specializaciją palaiko glaudžius ryšius su teritorinių policijos įstaigų specialistais, teikia jiems metodinę pagalbą, kaupia, sistemina ir analizuoja kriminalistinę informaciją;
7.8. Centro vadovybės pavedimu dalyvauja tarptautinėse konferencijose, nagrinėja užsienio šalių naujausią kriminalistinę literatūrą, teisės aktų nustatyta tvarka bendrauja su kitų šalių to paties darbo profilio specialistais, mokslo ir technikos naujoves panaudoja Skyriaus veikloje;
7.9. kiekvieną ketvirtį rengia savo darbo ataskaitą ir pateikia ją Skyriaus atsakingam darbuotojui, analizuoja tyrimų galimybes, atskleidžiant ir tiriant įvykdytus nusikaltimus, vykdo atitinkamas priemones darbui gerinti;
7.10. dalyvauja atliekant Skyriaus ir teritorinių policijos įstaigų specialistų pirminį rengimą, jų kvalifikacijos kėlimą, stažuotes ir recenzuoja atitinkamos rūšies tyrimų specialisto išvadas ar ekspertizės aktus;
7.11. laikosi Centro darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;
7.12. vykdo kitus Centro vadovybės ar Skyriaus viršininko nurodymus darbo klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Veiklos administravimo skyriuje, 519 kab., Vilnius, Liepyno g. 11a


Išsamesnė informacija: (8-5) 271 7828, (8-5) 271 9633

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 22 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 13 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS