https://www.cvmarket.lt/69062

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69062

Darbo skelbimo numeris

69062

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas .
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 12.
II. PASKIRTIS

4. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga organizuoti, planuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Skyriaus, Savivaldybės kultūros, švietimo, sporto įstaigų (toliau – Įstaigos) ūkinę veiklą, kontroliuoti kaip atliekami Skyriaus, Įstaigų pastatų renovavimo, einamojo, kapitalinio remonto ir statybų darbai, vykdyti statinių naudojimo priežiūrą.
III. VEIKLOS SRITIS

5. Valstybės tarnautojas vykdo funkcijas statybų, turto valdymo ir priežiūros srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo statybų srityje patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, švietimo ir kultūros įstaigų veiklą, statybų vykdymą ir kitais teisės aktais, būtinais šiame pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms vykdyti;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
6.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
6.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programų paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir koordinuoja Skyriaus ūkio poskyrio specialistų veiklą;
7.2. kontroliuoja ir analizuoja Skyriaus, Įstaigų ūkinę veiklą, sudaro programinius - perspektyvinius planus;
7.3. padeda rengti Savivaldybės strateginius planus, veiklos programas, biudžeto projektą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
7.4. analizuoja Skyriaus, Įstaigų aprūpinimą materialiniais resursais ir kontroliuoja jų racionalų naudojimą;
7.5. atstovauja Skyriui Savivaldybės administracijoje, sprendžiant ūkio problemas, dalyvauja įvairių komisijų veikloje;
7.6. organizuoja ir vykdo Skyriaus, Įstaigų einamojo, kapitalinio remonto, statybos, renovacijos darbų priežiūrą;
7.7. kontroliuoja sudarytų statybos, renovacijos, remonto, projektavimo darbų bei patalpų nuomos sutarčių vykdymą, inicijuoja naujų sudarymą;
7.8. teikia pagalbą Įstaigų vadovams, konsultuoja Įstaigų ūkio priežiūros specialistus;
7.9. teikia informaciją rajono bendruomenei apie vykdomus Įstaigų renovacijos, remonto, statybų projektus, kitais savo kompetencijos klausimais;
7.10. dalyvauja rengiant Tarybos sprendimų ir Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su Skyriaus, Įstaigų ūkine veikla, pastatų renovacija, kapitaliniu remontu, statybomis, projektavimo darbais, projektus;
7.11. pavaduoja Skyriaus vedėją jo nesant darbe;
7.12. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 12

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Personalo skyriuje, 218 kab., Savanorių pr. 371, Kaune


Išsamesnė informacija: (8 37) 305 509

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Kaunas
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS