https://www.cvmarket.lt/69110

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Logistikos skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69110

Darbo skelbimo numeris

69110

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus apskrities VPK) Logistikos skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija –9.

II. PASKIRTIS

4. Pareigybė reikalinga pagal poskyrio kompetenciją užtikrinti su Vilniaus apskrities VPK atliekamais viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlikti viešųjų pirkimų apskaitos operacijas, jas įforminti reikalaujama tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – viešųjų pirkimų organizavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą ir įgyvendinimą, strateginį planavimą;
6.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų apskaitos, rengimo ir tvarkymo taisykles, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kompiuterinėmis duomenų paieškos sistemomis;
6.4. gebėti savo veikloje taikyti strateginio planavimo principus ir metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sugebėti operatyviai priimti racionalius sprendimus;
6.5. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „RIBOTO NAUDOJIMO“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir dalyvauja atliekant Vilniaus apskrities VPK viešuosius pirkimus;
7.2. rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir kitą viešųjų pirkimų dokumentaciją;
7.3. rengia viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas, užtikrinant tinkamą Vilniaus apskrities VPK viešųjų pirkimų organizavimą;
7.4. rengia dokumentus poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą poskyrio funkcijų įgyvendinimą;
7.5. konsultuoja Vilniaus apskrities VPK struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų organizavimo klausimais;
7.6. pagal kompetenciją nagrinėja gautas apeliacijas, taip pat nukreiptus skundus, pretenzijas, prašymus, raštus, teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku rengia atsakymus į juos;
7.7. pagal kompetenciją rengia ataskaitas, raštus, informaciją, ją suderina su poskyrio vadovu ir pateikia atitinkamoms institucijoms;
7.8. teikia poskyrio vedėjui informaciją ir dokumentus apie viešųjų pirkimų vykdymą;
7.9. kaupia informaciją apie įvykdytus ir vykdomus viešuosius pirkimus;
7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam. kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai;

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus apskrities VPK Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjui.Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: dokumentas, įrodantis, kad karo prievolininkas atliko karo prievolę arba kad įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka nuo šios prievolės yra atleistas, ir jo kopija; valstybinės kalbos mokėjimą patvirtinantis dokumentas ir jo kopija.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 9

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Personalo skyriuje, 200 kab., Birželio 23-iosios g. 10, LT-03602 Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 219 8873

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 16 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS