https://www.cvmarket.lt/69446

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Materialinio-techninio aprūpininmo skyriaus vyresnysis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69446

Darbo skelbimo numeris

69446

Darbo aprašymas

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS APSAUGOS RINKTINĖS MATERIALINIO-TECHNINIO APRŪPINIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Ignalinos AE apsaugos rinktinės (toliau – rinktinė) Materialinio techninio aprūpinimo skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (toliau – valstybės tarnautojas).
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės kategorija – 8.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS
4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir kontroliuoti rinktinės viešųjų pirkimų procedūras, tvarkyti su viešaisiais pirkimais susijusią dokumentaciją.

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas viešųjų pirkimų organizavimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;
6.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti „Open Office“ arba „Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras rinktinėje. Atlieka tiekėjų apklausą pagal pateiktas paraiškas, ruošia sutartis su tiekėjais tam, kad pirkimai atitiktų Viešųjų pirkimų įstatymo pagrindines nuostatas;
7.2. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe, inicijuoja komisijos posėdžius, rašo ir registruoja komisijos protokolus;
7.3. kaupia informaciją apie rinktinėje numatomus ir vykdomus viešuosius pirkimus, teikia su tuo susijusias ataskaitas, ruošia planus;
7.4. atlieka bendrą visų pirkimo organizatorių vykdomų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų, apskaitą pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno skaitmeninio kodo 3 pirmus skaičius;
7.5. reguliuoja ir įvertina vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų eigą tam, kad viešųjų pirkimų procedūros būtų atliktos laiku ir įvykdytos laikantis nustatytų terminų;
7.6. kaupia informaciją apie rinkos pokyčius, prekių paslaugų ir darbų kainas, kokybę, pasiūlą ir potencialius tiekėjus;
7.7. koordinuoja ir kontroliuoja kitų rinktinės pirkimų organizatorių atliekamus pirkimus. Pastebėjus pažeidimus ar realią galimybę pažeisti teisės aktų reikalavimus, apie tai nedelsiant informuoja skyriaus viršininką;
7.8. teikia reikiamas ataskaitas, rengia įsakymų projektus ir kitus reikalingus dokumentus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
7.9. tvarko ir įformina nomenklatūrines bylas, susijusias su viešaisiais pirkimais;
7.10. vykdo kitus rinktinės ir skyriaus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nurodymus, susijusius su rinktinės veikla, kad būtų įgyvendinti rinktinės strateginiai tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: B

Pareigybės kategorija: 8

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Štabo personalo skyriuje, 201 kab., Karlų k., Visagino sav.Išsamesnė informacija: 838628073

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Visaginas
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 29 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 19 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS