https://www.cvmarket.lt/69115

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Metrologijos skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69115

Darbo skelbimo numeris

69115

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Metrologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 10.
II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo taikymą, užtikrinti matavimų sietį, rengti metrologijos srities normatyvinius dokumentus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – administruoja dokumentus, susijusius su matavimo priemonių metrologiniu įteisinimu ir specialiojoje srityje – metrologijos politikos Lietuvos Respublikoje formavimas ir įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi:
6. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų srityje;
7. žinoti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą, Lietuvos Respublikos ir tarptautinius standartus bei normatyvinius dokumentus metrologijos srityje;
8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymais;
9. žinoti Valstybinės metrologijos tarnybos kokybės politiką ir tikslus;
10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
11. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, vadovaujantis Valstybinės metrologijos tarnybos nuostatais, šiuo pareigų aprašymu;
12. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
13. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
14. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, funkcijos:
15. dalyvauja formuojant, koordinuojant bei propaguojant metrologijos politiką Lietuvoje;
16. teikia informaciją ministerijoms, departamentams, tarnyboms, valstybinėms bei privačioms įmonėms ir įstaigoms apie matavimų vienovės užtikrinimo reikalavimus savo kompetencijos ribose, siekdamas užtikrinti matavimų vienovę Lietuvos Respublikoje;
17. nustatyta tvarka teikia įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie metrologijos dokumentus, esamas ir naujai įrašytas matavimo priemones į Lietuvos matavimo priemonių registrą, jų įteisinimo tvarką, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą;
18. organizuoja darbus, susijusius su matavimo priemonių metrologiniu įteisinimu (dokumentų kaupimas, užduočių formavimas ir dokumentų pateikimas pasirinktiems vykdytojams, įsakymų, tipo patvirtinimo sertifikatų rengimas), įgyvendindamas Lietuvos Respublikos teisės aktus metrologijos klausimais;
19. dalyvauja matavimo priemonių patikros ir kalibravimo koordinavime, užtikrindamas metrologinį laidavimą ir reguliavimą;
20. dalyvauja etalonų bazės formavime, plėtojime ir mokslo bei ūkinių subjektų veiklos šiais klausimais koordinavime pagal Metrologijos skyriaus veiklos programą, užtikrindamas matavimų vienovę Lietuvos Respublikoje;
21. rengia arba dalyvauja rengiant normatyvinius dokumentus metrologijos klausimais, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų;
22. vykdo konkrečius darbus, nurodytus Valstybinės metrologijos tarnybos veiklos planuose, siekdamas Tarnybos strateginių tikslų;
23. dalyvauja mokymuose, rengiamuose valstybės tarnautojams bei kituose reikalinguose mokymuose, siekdamas, kad kvalifikacija atitiktų Europos Sąjungos analogiškų tarnybų darbuotojų kvalifikaciją;
24. vykdo kitas kokybės vadybos sistemoje nustatytas funkcijas, siekdamas kokybės tikslų;
25. vykdo kitus Tarnybos direktoriaus, Metrologijos skyriaus vedėjo pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

26. Vyriausiasis specialistas atsako už jam pavestų funkcijų vykdymą.
27. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Metrologijos skyriaus vedėjui.Susipažinau ir sutinku
_________________
(Parašas)

_________________________
(Vardas, pavardė)

_____________
(Data)


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 10

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Sekretoriate, 307 kab., Algirdo g. 31, Vilniuje.


Išsamesnė informacija: (8 5) 213 6141

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Vilnius
Darbo pobūdis:
visa darbo diena, valstybės tarnautojas
Galioja iki:
2009 m. balandžio 16 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 7 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS