https://www.cvmarket.lt/70246

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Miesto ūkio departamento direktorius

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 70246

Darbo skelbimo numeris

70246

Darbo aprašymas

MIESTO ŪKIO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Pareigybė – Karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A. 3. Kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Miesto ūkio departamento direktoriaus pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyrių veiklą, užtikrinti ir atsakyti už departamentui priskirtų funkcijų ir pavestų užduočių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas miesto ūkio administravimo srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) statybos, aplinkos, transporto inžinerijos ar energetikos krypties išsilavinimą;
6.2 ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį inžinerijos srityje ir 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Vietos savivaldą, Viešąjį administravimą, Valstybės tarnybą, miesto tvarkymą, visuomeninį transportą ir energetiką bei statybos ir infrastruktūros objektų plėtrą;
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja departamento veiklą;
7.2. užtikrina departamento nuostatose priskirtų funkcijų vykdymą, pavaldžių padalinių vidaus administravimą ir veiklos rezultatus;
7.3. organizuoja ir koordinuoja trejų metų strateginių veiklos planų rengimą pavaldžiuose struktūriniuose padaliniuose ir kuruojamose įstaigose;
7.4. teikia pasiūlymus komitetams departamento kuruojamos srities strategijai formuoti;
7.5. pagal kuruojamą sritį atsako už Klaipėdos miesto bendrojo plano, Miesto plėtros strateginio plano bei veiklos planų įgyvendinimą; 7.6. ieško galimybių papildomiems resursams pritraukti kuruojamos srities plėtrai;
7.7. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kontroliuoja jų vykdymą ir atsako už jų įgyvendinimą;
7.8. pagal savo kompetenciją atsako už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, nereikalaujančių savivaldybės institucijų sprendimo, įgyvendinimą;
7.9. dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose ir, kai posėdžio pirmininkas leidžia, pasisako svarstomu klausimu;
7.10. planuoja pavaldžių padalinių tarnautojų mokymąsi bei kvalifikacijos kėlimą, teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;
7.11. vertina pavaldžių padalinių vadovų tarnybinę veiklą ir įstatymo nustatyta tvarka teikia išvadas bei pasiūlymus dėl skatinimo, priedų ir priemokų skyrimo;
7.12. rengia (ar organizuoja rengimą) departamentui pavaldžių padalinių vadovų pareigybių aprašymus, skyrių nuostatus;
7.13. užtikrina Savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą departamento kompetencijos klausimais;
7.14. užtikrina pavaldžių padalinių savivaldybės tarybos patvirtintų programų vykdymą ir joms skirtų lėšų panaudojimą;
7.15. pagal savo kompetenciją atstovauja departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;
7.16. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio savivaldybės administracijos pavedimus departamento kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 15

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Ryšių su visuomene skyriaus Priimamajame, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje.


Išsamesnė informacija: (8 46) 39 61 34, 39 60 85
Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Klaipėda
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. gegužės 22 d.
Įvestas:
2009 m. gegužės 11 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS