https://www.cvmarket.lt/69066

Šis darbo pasiūlymas jau nebegalioja.

Neliūdėkite, tūkstančiai naujų darbo pasiūlymų laukia Jūsų CV!

Naujausi skelbimai

Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas

CVMARKET.LT KLIENTAS

Darbo skelbimas negalioja

Darbo skelbimo numeris 69066

Darbo skelbimo numeris

69066

Darbo aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Miesto ūkio departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti ypatingų statinių, valstybinės svarbos projektų, finansuojamų Europos Sąjungos programų, valstybės biudžeto, investicijų programų bei savivaldybės lėšomis, įgyvendinimą pagal priskirtus objektus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių projektavimo ir statybos, rekonstrukcijos darbų, infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimo koordinavimo ir priežiūros srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos krypties.
7. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje, iš kurių 3 metų patirtį dirbant bendrosios techninės priežiūros vadovu bei galiojantį ypatingų statinių statybos vadovo ir techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą.
8. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus, statybos valdymą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos finansinės paramos programų projektų administravimą.
9. Mokėti dirbti MS Office kompiuterinės programos paketu.
10. Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
11. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
12.1. teikia techninius duomenis savivaldybės padaliniams paraiškoms iš ES fondų paramai gauti ar rengia savivaldybės pastatų ir statinių, infrastruktūros objektų statybos, rekonstrukcijos investicinius projektus, statybos pagrindimus iš ES programų, savivaldybės, valstybės ir kitų lėšų finansuojamiems projektams, siekiant nustatyti ir suplanuoti lėšų poreikį projektų įgyvendinimui bei jų trukmę;
12.2. dalyvauja rengiant ar teikia duomenis savivaldybės padaliniams viešųjų pirkimų konkursų sąlygų technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus, analizuoja konkursų medžiagą ir teikia išvadas Viešųjų pirkimų komisijai, siekiant užtikrinti teisės aktų atitiktį viešųjų pirkimų veiklos sritį reglamentuojantiems teisės aktams tam, kad būtų parinktas paslaugų teikėjas ar rangovas įgyvendinamiems projektams;
12.3. koordinuoja ir kontroliuoja techninių darbo projektų rengėjus, su projektavimu susijusių paslaugų teikėjus, tam, kad laiku ir kokybiškai būtų parengta ir suderinta projektinė dokumentacija, komplektuoja ir kaupia bei perduoda ją rangovui, techniniam prižiūrėtojui;
12.4. dalyvauja darbo grupėse, koordinuojant statybos darbus, vykdant darbų kokybės bei atlikimo terminų kontrolę, koordinuojant techninės priežiūros vykdymą ar vykdant objektų techninę priežiūrą, o esant poreikiui kaip projekto vadovas administruoja projektų įgyvendinimą tam, kad būtų įgyvendinti savivaldybės strateginiai planai – suprojektuoti, pastatyti ar rekonstruoti numatyti objektai, laiku panaudotos skirtos lėšos;
12.5. komplektuoja, rengia ir teikia kartu su rangovu bei techniniu prižiūrėtoju dokumentaciją objektų pripažinimui tinkamais naudoti komisijai, teikia dokumentus objektų perdavimui į savivaldybės balansą tam, kad pastatyti, rekonstruoti objektai būtų įregistruoti savivaldybės vardu;
12.6. vykdo užbaigtų objektų apžiūrą garantiniu laikotarpiu, o išryškėjus darbų defektams, organizuoja komisiją jiems įvertinti ir užtikrina defektų pašalinimą;
12.7. kontroliuoja techninių, darbo projektų sprendinių ar darbų pakeitimų pagrįstumą ir užtikrina jų tinkamą įforminimą tam, kad pakeitimai atitiktų LR statybos įstatymą bei statybos techninius reglamentus;
12.8. tikrina, derina ir pasirašo gautus iš rangovų ir paslaugų teikėjų atliktų darbų aktus, pažymas, sąskaitas faktūras, vadovaudamasis einamosios finansų kontrolės taisyklėmis tam, kad būtų užtikrintas teisingas lėšų panaudojimas.
13. Rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus savo kompetencijai priskirtais klausimais tam, kad būtų užtikrintas veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas.
14. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę bei atstovaudamas savo kompetencijai priskirtais klausimais, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
15. Sprendžiant bendras problemas, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis.
16. Rengia atsakymus į paklausimus tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją.
17. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

18. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Reikalavimai

-


Įmonė siūlo

-Papildoma informacija

Pareigybės lygis: A

Pareigybės kategorija: 11

Norėdami dalyvauti konkurse dėl darbo vietos, jūs turite pristatyti reikalaujamus dokumentus: Ryšių su visuomene skyriaus Priimamajame, 116 kab., Liepų g. 11, Klaipėda


Išsamesnė informacija: (8 46) 39 61 34

Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai:

  • turėti Lietuvos Respublikos pilietybę;

  • mokėti lietuvių kalbą;

  • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų (netaikomas politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir pakaitiniams valstybės tarnautojams);

  • turėti to lygio valstybės tarnautojo pareigoms eiti būtiną išsilavinimą;

  • atitikti specialius reikalavimus, nustatytus pareigybės aprašyme.


Daugiau informacijos apie konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvaką: http://www.vtd.lt/index.php?766603471


Informacija apie darbą:

Darbo vieta:
Klaipėda
Darbo pobūdis:
visa darbo diena
Galioja iki:
2009 m. balandžio 14 d.
Įvestas:
2009 m. balandžio 6 d.

CVMARKET.LT KLIENTAS